Zavrieť

Porady

Na slovíčko, Slováci

erzet erzet

erzet je offline (nepripojený) erzet

Dôchodca

Anketa: Pokračovať v téme?

Počet hlasujúcich
10. Na účasť v tejto ankete nemáte prístupové práva.
  • áno?

    7 70.00%
  • nie?

    3 30.00%
Na slovíčko, Slováci (z Rádia Slovensko)
Naposledy upravil erzet : 04.05.11 at 09:20
erzet erzet

erzet je offline (nepripojený) erzet

Dôchodca
Predložky po, pre, spoza
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...20pre,%20spoza

Spisovná slovenčina

Pokladáte spisovnú slovenčinu za dôležitú súčasť vášho života, alebo jej kladiete veľký význam.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...loven%C4%8Dina

Odbočiť a bočiť
Pani Anna pozná slovesá odbočiť a bočiť, ale nespomína si, že by bolo správne používanie slovesa odbáčať. Tak ako to je?
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...o%C4%8Di%C5%A5

Tlačidlo, nie tlačítko
Na rôznych prístrojoch je súčasť, ktorá sa ovláda stláčaním a tým sa umožňuje činnosť príslušného zariadenia.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...C4%8D%C3%ADtko

Pani Dagmar pochybuje o správnosti slovných spojení: Pracuje na Ministerstve hospodárstva, alebo žiadosť podajte na Ministerstvo hospodárstva...
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...0gymn%C3%A1ziu

Skloňovanie slovesa hrať
V mailoch, ktoré nám píšete, sa dosť často pýtate na skloňovanie slovesa hrať a podstatého mena hra v lokáli.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...sa%20hra%C5%A5

Vymenuje a vymenúva
Pán Jaroš sa stavil s kamarátom na tému vymenovať a vymenúvať. Ide mu o dokonavý a nedokonavý vid.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...0vymen%C3%BAva

Byť príkladom
Slovo príklad má nielen vysoký výskyt, ale aj širokú spájateľnosť.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...pr%C3%ADkladom
2 0
erzet erzet

erzet je offline (nepripojený) erzet

Dôchodca
Online jazyková poradňa

http://jazykovaporadna.sme.sk/
2 0
erzet erzet

erzet je offline (nepripojený) erzet

Dôchodca
Je slovo odpal spisovné?


Pán Velecký sa pýta: Je slovo odpal spisovné? Malo by to byť podstatné meno od slovesa odpáliť, odpaľovať - teda úderom odraziť loptičku. Golfisti podstatné meno odpal používajú bežne - ten odpal sa ti podaril a podobne. Dokonca majú aj akcie s týmto pomenovaním, napríklad Novoročný odpal a podobne. Odpoveď na otázku, či je podstatné meno odpal spisovné má jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová:
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=57010&p=1

Vsádzať alebo stávkovať?

Pri hazarde ide o všetko, dnes však zistíme, či aj gramaticky správne. Ideme všetko vsadiť na jednu kartu, alebo stávkovať? Problém vysvetlí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=57037&p=1

3 dni dozadu, alebo 5 rokov dozadu

Pani Synaková si nie je celkom istá správnou formuláciou - 3 dni dozadu, alebo 5 rokov dozadu. Ako to má byť v tomto prípade, odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=57243&p=1

Slovné spojenie - Opak je však pravdou

Pani Helene z Komárna sa nepozdáva slovné spojenie - Opak je však pravdou - a jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová nám teraz povie, či sa to pani Helene nepozdáva správne.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=57355&p=1

Prechádzka bušou, alebo bušom

V dnešnom stretnutí s jazykovedkyňou Sibylou Mislovičovou Romana Bomboša zaujímalo, kam by sa gramaticky správne vybrali na potulkách Austráliou, či by sa prechádzali bušou, alebo bušom.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=57449&p=1

Dvere sa otvoria samy alebo samé?

Pani Radošová nám poslala otázku, z ktorej sa vykľula mimoriadne zaujímavá odpoveď - tak najprv otázka: dvere sa otvoria samy alebo dvere sa otvoria samé? A teraz odpoveď, postará sa o ňu jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=57537&p=1

Objednávame si humry, alebo humre?

Dnešné jazykové okienko je tak trochu aj gastronomickou špecialitou. Otázne však je, či si máme objednať humry, alebo humre. Viac zistil Roman Bomboš v rozhovore s jazykovedkyňou Sibylou Mislovičovou.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=57692&p=1
1 0
erzet erzet

erzet je offline (nepripojený) erzet

Dôchodca
Čo hovoríte na tie príspevky čo začal dávať, pred časom, o slovenčine SRo v mp3?
0 0
erzet erzet

erzet je offline (nepripojený) erzet

Dôchodca
Však – všakže
Keď sa poteším, že: to je ale pekné, však?, moja mama ma opraví - nie však, ale všakže? Robí dobre?
Ranný a raný
Jednou z najčastejších chýb v slovenčine je pridávanie spoluhlások tam, kde nie sú potrebné. Ak nás počúvajú poslucháči veľmi skoro, je to v ich ranom, alebo rannom veku?
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=58179&p=2
Skloňovanie slova známy
Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo známy, myslené ako podstatné meno, čiže napríklad - môj známy...
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=58291&p=2
Myčka
Ypsilon a mäkké i čítame rovnako, pri písanom prejave si však treba dávať veľký pozor. Poslucháč nás upozornil, že videl reklamný plagát, kde bolo slovo myčka písané s mäkkým i.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=58393&p=2
Masakra alebo masaker?
Inscenácia francúzskej autorky Jasmíny Réza „Boh masakra“ budí už od premiéry obrovskú polemiku. Mnohým sa nezdá tvar názvu a očakávali by aj na plagátoch správne spojenie „Boh masakry“.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=58516&p=2
Klub zberateľov pivných suvenírov alebo pivovarských suvenírov?
Pán Rudo z Bratislavy sa na nás obrátil s veľmi závažnou otázkou: Potreboval by som poradiť čo je správne: Klub zberateľov pivných suvenírov alebo klub zberateľov pivovarských suvenírov. Nevieme sa v klube zhodnúť na správnom názve. Zbierame všetko čo má súvis s pivom: pivné tácky, etikety, fľaše, uzávery, atď.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=58740&p=2
Na ulicu, do ulice, pripájač
Dnes sa so Sibylou Mislovičovou vyberieme na cesty. Prvá otázka znie: Odbáčame na ulicu Odbojárov alebo do ulice Odbojárov?
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=58830&p=2
Šampión a šampiňón
Slovenčina je natoľko rozmanitá, že jej nesprávnym používaním sa môže stať napríklad aj to, že si vypražíte majstra sveta v hokeji.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=57966&p=2
Sú niekde k počutiu?
Lucia zo Žiliny sa pýta, či je správna táto formulácia otázky: Sú niekde k počutiu? Napríklad pesničky.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=57961&p=2
Naposledy upravil erzet : 11.03.13 at 14:18
0 0
erzet erzet

erzet je offline (nepripojený) erzet

Dôchodca
Zľadovatený alebo zľadovatelý
Zima sa končí, tak si urobíme jasno v tom, či sme hovorili spisovne, keď sme chceli povedať, že cesta je zľadovatená. Alebo zľadovatelá?
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=58976&p=1
Myčka riadu
Stáva sa, že slovo v slovenčine použijeme nielen v chybnom význame, ale ho dokonca aj gramaticky napíšeme nesprávne. Napríklad slovo myčka riadu, nielenže by sme nemali používať tento tvar, ale jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová tvrdí, že aj nesprávne slovo treba napísať aspoň v správnom tvare, teda s ypsilonom.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=59028&p=1
Sústrediť sa
Pán Geško si myslí, že väzby: teraz sa budeme sústrediť, prípadne bude sa sústrediť nie sú správne, ale keďže sa tieto väzby často používajú, tak si nie je celkom istý.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=59133&p=1
Iónové alebo iontové?
V prípade športových prípravkoch, konkrétne nápojov na regeneráciu, sa nám často zbytočne a navyše objavuje písmenko T. Konkrétne v spojení iontové nápoje.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=59237&p=1
Mohli by sme to nechať na chlapov
Nášmu poslucháčovi vyrazila dych formulácia – Mohli by sme to nechať na chlapoch. V kontexte - ženy pri varení chcú, aby to urobili chlapi. Myslí si však, že správne by malo byť – nechať na chlapov.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=59345&p=1
Ďaleko drahší tovar
Dnes sa pristavíme nad slovným spojením „ďaleko drahší tovar“. Ide o stupňovanie, alebo sa vyjadruje miesto, kam ho treba ísť kúpiť? A je to vôbec v správnom tvare?
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=59489&p=1
Prepŕchať – tekuté zrážky
Náš poslucháč začul slovné spojenie - v Paríži prepŕchalo - a zaujíma ho, či je toto slovo spisovné.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=59605&p=1
Dvoje čalúnených dverí
Dvojo, alebo dvoje dverí? A môžu byť tapacírované? Ktorý tvar je správny?
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=59693&p=1
V cestovných tarifoch, alebo tarifách?
Náš poslucháč sa pýta, či hľadáme informácie v cestovných tarifoch, alebo tarifách.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=59889&p=1
Vám alebo vám
Sme radi, že píšete do našej rubriky Slovenčina na slovíčko a niekedy chcete byť takí vzorní, až sa to skončí všelijako... môže za to vykanie v písomnej forme.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=60043&p=1
1 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
erzet Pozri príspevok
Čo hovoríte na tie príspevky čo začal dávať, pred časom, o slovenčine SRo v mp3?
Mne to nefunguje.
0 0
Valcake Valcake

Valcake je offline (nepripojený) Valcake

KMPlayer prehrá, ale aj ostatné...čo máš stiahnuté
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Valčake Pozri príspevok
KMPlayer prehrá, ale aj ostatné...čo máš stiahnuté
ani neviem .... hádam dačo, čo je priamo k dispozícii s MS Win
0 0
misoft misoft

misoft je offline (nepripojený) misoft

Teda Windows Media Player - ten to prehrá - sú to len mp3 súbory. Klikni tam na obrážťok, alebo na link, stiahni k sebe do PC, daj prehrať WMP.
0 0
Excise Duty Excise Duty

Excise Duty je offline (nepripojený) Excise Duty

ten, čo už nemusí do roboty
Slováci neuveriteľne milujú čechizmy, najnovšie riešia problém "sprepitného", čo je nesprávna skomolenina českého spropitného.
http://www.porada.sk/t212158-sprepitne-versus-dane.html
Spisovne po slovensky je to prepitné, tie peniaze sú na prepitie a nie sprepitie.
0 0
erzet erzet

erzet je offline (nepripojený) erzet

Dôchodca
Zbrklé reakcie
Sú zbrklé reakcie správne? A teraz nemyslím psychologicky, ale najmä gramaticky.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=60136&p=1

Priechod - prechod
Pán Peter má veľmi zaujímavú otázku: "Myslím si, že kde je priechod (zebra na ceste), tam sa chodí peši, a nie dopravnými prostriedkami. S tými sa jazdí cez, alebo po prejazde."
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=60227&p=1

Tá Paríž alebo ten Paríž?
Kameňom úrazu pri správnom používaní zemepisných názvov môže byť ich rod, ktorý môže byť v rôznych jazykoch rozdielny. Napríklad mesto Paríž používatelia poznajú aj v mužskom, aj v ženskom rode.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=60328&p=1

Číslovky
Pán Michal má v číslovkách jasno, pre istotu sa však pýta našej jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej, či je správne povedať o "štyridsiatichjednych" opatreniach vlády.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=60415&p=1

V sprievode polície
Dnešná lekcia slovenčiny bude dramatická. Roman Bomboš sa jazykovedkyne Sibyli Mislovičovej pýtal, či sa môžu ocitnúť v doprovode polície a či by to bolo gramaticky správne.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=60556&p=1

Lipsko či Leipzig?
Minulý týždeň som vo večerných správach niektorej z televízií zachytila reportáž, ktorá celá - od titulku až po prejav redaktorky - hovorila o meste Leipzig. Ale kedy sa zmenilo Lipsko na Leipzig? Pýta sa naša poslucháčka pani Aneta.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=60699&p=1

Vyhlásenie či prehlásenie
V dnešnej chvíľke so spisovným jazykom sa budeme venovať spravodajstvu a správnemu používaniu slovného spojenia súvisiaceho s osobou ministra. Môže vydávať vyhlásenie, či prehlásenie?
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=2&i=60759&p=1

Preteky formuly jeden, alebo formule jeden?
Počas uplynulého víkendu odštartoval ďalší ročník prestížnych automobilových pretekov, s ktorými máme v slovenčine tak trochu problém.
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensk...=5&i=60967&p=1
0 0
erzet erzet

erzet je offline (nepripojený) erzet

Dôchodca
Partyzánske?
vlcsnap-2013-04-22-11h59m50s151.jpg  
1 0
Zdenka 0705 Zdenka 0705

Zdenka 0705 je offline (nepripojený) Zdenka 0705

erzet Pozri príspevok
Partyzánske?
... to vieš, naši západní bratia majú v pravopise ypsilon v slove partizán. Tak si pekne po svojom napísali aj naše mesto.
1 0
erzet erzet

erzet je offline (nepripojený) erzet

Dôchodca
Nie že by ma to prestalo baviť, dávať sem tie príspevky, ale v tej mp3 mi to nejak nevonia. Predsa, čo je napísané, je napísané, ale keď chcete môžem.
0 0
erzet erzet

erzet je offline (nepripojený) erzet

Dôchodca
misoft, ani mne, budem sa informovať. Dík za upozornenie.
0 0
wagner wagner

wagner je offline (nepripojený) wagner

Zdenka 0705 Pozri príspevok
... to vieš, naši západní bratia majú v pravopise ypsilon v slove partizán. Tak si pekne po svojom napísali aj naše mesto.
Ale však toto sú z PD, čo nevedia pravopis? Mariánko zabudol, čo sa v prvom manželstve pri deťoch naučil?
0 0
erzet erzet

erzet je offline (nepripojený) erzet

Dôchodca
Banner robili Česi. Mám taký dojem, že oni to iba nahovorili a banner ani nevideli. Vlastne nevedeli pod čo sa "podpísali".
0 0
Excise Duty Excise Duty

Excise Duty je offline (nepripojený) Excise Duty

ten, čo už nemusí do roboty
Zdenka 0705 Pozri príspevok
... to vieš, naši západní bratia majú v pravopise ypsilon v slove partizán. Tak si pekne po svojom napísali aj naše mesto.
Aj v českom jazyku je Partizánske s mäkkým i. Takže v tej upútavke urobil chybu nejaký blbeček. Inak, súhlas s tvojim príspevkom som dal omylom, a to až dvakrát.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať