Zavrieť

Porady

Oprava chyby z roku 2010

Prajem pekný deň, neuveríte mi milé kolegyne, ale našla som si 2x zaučtovanú faktúru v r. 2010 do nákladov. Nie je to veľká čiastka, môžem to zaúčtovať v r. 2011 ako nevýznamné chyby minulých období? Alebo poraďte, čo s tým. Ďakujem a prajem pekný zvyšok dňa
Usporiadat
Adiks Adiks

Adiks je offline (nepripojený) Adiks

Je potrebné podať dodatočné daň.priznanie za rok 2010, kde zvýšiš základ dane z príjmov o čiastku omylom účtovanú do nákladov. V roku 2011 urobíš účtovný zápis nákladový účet-/321-, pričom použiješ nedaňovú analytiku k nákladovému účtu, čo spôsobí zníženie základu dane z príjmov za rok 2011. Uplatnila si si dvakrát aj odpočítanie DPH z 2x zaúčtovanej faktúry?
Naposledy upravil Adiks : 13.05.11 at 08:53
1 0
jacekova jacekova

jacekova je offline (nepripojený) jacekova

účtovník telom i dušou
takýto je postoj DRSR:

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Účtovanie opravy chýb na účtoch nákladov a výnosov za minulé účtovné obdobia je upravené v § 5 ods. 1 a v § 59 ods. 14 postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Oprava nevýznamných chýb sa účtuje ako oprava bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov a výnosov. Významné opravy chýb minulých účtovných období sa účtujú na účte 428-Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429-Neuhradená strata minulých rokov.
Podľa § 17 ods. 31 zákona o dani z príjmov, ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva z osobitného predpisu alebo v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplýva z osobitného predpisu a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich účtovných obdobiach už nebude mať vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti; ak sa daňovník rozhodne pre takýto postup v príslušnom zdaňovacom období, neuplatní sa úprava základu dane podľa odseku 15.
V prípade, ak spoločnosť v minulých obdobiach odviedla vyššiu daň z dôvodu zaúčtovania nižších nákladov (výdavkov), opravu týchto chýb minulých období zaúčtuje v bežnom zdaňovacom období (napr. v roku 2009) na príslušné nákladové účty a tým si zníži daňovú povinnosť tohto bežného zdaňovacieho obdobia (neuplatní postup podľa § 17 ods.15 zákona o dani z príjmov).

Odbor služieb pre verejnosť
Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica
4 0
Jana G. Jana G.

Jana G. je offline (nepripojený) Jana G.

ďakujem veľmi pekne a prajem krásny deň
0 0
Kaja.K Kaja.K

Kaja.K je offline (nepripojený) Kaja.K

správny postup je uvedený v prvej odpovedi.

druhá odpoveď je správna, ale neaplikovateľná na tento konkrétny prípad, nakoľko v tomto prípade neboli zahrnuté nižšie náklady, ale vyššie.
0 0
Zuzanka1973 Zuzanka1973

Zuzanka1973 je offline (nepripojený) Zuzanka1973

dobrý deň. ja som našla chybu v roku 2010, nerozlíšila som dobre časovo náklady. teda v roku 2010 som dala do nákladov viac. ide o poistku na účte 568. prosím vás, ako to mám opraviť? podám dodatočné daňové priznanie, kde si zvýšim danový základ. čo so súvahou, výsledovkou a poznámkami? a čo v roku 2011, kde vlastne tieto náklady mali ísť? tam ich iba jednoducho doúčtujem tak, ako správne majú ísť?

Ďakujem.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
o opravách minulých období je tu popísané dosť, prečo si jednoducho nevyhľadáš odpoved?. Možností je viac.
jedna z nich:
podáš dodatočne DPPO, ale do r.2010 už nič neúčtuješ, výkazy sa ti nezmenia. Opravenú daň zaúčtuješ v r. 2011 napr. 428/341, aj tu je viac možností. Opravné zápisy v r. 2011 vyhodnotíš pri podaní DPPO za rok 2011.
0 0
Zuzanka1973 Zuzanka1973

Zuzanka1973 je offline (nepripojený) Zuzanka1973

ver mi že som hľadala.... a stále som našla inú verziu, iné riešenie...
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
Zuzanka1973 Pozri príspevok
ver mi že som hľadala.... a stále som našla inú verziu, iné riešenie...
...verím, našla si rôzne riešenia, lebo ich je naozaj viac a ešte aj ich kombinácie, preto to treba zvládnuť a preniesť do praxe. Nie je jediný spôsob.
Podstata je, aby si všetko, čo treba zdaniť, zdanila a nezdanila dva razy.
Opačne, ak si si navýšila daňovú povinnosť, tak si ju nemusíš dodatočne znižovať, ergo, zaplatenú daň, aj ked bola vyššia, môžeš štátu dobrovoľne ponechať.
keby to bolo také jednoduché /otázka-odpoveď/, nerobili by sa na túto tému /súbor tém k RUZ, DPPO/ každoročne školenia, semináre.
takže študovať, študovať, študovať ......... a vybrať optimálne riešenie svojho problému.
Jedno z nich som ti navrhla, skús ísť tou cestou /predchádzajúci môj príspevok/
0 0
ilona ilona

ilona je offline (nepripojený) ilona

KEJKA Pozri príspevok
o opravách minulých období je tu popísané dosť, prečo si jednoducho nevyhľadáš odpoved?. Možností je viac.
jedna z nich:
podáš dodatočne DPPO, ale do r.2010 už nič neúčtuješ, výkazy sa ti nezmenia. Opravenú daň zaúčtuješ v r. 2011 napr. 428/341, aj tu je viac možností. Opravné zápisy v r. 2011 vyhodnotíš pri podaní DPPO za rok 2011.
Chcem Vás poprosiť o radu, ak firma odviedla vyššiu daň v roku 2010 ako mala, lebo sa našli nejaké doklady, ktoré boli údajne stratené ,môžem postupovať aj takto ako píše Kejka a daň zaučtovať v roku 2011 na 341/428 ?
Alebo radšej tieto doklady z roku 2010 zaučtovať v r. 2011 normálne na nákladové účty a tým si znížiť daňovú povinnosť r. 2011. Je to len na mojom rozhodnutí, alebo je nejaký dôvod prečo by som nemohla niektorý spôsob urobiť? Ešte dodám, že aj po zaučtovaní týchto dokladov bude daňová povinnosť, nie strata.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
ilona Pozri príspevok
Chcem Vás poprosiť o radu, ak firma odviedla vyššiu daň v roku 2010 ako mala, lebo sa našli nejaké doklady, ktoré boli údajne stratené ,môžem postupovať aj takto ako píše Kejka a daň zaučtovať v roku 2011 na 341/428 ?
Alebo radšej tieto doklady z roku 2010 zaučtovať v r. 2011 normálne na nákladové účty a tým si znížiť daňovú povinnosť r. 2011. Je to len na mojom rozhodnutí, alebo je nejaký dôvod prečo by som nemohla niektorý spôsob urobiť? Ešte dodám, že aj po zaučtovaní týchto dokladov bude daňová povinnosť, nie strata.
bude to v oboch prípadoch daňovo uznaná suma v r. 2011, netreba dávať dodatočné DPPO 2010.
či tie náklady zaúčtuješ na 428, alebo na 5xx, je len vec interného rozhodnutia o významnosti súm.
zápis 341/428 musí byť vytrhnutý z kontextu - nejdem to hľadať, ale účtuje sa v súvislosti s podaním dodatočného DPPO, čo v tvojom prípade nie je nutné.
341 vyčísliš riadne aj s nákladmi 2010, resp,. s odpočítaním sumy na 428 v riadnom DPPO2011.
0 0
ilona ilona

ilona je offline (nepripojený) ilona

Kejka, ďakujem veľmi pekne.
0 0
ilona ilona

ilona je offline (nepripojený) ilona

Kejka, keď sa rozhodnem podať DDP tak mi preplatok na dani z prijmu vrátia, alebo budem musieť o túto sumu odviesť menej za rok 2011?
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
o preplatok budeš musieť požiadať, alebo požiadať o započítanie na preddavky na daň 2011.
Nechápem, prečo uvažuješ nad DDP, ked nemusíš, je to komplikovanejšie.
v oboch prípadoch tie rozdiely budeš mať v r. 2011 - naozaj nechápem, prečo sa rozhoduješ.
0 0
ilona ilona

ilona je offline (nepripojený) ilona

O DDP uvažujem preto, lebo je to pre ních dosť veľká suma a tie peniaze by sa hodili.Za rok 2011 nebude taký zisk, takže by to išlo s tým išlo do straty a potom by mohli žiadať vrátiť len zaplatené preddavky,či zle uvažujem, ako by to bolo potom s daňou čo bola zaplatená za 2010? Ďakujem.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
ilona Pozri príspevok
O DDP uvažujem preto, lebo je to pre ních dosť veľká suma a tie peniaze by sa hodili.Za rok 2011 nebude taký zisk, takže by to išlo s tým išlo do straty a potom by mohli žiadať vrátiť len zaplatené preddavky,či zle uvažujem, ako by to bolo potom s daňou čo bola zaplatená za 2010? Ďakujem.
áno dobre uvažuješ. Takže podaj radšej DDP, požiadaj - radšej osobitne listom o vrátenie preplatku DPPO2010. Kedže je to významná suma, všetko účtuj na 428 - aspoň nemusíš riešiť odpoč.položky v DPPO2011
teda oprava N............428/321
oprava DPPO2010......341AU / 428
plus komentár v poznámkach 2011

DPPO 2011 - bude zisk, DPPO záväzok, možno tiež preplatok na preddavkoch 2011, tiež požiadaš o vrátenie /ak chceš/.
.................................................. ...............
Ak by si nechala riešenie až na DPPO 2011, vyšla by ti zrejme daňová strata, potom by ti vznikol preplatok z titulu zaplatených preddavkov, ale ten to vrátia až v apríli 2012.
Ak teraz podáš DDP2010, a požiadaš o vrátenie, mali by ti vyhovieť do 30 dní /neviem isto/.
Takže tvoja úvaha je správna.

Nezabudni však platiť preddavky do 31.3.2012, resp. na základe podaného DDP skús požiadať o úpravu platieb preddavkov 1-3/2012 /mimo témy/
0 0
ilona ilona

ilona je offline (nepripojený) ilona

Kejka, ja ani neviem ako Ti poďakovať, Ty to vieš tak perfektne vysvetliť. Keby sme niekedy Tebe mohli tak pomôcť ako Ty pomáhaš nám a šetríš nám čas. Ďakujem.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
ilona Pozri príspevok
Kejka, ja ani neviem ako Ti poďakovať, Ty to vieš tak perfektne vysvetliť. Keby sme niekedy Tebe mohli tak pomôcť ako Ty pomáhaš nám a šetríš nám čas. Ďakujem.
vďaka, teším sa. určite aj ja som tu našla kopec dobrých rád, mimo svojho oboru, ved nikto nie je odborník na všetko.
Nech sa darí.
0 0
LVK LVK

LVK je offline (nepripojený) LVK

me tiež došiel doklad11/2011 z roku 2006 na opravu stroja. nechodili upomienky tak sme o tom nevedeli až teraz keď sme potrebovali znova opraviť tak sa ozvali,že nemáme zaplatenú fa ktorú sme neevidovali.
v roku 2006 sme boli v strate môžem sa aj tak rozhodnúť že to ponechám ako daňové výdavky v roku 2011.
A čo DPH môžem uplatniť 11/2011 mám doklad faktúru
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
LVK Pozri príspevok
me tiež došiel doklad11/2011 z roku 2006 na opravu stroja. nechodili upomienky tak sme o tom nevedeli až teraz keď sme potrebovali znova opraviť tak sa ozvali,že nemáme zaplatenú fa ktorú sme neevidovali.
v roku 2006 sme boli v strate môžem sa aj tak rozhodnúť že to ponechám ako daňové výdavky v roku 2011.
A čo DPH môžem uplatniť 11/2011 mám doklad faktúru
presne túto otázku som videla v inej téme.
0 0
LVK LVK

LVK je offline (nepripojený) LVK

nik nepomoze
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať