Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

PN prechádzajúca z r.2010, začiatok vyplácania nemocenského v r.2011

Značky   , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

PN prechádzajúca z r.2010, začiatok vyplácania nemocenského v r.2011

Autor Jana Motyčková   28.04.11
Otázka 1 :
Zamestnankyňa nastúpila do zamestnania 27.12.2010. Od 31.12.2010 je na PN a odvtedy jej stále trvá. Sociálna poisťovňa chce od nej vrátiť časť nemocenských dávok, že vraj jej zle vypočítali. Aký spôsob výpočtu nemoc.dávky sa vzťahuje na PN vzniknutú 31.12.2010?

alebo všeobecne - otázka 2:
"Ako sa postupuje pri výpočte nemocenského u zamestnanca, ak PN vznikla koncom roka 2010 a 11. deň PN, odkedy je nárok na nemocenské je už v r.2011?"

Pri zisťovaní, ako sa postupuje pri výpočte nemocenského v týchto prípadoch je podstatné prechodné ustanovenie uvedené v § 293bs ods. 1 zákona o sociálnom poistení :
"(1) Nárok na nemocenskú dávku, nárok na dôchodkovú dávku, nárok na úrazovú dávku a nárok na dávku v nezamestnanosti, ktoré vznikli pred 1. januárom 2011, sa posudzujú a sumy týchto dávok sa určujú podľa zákona účinného do 31. decembra 2010."
a §34 ods.1 :
"(1) Zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti..."

Odpoveď na otázku 2 :
Keďže nárok na nemocenské u zamestnanca počas trvania zamestnania je od 11. dňa práceneschopnosti a tento deň už bol v roku 2011, nie je možné uplatniť prechodné ustanovenie uvedené v § 293bs. Nemocenské sa v tomto prípade počíta podľa zákona platného od 1.1.2011.

Konkrétna odpoveď na prvú otázku :
Keďže sa pri výpočte postupuje podľa zákona platného od 1.1.2011, tak ak poistenie netrvalo aspoň 90 dní pred vznikom práceneschopnosti, rozhodujúce obdobie pre výpočet nemocenského je podľa §54 ods.3 rok 2009 (iné zamestnania v roku 2009). Ak v r.2009 nemala zamestnankyňa vymeriavací základ, použije sa pravdepodobný DVZ podľa §57, ktorý je 1/30 z minimálneho základu (329,06 €). Výnimkou je, ak mala prerušené poistenie z dôvodu rodičovskej dovolenky, vtedy by sa pravdepodobný DVZ počítal zo súčasného predpokladaného príjmu.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

1
ľudí to zaujíma
mňa tiež