Zavrieť

Porady

Odpísaný majetok - ako vyradiť?

babs babs

babs je offline (nepripojený) babs

dobrý deň,
prosím vás o radu - máme nejaký hmotný majetok (počítače), nakúpené boli v rokoch 2000 a 2001, takže sú už aj odpísané..problém je, že či ich môžem vyradiť, ak ich už nepoužívame, chceli by sme ich dať zamestnancom a to je ďalší problém...predpokladám, že len tak im ich dať nemôžem . viete mi prosím poradiť ako to vyriešiť alebo aké sú teda možnosti. ako takéto situácie riešite vy? za kazdý príspevok ďakujem..
Usporiadat
ata111 ata111

ata111 je offline (nepripojený) ata111

Ak je HM už ozaj zastaralý, zaobstarám si fa a teda aj reálny odvoz kovového odpadu, alebo doklad od inej likvidačnej firmy podľa druhu odpadu, resp. HM predám za cenu obvyklú - viac-menej symbolickú, tomu, kto má o HM záujem /zamestnanec, na inzerát a pod./
0 0
babs babs

babs je offline (nepripojený) babs

a len tak darovať zamestnancovi to nemôžem?? čo je to obvyklá cena?? tu symbolickú cenu si môžem vymyslieť??
0 0
renča1 renča1

renča1 je offline (nepripojený) renča1

:-D
babs
dobrý deň,
prosím vás o radu - máme nejaký hmotný majetok (počítače), nakúpené boli v rokoch 2000 a 2001, takže sú už aj odpísané..problém je, že či ich môžem vyradiť, ak ich už nepoužívame, chceli by sme ich dať zamestnancom a to je ďalší problém...predpokladám, že len tak im ich dať nemôžem . viete mi prosím poradiť ako to vyriešiť alebo aké sú teda možnosti. ako takéto situácie riešite vy? za kazdý príspevok ďakujem..
Prečo by si ich nemôhol darovať zamestnancom? Ja v tom nevidím žiadny problém, ved počítače sú odpísané.
0 0
babs babs

babs je offline (nepripojený) babs

a akým účtovným postupom ich mám teda vyradiť a dať zamestnancovi?? a na dane to nemá vplyv??
ďakujem..
0 0
renča1 renča1

renča1 je offline (nepripojený) renča1

:-D
babs
a akým účtovným postupom ich mám teda vyradiť a dať zamestnancovi?? a na dane to nemá vplyv??
ďakujem..
Podľa § 22 ods.5 zákona o dph pri dodaní tovaru podľa §8 ods.3 je základom dane cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobud., a ak bol tovar vytvorený vlast.činnosťou, základom dane sú náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou, pri dodaní tovaru, ktorý je podľa § 22 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov odpisovaným majetkom, je základom dane zostatková cena majetku zistená podľa § 25 zákona o dani z príjmov. Ak platiteľ dodá tovar na svoju osobnú spotrebu, dodá tovar na osob.spotrebu svojich zamestnancov, dodá tovar bezodplatne alebo dodá tovar na další iný účel ako na podnikanie a ak pri kúpe albo vytvorení tohto tovaru vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná, považuje sa takéto dodanie tovaru (darovanie) za dodanie tovaru za protihodnotu. Bezodplatne dodaný tovar, pri ktorom bola už daň odpočítaná, je teda zdaniteľnou transakciou , ktorej základom dane je daňová zostatková hodnota.
Kedže daruješ svojim zamestnancom počítače, a ich daňová zostaktová hodnota je 0 SK, základ dane je tiež 0 čo znamená, že už sa nebude zdaňovať takáto transakcia počítačov. Jednou vetou na dane to nemá vplyv, ak je odpoč.dph v plnej výške a daňová zost.cena je 0,00.
0 0
babs babs

babs je offline (nepripojený) babs

tak to je potom skvelé...si ma potesila renča1 este jedna otázočka - na to, že to niekomu dám, musím mať takisto nejaký papier, ak by bol niekto zvedavý, čo sa vlastne s tým počítačom stalo alebo po vyradení je to už úplne jedno??
0 0
renča1 renča1

renča1 je offline (nepripojený) renča1

:-D
Treba urobiť vyradenie počítača a niekde podotknúť , že počítač bol darovaný zamestnancom. Je to hlavne pre zvedavé oči, aby všetko bolo pre istotu na poriadku.
0 0
babs babs

babs je offline (nepripojený) babs

takže v podstate to môžem hodiť na ten vyraďovací protokol ?? dam ho zamestancovi a tým je všetko vybavené, nemusím sa strachovať že som niekde niečo nezaplatila, všetko bude tak ako má byť?? ešteraz ďakujem...
0 0
renča1 renča1

renča1 je offline (nepripojený) renča1

:-D
neboj , daj to tak ako si napísal, ved si pozri parag.čo som ti napísala, nemusíš mať strach.
0 0
babs babs

babs je offline (nepripojený) babs

no tvoj paragraf sa mi páči a je to z neho zrejmé, že je to tak ako hovoríš..ozaj teraz ma napadlo že ako to mám vôbec vyradiť?? darovaním alebo likvidáciou?? akoby si to ty spravila??
prepáč, že furt nejaké otázky ale píšem čo ma napadá práve teraz
ďakujeeeeeeeeem
0 0
renča1 renča1

renča1 je offline (nepripojený) renča1

:-D
no darovaním.
0 0
babs babs

babs je offline (nepripojený) babs

Ďakujem renča1..
0 0
babs babs

babs je offline (nepripojený) babs

ahojte
chcem sa ešte spýtať, ako postupovať pri automobile..je odpísaný môžem ho tiež darovať bez toho aby som musela odvádzať z toho ešte nejakú dph-cku?? vďaka
0 0
Marianna01 Marianna01

