Zavrieť

Porady

prosím poradte

Pred týždnom som sapýtala na moj problém, no bud si ho nikto neprečítal, alebo sa k nemu nevie nikto vyjadriť. Preto sa ešte raz na Vás obraciam s prosbou o radu.
Z európskej únie nám bola schválena dotácia v roku 2005 na HIM , Him bol zakúpený v roku 2005, ale peniaze dostaneme až v roku 2006. Máme jednoduché účtovníctvo.Platia pre dotáciu z EU rovnaké pravidlá ako pri dotácií zo štátneho rozpočtu? Ak si uplatníme odpis z HIM v r2005 musíme dať aj odpovedajúcu časť dotácie do príjmu, hoci sme peniaze ešte nedostali?
A ešte by som sa chcela spýtať, či nevie niekto o školení k daniam niekde v blízkosti Popradu?
Dakujem za odpoved.Jana
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Johanka je offline (nepripojený) Johanka

  Johanka
  Ak peniaze ešte len dostanete, tak ste z nich ešte nič nemohli nakúpiť. Až po obdržaní dotácie budete z nej nakupovať a "umorovať" dotáciu. Takže odpis HIM nakúpený pred obdržaním dotácie si môžete uplatniť, ale bez priradenia príjmu.

  andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

  andrej_rv
  JanaSc
  Z európskej únie nám bola schválena dotácia v roku 2005 na HIM , Him bol zakúpený v roku 2005, ale peniaze dostaneme až v roku 2006. Máme jednoduché účtovníctvo.Platia pre dotáciu z EU rovnaké pravidlá ako pri dotácií zo štátneho rozpočtu? Ak si uplatníme odpis z HIM v r2005 musíme dať aj odpovedajúcu časť dotácie do príjmu, hoci sme peniaze ešte nedostali? Dakujem za odpoved.Jana
  Na účtovanie dotácií zo štrukturálnych fondov vydalo MF SR príslušné usmernenie č. MF/002429/2004-72 (FS 11/2004). Dotácia sa účtuje v súlade s Postupmi JÚ a v rámci uzávierky účtujú účtovné operácie s ohľadom na vyčíslenie základu dane z príjmov v nadväznosti na § 17 ods. 3 písm. h) ZDP.
  Rozhodujúce pre účtovanie odpisu nie je doba prijatia dotácie na účet (tá sa vždy zaúčtuje pri investičnej dotácii ako nedaňový výdavok), ale zaradenie obstaraného majetku do používania. Rok jeho zaradenia je aj prvým rokom odpisovania. Pokiaľ ste majetok obstarali a zaradili do používania v roku 2005, v rámci uzávierkových operácií zahrniete do príjmu čiastku vo výške príslušného odpisu a do výdavkov príslušný odpis.
  Dotovaný dlhodobý majetok, najmä ak podmienkou poskytnutia priznanej dotácie je preukázanie majetku, sa môže obstarať aj skôr, ako je naň fyzicky poskytnutá dotácia. Vyplýva to priamo aj § 10b ods.2 Postupov PÚ.


  Johanka je offline (nepripojený) Johanka

  Johanka
  Kedy potom zahrnie alikvótnu časť príjmu z dotácie do príjmov? Mala by to urobiť už v roku 2005, keď uplatní prvý krát odpis, ale príjem v JÚ je ak obdrží peniaze. Nemôžeme pre JÚ používať postupy pre PÚ.

  andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

  andrej_rv
  Johanka
  Kedy potom zahrnie alikvótnu časť príjmu z dotácie do príjmov? Mala by to urobiť už v roku 2005, keď uplatní prvý krát odpis, ale príjem v JÚ je ak obdrží peniaze. Nemôžeme pre JÚ používať postupy pre PÚ.
  Nie, postupy sú pre jednotlivé účtovné sústavy rozdielne. A treba tu brať do úvahy aj § 174 ods. 3 ZDP - ten jednoznačne určuje, že že do príjmu sa zahrnie časť dotácie zhodná s výškou príslušného odpisu. Ak sa majetok obstaraný z dotácie zaradí do používania v r. 2005, odpisovať sa začne v r. 2005 a súbežne sa do príjmov zahrnie dotácia vo výške odpisu. Ak by sa v roku 2005 uplatnil len odpis a do príjmu by sa dotácia zahrnula až v roku 2006, došlo by k narušeniu zásady daňovej neutrálnosti dotácie. Takže ešte raz - podľa môjho názoru sa do príjmu (ako uzávierková nepeňažná operácia) zahrnie časť dotácie vo výške odpisu už v roku 2005. Samozrejme, ak v r. 2005 bol majetok zaradený do používania.

  JanaSc je offline (nepripojený) JanaSc

  JanaSc
  Majetok som zaradila v roku 2005, ale danové odpisy si nechceme uplatnovať/ sme v strate, / takže podľa môjho názoru, v JU ked si neuplatním odpisy, nemusím si uplatniť ani príjem. Ďakujem za odpoved.

  andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

  andrej_rv
  JanaSc
  Majetok som zaradila v roku 2005, ale danové odpisy si nechceme uplatnovať/ sme v strate, / takže podľa môjho názoru, v JU ked si neuplatním odpisy, nemusím si uplatniť ani príjem. Ďakujem za odpoved.
  To je úplne jedno, či si v strate alebo nie, daňový dopad je nulový. A keďže to opatrenie MF sa odvoláva na Postupy účtovania JÚ pri účtovaní odpisov (a účtovné odpisy sa nemôžu neuplatniť), ja by som radšej z hľadiska opatrnosti odpis i príjem v roku 2005 zaúčtoval.

  zuzanal je offline (nepripojený) zuzanal

  zuzanal
  Mám otázku k výške odpisov,keďže dotácia nám bola poskytnutá vo výške 60% celkových nákladov na nákup HM, aj príjmy ktoré budem zahŕňať k 31.12. by mali byť len vo výške 60% prislúchajúcich odpisov? T.j. 40% odpisov mi ostane v nákladoch. Alebo to je nesprávne?

  kalkulka je offline (nepripojený) kalkulka

  pracujem v spoločnosti, ktorá sa zaoberá strojárskou výrobou, ktorú takmer všetku expotrujeme do krajín EÚ ...viac kalkulka
  Áno je to správne. Ja mám podobný problém ako ty. Účtujem v PÚ, majetok mám zaradený, bol obstaraný z úverových zdrojov a prostriedky mi ešte tiež nedošli. Došli, ale iba na práce, ktoré sa robili na budove, ktorá vlastne ešte ani nie je zaradená, lebo kolaudácia prebehla v r. 06. Na stroje, ktoré už mám zaradené v majetku mi dotácia ešte nedošla. Čo myslíte, ako mám postupovať v týchto prípadoch. Zúčtovať pomernú časť odpisov v r. 05 384/648? A na budovu nebudem zúčtovaváť v r. 05 nič, preto lebo ešte ju nemám zaradenú v majetku a teda nemám v nákladoch ani korunu odpisov. Všetko je na obstaraní 042. Čo vy na to? Prosím vás horí, poraďte.

  Naďa je offline (nepripojený) Naďa

  Naďa
  Z otázky súdim, že projekt na peniaze z EÚ je schválený, peniaze ešte nenabehli. Pri podpisovaní zmluvy o poskytnutí peňažných prostriedkov sa dohodnú presné podmienky a pravidlá pre vyúčtovanie týchto peňazí. Obyčajne to však býva tak, že projekt "začne žiť" až dňom podpisu zmluvy. Doporučujem držať sa presne podmienok dohodnutých v zmluve.

  zuzanal je offline (nepripojený) zuzanal

  zuzanal
  Práve najhoršie je to, že v zmluve nie je nič čo by sa týkalo podmienok o účtovaní. Jasné je len to, že najprv sme podpísali zmluvu (r.2004), potom sme museli sami projekt vyfinancovať z úverov (r.2005), zaradili sme vtedy stroje do majetku a odvtedy sme len zbožne čakali,kedy nabehne príspevok - stalo sa tak až v r.2006, hoci v zmluve z r.2004 bol prísľub, že peniaze dostaneme do 60 dní od podania kompletnej žiadosti o platbu ( ktorú sme podali ešte v máji 2005!)

  hudak59 je offline (nepripojený) hudak59

  hudak59
  Sme firma učtujúca v jednoduchom učtovníctve obstarali sme IM v roku 2010 a dostali sme aj dotácie v roku 2010.Ked zaraďujem IM tak k cene obstarania treba pripočítať dotáciu,a potom odpisy ponižiť o alikvotnu časť dotácie.Prosím o pomoc.
  Ďakujem

  a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

  a_je_to
  hudak59 Pozri príspevok
  Sme firma učtujúca v jednoduchom učtovníctve obstarali sme IM v roku 2010 a dostali sme aj dotácie v roku 2010.Ked zaraďujem IM tak k cene obstarania treba pripočítať dotáciu,a potom odpisy ponižiť o alikvotnu časť dotácie.Prosím o pomoc.
  Ďakujem
  IM zaradíš iba v cene nákupu a priamo súvisiacich výdavkov s obstaraním /doprava, montáž, kolky/. Na začiatok najprv prečítaj .... :

  § 17 Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane /ZoDP/
  (3) Do základu dane podľa odseku 1 sa nezahŕňa ...
  h) dotácia, podpora a príspevok u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 v zdaňovacom období, v ktorom ich prijal, ak neboli použité na úhradu daňových výdavkov; tieto príjmy nepoužité na úhradu daňových výdavkov sú zahrnované do základu dane
  1. postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z týchto príjmov alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie, podpory a príspevku na obstaranie odpisovaného majetku,
  2. v období čerpania dotácie, podpory a príspevku, ak tieto príjmy nesúvisia s výdavkom účtovaným v zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté,
  Čiže .... príjem dotácie na IM zaúčtuješ celý iba do nedaňových príjmov. Dotáciu rozpíšeš na toľko častí, koľko rokov určíš na odpisovanie IM. Na konci roka zaúčtuješ v koncoročných operáciách daňový výdavok odpisov a daňový príjem z dotácie na IM - pripadajúci prvý diel. Tak robíš každý rok, až do celého odpísania IM.

  hudak59 je offline (nepripojený) hudak59

  hudak59
  Neviem či to chápem správne ale na konci roka si ponížim odpisy o alikvotnú časť dotácie podla toho v akej odpisovej skupine mám ten IM zaradený.

  KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

  audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
  hudak59 Pozri príspevok
  Neviem či to chápem správne ale na konci roka si ponížim odpisy o alikvotnú časť dotácie podla toho v akej odpisovej skupine mám ten IM zaradený.
  a_je_to Pozri príspevok
  ................................... Na konci roka zaúčtuješ v koncoročných operáciách daňový výdavok odpisov a daňový príjem z dotácie na IM - pripadajúci prvý diel. Tak robíš každý rok, až do celého odpísania IM.
  čo je na pôvodnej vyčerpávajúcej odpovedi /ktorú v plnom rozsahu necitujem/, nepochopiteľné?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.