Zavrieť

Porady

Daň z motorových vozidiel - všetko na r. 2006

admin
Všetko o dani z motorových vozidiel.

Keďže sa nám množia Porady na tému daň z motorových vozidiel, rád by som kumuloval v tomto príspevku prehľad o dani z motorových vozidiel pre celé SR - sadzby, účty a pod.

ďalšie kraje prosím pridajte tak, že skopírujte tento môj príspevok a doplňte ho. Ak budú naplnené všetky kraje, skopírujem to aj do tohoto prvého príspevku, prípadne doplním prílohy...
Tému pripnem, tak aby bola úplne prvá!

DAKUJEM
-------------------------------------------------------------------------
Bratislava
v prílohe sú sadzby, ktoré sú nezmenené oproti 2005
čísla účtov na platbu daní Variabilný symbol: Daňové identifikačné číslo (platí pre celé Slovensko)
-------------------------------------------------------------------------
Trnava
v prílohe sú sadzby, ktoré sú nezmenené oproti 2005

čísla účtov na platbu daní

-------------------------------------------------------------------------
Bánská Bystrica
v prílohe sú sadzby, ktoré sú nezmenené oproti 2005

čísla účtov na platbu daní-------------------------------------------------------------------------
Žilina:
Link: http://www.zask.sk/showdoc.do?docid=189
číslo účtov na platbu daní

(1) Na území ŽSK sa použijú ročné sadzby dane uvedené v sadzobníku dane nasledovne:

Ročná sadzba dane je:

a) pre osobné automobily so zdvihovým objemom motora
do 900 cm3 vrátane ............................................. 1 600 Sk
nad 900 cm3 do 1 200 cm3 vrátane ................... 2 100 Sk
nad 1 200 cm3 do 1 500 cm3 vrátane ................. 2 900 Sk
nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 vrátane ................. 3 700 Sk
nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 vrátane ................. 4 700 Sk
nad 3 000 cm3 .................................................. ... 5 600 Sk
b) pre úžitkové vozidlá a autobusy s celkovou hmotnosťou s 1 alebo 2 nápravami
do 1 t vrátane .................................................. ..... 1 800 Sk
nad 1 t do 2 t vrátane ........................................... 3 200 Sk
nad 2 t do 4 t vrátane .......................................... 5 300 Sk
nad 4 t do 6 t vrátane .......................................... 8 000 Sk
nad 6 t do 8 t vrátane .......................................... 10 600 Sk
nad 8 t do 10 t vrátane ........................................ 13 300 Sk
nad 10 t do 12 t vrátane ...................................... 15 900 Sk
nad 12 t do 14 t vrátane ...................................... 19 900 Sk
nad 14 t do 16 t vrátane ...................................... 23 900 Sk
nad 16 t do 18 t vrátane ...................................... 27 900 Sk
nad 18 t do 20 t vrátane ...................................... 31 900 Sk
nad 20 t do 22 t vrátane ...................................... 37 200 Sk
nad 22 t do 24 t vrátane ...................................... 42 600 Sk
nad 24 t do 26 t vrátane ......................... ............. 47 900 Sk
nad 26 t do 28 t vrátane ...................................... 53 200 Sk
nad 28 t do 30 t vrátane ...................................... 58 500 Sk
nad 30 t .................................................. ............. 63 800 Sk
s 3 nápravami do 15 t vrátane ............................. 14 600 Sk
nad 15 t do 17 t vrátane ...................................... 17 300 Sk
nad 17 t do 19 t vrátane ...................................... 21 300 Sk
nad 19 t do 21 t vrátane ...................................... 25 300 Sk
nad 21 t do 23 t vrátane ....................................... 29 300 Sk
nad 23 t do 25 t vrátane ...................................... 33 200 Sk
nad 25 t do 27 t vrátane ...................................... 37 200 Sk
nad 27 t do 29 t vrátane ...................................... 41 200 Sk
nad 29 t do 31 t vrátane ...................................... 45 200 Sk
nad 31 t do 33 t vrátane ...................................... 50 500 Sk
nad 33 t do 35 t vrátane ...................................... 55 900 Sk

nad 35 t do 37 t vrátane ...................................... 61 200 Sk
nad 37 t do 40 t vrátane ...................................... 66 500 Sk
nad 40 t .................................................. ............. 71 800 Sk
so 4 a s viacerými nápravami do 23 t vrátane ..... 18 600 Sk
nad 23 t do 25 t vrátane ...................................... 22 600 Sk
nad 25 t do 27 t vrátane ...................................... 26 600 Sk
nad 27 t do 29 t vrátane ...................................... 30 600 Sk
nad 29 t do 31 t vrátane ...................................... 34 600 Sk
nad 31 t do 33 t vrátane ...................................... 39 900 Sk
nad 33 t do 35 t vrátane ...................................... 45 200 Sk
nad 35 t do 37 t vrátane ...................................... 50 500 Sk
nad 37 t do 40 t vrátane ...................................... 55 900 Sk
nad 40 t .................................................. .............. 61 200 Sk

PLATENIE ŽILINA: (čísla účtov si radšej preverte na stránke Žiliny)
č. účtov:
Čísla účtov pre Žilinu -Daň z automobilov r.2006:
pre DU 1: 7000232698/8180
pre DU 2: 7000232727/8180

KS pre platbu šekom:1149
KS pre platbu z účtu:1148 alebo 1144
VS: DIČ

-----------------------------------------------------------------------
KOŠICE
v priloženom dokumente
číslo účtov na platbu daní

-----------------------------------------------------------------------PREŠOV
link: http://www.vucpo.sk/ganet/vuc/po/por...VZN_8_2005.pdf
dokument je aj v prílohe
číslo účtov na platbu daní
-----------------------------------------------------------------------

NITRA
link: http://www.unsk.sk/files/VZN/VZN3-2005.doc

1.) Sadzba dane pre osobný automobil podľa zdvihového objemu motora v cm3 uvedeného v technickom preukaze vozidla :

do 900 cm ³ vrátane 1 700 Sk
nad 900 cm ³ do 1 200 cm ³ vrátane 2 200 Sk
nad 1 200 cm ³ do 1 500 cm ³ vrátane 3 000 Sk
nad 1 500 cm ³ do 2 000 cm ³ vrátane 3 800 Sk
nad 2 000 cm ³ do 3 000 cm ³ vrátane 4 800 Sk
nad 3 000 cm ³ 5 700 Sk

2.) Sadzba dane pre úžitkové vozidlo a autobus podľa celkovej hmotnosti a podľa počtu náprav uvedených v technickom preukaze vozidla, osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo a sadzba dane pre vozidlo používané v rámci návesovej jazdnej súpravy (ťahač a náves) podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav uvedených v dokladoch vozidla, osobitne pre ťahač a osobitne pre náves, vozidlo sa z hľadiska určenia sadzby dane zaradí do najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do akej by patrilo podľa celkovej hmotnosti uvedenej v technickom preukaze vozidla, osobitne ťahač a osobitne náves :

s 1 alebo 2 nápravami sadzba
do 1 t vrátane 1 900 Sk
nad 1 t do 2 t vrátane 3 400 Sk
nad 2 t do 4 t vrátane 5 600 Sk
nad 4 t do 6 t vrátane 8 400 Sk
nad 6 t do 8 t vrátane 11 100 Sk
nad 8 t do 10 t vrátane 14 000 Sk
nad 10 t do 12 t vrátane 16 700 Sk
nad 12 t do 14 t vrátane 20 900 Sk
nad 14 t do 16 t vrátane 25 100 Sk
nad 16 t do 18 t vrátane 29 300 Sk
nad 18 t do 20 t vrátane 33 500 Sk
nad 20 t do 22 t vrátane 39 100 Sk
nad 22 t do 24 t vrátane 44 700 Sk
nad 24 t do 26 t vrátane 50 300 Sk
nad 26 t do 28 t vrátane 55 900 Sk
nad 28 t do 30 t vrátane 61 400 Sk
nad 30 t 67 000 Sk

s 3 nápravami

do 15 t vrátane 15 300 Sk
nad 15 t do 17 t vrátane 18 200 Sk
nad 17 t do 19 t vrátane 22 400 Sk
nad 19 t do 21 t vrátane 26 600 Sk
nad 21 t do 23 t vrátane 30 800 Sk
nad 23 t do 25 t vrátane 34 900 Sk

-----------------------------------------------------------------------


TRENČÍN
link:
dokument je aj v prílohe
číslo účtov na platbu daní

Článok 2
Sadzba dane

Ročná sadzba dane pre osobné automobily, úžitkové vozidlá, autobusy a vozidlá používané v rámci návesovej jazdnej súpravy :

2.1. Sadzba dane pre osobné automobily so zdvihovým objemom motora uvedenom v dokladoch vozidla:

a) do 900 cm3 vrátane 1 760 Sk
b) nad 900 cm3 do 1 200 cm3 2 310 Sk
c) nad 1 200 cm3 do 1 500 cm3 vrátane 3 190 Sk
d) nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 vrátane 4 070 Sk
e) nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 vrátane 5 170 Sk
f) nad 3 000 cm3 6 160 Sk


2.2. Sadzba dane pre úžitkové vozidlo a autobus s celkovou hmotnosťou a počtom náprav osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo a sadzba dane pre vozidlo používané v rámci návesovej jazdnej súpravy (ťahač a náves) podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav osobitne pre ťahač a osobitne pre náves (vozidlo sa z hľadiska určenia sadzby dane zaradí do najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do akej by patrilo podľa celkovej hmotnosti uvedenej v dokladoch, osobitne ťahač a osobitne náves):

a) s 1 alebo 2 nápravami
- do 1t vrátane 1 890 Sk
- nad 1 t do 2 t vrátane 3 360 Sk
- nad 2 t do 4 t vrátane 5 565 Sk
- nad 4 t do 6 t vrátane 8 400 Sk
- nad 6 t do 8 t vrátane 11 130 Sk
- nad 8 t do 10 t vrátane 13 965 Sk
- nad 10 t do 12 t vrátane 16 695 Sk
- nad 12 t do 14 t vrátane 20 895 Sk
- nad 14 t do 16 t vrátane 25 095 Sk
- nad 16 t do 18 t vrátane 29 295 Sk
- nad 18 t do 20 t vrátane 33 495 Sk
- nad 20 t do 22 t vrátane 39 060 Sk
- nad 22 t do 24 t vrátane 44 730 Sk
- nad 24 t do 26 t vrátane 50 295 Sk
- nad 26 t do 28 t vrátane 55 860 Sk
- nad 28 t do 30 t vrátane 61 425 Sk
- nad 30 t 66 990 Sk
b) s 3 nápravami
- do 15 t vrátane 15 330 Sk
- nad 15 t do 17 t vrátane 18 165 Sk
- nad 17 t do 19 t vrátane 22 365 Sk
- nad 19 t do 21 t vrátane 26 565 Sk
- nad 21 t do 23 t vrátane 30 765 Sk
- nad 23 t do 25 t vrátane 34 860 Sk
- nad 25 t do 27 t vrátane 39 060 Sk
- nad 27 t do 29 t vrátane 43 260 Sk
- nad 29 t do 31 t vrátane 47 460 Sk
- nad 31 t do 33 t vrátane 53 025 Sk
- nad 33 t do 35 t vrátane 58 695 Sk
- nad 35 t do 37 t vrátane 64 260 Sk
- nad 37 t do 40 t vrátane 69 825 Sk
- nad 40 75 390 Sk
c) so 4 a s viacerými nápravami
- do 23 t vrátane 19 530 Sk
- nad 23 t do 25 t vrátane 23 730 Sk
- nad 25 t do 27 t vrátane 27 930 Sk
- nad 27 t do 29 t vrátane 32 130 Sk
- nad 29 t do 31 t vrátane 36 330 Sk
- nad 31 t do 33 t vrátane 41 895 Sk
- nad 33 t do 35 t vrátane 47 460 Sk
- nad 35 t do 37 t vrátane 53 025 Sk
- nad 37 t do 40 t vrátane 58 695 Sk
- nad 40 64 260 Skďalšie kraje prosím pridajte tak, že skopírujte tento môj príspevok a doplňte ho. Ak budú naplnené všetky kraje, skopírujem to aj do tohoto prvého príspevku, prípadne doplním prílohy...
Tému pripnem, tak aby bola úplne prvá!

DAKUJEM
Naposledy upravil Richard : 15.01.06 at 19:29
Usporiadat
Téma je uzavretá.
tinaM tinaM

tinaM je offline (nepripojený) tinaM

dusan99
Manželia majú zvlášť každý svoju živnosť, pričom využívajú na podnikanie jedno vozidlo nezaradene do HIM - teda súkromné vozidlo.
Z predošlého príspevku teda vyplýva, že stačí, ak jeden z nich zaplatí cestnú daň na seba (má to v nákladoch) a druhý auto môže bez problémov tiež využívať so všetkými náhradami, t. j. 6,2Sk + benzín + stravné? Ten druhý nemusí nikde nič hlásiť, evidovať, ... ?
Hlásiť nie je potrebné. Len by som dodala, že je nutné viesť evidenciu jázd a náklady rozúčtovať v pomere, v akom je auto využívané na podnikanie oboch maželov. Tak iste aj zplatenú daň z MV.
0 0
Kokoška Kokoška

Kokoška je offline (nepripojený) Kokoška

Prosím Vás, vie mi niekto poradiť, či zaplatená daň z motorových vozidiel za súkromné auto, ktoré podnikateľ využíva aj na podnikanie, je u neho daňovo uznateľný výdavok? A čo zákonná a havarijná poistka?
0 0
Evanka Evanka

Evanka je offline (nepripojený) Evanka

Kokoška
Prosím Vás, vie mi niekto poradiť, či zaplatená daň z motorových vozidiel za súkromné auto, ktoré podnikateľ využíva aj na podnikanie, je u neho daňovo uznateľný výdavok? A čo zákonná a havarijná poistka?
Daň z MV je uznateľný výdavok poistenie zákonné a havarijné pri nevloženom automobile do podnikania nie je uznateľný výdavok.
0 0
Vlastas Vlastas

Vlastas je offline (nepripojený) Vlastas

žena
maria75
Vec: dan z motorovych vozidiel
Správa: Urcenie daňovnika pri dani z motorových vozidiel. FO vyuzíva súkromny automobil pre svoje 3 firmy v ktorych vystupuje ako:
1.firma – konatel + spoločník
2.firma – SZCO
3.firma – konateľ + zamestnanec
v kazdej firme využíva auto na podnikanie (na dosiahnutie zisku) usudzujem to podľa vykonaných ciest (napr. ak by v 1.firme kde posobi ako konatel+spoločník cestovne nahrady rocne predstavovali cca 300 tis.SK je evidentne ze konatel pouzival automobil na dosiahnutie zisku teda na podnikanie, a naopak vo firme kde auto vyuziva ako SZCO auto vyuziva minimalne cestovne nahrady rocne cca 10 tis.SK ) .Podľa toho pre ktoru firmu automobil pouzil uplatni si cestovne nahrady (PHM + pausal 6,20). FO podala danove priznanie k dani z motorovych vozidiel ako sukromna osoba a zaplatila dan z motorovych vozidiel. Je urcenie danovnika správne?

Odpoveď:
Fyzická osoba využíva vlastný automobil nezaradený v obchodnom majetku v podnikaní v troch firmách:
V 1. firme používa automobil ako konateľ a spoločník – automobil je používaný na podnikanie a vzniká povinnosť zaplatiť daň z motorového vozidla.
V 2, firme – podnikateľ SZČO – podnikateľ používa automobil v podnikaní - automobil je používaný na podnikanie a vzniká daňová povinnosť k dani z motorového vozidla.
V 3. firme fyzická osoba je konateľom v spoločnosti a je zamestnancom (má uzatvorenú pracovnú zmluvu) – automobil používa pri pracovných cestách ako zamestnanec – automobil nie je používaný na podnikanie, nevzniká daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že uvedené motorové vozidlo je v jednom zdaňovacom období používané na podnikanie dvoma podnikateľskými subjektami (1. firma. 2. firma SZČO).
Zákon o miestnych daniach určuje daňovníka dane z motorových vozidiel v § 85. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba alebo jej organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá používa vozidlo na podnikanie.
Zákon nerieši skutočnosť ak jedno motorové vozidlo používa v zdaňovacom období na podnikanie viac daňovníkov (firma a SZČO). Jedná sa predovšetkým o prípady prenájmov vozidla.. Prenajímateľ a nájomca by mali v zmluve dohodnúť okrem iných skutočností aj skutočnosť kto je platcom dane z motorových vozidiel. Pri krátkodobých prenájmoch to môže spravidla majiteľ vozidla ktorý ho prenajíma. Môže to však byť aj prenajímateľ, ak tento je fyzickou osobou a automobil prenajal alebo zapožičal podnikateľovi na podnikanie. Pri finančnom lízingu je to spravidla nájomca.

Zíver:
V prípade, že motorové vozidlo používa podnikateľ na podnikanie v jednom zdaňovacom období vo viacerých podnikateľských subjektoch (viacerí daňovníci) daňovú povinnosť k dani z motorových vozidiel doporučujeme riešiť vo firme, ktorá používa motorové vozidlo na podnikanie vo väčšom rozsahu. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel však môže podať na základe rozhodnutia aj podnikateľ – fyzická osoba, pretože je daňovníkom v zmysle zákona.

Zdroj:
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach v znení neskorších predpisov

Len sa chcem utvrdiť: Ak konateľ s.r.o. je zároveň zamestnancom s.r.o. /má pracovnú zmluvu/ a využíva súkromné vozidlo v s.r.o. na pracovné cesty nie je povinný uhradiť na rok 2006 / i na rok 2007/ daň z motorových vozidiel.
0 0
Mikolajova Mikolajova

Mikolajova je offline (nepripojený) Mikolajova

Prosím Vás vychádza mi, že Prešovský kraj nemenil výšku sadzby je to tak?
0 0
Halipasa Halipasa

Halipasa je offline (nepripojený) Halipasa

  • 1. Ak som priznala a zaplatila DzMV o 13 dni neskor, ako som mala vyrubi mi DU aj tak pokutu 2000,- Sk alebo len penale z omeskania?

  • 2. Alebo ak sa auto kupilo v auguste, nejake opravy boli v auguste a v septembri (blocky za opravy atd. sa dali do ucta) a az v polovici septembra sa zacalo vyuzivat na podnikanie (podala som DzMV) - su predosle ,,blocky" danovym vydavkom? - ak su: vyrubia mi dodatocne DzMV za obdobie august a cast septembra?

  • 3. Uz niekto vykoumal, ako je to s privesnym vozikom - kedze sa neda spolahlivo stanovit, o kolko sa zvysi spotreba pri jazde s nim (a esta ak ho vyuziva viacej aut, resp. niekedy nijake), tak ako si uctovat aspon nejake naklady (okrem oprav...) do dan. vydavkov - uz prisli na nejaky ,,danovy" pausal? (clovek musi platit DzMV, poistku,..... a co ma z toho? vozik stal 8000,-, ale clovek ho potrebuje....)
Ako je to potom s nadspotrebou aut? -mohla by byt dan. vydavkom?


Dakujem za odpovede.
0 0
johny18 johny18

johny18 je offline (nepripojený) johny18

Ak mame v majetku firmy funkcne privesy s pridelenou SPZ, ale momentalne ich nevyuzivame a predpokladame, ze cely rok 2007 ich ani vyuzivat nebudeme, je potrebne za nich platit dan z MV alebo kludne ich mozem odhlasit a oznamit DÚ, ze ich nepouzivame na podnikanie?
0 0
podkat podkat

podkat je offline (nepripojený) podkat

Prosím o radu,
podľa čoho sa udáva priemerná spotreba PHM motorových vozidiel. Kde je to uvedené? Určuje to nejaký zákon? Môžem spotrebu ľubovoľne upravovať každý mesiac dať inú? Vedúca mi to káže robiť, aby som spotrebu upravovala podľa toho aké zostatky PHM mi dajú vodiči na konci mesiaca. Ja to robiť nechcem a preto potrebujem nejaký zákon aby som jej to mohla vyvrátiť, že sa to tak robiť nesmie.
Ďakujem za skorú odpoveď.
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

podkat Pozri príspevok
Prosím o radu,
podľa čoho sa udáva priemerná spotreba PHM motorových vozidiel. Kde je to uvedené? Určuje to nejaký zákon? Môžem spotrebu ľubovoľne upravovať každý mesiac dať inú? Vedúca mi to káže robiť, aby som spotrebu upravovala podľa toho aké zostatky PHM mi dajú vodiči na konci mesiaca. Ja to robiť nechcem a preto potrebujem nejaký zákon aby som jej to mohla vyvrátiť, že sa to tak robiť nesmie.
Ďakujem za skorú odpoveď.
Tu si s touto otázkou .
Ale keďže si tu nová, dnes zaregistrovaná, máš to odpustené. Nabudúce klikni hore na zelený text "Pridať tému" a potom zaraď svoju otázku podľa obsahu kam patrí.
Tvoja vedúca má pravdu. Priemerná spotreba PHL nie je nikde "udaná", tá sa zisťuje. Áno, každý mesiac môže vyjsť iná priemerná spotreba PHL v závislosti od toho, či vozidlo jazdí mimo mesta, v meste, alebo je to zima, leto , ale aj iné okolnosti majú na to vplyv.
No predpokladám, že si sa možno trošku nesprávne vyjadrila a chcela si vedieť normovanú spotrebu k vozidlu - tá je uvedená v technickom preukaze.
Zatiaľ toľko.
Inak na svoje otázky nájdeš odpoveď na porade.sk, keď budeš vyhľadávať podľa kľúčového slova, lebo tu sme už všetko prediskutovali.
0 0
balunka balunka

balunka je offline (nepripojený) balunka

Mám otázku
auto mám zaradené do podnikania,nahlásené na DU,teraz by som chcela zaplatiť daň,ale prišla som na to ,že je pre mňa výhodnejšie ísť na paušálne výdavky,takže sa mi vôbec nechce tú daň zaplatiť.Čo teraz?
0 0