Zavrieť

Porady

ako správne počítať Intrastat

Ahojte, mám firmy, ktoré nakupujú tovar z CZ, čiže z toho mi vyplýva povinnosť sledovať obrat, aby som vedela odkedy mám povinnosť zasielať Intrastat. Čo mi však nie je jasné tak to je, že Česká firma nám vždy na konci kvartálu posiela veľký dobropis na tovar, ako tento počítať? odrátať ho od dovezeného tovaru, a tým ponížiť celý obrat? Tento dobropis sa vlastne týka našich zásob, ktoré sa nepredali a v nasledujúci mesiac ich znova vyfakturujú, ale už v iných cenách...
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

  Žabinka
  kimart Pozri príspevok
  takže mám čakať výzvu od štatistického úradu, nemusím to ja sledovať??

  [hore]Zahraničný obchod (INTRASTAT)


  Do odvetvia zahraničného obchodu patrí činnosť všetkých podnikateľských subjektov, právnických a fyzických osôb realizujúcich vývoz a dovoz formou obchodného tovaru.

  Štatistika zahraničného obchodu vo všeobecnosti zahŕňa pohyb tovarov medzi Slovenskou republikou a zvyškom sveta. Celkový dovoz zahŕňa tovary vstupujúce do Slovenskej republiky určené na domácu spotrebu a tiež na spracovanie s následným spätným vývozom. V celkovom vývoze sú zahrnuté tovary trvalo opúšťajúce územie Slovenskej republiky alebo tovary opúšťajúce toto územie za účelom spracovania a následne dovezené späť.

  Od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie (EÚ), t.j. od 1.5.2004 sa štatistika zahraničného obchodu skladá z údajov z EXTRASTAT a INTRASTAT systému. EXTRASTAT systém poskytuje informácie o výmene tovarov s nečlenskými štátmi EÚ na základe dokumentov predpísaných pre colné konanie, INTRASTAT systém obsahuje informácie o obchode s tovarom s členskými štátmi EÚ ako partnerskými krajinami, získané štatistickým zisťovaním.
  NOVINKA K 1.4.2010
  Dňom 1.4.2010 nadobudol účinnosť zákon č. 55/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o štátnej štatistike"). Pre štatistiku zahraničného obchodu priniesol dve významné zmeny:

  1. Od 1.4.2010 je možné podať hlásenie o obchode medzi členskými štátmi EÚ INTRASTAT-SK výlučne elektronickou formou. Podrobnosti sa dozviete tu.
  2. Spravodajská jednotka oznámi do 10 dní vznik spravodajskej povinnosti Štatistickému úradu SR, ak jej prijatia (nadobudnutia) z členských štátov a/alebo odoslania (dodania) do členských štátov EÚ prekročia stanovené prahy oslobodenia. Z tohto dôvodu odporúčame spravodajským jednotkám sledovať sumárne hodnoty nadobudnutí a dodaní v kalendárnom roku a tiež výšku prahov oslobodenia, ktorá je stanovená osobitne na každý kalendárny rok a publikovaná vo vyhláške ŠÚ SR. V súčasnosti je účinná vyhláška ŠÚ SR č. 416/2008 Z. z. v znení vyhlášky č. 540/2009 Z. z.

  Na rok 2011 platí prah oslobodenia 200 000 EUR pre prijatie a 400 000 EUR pre odoslanie.
  Prah zjednodušenia bol stanovený na 600 000 EUR pre prijatie a 1 700 000 EUR pre odoslanie.

  Spravodajská jednotka, ktorá za kalendárny rok predchádzajúci sledovanému roku alebo od začiatku sledovaného roka uskutoční prijatia resp. odoslania, ktorých súhrnná hodnota prekročí stanovený prah oslobodenia, ale neprekročí prah zjednodušenia, môže poskytovať iba 10 najvýznamnejších podpoložiek kombinovanej nomenklatúry z hľadiska ich hodnoty rozčlenených podľa členských štátov, berúc do úvahy hodnotu v sledovanom mesiaci. Zostávajúce podpoložky sa sčítajú podľa členských štátov do súhrnnej položky s kódom 9950 00 00 (pozri vzor formulára INTRASTAT 3-12, resp. 4-12).

  Spravodajská jednotka, ktorá za kalendárny rok predchádzajúci sledovanému roku uskutoční prijatia resp. odoslania, ktorých súhrnná hodnota prekročí stanovený prah zjednodušenia, je povinná od 1. januára sledovaného roka poskytovať všetky požadované informácie v podrobnom členení (pozri vzor formulára INTRASTAT 1-12, resp. 2-12).
  Štatistický úrad oznami Vám listom od ktorého mesiaca ste povinný podavať hlasenia intrastat. Sice budete tieto hlasenia musieť podať aj niekoľko mesiacom dozadu ale to nie je problem. Hlásenia sa podavajú od určitej sumy obratu v ramci intrakomunitarného obchodu. Tieto sumy teraz nepamätam. Bližšie info ziskaš na stránke colnej správy časť intrastat.

  katka1605 je offline (nepripojený) katka1605

  katka1605
  Štatistika síce vyzve, ale hlásenia sa robia spätne. Taktiež príde od miestne príslušného colného úradu upomienka za nesplnenie si spravodajskej povinnosti ( z osobných skúseností to chcú aj za dodatočné časové obdobie do 10 dní od obdržania upomienky)...ja by som si radšej sledovala obrat.
  Uvádzaš v otázke dobropis - ako vykázať? (predpokladám, že keďže ide o úpravu cien, je to finančný dobropis, INTRASTAT zahŕňa len ,,fyzický pohyb" tovaru, takže dobropis typu zľava z ceny a podobne sa nevykazuje).

  ako správne počítať Intrastat

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.