Zavrieť

Porady

Daň z motorových vozidiel - všetko na r. 2006

admin
Všetko o dani z motorových vozidiel.

Keďže sa nám množia Porady na tému daň z motorových vozidiel, rád by som kumuloval v tomto príspevku prehľad o dani z motorových vozidiel pre celé SR - sadzby, účty a pod.

ďalšie kraje prosím pridajte tak, že skopírujte tento môj príspevok a doplňte ho. Ak budú naplnené všetky kraje, skopírujem to aj do tohoto prvého príspevku, prípadne doplním prílohy...
Tému pripnem, tak aby bola úplne prvá!

DAKUJEM
-------------------------------------------------------------------------
Bratislava
v prílohe sú sadzby, ktoré sú nezmenené oproti 2005
čísla účtov na platbu daní Variabilný symbol: Daňové identifikačné číslo (platí pre celé Slovensko)
-------------------------------------------------------------------------
Trnava
v prílohe sú sadzby, ktoré sú nezmenené oproti 2005

čísla účtov na platbu daní

-------------------------------------------------------------------------
Bánská Bystrica
v prílohe sú sadzby, ktoré sú nezmenené oproti 2005

čísla účtov na platbu daní-------------------------------------------------------------------------
Žilina:
Link: http://www.zask.sk/showdoc.do?docid=189
číslo účtov na platbu daní

(1) Na území ŽSK sa použijú ročné sadzby dane uvedené v sadzobníku dane nasledovne:

Ročná sadzba dane je:

a) pre osobné automobily so zdvihovým objemom motora
do 900 cm3 vrátane ............................................. 1 600 Sk
nad 900 cm3 do 1 200 cm3 vrátane ................... 2 100 Sk
nad 1 200 cm3 do 1 500 cm3 vrátane ................. 2 900 Sk
nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 vrátane ................. 3 700 Sk
nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 vrátane ................. 4 700 Sk
nad 3 000 cm3 .................................................. ... 5 600 Sk
b) pre úžitkové vozidlá a autobusy s celkovou hmotnosťou s 1 alebo 2 nápravami
do 1 t vrátane .................................................. ..... 1 800 Sk
nad 1 t do 2 t vrátane ........................................... 3 200 Sk
nad 2 t do 4 t vrátane .......................................... 5 300 Sk
nad 4 t do 6 t vrátane .......................................... 8 000 Sk
nad 6 t do 8 t vrátane .......................................... 10 600 Sk
nad 8 t do 10 t vrátane ........................................ 13 300 Sk
nad 10 t do 12 t vrátane ...................................... 15 900 Sk
nad 12 t do 14 t vrátane ...................................... 19 900 Sk
nad 14 t do 16 t vrátane ...................................... 23 900 Sk
nad 16 t do 18 t vrátane ...................................... 27 900 Sk
nad 18 t do 20 t vrátane ...................................... 31 900 Sk
nad 20 t do 22 t vrátane ...................................... 37 200 Sk
nad 22 t do 24 t vrátane ...................................... 42 600 Sk
nad 24 t do 26 t vrátane ......................... ............. 47 900 Sk
nad 26 t do 28 t vrátane ...................................... 53 200 Sk
nad 28 t do 30 t vrátane ...................................... 58 500 Sk
nad 30 t .................................................. ............. 63 800 Sk
s 3 nápravami do 15 t vrátane ............................. 14 600 Sk
nad 15 t do 17 t vrátane ...................................... 17 300 Sk
nad 17 t do 19 t vrátane ...................................... 21 300 Sk
nad 19 t do 21 t vrátane ...................................... 25 300 Sk
nad 21 t do 23 t vrátane ....................................... 29 300 Sk
nad 23 t do 25 t vrátane ...................................... 33 200 Sk
nad 25 t do 27 t vrátane ...................................... 37 200 Sk
nad 27 t do 29 t vrátane ...................................... 41 200 Sk
nad 29 t do 31 t vrátane ...................................... 45 200 Sk
nad 31 t do 33 t vrátane ...................................... 50 500 Sk
nad 33 t do 35 t vrátane ...................................... 55 900 Sk

nad 35 t do 37 t vrátane ...................................... 61 200 Sk
nad 37 t do 40 t vrátane ...................................... 66 500 Sk
nad 40 t .................................................. ............. 71 800 Sk
so 4 a s viacerými nápravami do 23 t vrátane ..... 18 600 Sk
nad 23 t do 25 t vrátane ...................................... 22 600 Sk
nad 25 t do 27 t vrátane ...................................... 26 600 Sk
nad 27 t do 29 t vrátane ...................................... 30 600 Sk
nad 29 t do 31 t vrátane ...................................... 34 600 Sk
nad 31 t do 33 t vrátane ...................................... 39 900 Sk
nad 33 t do 35 t vrátane ...................................... 45 200 Sk
nad 35 t do 37 t vrátane ...................................... 50 500 Sk
nad 37 t do 40 t vrátane ...................................... 55 900 Sk
nad 40 t .................................................. .............. 61 200 Sk

PLATENIE ŽILINA: (čísla účtov si radšej preverte na stránke Žiliny)
č. účtov:
Čísla účtov pre Žilinu -Daň z automobilov r.2006:
pre DU 1: 7000232698/8180
pre DU 2: 7000232727/8180

KS pre platbu šekom:1149
KS pre platbu z účtu:1148 alebo 1144
VS: DIČ

-----------------------------------------------------------------------
KOŠICE
v priloženom dokumente
číslo účtov na platbu daní

-----------------------------------------------------------------------PREŠOV
link: http://www.vucpo.sk/ganet/vuc/po/por...VZN_8_2005.pdf
dokument je aj v prílohe
číslo účtov na platbu daní
-----------------------------------------------------------------------

NITRA
link: http://www.unsk.sk/files/VZN/VZN3-2005.doc

1.) Sadzba dane pre osobný automobil podľa zdvihového objemu motora v cm3 uvedeného v technickom preukaze vozidla :

do 900 cm ³ vrátane 1 700 Sk
nad 900 cm ³ do 1 200 cm ³ vrátane 2 200 Sk
nad 1 200 cm ³ do 1 500 cm ³ vrátane 3 000 Sk
nad 1 500 cm ³ do 2 000 cm ³ vrátane 3 800 Sk
nad 2 000 cm ³ do 3 000 cm ³ vrátane 4 800 Sk
nad 3 000 cm ³ 5 700 Sk

2.) Sadzba dane pre úžitkové vozidlo a autobus podľa celkovej hmotnosti a podľa počtu náprav uvedených v technickom preukaze vozidla, osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo a sadzba dane pre vozidlo používané v rámci návesovej jazdnej súpravy (ťahač a náves) podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav uvedených v dokladoch vozidla, osobitne pre ťahač a osobitne pre náves, vozidlo sa z hľadiska určenia sadzby dane zaradí do najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do akej by patrilo podľa celkovej hmotnosti uvedenej v technickom preukaze vozidla, osobitne ťahač a osobitne náves :

s 1 alebo 2 nápravami sadzba
do 1 t vrátane 1 900 Sk
nad 1 t do 2 t vrátane 3 400 Sk
nad 2 t do 4 t vrátane 5 600 Sk
nad 4 t do 6 t vrátane 8 400 Sk
nad 6 t do 8 t vrátane 11 100 Sk
nad 8 t do 10 t vrátane 14 000 Sk
nad 10 t do 12 t vrátane 16 700 Sk
nad 12 t do 14 t vrátane 20 900 Sk
nad 14 t do 16 t vrátane 25 100 Sk
nad 16 t do 18 t vrátane 29 300 Sk
nad 18 t do 20 t vrátane 33 500 Sk
nad 20 t do 22 t vrátane 39 100 Sk
nad 22 t do 24 t vrátane 44 700 Sk
nad 24 t do 26 t vrátane 50 300 Sk
nad 26 t do 28 t vrátane 55 900 Sk
nad 28 t do 30 t vrátane 61 400 Sk
nad 30 t 67 000 Sk

s 3 nápravami

do 15 t vrátane 15 300 Sk
nad 15 t do 17 t vrátane 18 200 Sk
nad 17 t do 19 t vrátane 22 400 Sk
nad 19 t do 21 t vrátane 26 600 Sk
nad 21 t do 23 t vrátane 30 800 Sk
nad 23 t do 25 t vrátane 34 900 Sk

-----------------------------------------------------------------------


TRENČÍN
link:
dokument je aj v prílohe
číslo účtov na platbu daní

Článok 2
Sadzba dane

Ročná sadzba dane pre osobné automobily, úžitkové vozidlá, autobusy a vozidlá používané v rámci návesovej jazdnej súpravy :

2.1. Sadzba dane pre osobné automobily so zdvihovým objemom motora uvedenom v dokladoch vozidla:

a) do 900 cm3 vrátane 1 760 Sk
b) nad 900 cm3 do 1 200 cm3 2 310 Sk
c) nad 1 200 cm3 do 1 500 cm3 vrátane 3 190 Sk
d) nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 vrátane 4 070 Sk
e) nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 vrátane 5 170 Sk
f) nad 3 000 cm3 6 160 Sk


2.2. Sadzba dane pre úžitkové vozidlo a autobus s celkovou hmotnosťou a počtom náprav osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo a sadzba dane pre vozidlo používané v rámci návesovej jazdnej súpravy (ťahač a náves) podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav osobitne pre ťahač a osobitne pre náves (vozidlo sa z hľadiska určenia sadzby dane zaradí do najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do akej by patrilo podľa celkovej hmotnosti uvedenej v dokladoch, osobitne ťahač a osobitne náves):

a) s 1 alebo 2 nápravami
- do 1t vrátane 1 890 Sk
- nad 1 t do 2 t vrátane 3 360 Sk
- nad 2 t do 4 t vrátane 5 565 Sk
- nad 4 t do 6 t vrátane 8 400 Sk
- nad 6 t do 8 t vrátane 11 130 Sk
- nad 8 t do 10 t vrátane 13 965 Sk
- nad 10 t do 12 t vrátane 16 695 Sk
- nad 12 t do 14 t vrátane 20 895 Sk
- nad 14 t do 16 t vrátane 25 095 Sk
- nad 16 t do 18 t vrátane 29 295 Sk
- nad 18 t do 20 t vrátane 33 495 Sk
- nad 20 t do 22 t vrátane 39 060 Sk
- nad 22 t do 24 t vrátane 44 730 Sk
- nad 24 t do 26 t vrátane 50 295 Sk
- nad 26 t do 28 t vrátane 55 860 Sk
- nad 28 t do 30 t vrátane 61 425 Sk
- nad 30 t 66 990 Sk
b) s 3 nápravami
- do 15 t vrátane 15 330 Sk
- nad 15 t do 17 t vrátane 18 165 Sk
- nad 17 t do 19 t vrátane 22 365 Sk
- nad 19 t do 21 t vrátane 26 565 Sk
- nad 21 t do 23 t vrátane 30 765 Sk
- nad 23 t do 25 t vrátane 34 860 Sk
- nad 25 t do 27 t vrátane 39 060 Sk
- nad 27 t do 29 t vrátane 43 260 Sk
- nad 29 t do 31 t vrátane 47 460 Sk
- nad 31 t do 33 t vrátane 53 025 Sk
- nad 33 t do 35 t vrátane 58 695 Sk
- nad 35 t do 37 t vrátane 64 260 Sk
- nad 37 t do 40 t vrátane 69 825 Sk
- nad 40 75 390 Sk
c) so 4 a s viacerými nápravami
- do 23 t vrátane 19 530 Sk
- nad 23 t do 25 t vrátane 23 730 Sk
- nad 25 t do 27 t vrátane 27 930 Sk
- nad 27 t do 29 t vrátane 32 130 Sk
- nad 29 t do 31 t vrátane 36 330 Sk
- nad 31 t do 33 t vrátane 41 895 Sk
- nad 33 t do 35 t vrátane 47 460 Sk
- nad 35 t do 37 t vrátane 53 025 Sk
- nad 37 t do 40 t vrátane 58 695 Sk
- nad 40 64 260 Skďalšie kraje prosím pridajte tak, že skopírujte tento môj príspevok a doplňte ho. Ak budú naplnené všetky kraje, skopírujem to aj do tohoto prvého príspevku, prípadne doplním prílohy...
Tému pripnem, tak aby bola úplne prvá!

DAKUJEM
Naposledy upravil Richard : 15.01.06 at 19:29
Usporiadat
Téma je uzavretá.
Richard Richard

Richard je offline (nepripojený) Richard

admin
dík Marína, doplnil som to do prvého príspevku
0 0
Katija Katija

Katija je offline (nepripojený) Katija

Pripájam nariadenia chýbajúcich VUC. Vo všetkých troch VUC ostali sadzby pre daň z motorových vozidiel oproti minulému roku nezmené. Katija
0 0
monikago monikago

monikago je offline (nepripojený) monikago

a ja pridávam tlacivo, aby sme mali vsetko na hromádke
0 0
adu.lienka adu.lienka

adu.lienka je offline (nepripojený) adu.lienka

už hľadám na nete 2 hodiny ale márne. Prosím ak má niekto nové čísla účtov pre daň z motorových vozidiel, vypíšte ich do príspevku, pretože linky na www.drsr.sk nefungujú. Veľmi pekne ďakujem
0 0
monikago monikago

monikago je offline (nepripojený) monikago

http://www.drsr.sk/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4h3cgTJgFhABlTAW9 _XIz83VT9AvyA3otzRUVERAEVd9Yg!/delta/base64xml/L3dJdyEvUUd3QndNQSEvNElVRS82XzBfRDI!?nID=6_0_BA&cI D=6_0_BA''

tento link by mal fungovat, treba tam potom zadat len kraj, ktory treba
0 0
JankaO JankaO

JankaO je offline (nepripojený) JankaO

adu.lienka
už hľadám na nete 2 hodiny ale márne. Prosím ak má niekto nové čísla účtov pre daň z motorových vozidiel, vypíšte ich do príspevku, pretože linky na www.drsr.sk nefungujú. Veľmi pekne ďakujem
Pozrite link v príspevku 2!!!, v príspevku 7 akosi nefunguje
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

adu.lienka
už hľadám na nete 2 hodiny ale márne. Prosím ak má niekto nové čísla účtov pre daň z motorových vozidiel, vypíšte ich do príspevku, pretože linky na www.drsr.sk nefungujú. Veľmi pekne ďakujem
Linky sú aj tu v príspevku č. 1 celkom hore aj v samotnom texte.
0 0
majja majja

majja je offline (nepripojený) majja

Prosím o radu.
Kúpila som auto 2.12.2005. Bola som v domnení,že nahlasiť a zaplatiť treba do konca mesiaca, kedy vznikla povinosť. Urobila som to 30.12.2006. Danový úrad už nepracoval, prevzali mi na sekretariáte. Chcela som zaplatiť aj v hotovosti 239.-Sk. Uz sa nedalo, šek nemali tak som zaplatila hned z uctu(30.12. odislo z mojho).
No a dnes som dostala rozhodnutie o vymeraní pokuty za to že som mala podať do 15 -násť dní. A zmeškala som 11dní. Výpočet pokuty : 0,2% x 239 x11 = 5,25 Sk. Výška pokuty môže byť najmenej 2000._ Sk. A tiež druhý list ,ze mám urýchlene uhradiť 239.- Sk.
Vie mi dakto poradiť ako sa tomu vyhnuť. V decembri som mala ešte staré auto, za ktoré som mala zaplatenú cestnú daň za celý rok. Som len sama(slob.povolanie) a fyzický môžem jazdiť len na jednom. Nemôžem urobiť dodatočne daňové priznanie s napr. s tým , že síce bolo kúpene 2.12. ale sa začalo používať napr. 20.12.2006??? A zároveň s tým dodatočným priznaním aj podať odvolanie??
Staré auto som predala 11.01.2006 a už nebudem za neho platiť cestnú daň- už nevykažem cesty na r.2006.
PROSÍM .....
0 0
Richard Richard

Richard je offline (nepripojený) Richard

admin
Link na platenie daní je dobrý, ale môže sa stať že stránka daňového riaditeľstva nefunguje /a dosť často/.
0 0
enad enad

enad je offline (nepripojený) enad

Ahojte,
viete mi niekto povedať, aký VS dať na príkaz na úhradu dane z motorových vozidiel, ak SZČO nemá auto vložené v podnikaní. Má sa pouažiť DIČ, alebo rodné číslo, keďže sa jedná o súkromné auto. Môže sa takto zaplatená daň z MV uplatniť v nákladoch?
Ďakujem
0 0
Daska Daska

Daska je offline (nepripojený) Daska

RAK
VS je DIC, a ano mozes si dat do nakladov tuto dan, lebo ako nepodnikatel by si ju platit nemusela...
0 0
Monika Kováčová Monika Kováčová

Monika Kováčová je offline (nepripojený) Monika Kováčová

Pripojte prosim cislo uctu na platbu dane z MV pre Nitru, lebo v prvom prispevku chyba a stranka DRSR samozrejme nepracuje.
Dakujem.
0 0
monikago monikago

monikago je offline (nepripojený) monikago

majja
Prosím o radu.
Kúpila som auto 2.12.2005. Bola som v domnení,že nahlasiť a zaplatiť treba do konca mesiaca, kedy vznikla povinosť. Urobila som to 30.12.2006. Danový úrad už nepracoval, prevzali mi na sekretariáte. Chcela som zaplatiť aj v hotovosti 239.-Sk. Uz sa nedalo, šek nemali tak som zaplatila hned z uctu(30.12. odislo z mojho).
No a dnes som dostala rozhodnutie o vymeraní pokuty za to že som mala podať do 15 -násť dní. A zmeškala som 11dní. Výpočet pokuty : 0,2% x 239 x11 = 5,25 Sk. Výška pokuty môže byť najmenej 2000._ Sk. A tiež druhý list ,ze mám urýchlene uhradiť 239.- Sk.
Vie mi dakto poradiť ako sa tomu vyhnuť. V decembri som mala ešte staré auto, za ktoré som mala zaplatenú cestnú daň za celý rok. Som len sama(slob.povolanie) a fyzický môžem jazdiť len na jednom. Nemôžem urobiť dodatočne daňové priznanie s napr. s tým , že síce bolo kúpene 2.12. ale sa začalo používať napr. 20.12.2006??? A zároveň s tým dodatočným priznaním aj podať odvolanie??
Staré auto som predala 11.01.2006 a už nebudem za neho platiť cestnú daň- už nevykažem cesty na r.2006.
PROSÍM .....
no majjka, tym padom, ze si 30.12.2005 zaplatila dan, tak si sa vlastne priznala, ze si to auto zacala hned pouzivat. keby si nebola uhradila dan este toho 30-teho, tak si sa mohla odvolat na to, ze stare auto si predala 11.1., ktore si dovtedy aj pouzivala a nove auto dat, ze sa zacalo pouzivat az od noveho roka. ale tym padom, by sa musel dat aj iny datum začatia uzivania auta v danovom priznani. podla toho, co pises, tak usudzujem, ze si dala zaciatok pouzivania 2.12.2005.
inak si myslim, ze pre 5,25 Sk si tazku hlavku nerob, uhrad im, co po tebe pozaduju. maju pravdu v tom, ze zmeny treba hlasit na zaklade danoveho priznania uz do 15 dní.
neviem skadial si, ale u nas by pre 5 Sk urcite neposielali rozhodnutie o vymerani pokuty, ono to totizto zalezi aj od spravcov dane, takze si myslim o nich len to nejlepsie :-))
a este prosim ta, ak si predala stare auto toho 11-teho, tak mas voci danovemu uradu oznamovaciu povinnost, ze si ho predala, formou listu, kde napises, typ auta znacku, tak im to musis oznamit a este u nas sme museli predlozit novy technicky preukaz uz napisany na noveho majitela, tak sa radsej tych vasich danovakov spytaj, co po tebe budu chciet. je to treba tak isto do 15 dní oznámiť.
Naposledy upravil monikago : 19.01.06 at 08:45
0 0
Simi233 Simi233

Simi233 je offline (nepripojený) Simi233

Chcem sa spýtať, ak živnostník mal zaplatenú daň z MV v r. 2005 a teraz auto nepoužíva /stavbári/, bude ho používať až niekedy v marci, má to nahlásiť DÚ a platiť daň až od marca a podať znovu daňové priznanie?
0 0
Marína Marína

Marína je offline (nepripojený) Marína

Simi233
Chcem sa spýtať, ak živnostník mal zaplatenú daň z MV v r. 2005 a teraz auto nepoužíva /stavbári/, bude ho používať až niekedy v marci, má to nahlásiť DÚ a platiť daň až od marca a podať znovu daňové priznanie?
Odhlásiť a znova prihlásiť. Vypočítať alikvótnu časť. Dodržať termín 15 dní.
0 0
majja majja

majja je offline (nepripojený) majja

No kvôli 5,25 Sk by som sa netrápila, ale dali mi pokutu 2000.- Sk. Veď to je pomaly ako daň na ďalší rok (budem platiť daň 2900.-Sk). Skúsila som dať dodatočné daňové priznanie s tým,že som omylom uviedla dátum dan. povinosti 02.12.2005 (deň kúpy). Ale používať som ho na služ. účely začala 16.12.2005 pretože som dala 15.12. staré auto do servisu kvôli oprave( zakazk.list aj faktúru mám). A podala som odvolanie na ich rozhodnutie z dôvodu dodatočného daň. priznania. Uvidím aký bude výsledok.
A staré som už odhlásila 13.01.2006 s tým,že sa prestalo používať k 31.12.2005 na služ. účely Aj s tými dokumentami(osvedčenie a kúp.zmluva)
Ale aj tak ďakujem za odpoveď.
Naposledy upravil majja : 20.01.06 at 22:34
0 0
mercy mercy

mercy je offline (nepripojený) mercy

majja

nam sa stalo to iste, len s tym rozdielom, ze vo februari 2005. mojou vinou som sa akosi dva dni nedostala na postu, a tak nam v septembri poslali pokutu vo vyske 2.000 za oneskorene podanie danoveho priznania. nastastie sme to uhradili nacas, takze to nepenalizovali. no a na tu pokutu sme sa odvolali, ze sme vo financnej tiesni, lenze na to nam odpisali, aby sme zdokladovali vsetky nase vydavky a aj z toho vyslo, ze vo financnej tiesni nie sme a na pokutu mame. jedine, co sme tym odvolanim ziskali, bolo ze sme ziskali cas.
rozhodne ti uz dodatocne nepomoze, lebo po pokute je uz neskoro... s tym ta poslu...
ale vyskusaj...
0 0
nika.sum nika.sum

nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

Prosim Vas, treba znova podat danove priznanie k MV, ak sa nic oproti r. 2005 nezmenilo alebo staci len zaplatit?
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

nika.sum
Prosim Vas, treba znova podat danove priznanie k MV, ak sa nic oproti r. 2005 nezmenilo alebo staci len zaplatit?
Ak sa žiaden údaj podľa DP podaného na r.2005 nezmenil, stačí zaplatiť.
Naposledy upravil Paula : 24.01.06 at 20:59 Dôvod: preklep
0 0
Načítať ďalšie