Zavrieť

Porady

Totálna škoda - oprava

V 06/05 bola totálna škoda na vozidle, znalec z poisťovne nedoporučil opravovať - stanovisko z 06/05, poisťovňa ukončila likvidáciu v 11/05 - vyplatila plnenie za totálnu škodu. Leas. spoločnosť ukončila leasing v 11/05 a odpredala vrak nájomcovi. Vozidlo bolo opravené na náklady nájomcu v 10/05 a zaradené do majetku firmy ( hodnota vraku + oprava + ostatné náklady spojené so spojazdnením) a odpisované. Vidíte v tom nejaký problém z hľadiska nákladov a aj iných súvislosti - vzľadom na dátumy. Ďakujem vám.
Usporiadat
tonkat tonkat

tonkat je offline (nepripojený) tonkat

tonkat
V 06/05 bola totálna škoda na vozidle, znalec z poisťovne nedoporučil opravovať - stanovisko z 06/05, poisťovňa ukončila likvidáciu v 11/05 - vyplatila plnenie za totálnu škodu. Leas. spoločnosť ukončila leasing v 11/05 a odpredala vrak nájomcovi. Vozidlo bolo opravené na náklady nájomcu v 10/05 a zaradené do majetku firmy ( hodnota vraku + oprava + ostatné náklady spojené so spojazdnením) a odpisované. Vidíte v tom nejaký problém z hľadiska nákladov a aj iných súvislosti - vzľadom na dátumy. Ďakujem vám.
Nevie mi nikto poradiť? Ešte mám hlavu v smútku z ukončenia uvedeného leasingu. Leasing. spoločnosť nám poslala vysporiadanie LZ nasledovne:
zúčtovacia hodnota .........1 000 000 SK
celkový nárok prenajímateľa: 1 000 000 SK

poistné plnenie z poisťovne ....... 900 000 SK
celkový nárok nájomcu 900 000 SK

Finančné vysporiadanie (nárok prenajímateľa) 100 000 SK - to sme im uhradili.
Leasing je z roku 2004 od 07/2004 do 06/2005, kedy bola havária. V roku 2004 boli v N odpisy, a teraz mám podať opravné DP za rok 2004, alebo prepočítať na aké mám nárok a upraviť v roku 2005? A ešte neviem, ako mám zaúčtovať tú zúčtovaciu hodnotu. Prosím, kto má s tým skúsenosti?
0 0
renča1 renča1

renča1 je offline (nepripojený) renča1

:-D
tonkat
V 06/05 bola totálna škoda na vozidle, znalec z poisťovne nedoporučil opravovať - stanovisko z 06/05, poisťovňa ukončila likvidáciu v 11/05 - vyplatila plnenie za totálnu škodu. Leas. spoločnosť ukončila leasing v 11/05 a odpredala vrak nájomcovi. Vozidlo bolo opravené na náklady nájomcu v 10/05 a zaradené do majetku firmy ( hodnota vraku + oprava + ostatné náklady spojené so spojazdnením) a odpisované. Vidíte v tom nejaký problém z hľadiska nákladov a aj iných súvislosti - vzľadom na dátumy. Ďakujem vám.
Z otázky nie je teda rozumieť či je auto opraviteľné-použiteľné alebo nie je. Ak nie je opraviteľné-použiteľné tak účtov.bude nasledovné.
Ja ešte vidím problém v tom, že neuvádzaš koľko bola zostatková hodnota automobilu "vraku". Uvediem príklad. Ak zost.cena automobilu je napr.80 000,00 a poisťovňa nahradí škodu vo výške napr.30 tis., táto suma bude predstavovať zdan.príjem, ale zároveň aj daň.výdavok podľa § 19 ods.3 písm.d).Rozdiel 50 tis. bude nedaňový výdavok . Zostat.hodnota autmobilu vo výške už len 50 tis.sa zaúčtuje v rámci uzavier.operácií medzi výdavky neovpl.základ dane v druh.členení ostat.výdavky a zostat.hodnotu automob. vo výške 30 tis. zaeviduješ v rámci uzávier.účtov.operácií medzi výdavky ovplyv.základ dane v druhom členení prevádz.réžia.

Ak je automobil opraviteľný - použiteľný.
Tak príjem od poisťovne bude zdaniteľný príjem v druh.členení Ostatné príjmy. Výdavky na opravu sa bude účtov.do výdavkov ovpl.základ dane v druh.členení prevádz.réžia
0 0
tonkat tonkat

tonkat je offline (nepripojený) tonkat

Renča, ja účtujem v podvojnom účtovníctve. A čo sa týka tej škody: Vzťah medzi leasingovkou a nájomcom bol ukončený, pretože znalec z poisťovne uznal škodu za totálnu. Leasingovka odpredala vrak nájomcovi za 300 tis. SK a ukončila leasing vyrovnaním, ktoré som popísala v príspevku č. 2. Nájomca sa potom rozhodol, že aj napriek tomu, že poisťovňa neodporúča opravovať dané vozidlo ho dal opraviť a používa ho ďalej. Ja si myslím, že s vrakom môže naložiť ako chce. Môže ho predať, môže ho dať opraviť atď. Len to účtovanie mi nedá spávať. Dúfam, že to už je jasnejšie.
0 0
Milka Milka

Milka je offline (nepripojený) Milka

A co v takom pripade, ak neznamy pachatel sposobil umyselne poziar osobneho auta v januari 2005 a tym vznikla majitelovi-zivnostnikovi skoda vo vyske Sk 400000,-, auto bolo zakupene v 12.2004, nakolko este nemalo pridelene SPZ - neuplatnil odpisy za rok 2004 a policia uznesenim zo dna 11.7.2005 "prerusila trestne stihanie", nakolko sa nepodarilo zistit pachatela...
Auto nebolo poistene, majitelovi vznikla totalna skoda, ktora je danovo uznanym nakladom v plnej vyske podla par. 19. odst.3.pism.g ?
0 0
renča1 renča1

renča1 je offline (nepripojený) renča1

:-D
Ak požiar bol zavinený treťou osobou SZČO má právo si uplatniť daňový výdavok v sume 400 tis..
0 0
Milka Milka

Milka je offline (nepripojený) Milka

Renca velmi pekne dakujem, tiez som si to myslela, ked som studovala par. 19,ods.3, pism.g, len cakal na vyjadrenie vysetrovatelov.
0 0
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

Ak dôjde k porušeniu podmienok finančného prenájmu ustanovených v § 2 písm. s/ zákona o dani z príjmov, postupuje sa pri uznaní nákladov spojených s finančným prenájmom daňovo odlišne.

Podmienky finančného prenájme sú splnené, ak
-doba trvania finančného prenájmu trvá najmenej 60% doby odpisovania ustanovenej v § 26 ods. 1 zákona a nie menej ako tri roky,
- po skončení finančného prenájmu vlastnícke právo prejde na nájomcu bez zbytočného odkladu za kúpnu cenu, ktorá nie je vyššia, ako by bola zostatková cena prenajatého majetku, ktorú by mal pri rovnomernom odpisovaní,
-zákon umožňuje postúpenie nájomnej zmluvy na nového nájomcu, pričom ustanovuje, že podmienky za zmluvu ako celok musia byť dodržané /ako jeden celok sa posudzuje takáto zmluva u obidvoch nájomcov/.

Minimálna doba trvania finančného prenájmu podľa zariadenia do 1. až 3.odpisovej skupiny je :

Odpisovaná skupina** Doba odpisovania **Minimálna doba trvania v rokoch **v mesiacoch

1 **4 roky** 3 roky **36 mesiacov
2 **6 rokov** 3,6 rokov **44 mesiacov
3 **12 rokov **7,2 rokov** 87 mesiacov

Podľa § 17 ods. 26 zákona o dani z príjmov pri nedodržaní uvedených podmienok je nájomca povinný upraviť základ dane o rozdiel medzi odpismi už uplatnenými už v daňových výdavkoch podľa § 26 ods. 8 zákona o dani z príjmov a rovnomernými alebo zrýchlenými odpismi, ktoré by uplatnil ako vlastník podľa § 27 alebo § 28 zákona o dani z príjmov.

Úprava sa vykonaná v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k porušeniu podmienok finančného prenájmu. Nájomné zahrnuté do daňových výdavkov počas trvania prenájmu sa v súvislosti s porušením podmienok finančného prenájmu neupravuje.

Ak by o automobile, ktorý bol predmetom prenájmu, nebolo k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia účtované na účte 022 /§ 22 ods. 1 zákona o dani z prímov/, odpis vo výške vypočítaného ročného odpisu sa neuplatňuje. Daňovník v roku porušenia podmienok finančného prenájmu upraví základ dane pripočítaním alebo odpočítaním vypočítaného rozdielu k výsledku hospodárenia.

Daňovník sa môže rozhodnúť, s ktorými odpismi /rovnomernými alebo zrýchlenými/
bude porovnávať zaúčtované mesačné leasingové odpisy, podľa toho, ktoré sú pre neho výhodnejšie.
0 0
alex1 alex1

alex1 je offline (nepripojený) alex1

Máme presne taký istý prípad ako píše Tonkat. Totálna škoda na leas. vozidle. Vrak nám LS predala. Robí mi menší problém ako zúčtovať zostatky na účtoch 551,022,082 a 474 kde mám nesplatené splátky. Vie mi niekto poradiť?
0 0
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

alex1 :

myslím si, že na účte 551, by ti malo zostať to, čo si tam zaúčtovala.
Ale v daňovom priznaní za daný rok porušenia podmienok leasingu, si pripočítaš alebo odpočítaš rozdiel medzi 551 a povolenými odpismi.

Čo sa týka účtu 474, ten by sa ti mal vynulovať.
Teda až po vysporiadaní medzi vami, leasingovkou a poisťovňou.

Jediné, čo by som upravila, by bola hodnota zaradenie auta do majetku firmy.
Lebo pôvodne si ho zaradila vo výške istiny + odkúpna cena auta + spracovateľský poplatok / tento mohol ísť aj priamo do nákladov/.
Ale teraz sa jeho hodnota zmení, keďže ho odkúpiš za úplne inú sumu, ako bolo pôvodne dohodnuté.
0 0
alex1 alex1

alex1 je offline (nepripojený) alex1

Katka ďakujem. Čo sa týka 474 LS si to už vysporiadala vo faktúre za vrak,kde si odpočítala nespltené splátky a fakturovala nám len vrak,čo sme jej aj uhradili, ale ja neviem ako to mam vynlovať. )

Vrak sme opravili a niečo nové dokúpili a evidujeme ho ako nové auto na novej karte. Je to tak zle?
0 0
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

No, predpokladám, že nejaká suma za opravu škody tohto auta bude uhradená poisťovňou. Pohľadávku voči poisťovni by som zaúčtovala ako 378/648 cez interné doklady. A tiež predpokladám, že vám poisťovňa neuhradila vyčíslenú škodu, ale uhradila ju priamo leasingovke.
Preto by som urobila druhý zápis cez interný doklady a to 474/378.
Ak to neni tá istá suma, čo asi ani nebude, tak by ste mali ešte asi niečo doplatiť leasingovke, čo budeš účtovať 474/221.

Nemala som ešte takýto prípad, ale asi by som to účtovala takto.
0 0
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

Aj ja by som to auto asi evidovala na novej karte.
0 0
alex1 alex1

alex1 je offline (nepripojený) alex1

ďakujem pekne
0 0
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

Neni zač .
0 0
alex1 alex1

alex1 je offline (nepripojený) alex1

Mám k mojej otázke nové poznatky:

Takže leasing je od 1/2004 do 29.10.2006. V roku 2004 bola zúčtovaná istina 1 113 tis. 474/321, do majetku 022/474. Zostatok na 474 k 1.1.2005 bol 683 tis. Totálna škoda bola 18.10.2005, do tejto doby nastali splátky, čiže na 474 máme 443 tis. LS nám poslala zúčtovanie, kde si 10/2005 upravila výšku počiatočnej istiny na 636 tis.

1.Ako si máme my zúčtovať rozdiel istín?
2.Čo s odpisom v roku 2005 - ten asi pripočítame, keďže auto nemáme v majetku celý rok?


Prosíííííííííííííííííííím pekne. Som zúfalá.
0 0
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

Počkaj, vám prišla faktúra na celý leasing ?
Prečo bolo účtované 474/321 ?

Ja by som to asi účtovala inak.
042/474 interný doklad - obstaranie leasingu
022/042 interný doklad - zaradenie istiny do používania + odkúpna cena auta

474/221 bankový výpis - mesačná splátka leasingu

562/474 - interný doklad tvorený mesačne - úroky
568/474 - interný doklad tvorený mesačne - zákonná poistka
343/474 - interný doklad tvorený mesačne - DPH pri úžitkovom vozidle
0 0
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

V roku 2005 si už nemôžeš dať odpisy do nákladov.

Ale mesačne ich podľa splátkového kalendára budeš účtovať až do vysporiadania leasingu, ale sa ti už neuznajú do N.
0 0
alex1 alex1

alex1 je offline (nepripojený) alex1

Katarína STR
Počkaj, vám prišla faktúra na celý leasing ?
Prečo bolo účtované 474/321 ?

Ja by som to asi účtovala inak.
042/474 interný doklad - obstaranie leasingu
022/042 interný doklad - zaradenie istiny do používania + odkúpna cena auta

474/221 bankový výpis - mesačná splátka leasingu

562/474 - interný doklad tvorený mesačne - úroky
568/474 - interný doklad tvorený mesačne - zákonná poistka
343/474 - interný doklad tvorený mesačne - DPH pri úžitkovom vozidle
Ten náš spôsob sa nám javí jednoduchší.

Ale najvica ma zaujíma, ako to vyriešiť s tou úpravou výšky istinu, ktorú nám poslala leasingovka. Kam mám ten rozdiel zaúčtovať.
0 0
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

Ale tu nejde o to, ako sa vám to javí, ale ako sa to má účtovať.

Ty máš faktúru na celý leasing ?
0 0
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

A o to ide, ak to neúčtujete správne, tak ti mohol vzniknúť rozdiel, ktorý teraz nevieš zaúčtovať.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať