Zavrieť

Porady

Na slovíčko, Slováci

erzet erzet

erzet je offline (nepripojený) erzet

Dôchodca

Anketa: Pokračovať v téme?

Počet hlasujúcich
10. Na účasť v tejto ankete nemáte prístupové práva.
  • áno?

    7 70.00%
  • nie?

    3 30.00%
Na slovíčko, Slováci (z Rádia Slovensko)
Naposledy upravil erzet : 04.05.11 at 08:20
erzet erzet

erzet je offline (nepripojený) erzet

Dôchodca
Uniknúť z pazúrov smrti, nie zo spárov smrti

Niekedy môžeme počuť alebo čítať vyjadrenia typu vymaniť sa zo spárov minulosti, uniknúť zo spárov smrti, vymaniť sa zo spárov osudu. Slovo spár, v množnom čísle spáry však nie je súčasťou slovnej zásoby slovenčiny a do prejavov niektorých našich spoluobčanov, ale aj redaktorov či moderátorov sa dostáva z češtiny. V slovenčine namiesto neho máme slovo pazúr, v množnom čísle pazúry. A tak aj vyjadrenia, ktoré sme citovali, majú v slovenčine správnu takúto podobu: vymaniť sa z pazúrov minulosti, uniknúť z pazúrov smrti, vymaniť sa z pazúrov osudu.
1 0
erzet erzet

erzet je offline (nepripojený) erzet

Dôchodca
Metropola – z metropoly, nie z metropole

Podstatné meno metropola, ktoré má pôvod v gréčtine, je pred koncovou samohláskou a zakončené na tvrdú spoluhlásku l, preto sa skloňuje podľa vzoru žena. V genitíve jednotného čísla a v nominatíve a akuzatíve množného čísla má tvar metropoly s ypsilonom na konci. V jazykovej praxi sa však stretáme s vyjadreniami typu rodák z metropole východu, Európanov evakuujú z metropole Libérie, turisti navštívia metropole Ruska, v ktorých sa vyskytujú uvedené pádové tvary s pádovou príponou -e. Správna je však pádová prípona tvrdé -y, preto je náležité rodák z metropoly východu, Európanov evakuujú z metropoly Libérie, turisti počas zájazdu navštívia metropoly Ruska.
2 0
erzet erzet

erzet je offline (nepripojený) erzet

Dôchodca
Klientka – klientok, nie klientiek

V jazykovej praxi sa môžeme stretnúť s podstatným menom klientka v tvare genitívu množného čísla v podobe klientiek s dvojhláskou ie v druhej slabike slova, napr. ohlasy klientiek, záujmy klientiek, úspechy klientiek. Podoba klientiek s dvojhláskou ie v druhej slabike slova však nie je správna, lebo pri tvorení genitívu množného čísla sa uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení, podľa ktorého nemôžu za sebou nasledovať dve dlhé slabiky. Náležitá podoba tvaru genitívu množného čísla slova klientka je klientok so samohláskou o. Správne teda je ohlasy klientok, záujmy klientok, úspechy klientok.
2 0
ivuliatko ivuliatko

ivuliatko je offline (nepripojený) ivuliatko

medúza medzi čučoriedkami (Július Satinský: "ČUČORIEDKY = dievčatá od 15 do 25 rokov, MEDÚZY od 30 do 80 a po osemdesiatke sú STARÉ PRAŽENICE, ktoré majú obrovský zmysel pre humor a o svete si myslia svoje"). ...viac
erzet Pozri príspevok
Klientka – klientok, nie klientiek

V jazykovej praxi sa môžeme stretnúť s podstatným menom klientka v tvare genitívu množného čísla v podobe klientiek s dvojhláskou ie v druhej slabike slova, napr. ohlasy klientiek, záujmy klientiek, úspechy klientiek. Podoba klientiek s dvojhláskou ie v druhej slabike slova však nie je správna, lebo pri tvorení genitívu množného čísla sa uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení, podľa ktorého nemôžu za sebou nasledovať dve dlhé slabiky. Náležitá podoba tvaru genitívu množného čísla slova klientka je klientok so samohláskou o. Správne teda je ohlasy klientok, záujmy klientok, úspechy klientok.
Podobné chyby: "kamarátiek, pacientiek, mandaríniek, kabíniek..." - správne: kamarátok, pacientok, mandarínok, kabínok.
Naposledy upravil ivuliatko : 04.04.12 at 19:03
3 0
kukučka kukučka

kukučka je offline (nepripojený) kukučka

len mi to nedalo, nereagujte, za chvíľu to zmažem

KRÁSA SLOVENČINY


Jednu fľašu sme vypili do jednej a do tretej pol druhej.....

Poznámka jazykovedcov:
Tomuto iná národnosť nemôže rozumieť, iba že by boli pili s nami...

0 0
trisestri trisestri

trisestri je offline (nepripojený) trisestri

poslednu dobu je popularne v mediach pouzivat slovicko doniesli-koho ste zo sebou doniesli,kamionisti doniesli tovar a pod-nemalo by byt spravne koho ste doviedli,co ste doviezli?,aspon nas v skole ucitelka za to napominala ze co doniesti ste ho na rukach?
0 0
ivuliatko ivuliatko

ivuliatko je offline (nepripojený) ivuliatko

medúza medzi čučoriedkami (Július Satinský: "ČUČORIEDKY = dievčatá od 15 do 25 rokov, MEDÚZY od 30 do 80 a po osemdesiatke sú STARÉ PRAŽENICE, ktoré majú obrovský zmysel pre humor a o svete si myslia svoje"). ...viac
trisestri Pozri príspevok
poslednu dobu je popularne v mediach pouzivat slovicko doniesli-koho ste zo sebou doniesli,kamionisti doniesli tovar a pod-nemalo by byt spravne koho ste doviedli,co ste doviezli?,aspon nas v skole ucitelka za to napominala ze co doniesti ste ho na rukach?
Máš pravdu. Inak v médiách by asi potrebovali zopakovať si základnú školu. Tuším začnem zapisovať tie ich perly a založím si zbierku nazvanú "Bláboly moderátorov". Keď ich počúvam, "nóž sa mi ve vačku otvára" - ako hovorievala moja babka.
1 0
erzet erzet

erzet je offline (nepripojený) erzet

Dôchodca
Protestant a protestujúci

V spravodajských a publicistických textoch sa môžeme stretnúť s používaním slova protestant, v množnom čísle protestanti, napríklad v takýchto výpovediach: protestanti v Grécku podpálili niekoľko budov, polícia v Toronte zatkla vyše päťsto protestantov proti samitu. Používanie slova protestant v takýchto a podobných vyjadreniach nie je vhodné, lebo v súčasnej slovenčine slovo protestant má význam „príslušník niektorého z reformovaných cirkevných spoločenstiev“, no v citovaných výpovediach o nič také nejde. Na pomenovanie toho, kto protestuje proti niečomu, máme slovo protestujúci, ktoré sa malo použiť aj v citovaných výpovediach, teda protestujúci v Grécku podpálili niekoľko budov, polícia v Toronte zatkla vyše päťsto protestujúcich proti samitu.
0 0
erzet erzet

erzet je offline (nepripojený) erzet

Dôchodca
V Kórei, nie v Kórey ani v Kóreji

Čoraz viac sa presviedčame, že škola nedostatočne vštepuje svojim žiakom a študentom vedomosti zo slovenského jazyka. Inak by sa nemohlo stať, že poslucháčka vysokej školy pripravujúca diplomovú prácu sa bude vážne spytovať, či v slove Kórea v tvare lokálu po predložke v, teda v predložkovom spojení v Kórei má napísať mäkké i, tvrdé y alebo slabiku ji, v Kóreji, lebo s takými podobami sa stretá na internete. Už sme nie ráz hovorili, že v tvare lokálu jednotného čísla nikdy nemôže byť tvrdé y. V slovách cudzieho pôvodu zakončených na -ea, ako sú idea, orchidea či mená Andrea, Tímea, alebo geografické názvy Guinea, Kórea, v tvare lokálu je mäkké i na konci, teda o idei, o orchidei, o Andrei, o Tímei, v Guinei, v Kórei.
1 0
erzet erzet

erzet je offline (nepripojený) erzet

Dôchodca
Kontrola – kontrol, nie kontrôl ani kontról

V jazykovej praxi nielen v hovorených, ale aj v písaných prejavoch sa vyskytujú tri podoby genitívu množného čísla podstatného mena kontrola, a to podoba kontrol s krátkou samohláskou o, podoba kontról s dlhou samohláskou ó a podoba kontrôl s dvojhláskou ô, o čom sa môžeme presvedčiť aj na internete, napr. pri výkone kontrol, vykonávanie kontról, zintenzívnenie kontrôl. V spisovnej slovenčine je správna iba podoba s krátkou samohláskou o, teda kontrol, podobne, ako je to aj pri iných prevzatých slovách zakončených na -ola, napr. gondola - gondol, kapitola - kapitol, metropola - metropol, parabola - parabol, patrola - patrol. Správne je pri výkone kontrol, vykonávanie kontrol, zintenzívnenie kontrol.
0 0
erzet erzet

erzet je offline (nepripojený) erzet

Dôchodca
Veľkopiatkový, nie veľkopiatočný

Jeden z veľkonočných sviatočných dní je Veľký piatok. Keďže ide o názov sviatku, píšeme ho s veľkým začiatočným písmenom, lebo názvy sviatkov sa zaraďujú medzi vlastné mená. Od názvu Veľký piatok máme utvorené aj prídavné meno. V jazykovej praxi sa stretáme s dvomi podobami prídavného mena, s podobou veľkopiatkový aj s podobou veľkopiatočný. Keďže od názvu piatok máme prídavné meno piatkový, zložené prídavné meno utvorené z názvu Veľký piatok má náležitú podobu veľkopiatkový, o čom sa môžeme presvedčiť aj v Pravidlách slovenského pravopisu, napr. veľkopiatkový koncert, veľkopiatkový sprievod, veľkopiatková pobožnosť, veľkopiatkové obrady.
0 0
ivuliatko ivuliatko

ivuliatko je offline (nepripojený) ivuliatko

medúza medzi čučoriedkami (Július Satinský: "ČUČORIEDKY = dievčatá od 15 do 25 rokov, MEDÚZY od 30 do 80 a po osemdesiatke sú STARÉ PRAŽENICE, ktoré majú obrovský zmysel pre humor a o svete si myslia svoje"). ...viac
erzet Pozri príspevok
V Kórei, nie v Kórey ani v Kóreji

Čoraz viac sa presviedčame, že škola nedostatočne vštepuje svojim žiakom a študentom vedomosti zo slovenského jazyka. Inak by sa nemohlo stať, že poslucháčka vysokej školy pripravujúca diplomovú prácu sa bude vážne spytovať, či v slove Kórea v tvare lokálu po predložke v, teda v predložkovom spojení v Kórei má napísať mäkké i, tvrdé y alebo slabiku ji, v Kóreji, lebo s takými podobami sa stretá na internete. Už sme nie ráz hovorili, že v tvare lokálu jednotného čísla nikdy nemôže byť tvrdé y. V slovách cudzieho pôvodu zakončených na -ea, ako sú idea, orchidea či mená Andrea, Tímea, alebo geografické názvy Guinea, Kórea, v tvare lokálu je mäkké i na konci, teda o idei, o orchidei, o Andrei, o Tímei, v Guinei, v Kórei.
To ma teda nasr... dili! Škola sa snaží vštepovať v najvyššej možnej miere, ale žiaci a študenti na to kašlú (a rodičia ich v tom často podporujú)
Knihu mnohí nevideli ani z rýchlika, nie ešte aby nedajbože aj nejakú prečítali... česť výnimkám.
Na VŠ som mala spolužiačku, ktorá na mape hľadala Štokholm v Afrike - a to sme si mali myslieť, že je to chyba zemepisárov?
Naposledy upravil ivuliatko : 05.04.12 at 23:15
0 0
ivuliatko ivuliatko

ivuliatko je offline (nepripojený) ivuliatko

medúza medzi čučoriedkami (Július Satinský: "ČUČORIEDKY = dievčatá od 15 do 25 rokov, MEDÚZY od 30 do 80 a po osemdesiatke sú STARÉ PRAŽENICE, ktoré majú obrovský zmysel pre humor a o svete si myslia svoje"). ...viac
Toto bolo na Facebooku:Najlepšie je, že sú tam 3 pravopisné chyby...
Naposledy upravil ivuliatko : 09.04.12 at 00:02
0 0
erzet erzet

erzet je offline (nepripojený) erzet

Dôchodca
ivuliatko Pozri príspevok
Toto bolo na Facebooku:Najlepšie je, že sú tam 3 pravopisné chyby...

Zmyzla prýloha

... a tu sú dve.
0 0
erzet erzet

erzet je offline (nepripojený) erzet

Dôchodca
Tá príloha tam ozaj nie je.
0 0
ivuliatko ivuliatko

ivuliatko je offline (nepripojený) ivuliatko

medúza medzi čučoriedkami (Július Satinský: "ČUČORIEDKY = dievčatá od 15 do 25 rokov, MEDÚZY od 30 do 80 a po osemdesiatke sú STARÉ PRAŽENICE, ktoré majú obrovský zmysel pre humor a o svete si myslia svoje"). ...viac
Ešte raz - toto bolo na Facebooku (aj s tromi pravopisnými chybami):
gramatika.jpg  
0 0
Adiks Adiks

Adiks je offline (nepripojený) Adiks

Chcem sa opýtať, čo je správne po slovensky, prijatý preddavok na nájomné alebo prijatý preddavok za nájomné a druhá vec, prijatý preddavok na tovar alebo prijatý preddavok za tovar?
0 0
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
Adiks Pozri príspevok
Chcem sa opýtať, čo je správne po slovensky, prijatý preddavok na nájomné alebo prijatý preddavok za nájomné a druhá vec, prijatý preddavok na tovar alebo prijatý preddavok za tovar?
... no v zákonoch sa hovorí o "preddavky na ..."

v slovníku SJ je NA: " preddavok, -vku muž. r. suma vydaná pred zročnosťou niečoho, záloha: vyplácať p., p. na plat, p. na honorár; preddavkový príd. m."

ale pre zaujímavosť si treba všimnúť: zobrať zálohu za fľaše (http://www.slovakradio.sk/radio-slov...=2&i=2096&p=27)

mne z toho logicky vychádza:
a) ak platím niekomu, tak dávam preddavok NA
b) ak prijímam od niekoho, tak dostávam preddavok ZA

je možné, že sa mýlim, ale ja to takto uplatňujem.
0 0
ivuliatko ivuliatko

ivuliatko je offline (nepripojený) ivuliatko

medúza medzi čučoriedkami (Július Satinský: "ČUČORIEDKY = dievčatá od 15 do 25 rokov, MEDÚZY od 30 do 80 a po osemdesiatke sú STARÉ PRAŽENICE, ktoré majú obrovský zmysel pre humor a o svete si myslia svoje"). ...viac
Stefan2005 Pozri príspevok
... no v zákonoch sa hovorí o "preddavky na ..."

v slovníku SJ je NA: " preddavok, -vku muž. r. suma vydaná pred zročnosťou niečoho, záloha: vyplácať p., p. na plat, p. na honorár; preddavkový príd. m."

ale pre zaujímavosť si treba všimnúť: zobrať zálohu za fľaše (http://www.slovakradio.sk/radio-slov...=2&i=2096&p=27)

mne z toho logicky vychádza:
a) ak platím niekomu, tak dávam preddavok NA
b) ak prijímam od niekoho, tak dostávam preddavok ZA

je možné, že sa mýlim, ale ja to takto uplatňujem.
So slovom preddavok sa spája predložka na (preddavok na niečo) a ak slovo záloha použijeme v takomto význame (=preddavok), aj tu je správna predložka na (vyplatiť zálohu na pracovnú cestu).
Ak slovo záloha použijeme vo význame "záruka = vec alebo suma, ktorá sa ti vráti", treba predložku za (záloha za fľaše). Nezáleží na tom, či prijímaš alebo dostávaš.
0 0
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
ivuliatko Pozri príspevok
...Ak slovo záloha použijeme vo význame "záruka = vec alebo suma, ktorá sa ti vráti", treba predložku za (záloha za fľaše). Nezáleží na tom, či prijímaš alebo dostávaš.
... takže nezáleží vlastne ani na tom, či je za, alebo na lebo preddavok na tovar je vlastne vždy záruka pre predávajúceho (preto ho požaduje), že mu bude za tovar (úplne alebo s časti) zaplatené - takže podľa vyššie uvedeného by to mohlo byť preddavok za tovar....

a teda to správne rozlišujem - keď prijímam peniaze, mám to ako záruku, ži mi zaplatia za môj tovar, službu
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať