Zavrieť

Porady

Bude nutná pokladňa od roku 2012 pre každého?

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Nevie náhodou niekto či bude nutné mať pokladňu od nového roka? Vraj ak príjímam peniaze v hotovosti už nebudem môcť vystaviť príjímový doklad? Sme výrobná činnosť a vystavujeme len faktúry s úhradou na účerňt alebo v hotovosti na príjmový doklad - samozrejme s dňom splatnosti vždy o deň neskôr ako je faktúra vystavená. Tak nevem teraz , že čo a ako.... treba pokladňu?
Ďakujem
Usporiadat
Téma je uzavretá.
Dáša_ Dáša_

Dáša_ je teraz online Dáša_

ano, ak budete prijímať hotovosť ako úhradu faktúry, budete potrebovať pokladňu.
0 0
Economic Economic

Economic je offline (nepripojený) Economic

majiteľka spoločnosti a ekonómka spoločnosti ...viac
Dáša_ Pozri príspevok
ano, ak budete prijímať hotovosť ako úhradu faktúry, budete potrebovať pokladňu.
Dovolím si sem dať znenie uverejnené na stránke drsr.sk :

Povinnosť používať elektronické registračné pokladnice, ktoré spĺňajú technické
požiadavky a parametre podľa zákona o ERP sa posúva o rok
(od 1. januára 2012)
Informácia o novele zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej
pokladnice v znení neskorších predpisov
Národná rada SR dňa 2. decembra 2010 schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a
doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o
zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o ERP“), ktorý nadobúda účinnosť 30. decembra 2010.
Na základe prechodného ustanovenia zákona o ERP (§ 18) podnikateľ, ktorý má
povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len „ERP“) na
evidenciu tržieb, môže ju používať podľa vyhlášky č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia
tržieb ERP v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o ERP“) najneskôr do
31. decembra 2011. Toto prechodné ustanovenie sa nevzťahuje na podnikateľa,
ktorému vznikne povinnosť používať ERP prvýkrát po 30. decembri 2010 (§ 18a
zákona o ERP). Takýto podnikateľ je povinný používať už len ERP, ktorá spĺňa
požiadavky ustanovené zákonom o ERP.
Ďalšie ustanovenia zákona o ERP sa zmenili a doplnili takto:
- povinnosť používania ERP sa vzťahuje aj na podnikateľov s trvalým pobytom
alebo so sídlom mimo územia SR, ak predávajú tovar, alebo poskytujú službu
(uvedenú v prílohe č. 1 zákona o ERP) na území SR,
- podnikateľ je povinný zabezpečiť vykonanie povinnej údržby ERP servisnou
organizáciou najneskôr do piatich rokov od uvedenia ERP do prevádzky a následne
najneskôr každých päť rokov od predchádzajúcej údržby,
- pri zmene miestnej príslušnosti daňového úradu sa daňový kód ERP nemení,
- pokladničný doklad, ak ide o úhradu faktúry alebo jej časti, nesmie obsahovať údaje
- označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a
priradenie sadzby DPH; cenu tovaru alebo cenu služby; základ DPH, sadzbu DPH
alebo údaj o oslobodení od DPH, výšku DPH spolu,
- doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ a doklad označený slovom
„VKLAD“ obsahuje najmenej údaje uvedené v § 8 ods. 2 novely zákona o ERP,
- podnikateľ je povinný vyhotoviť dennú uzávierku kedykoľvek raz za deň.
Vypracovalo: Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica
sekcia metodiky daní,
Naposledy upravil Richard : 22.09.11 at 07:33
5 0
Economic Economic

Economic je offline (nepripojený) Economic

majiteľka spoločnosti a ekonómka spoločnosti ...viac
Nešlo mi vyznačiť farebne podstatu z toho, ani tučné písmo zadať. Ale podľa mňa sa budú môcť používať PPD na úhradu FA. Nesmie na nich byť rozpísaná služba alebo označenie tovaru, a ani základ dane a výška DPH rozpísaná. Povinnosť ERP majú tí, ktorí spadajú do zoznamu. T.z. že ak mnou poskytovaná služba tam nespadá, nemám povinnosť mať ERP.
2 0
aktaK aktaK

aktaK je offline (nepripojený) aktaK

daska, ale týka sa to plošne vsetkých podnikatelov, alebo zavisí od druhu podnikania?
pytajuca sa zaujimala konkretne na výrobnú činnost, mna by zaujímalo, ci aj za prenajom nebytových priestorov, pripadne aj bytových priestorov - sa vztahuje povinne zakupenie a pouzivanie registracnej pokladne. ja viem, ze je tu toho pisane kolo toho na porade vela, ale rada by som dostala strucnu jasnu odpoved, ako to je. vzhladom o prejavený zaujem o tuto temu je zjavne, ze vela podnikatelom, ktorí dosial registracku nemaju, nie je tato oblast uplne jasna...
0 0
ekopo ekopo

ekopo je offline (nepripojený) ekopo

JA
odpoveď je aj tu v rozsiahlej téme.
Načo zakladať vždy novú...

http://www.porada.sk/t94807-pokladni...uctovnici.html

ale v skratke:
ERP použiť za tovar vždy
ERP použiť za služby uvedené v prílohe.......
2 0
Economic Economic

Economic je offline (nepripojený) Economic

majiteľka spoločnosti a ekonómka spoločnosti ...viac
aktaK Pozri príspevok
daska, ale týka sa to plošne vsetkých podnikatelov, alebo zavisí od druhu podnikania?
pytajuca sa zaujimala konkretne na výrobnú činnost, mna by zaujímalo, ci aj za prenajom nebytových priestorov, pripadne aj bytových priestorov - sa vztahuje povinne zakupenie a pouzivanie registracnej pokladne. ja viem, ze je tu toho pisane kolo toho na porade vela, ale rada by som dostala strucnu jasnu odpoved, ako to je. vzhladom o prejavený zaujem o tuto temu je zjavne, ze vela podnikatelom, ktorí dosial registracku nemaju, nie je tato oblast uplne jasna...
Tu je zoznam, kto všetko musí mať ERP .

SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE TRŽIEB V ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI
1. Opravy a údržba osobných motorových vozidiel
1.1. Bežné opravy a údržba osobných motorových vozidiel
1.2. Opravy elektrického systému osobných motorových vozidiel
1.3. Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies osobných motorových vozidiel
1.4. Opravy karosérií osobných motorových vozidiel
2. Umývanie osobných motorových vozidiel
3. Parkovacie služby
4. Služby spojené s podávaním jedál a nápojov okrem služieb poskytovaných v ležadlových alebo lôžkových vozňoch a iných dopravných prostriedkoch
4.1. Reštauračné služby s obsluhou
4.2. Služby v samoobslužných zariadeniach
4.3. Služby v bufetoch, stánkoch a v cukrárňach
4.4. Služby spojené s dodávkou hotových jedál vrátane nápojov pre iné podniky a inštitúcie
4.5. Služby spojené s dodávkou hotových jedál vrátane nápojov pre domácnosti
4.6. Služby spojené s podávaním nápojov
5. Nájom a lízing
5.1. Nájom a lízing osobných motorových vozidiel a ľahkých motorových vozidiel do 3,5 t určených prevažne na prepravu osôb a služby s tým spojené; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
5.2. Nájom a lízing tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť a služby s tým spojené s výnimkou zdravotníckych a parazdravotníckych pomôcok a potrieb, požičiavania kníh a časopisov; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
5.3. Nájom a lízing predmetov a zariadení na rekreačné účely a športové účely a služby s tým spojené; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
6. Fotografické služby
6.1. Portrétne fotografické služby
6.2. Reklamné a súvisiace fotografické služby
6.3. Fotografické služby a video služby poskytované pri rôznych spoločenských a iných udalostiach
6.4. Zber filmov, vyvolávanie filmov okrem filmov z produkcie filmových a televíznych ateliérov a vyhotovovanie diapozitívov, fotografií, kópií filmov a audiovizuálnych nosičov
6.5. Reštaurovanie, kopírovanie a retušovanie fotografií
7. Prevádzka krytých a prevádzka nekrytých kúpalísk
8. Služby lunaparkov a služby zábavných parkov
9. Služby zberní odevov, bielizne a ich rozvoz
10. Pranie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín a čistenie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín okrem poskytovania takýchto služieb u zákazníka
11. Chemické čistenie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín okrem poskytovania takýchto služieb u zákazníka
12. Úschova kobercov, závesov, kože a kožušín a chemická údržba kobercov, závesov, kože a kožušín
13. Služby žehliarní a služby mangľovní
14. Farbenie odevov a textilných výrobkov okrem farbenia vlákien a priadzí a tónovanie odevov a textilných výrobkov okrem farbenia vlákien a priadzí
15. Služby kadernícke pre ženy a dievčatá
16. Služby kadernícke a holičské pre mužov a chlapcov
17. Služby kozmetické, manikúra, a pedikúra vrátane poradenských služieb týkajúcich sa starostlivosti o pleť a služby tetovacie
18. Služby na zlepšenie telesnej pohody
19. Strihanie psov
7 0
Economic Economic

Economic je offline (nepripojený) Economic

majiteľka spoločnosti a ekonómka spoločnosti ...viac
Dobrý deň,
na základe Vašej žiadosti Vám oznamujeme, že činnosti Vami uvedené nie sú zaradené medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP.

Jana Gregorová
Odbor služieb pre verejnosť
DR SR Banská Bystrica

Dobrý deň !

Poskytujeme služby, ktoré nespadajú do zoznamu uvedeného v prílohe č. 1.
Sú to :
vedenie účtovníctva
administratívne práce
vystavovanie kvalifikovaných certifikátov k ZEP-u

takže podľa tohto zrejme nie sme povinní používať ERP. Môžete sa mi prosím ešte k tomu vyjadriť ?
4 0
aktaK aktaK

aktaK je offline (nepripojený) aktaK

economic, dakujem Ti za ten zoznam, najom priestorov tam nie je zahrnuty, aspon jedna dobra sprava pre mna, ...vzhladom na tie vsetky zmeny, o ktorých este bohuzial ani len netusim, ale budu sa ma (nás) týkat...
0 0
monnica monnica

monnica je offline (nepripojený) monnica

Ďakujem, že ste ešte raz trošku reagovali na túto tému. Zaujíma ma to pretože do teraz sme pokladňu nikdy nemali. Sme stolárska dielňa, vyrábame nábytok na mieru a rôzne veci... fakturujeme často aj v hotovosti na PPD. Berieme zálohy aj na to bude treba doklad z ERP ?.....
Ďakujem
0 0
Economic Economic

Economic je offline (nepripojený) Economic

majiteľka spoločnosti a ekonómka spoločnosti ...viac
Ani výroba nábytku a ani služby ako kompletovanie nábytku nie sú v zozname, takže podľa mňa nie. No mýli ma jedna vec. Keď sa predá finálny výrobok - nábytok toto je už ako keby predaj tovaru. Ja by som Vám doporučila podať na www.drsr.sk konkrétne na Vašu službu dopyt, určite Vám rýchlo odpovedia. Ja keď mám dilemu, riešim to takto. Mať v ruke stanovisko pracovníka drsr.sk je pre mňa veľmi dôležité a záväzné.
0 0
Dáša_ Dáša_

Dáša_ je teraz online Dáša_

No dobre, ale v zozname nie je uvedená žiadna výroba. To by podľa teba znamenalo, že žiadna výrobná firma nemusí používať registračku????
Je výroba služba alebo je to proste výroba?
1 0
bea bea

bea je offline (nepripojený) bea

Nie je rozhodujúce, či je to výrobná firma, alebo nie. Podstatné, je čo predáva. Ak napr. opravuje nábytok, tak nepotrebuje registračnú pokladnicu. Ale ak predáva nábytok, ako tovar, tak potrebuje registračnú pokladnicu už aj teraz v prípade, ak prijíma hotovosť.

Lebo v zákone je uvedené, že pre tento zákon je:

i) tovarom akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo surovina predávaný podnikateľom,
j) službou služba uvedená v prílohe č. 1,
Naposledy upravil bea : 22.09.11 at 08:14
4 0
katalóg katalóg

katalóg je offline (nepripojený) katalóg

Aký je rozdiel medzi dodávaním tovaru a predajom? Výrobná firma sa nemusí zaoberať predajom. Dodáva tovar do obchodov.
0 0
bea bea

bea je offline (nepripojený) bea

Keď dodáva tovar do obchodov, tak predpokladám, že ho nedodáva zadarmo?
A keď ho dodáva - predáva do obchodov za hotovosť, tak musí používať ERP. Teda, tak to pre mňa zo zákona vyplýva.
0 0
tweedle tweedle

tweedle je offline (nepripojený) tweedle

Náš prípad je nasledovný: sme obchodná spoločnosť, predávame tovar, do susednej prevádzky predávame tovar v hotovosti, je to cca 100 eur mesačne, všade inde ide tovar na faktúra a prevodom na účet. Kupovali by ste od januára pokladňu, alebo by ste prešli aj pri tejto firme na prevod na účet, riešim PRE a PROTI
0 0
Dáša_ Dáša_

Dáša_ je teraz online Dáša_

tweedle Pozri príspevok
Náš prípad je nasledovný: sme obchodná spoločnosť, predávame tovar, do susednej prevádzky predávame tovar v hotovosti, je to cca 100 eur mesačne, všade inde ide tovar na faktúra a prevodom na účet. Kupovali by ste od januára pokladňu, alebo by ste prešli aj pri tejto firme na prevod na účet, riešim PRE a PROTI
ja by som prešla na prevod na účet. okrem finančnej investície je treba robiť uzávierky, sú povinné servisné prehliadky. Aspoň zatiaľ, časom by sa uvidelo.
0 0
tweedle tweedle

tweedle je offline (nepripojený) tweedle

pre nás sa to vôbec neoplatí, myslím, že naši zákonodarci mohli myslieť ja na takéto prípady,,bolo fajn dostávať tieto peniaze v hotovosti, nemuseli sa z účtu vyberať peniaze na repre, poštovné a iné drobné nákupy, ale čo už,,,
0 0
srska srska

srska je offline (nepripojený) srska

Dobrý deň,
na základe Vašej žiadosti Vám oznamujeme, že činnosti Vami uvedené nie sú zaradené medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP.

Jana Gregorová
Odbor služieb pre verejnosť
DR SR Banská Bystrica

Dobrý deň !

Poskytujeme služby, ktoré nespadajú do zoznamu uvedeného v prílohe č. 1.
Sú to :
vedenie účtovníctva
administratívne práce
vystavovanie kvalifikovaných certifikátov k ZEP-u

takže podľa tohto zrejme nie sme povinní používať ERP. Môžete sa mi prosím ešte k tomu vyjadriť ?

aspoň na niečo je určitá lobby dobrá - viete si predstaviť, že by daňoví poradcovia museli kupovať pokladnu?
3 0
KlaudiaKK KlaudiaKK

KlaudiaKK je offline (nepripojený) KlaudiaKK

Možem ešte otázku ? Podnikateľ má predajňu vo vlastných priestoroch zahrnutých v majetku firmy , predajňa má ERP t.j. všetko OK a zhruba jasné, ale časť priestoru vydáva do prenájmu a ten nájomca mu za to platí každý mesiac v hotovosti - na tento príjem musí zaevidovať do ERP(aj keď nájom nespadá do povinnosti ERP) alebo vydá príjmový doklad a bude viesť v jednoduchom účtovníctve ešte jednu pokladňu kde bude evidovať tieto príjmy z nájmu ? Myslím že takto by to mohlo byť, či ? Ďakujem
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
bea Pozri príspevok
Keď dodáva tovar do obchodov, tak predpokladám, že ho nedodáva zadarmo?
A keď ho dodáva - predáva do obchodov za hotovosť, tak musí používať ERP. Teda, tak to pre mňa zo zákona vyplýva.
Re: Bude nutná pokladňa od roku 2012 pre každého?
Ďakujem, že ste ešte raz trošku reagovali na túto tému. Zaujíma ma to pretože do teraz sme pokladňu nikdy nemali. Sme stolárska dielňa, vyrábame nábytok na mieru a rôzne veci... fakturujeme často aj v hotovosti na PPD. Berieme zálohy aj na to bude treba doklad z ERP ?.....
Ďakujem
Veď píše, že robí na mieru. Tak to asi do tých obchodov nedodáva.
Viď príspevok č.10
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať