Zavrieť

Porady

vrubopis

prosím poraďte.Vyvažame dr.výrobky do Čiech.Prišiel mi vrubopis-zrejme je to dobropis na nekvalitu čiastoč. 4,6m-v hodnote 6688Kč.Jednalo sa o septembrovú dodávku,ktorú už aj riadne uhradili.Lenže túto čiastku si ponížili v januári z inej faktúry a uhradili o tých 6688Kč menej.Ako mám zaučtovať dobropis.Ja som to zapísala do došých faktúr v minusovej čiastke.Sumu som prepočítala kurzom v deň dodania tovaru-september na ktorý sa vzťahujeTen dobropis nemá ani číslo .O aký typ DPH pôjde-je to oslobodené od dane.Ten rozdiel ZD bude v daňovom priznaní DPH v riadku 25?Ako to maám zaučtovať?
Ďakujem.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  lenkak je offline (nepripojený) lenkak

  Lenka lenkak
  Pokiaľ som Ťa dobre porozumela, ak si oni odpočítali 6688Kč z tvojej vystavenej faktúry, tak potom Ti museli poslať doklad na spôsob faktúry, ale v žiadnom prípade dobropis. Lebo keby Ti poslali dobropis, tak potom Ti museli tú čiastku zaplatiť ešte raz. A nie odpočítať od tvojej vystavenej faktúry. Takže ty by si mala spraviť dobropis, alebo si zaevidovať ten doklad tak ako faktúru, len s doplnenými údajmi (číslo...).

  drekos je offline (nepripojený) drekos

  drekos
  Lenka,ja mám v tom chaos,napíšem Ti ako mi došiel ten "vrubopis"
  Vrubopis.
  Na základe zápisu o vadách č....vám vrubopisujeme čiastku 6688,40Kč.
  Zasielka obsahovala 4,6m...ktoré nezodpovedali TP.Z tohto dôvodu Vám učtujeme cenu prokladu,ktoré sme shledali jako nepoužitelné
  Čiastka bez DPH 6688,40Kč
  DPH ---
  Čiastka Celkom 6688,40Kč.
  Podpis .

  lenkak je offline (nepripojený) lenkak

  Lenka lenkak
  Npaísali Ti, že majú od Teba nepoužiteľné veci. Predpokladám, že si ich im vydala zo skladu.
  V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo vráteniu celého zdaniteľného plnenia alebo jeho časti, k zmene kvalitatívnych, dodacích alebo iných dohodnutých podmienok, je možné opraviť základ dane len daňovým dobropisom, resp. daňovým ťarchopisom. Podobne sa postupuje i pri oprave sadzby dane. Tento daňový doklad môže vystaviť len platiteľ, ktorý uskutočnil zdaniteľné plnenie, čiže vždy len dodávateľ. Oprava základu dane daňovým dobropisom je možná len v prípade, ak v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia bol platiteľ dane vykonávajúci opravu platiteľom dane. Daňový dobropis, príp. daňový ťarchopis je platiteľ – dodávateľ povinný vystaviť v prospech platiteľa – odberateľa do 15 dní po vykonaní opravy. Ak pri pôvodnom zdaniteľnom plnení bol vyhotovený daňový doklad podľa § 15 zákona o DPH, musí daňový dobropis (alebo daňový ťarchopis) obsahovať:

  – obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, DIČ platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie,

  – obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, DIČ platiteľa, v prospech ktorého sa uskutočňuje zdaniteľné plnenie,

  – poradové číslo daňového dokladu – dobropisu (ťarchopisu),

  – poradové číslo pôvodného daňového dokladu,

  – dátum vyhotovenia daňového dokladu – dobropisu (ťarchopisu),

  – názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia,

  – sadzbu dane,

  – rozdiel medzi pôvodnou cenou bez dane za zdaniteľné plnenie a zníženou cenou bez dane (v prípade ťarchopisu medzi pôvodnou cenou bez dane za zdaniteľné plnenie a zvýšenou cenou bez dane),

  – rozdiel medzi pôvodnou a zníženou daňou (v prípade ťarchopisu medzi pôvodnou daňou a zvýšenou daňou).

  drekos je offline (nepripojený) drekos

  drekos
  Ďakujem za radu.Vystavím dobropis,ale neviem akým kurzom prepočítať.Správne by bolo kedy bol tovar odoslaný,lebo oprava základu dane sa vzťahuje na dodanie tovaru-september,ale ponížena čiastka o túto sumu bola až z faktúry vystavenej v decembri.Prosím,prosííím ešte poraď.Vďaka.

  lenkak je offline (nepripojený) lenkak

  Lenka lenkak
  31.12.2005 budeš týmto kurzom prepočítavať všetky neuhradené pohľadávky, záväzky v cudzej mene. Do tohto termínu si mala od nich uhradenú tú VF zo septembra?

  drekos je offline (nepripojený) drekos

  drekos
  Táto faktúra bola uhradená až v januári,aj ten vrubopis prišiel až začiatkom januára a reklamácia sa jednala tovaru dodaného ešte v septembri.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.