Zavrieť

Porady

Dožitie v dome, ktorý je v podielovom vlastníctve, po smrti jedného z manželov

Kúpili sme s priateľom dom, kde každý vlastní polovicu. Ideme sa vziať, pričom každý má z predchádzajúceho manželstva deti. Spoločné deti nemáme. Po smrti jedného z nás polovicu domu zdedia deti po zomrelom. Ako zabezpečiť, aby žijúci majiteľ polovice domu mohol v ňom v kľude dožiť sám a dediči druhej polovice domu sa tam nenasťahovali, resp. ju nepredali alebo nenaliehali na predaj celého domu, za účelom získania peňazí za svoju zdedenú polovicu? Je to dané automaticky zo zákona alebo to treba riešiť závetom či inou formou?

Ďakujem za radu.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  Aďa40 Pozri príspevok
  Kúpili sme s priateľom dom, kde každý vlastní polovicu. Ideme sa vziať, pričom každý má z predchádzajúceho manželstva deti. Spoločné deti nemáme. Po smrti jedného z nás polovicu domu zdedia deti po zomrelom. Ako zabezpečiť, aby žijúci majiteľ polovice domu mohol v ňom v kľude dožiť sám a dediči druhej polovice domu sa tam nenasťahovali, resp. ju nepredali alebo nenaliehali na predaj celého domu, za účelom získania peňazí za svoju zdedenú polovicu? Je to dané automaticky zo zákona alebo to treba riešiť závetom či inou formou?

  Ďakujem za radu.
  Takže pokračujem...

  Keďže budeš naďalej spoluvlastníkom domu, právo na jeho užívanie máš zaručené z tohto titulu. Riešiť toto právo vecným bremenom na nehnuteľnosť nemá zmysel - to sa robí len vtedy, ak ten, kto je zvýhodnený vecným bremenom, nie je vlastníkom nehnuteľnosti.

  Na druhej strane tí druhí spoluvlastníci môžu požadovať vysporiadanie spoluvlastníctva a vyplatenie ich podielov.

  Majetkové vysporiadanie pre prípad smrti jedného z vás môžete urobiť aj formou závetu - manžel odkáže svoju časť tebe a ty tvoju časť jemu. V takom prípade ale môžu závet napadnúť deti toho, čo zomrie, pretože deti sú neopomenuteľní dediči a súdne by dosiahli to, že by zdedili polovicu z ich zákonného nároku. Teda v takom prípade by to vyzeralo nasledovne:

  Ty - 10/12
  1. dieťa - 1/12
  2. dieťa - 1/12

  Aj v tomto, aj v prvom prípade ale vzniká ďalší problém - v prípade tvojej smrti potom tvoje deti zdedia tvoj podiel - 4/6. Deti tvojho manžela sa tak môžu cítiť okrátení (platí to aj v opačnom prípade, keby si ty zomrela skôr, než tvoj manžel). Preto by bolo spravodlivé, keby v prípade smrti jedného z vás ten druhý sa vzdal dedičstva v prospech detí toho prvého, ale s tým, že by sa gentlemanskou dohodou zaviazali deti toho prvého, že do smrti toho druhého nebudú požadovať vyplatenie ich podielu a nechajú toho druhého z manželov dožiť v dome. Po smrti toho druhého jeho podiel zdedia jeho deti a potom môžu spolu nehnuteľnosť predať a peniaze si rozdeliť - každá strana dostane tak polovicu hodnoty nehnuhteľnosti.

  Ešte ďalšou alternatívou je, že by ste dom prepísali na vaše deti (každá strana by dostala darom polovicu domu - neviem koľko m,á ktorý z vás detí, tak tá polovica by sa tým počtom vydelila), a na vás oboch by sa zriadilo vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti. Teda v prípade smrti jedného z vás by sa nič nededilo ani nemenilo, vlastníci by boli stále rovnakí a ten druhý by mal stále právo užívať nehnuteľnosť. Toto riešenie je rizikové len v tom prípade, že by ste ešte plánovali spoločné deti, lebo tieto deti by v takom prípade nič nededili.

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  Aďa40 Pozri príspevok
  Aj keď sme dom kúpili pred sobášom a preto nebude v BSM?
  Je jedno, či to bude v BSM alebo podielové spoluvlastnícvo. Po smrti sa to spravuje rovnako


  Aďa40 Pozri príspevok
  A na druhej strane nemajú deti každého z nás po smrti nárok na tú jeho polovicu, keď sme dom zaplatili každý zo svojho?
  Tým že ste manželia, tak aj manžel má nárok na dedičský podiel po druhom manželovi. Teda spolu s deťmi - ako som uviedol v prvom mojom príspevku. V prvej skupine dedí manžel a deti, každý rovnako. A je jedno, či je majetok v BSM alebo nie. Na BSM sa prihliada, len pokiaľ ide o iné situácie, napr. rozvod. Ak ide o dedenie, tam sa majetok správa rovnako, ako bez BSM.

  Ale ak chcete, aby po každom z vás dedili len jeho deti, tak to sa dá ľahko ošetriť závetom. Teda ty napíšeš závet, že v prípade tvojej smrti zdedia tvoj majetok tvoje deti a manžel napíše závet, že v prípade jeho smrti zdedia jeho majetok jeho deti. Druhý manžel takýto závet nemôže napadnúť, lebo manžel/ka nie je neopomenuteľný dedič.

  Problémom je, že v takom prípade tebe zostane polovica domu a druhá polovica bude patriť deťom tvojho manžela - teda už nebudú menšinoví vlastníci, ale rovnakí spoluvlastníci, ako ty. A majú väčšiu šancu, že napr. prostredníctvom súdu dosiahnu predaj domu, aby sa mohlo spoluvlastnícvo vysporiadať. Jedine, že by dobrovoľne súhlasili s tým, že ťa nechajú v dome dožiť a dovtedy nebudú žiadať z domu vyplatiť ani nebudú chcieť dom predať. Ale to je len na ich slovo, k tomu ich nemôžeš zaviazať nijakou zmluvou.

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  Aďa40 Pozri príspevok
  Kúpili sme s priateľom dom, kde každý vlastní polovicu. Ideme sa vziať, pričom každý má z predchádzajúceho manželstva deti. Spoločné deti nemáme. Po smrti jedného z nás polovicu domu zdedia deti po zomrelom. Ako zabezpečiť, aby žijúci majiteľ polovice domu mohol v ňom v kľude dožiť sám a dediči druhej polovice domu sa tam nenasťahovali, resp. ju nepredali alebo nenaliehali na predaj celého domu, za účelom získania peňazí za svoju zdedenú polovicu? Je to dané automaticky zo zákona alebo to treba riešiť závetom či inou formou?

  Ďakujem za radu.
  V prvom rade - po smrti jedného z manželov nezdedia jeho deti celý jeho podiel na dome. Dedí jeho manželka a deti, každý rovnakým dielom. Je to v § 473 OZ:

  (1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

  (2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.


  Takže ak by hypoteticky zomrel tvoj manžel, tú jeho polovicu domu budú dediť jeho deti a ty - ak by mal 2 deti, tak každý z vás zdedí 1/3 jeho podielu. Potom budú dedičské podiely nasledovné:

  Ty - 4/6
  1. dieťa - 1/6
  2. dieťa - 1/6

  Ako vidíš, stále budeš väčšinovým spoluvlastníkom, takže právo na bývanie v dome máš zaručené.

  PS - teraz nestíham, viac info ti dám večer, alebo zajtra ráno...

  Aďa40 je offline (nepripojený) Aďa40

  Aďa40
  Aj keď sme dom kúpili pred sobášom a preto nebude v BSM?
  A na druhej strane nemajú deti každého z nás po smrti nárok na tú jeho polovicu, keď sme dom zaplatili každý zo svojho?

  Aďa40 je offline (nepripojený) Aďa40

  Aďa40
  Ďakujem za výstižné vysvetlenie.
  Všetko vlastne stojí na serióznosti detí, keďže písomne ich nemôžeme k ničomu prinútiť :-)

  Dožitie v dome, ktorý je v podielovom vlastníctve, po smrti jedného z manželov

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.