Marianna01 je offline (nepripojený) Marianna01

Akú DPH? Odpísaný majetok vyradíš protokolom, zdokladuješ, z akého dôvodu a kam si ho dala. A koniec. Žiadna DPH. Majetok si užívala zákonom stanovenú lehotu, ďalej už nemusíš, môžeš nakúpiť nový, ktorý budeš odpisovať a uplatňovať DPH. V tom je krása majetku. Až na to, že na to treba mať.... Prípadne môžeš majetok - auto predať.
0 0
ALBO ALBO

ALBO je offline (nepripojený) ALBO

Súhlasím s vyššie uvedeným, že ak darujete zamestnancom daňovo odpísaNý majetok, tak neodvádzate DPH, nemáte pripočitateľnú položku pre daň z príjmov ZCD´=0, ale obávam sa že obvyklá cena majetku je nepeňažný príjem zamestnanca a treba mu zraziť daň z obvyklej ceny PC. Ten PC nejakú hodnotu má a tú ste darovali zamestnancovi.Už vôbec by som to neuvádzala vo vyraďovacom protokole. Darujte to radšej im blízkym, príbuzným, osobám, ktoré nie sú v závislom vzťahu
lebo:
(2) Príjmami zo závislej činnosti podľa odseku 1 §5sú bez ohľadu na ich právny dôvod pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru, alebo spočívajú v inej forme plnenia daňovníkovi s týmito príjmami (ďalej len zamestnanec ) od platiteľa týchto príjmov (ďalej len zamestnávateľ ) alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Takýmito príjmami sú aj príjmy, ktoré poberá osoba, na ktorú prešlo zo zamestnanca právo na tieto príjmy
c) príjmom sa rozumie peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak,

Ešte doplním 07022006:§3 predmetom dane nie je darovanie s výnimkou § 5 a 6
Naposledy upravil ALBO : 07.02.06 at 09:23
0 0
ALBO ALBO

ALBO je offline (nepripojený) ALBO

babs
ahojte
chcem sa ešte spýtať, ako postupovať pri automobile..je odpísaný môžem ho tiež darovať bez toho aby som musela odvádzať z toho ešte nejakú dph-cku?? vďaka
Ak sa jedná o osobný automobil, ten predáte aj darujete ako oslobodený od DPH aj keď ešte nie je daňovo odpísaný (aj v prvom roku) pretože ste si neuplatnili daň na vstupe §42.
Pri inom, nákladnom, postupujete ako bolo vyššie uvedené. Ak má nákladný ZCD=0, potom DPH pri darovaní neodvádzate, ak má nejakú DZC, potom táto je základom pre odvod DPH
0 0
Fany Fany

Fany je offline (nepripojený) Fany

A ak odpísaný automobil daruje manželke (urobil sa aj prepis na DI) a tá ho následne predá inej osobe (je to vrámci 5 rokov po vyradení), dáva sa tam nejaká cena obvyklá, dodaňuje sa niečo?
0 0
ALBO ALBO

ALBO je offline (nepripojený) ALBO

Fany
A ak odpísaný automobil daruje manželke (urobil sa aj prepis na DI) a tá ho následne predá inej osobe (je to vrámci 5 rokov po vyradení), dáva sa tam nejaká cena obvyklá, dodaňuje sa niečo?
Podľa mňa manžel podnikateľ, keď má ZCD 0 ,tak vyradi majetok z titulu darovania, nemá ZC , takže žiadne pripočitateľné položky ani odvod DPH . Manželka nič -dar nie je predmetom dane.
Manželka ani pri predaji nič nedaní, lebo príjem z predaja HM je oslobodený u nej
0 0
Steffi Steffi

Steffi je offline (nepripojený) Steffi

V našej firme takéto počítače predáme za symbolickú cenu za 1,- Sk. To znamená, že vystavíme faktúru na osobu alebo organizáciu a na základe tejto faktúry potom vyradíme z majetku. Máme to overené od audítora.
0 0
Manual Manual

Manual je offline (nepripojený) Manual

Steffi
V našej firme takéto počítače predáme za symbolickú cenu za 1,- Sk. To znamená, že vystavíme faktúru na osobu alebo organizáciu a na základe tejto faktúry potom vyradíme z majetku. Máme to overené od audítora.
Je to najčistejší spôsob ako sa bezproblémovo zbaviť nepotrebného majetku. A obidve strany sú spokojné.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať