Zavrieť

Porady

Odvody poistného do ZP a SP_od 1.1.2006-SZČO_SPOL_KON_ČŠO

Prehľad odvodov poistného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne pre poistencov od 1. 1. 2006_SZČO, spoločník, konateľ, člen štatutárnych orgánov a iných orgánov

Vysvetlivky: SD-starobný dôchodca, PDS-predčasný starobný dôchodca, ID-invalidný dôchodca, ŠT-študent, NP-nemocenské poistenie, DP-dôchodkové poistenie

1_SZČO povinne NP a DP od 1.7.2005 s príjmom
vyšším ako 78000 Sk v roku 2004
2_ SZČO povinne NP a DP od 1.7.2005 s príjmom
vyšším ako 78000 Sk v roku 2004
3_SZČO-ID s poklesom schop. vykonávať
zárob.činn.najviac o 70% s príjmom vyšším ako
78000 Sk v r.2004-povinne NP a DP od 1.7.2005
4_SZČO-ID s poklesom schop. vykonávať
zárob.činn.najviac o 70% s príjmom nie vyšším
ako 78000 Sk v r.2004
5_SZČO-ID s poklesom schop.vykonávať
zárob.činn.o viac ako 70% s príjmom vyšším ako
78000 Sk v r.2004-povinne NP a DP od 1.7.2005
6_SZČO-ID s poklesom schop.vykonávať
zárob.činn.o viac ako 70% s príjmom nie vyšším
ako 78000 Sk v r.2004
7_SZČO-SD, resp. PSD s príjmom vyšším ako
78000 Sk v r.2004-povinne NP a DP od 1.7.2005
8_SZČO-SD, resp. PSD s príjmom nie vyšším ako
78000 Sk v r.2004
9_SZČO-začínajúci podnikateľ
10_Spoločník s.r.o.
11_Konateľ s.r.o.
12_Členovia štatutárnych orgánov a iných orgánov
poberajúcich odmenu za výkon funkcie

[break= SZČO povinne NP a DP od 1.7.2005 s príjmom
vyšším ako 78000 Sk v roku 2004_tab 1]<o></o>

<table style="width: 487pt; border-collapse: collapse;" x:str="" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="649"><colgroup><col style="width: 89pt;" width="119"><col style="width: 199pt;" span="2" width="265"></colgroup><tbody><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl32" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; width: 89pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22" width="119">
</td><td class="xl36" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt 1pt medium 0.5pt; width: 398pt; background-color: white;" colspan="2" x:str=" SZČO povinne nemocensky a dôchodkovo poistené " width="530">SZČO povinne nemocensky a dôchodkovo poistené </td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">Tabuľka č. 1</td><td class="xl38" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">od 1. 7. 2005</td></tr><tr style="height: 17.25pt;" height="23"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 17.25pt; background-color: white;" height="23">
</td><td class="xl38" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">(SZČO s príjmom vyšším ako 78 000 Sk v roku 2004)</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Verejné zdravotné</td><td class="xl70" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;" colspan="2">preddavok - 1/2 z 14 % zo základu dane z príjmov v súvislosti so SZČ z roku 2004</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl72" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td><td class="xl45" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">od 1. 1. 2006</td><td class="xl72" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">najmenej 14% z 6900 Sk - 966 Sk</td><td class="xl73" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl67" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl72" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">najviac 14 % z 47475 Sk - 6647 Sk</td><td class="xl47" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Ročné zúčtovanie</td><td class="xl43" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 0.5pt 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">ročné zúčtovanie poistného - 14% "upraveného" vymeriavacieho základu určeného z "upraveného"</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">za rok 2006</td><td class="xl69" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">základu dane z príjmov v súvislosti so SZČ z roku 2005</td><td class="xl47" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl74" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">najmenej zo sumy 6900 Sk krát počet mesiacov príslušného roka, počas ktorých bola povinnosť platiť</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl28" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl75" style="border-style: none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt; background-color: white;">najviac z 569700 Sk</td><td class="xl48" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: none solid; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Nemocenské</td><td class="xl49" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">4,4 % z vymeriavacieho základu, z ktorého SZČO platí od 1.7.2005</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl74" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 304 Sk</td><td class="xl76" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl74" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">najviac z 23738 Sk - 1045 Sk</td><td class="xl76" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl34" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Dôchodkové " height="21">Dôchodkové </td><td class="xl53" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium; background-color: white;">9 % z vymeriavacieho základu, z ktorého SZČO- </td><td class="xl54" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">18 % z vymeriavacieho základu, z ktorého SZČO- </td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl35" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl52" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">sporiteľ starob.dôch.sporenia platí od 1.7.2005</td><td class="xl58" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">nesporiteľ starob.dôch.sporenia platí od 1.7.2005</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl35" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">starobné</td><td class="xl77" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 621 Sk</td><td class="xl78" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 1242 Sk</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl35" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl77" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 4273 Sk</td><td class="xl78" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 8546 Sk</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl35" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl51" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl55" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl41" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl56" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt; background-color: white;">
</td><td class="xl57" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: none solid; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Starobné " height="21">Starobné </td><td class="xl53" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">9 % z vymeriavacieho základu, z ktorého SZČO- </td><td class="xl24" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="dôchodkové " height="21">dôchodkové </td><td class="xl52" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">sporiteľ starob.dôch.sporenia platí od 1.7.2005</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">sporenie</td><td class="xl77" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 621 Sk</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl77" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 4273 Sk</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Dôchodkové " height="21">Dôchodkové </td><td class="xl62" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;" colspan="2">6 % z vymeriavacieho základu, z ktorého SZČO platí od 1.7.2005</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl72" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 414 Sk</td><td class="xl61" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl30" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">invalidné</td><td class="xl79" style="border-style: none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium 1pt; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 2849 Sk</td><td class="xl80" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl63" style="border-style: none none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Úrazové " height="21">Úrazové </td><td class="xl60" style="border-style: none none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl65" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl59" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">poistenie</td><td class="xl42" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl47" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl63" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Poistenie</td><td class="xl60" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 0.5pt; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl64" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl59" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">v nezamestnanosti</td><td class="xl74" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">platí iba vtedy, ak sa rozhodne byť dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti, a to 2 % z ňou určeného</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl59" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl74" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">vymeriavacieho základu</td><td class="xl73" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl59" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl74" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 138 Sk</td><td class="xl73" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl59" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl74" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 950 Sk</td><td class="xl73" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl31" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Garančné</td><td class="xl60" style="border-style: solid none none; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl65" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl29" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">poistenie</td><td class="xl81" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">
</td><td class="xl47" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl63" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Rezervný fond</td><td class="xl49" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">4,75% z vymeriavacieho základu , z ktorého SZČO platí od 1.7.2005</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl59" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">solidarity</td><td class="xl74" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 328 Sk</td><td class="xl47" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 13.5pt;" height="18"><td class="xl66" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 1pt; height: 13.5pt; background-color: white;" height="18">
</td><td class="xl75" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 0.5pt; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 2256 Sk</td><td class="xl48" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 12.75pt;" height="17"><td class="xl68" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 12.75pt; background-color: white;" height="17">
</td><td class="xl68" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td><td class="xl68" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl83" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" height="19">A. "upravený" vymeriavací základ znamená podiel "upraveného" základu dane a čísla 2,14</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl83" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" x:str="B. &quot;upravený&quot; základ dane znamená základ dane vypočítaný z príjmov očistených o príjmov z prenájmu, o " height="19">B. "upravený" základ dane znamená základ dane vypočítaný z príjmov očistených o príjmov z prenájmu, o </td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl83" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" height="19">príjmy zdaňované zrážkovou daňou a o výdavky na poistné zdravotné poistenie</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl83" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" height="19">C. Pomerná časť znamená časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania SZČ</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl82" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 14.25pt; background-color: white;" height="19">
</td><td class="xl82" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td><td class="xl82" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl82" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 14.25pt; background-color: white;" height="19">Platí od 1. 7. 2006</td><td class="xl71" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td><td class="xl71" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td></tr></tbody></table>
[break= SZČO povinne NP a DP od 1.7.2005 s príjmom
vyšším ako 78000 Sk v roku 2004_tab 2]<o></o>

<o>:p</o>:p
<table style="width: 487pt; border-collapse: collapse;" x:str="" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="649"><colgroup><col style="width: 89pt;" width="119"><col style="width: 199pt;" span="2" width="265"></colgroup><tbody><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl31" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; width: 89pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22" width="119">
</td><td class="xl34" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 0.5pt; width: 199pt; background-color: white;" width="265">
</td><td class="xl35" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; width: 199pt; background-color: white;" width="265">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl32" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">Tabuľka č. 2</td><td class="xl36" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">SZČO s príjmom nie vyšším ako 78 000 Sk v roku 2004</td></tr><tr style="height: 17.25pt;" height="23"><td class="xl32" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 17.25pt; background-color: white;" height="23">
</td><td class="xl79" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl38" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Verejné zdravotné</td><td class="xl76" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;" colspan="2">preddavok - 1/2 z 14 % zo základu dane z príjmov v súvislosti so SZČ z roku 2004</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl51" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td><td class="xl45" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">od 1. 1. 2006</td><td class="xl51" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">najmenej 14% z 6900 Sk - 966 Sk</td><td class="xl46" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl73" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl51" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">najviac 14 % z 47475 Sk - 6647 Sk</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Ročné zúčtovanie</td><td class="xl43" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 0.5pt 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">ročné zúčtovanie poistného - 14% "upraveného" vymeriavacieho základu určeného z "upraveného"</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">za rok 2006</td><td class="xl75" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">základu dane z príjmov v súvislosti so SZČ z roku 2005</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl42" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">najmenej zo sumy 6900 Sk krát počet mesiacov príslušného roka, počas ktorých bola povinnosť platiť</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl28" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl49" style="border-style: none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt; background-color: white;">najviac z 569700 Sk</td><td class="xl50" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: none solid; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Nemocenské</td><td class="xl80" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí! Iba dobrovoľne nemocensky poistená osoba a to 4,4 % z ňou určeného vymeriavacieho základu</td><td class="xl53" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl51" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 304 Sk</td><td class="xl54" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl28" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl67" style="border-style: none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium 1pt; background-color: white;">najviac z 23738 Sk - 1045 Sk</td><td class="xl70" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Dôchodkové " height="21">Dôchodkové </td><td class="xl57" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">Neplatí! Iba dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba,</td><td class="xl63" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí! Iba dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba,</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl55" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">a to 9 % z vymeriavacieho základu individuálne</td><td class="xl59" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">a to 18 % z vymeriavacieho základu individuálne</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">starobné</td><td class="xl55" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">určeného SZČO-sporiteľom starobného</td><td class="xl59" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">určeného SZČO-nesporiteľom starobného</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl55" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">dôchodkového sporenia</td><td class="xl59" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">dôchodkového sporenia</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl56" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 621 Sk</td><td class="xl60" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 1242 Sk</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl56" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 4273 Sk</td><td class="xl60" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 8546 Sk</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl55" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl59" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl40" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl61" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt; background-color: white;">
</td><td class="xl62" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: none solid; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Starobné " height="21">Starobné </td><td class="xl58" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí! 9 % z vymeriavacieho základu individuálne </td><td class="xl24" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="dôchodkové " height="21">dôchodkové </td><td class="xl55" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;" x:str="určeného SZČO-sporiteľom starobného dôchodkového ">určeného SZČO-sporiteľom starobného dôchodkového </td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">sporenie</td><td class="xl55" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">sporenia, ak je dobrovoľne dôchodkovo poistený</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl56" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 621 Sk</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl56" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 4273 Sk</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Dôchodkové " height="21">Dôchodkové </td><td class="xl66" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;" colspan="2">Neplatí! Iba dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, a to 6 % z ňou určeného vymeriavacieho základu</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl51" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 414 Sk</td><td class="xl65" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl29" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">invalidné</td><td class="xl51" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 2849 Sk</td><td class="xl54" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl68" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Úrazové " height="21">Úrazové </td><td class="xl78" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 0.5pt; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl71" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl64" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">poistenie</td><td class="xl41" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl68" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Poistenie</td><td class="xl52" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">Neplatí! Iba dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, a to 2% z ňou určeného vymeriavacieho základu</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl64" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">v nezamestnanosti</td><td class="xl42" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 138 Sk</td><td class="xl46" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl64" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl42" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 950 Sk</td><td class="xl46" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl30" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Garančné</td><td class="xl78" style="border-style: solid none none; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl71" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl29" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">poistenie</td><td class="xl39" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">
</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl68" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Rezervný fond</td><td class="xl52" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">Neplatí! Iba dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, a to 4,75% z ňou určeného vymeriavacieho základu</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl64" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">solidarity</td><td class="xl42" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 328 Sk</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 13.5pt;" height="18"><td class="xl72" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 1pt; height: 13.5pt; background-color: white;" height="18">
</td><td class="xl49" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 0.5pt; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 2256 Sk</td><td class="xl50" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 12.75pt;" height="17"><td class="xl74" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 12.75pt; background-color: white;" height="17">
</td><td class="xl74" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td><td class="xl74" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl81" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" height="19">A. "upravený" vymeriavací základ znamená podiel "upraveného" základu dane a čísla 2,14</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl81" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" x:str="B. &quot;upravený&quot; základ dane znamená základ dane vypočítaný z príjmov očistených o príjmov z prenájmu, o " height="19">B. "upravený" základ dane znamená základ dane vypočítaný z príjmov očistených o príjmov z prenájmu, o </td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl81" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" height="19">príjmy zdaňované zrážkovou daňou a o výdavky na poistné zdravotné poistenie</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl81" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" height="19">C. Pomerná časť znamená časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania SZČ</td></tr></tbody></table>
[break=SZČO-ID s poklesom schop. vykonávať
zárob.činn.najviac o 70% s príjmom vyšším ako
78000 Sk v r.2004-povinne NP a DP od 1.7.2005_tab 3]
<o> </o><table style="width: 487pt; border-collapse: collapse;" x:str="" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="649"><colgroup><col style="width: 89pt;" width="119"><col style="width: 199pt;" span="2" width="265"></colgroup><tbody><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl32" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; width: 89pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22" width="119">
</td><td class="xl36" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt 1pt medium 0.5pt; width: 398pt; background-color: white;" colspan="2" x:str=" SZČO - poberateľ invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať " width="530">SZČO - poberateľ invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať </td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">Tabuľka č. 3</td><td class="xl38" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">zárobkovú činnosť najviac o 70%, s príjmom vyšším ako 78 000 Sk v roku 2004</td></tr><tr style="height: 17.25pt;" height="23"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 17.25pt; background-color: white;" height="23">
</td><td class="xl82" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 0.5pt; background-color: white;">(povinne nemocensk y a dôchodkovo poistená osoba od 1. 7. 2005)</td><td class="xl40" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Verejné zdravotné</td><td class="xl79" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;" colspan="2">preddavok - 7 % z pomernej časti vymeriavacieho základu určeného zo základu dane z príjmov </td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl80" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">v súvislosti so SZČ z roku 2004</td><td class="xl47" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">od 1. 1. 2006</td><td class="xl54" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">najmenej 7% z 3450 Sk - 242 Sk</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">najviac 7% z 47475 Sk - 3324 Sk</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl54" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;" colspan="2">Ak nie je poberateľom ID a má pokles schopnosti do 40%, najmenej zo 6900 Sk, zároveň pritom nie je</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl77" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl54" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">podstatné dosiahnutie príjmu 3450 Sk</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Ročné zúčtovanie</td><td class="xl45" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 0.5pt 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">ročné zúčtovanie poistného - 7% "upraveného" vymeriavacieho základu určeného z "upraveného"</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">za rok 2006</td><td class="xl78" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">základu dane z príjmov v súvislosti so SZČ z roku 2005</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl44" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">najmenej zo sumy 3450 Sk krát počet mesiacov príslušného roka, počas ktorých bola povinnosť platiť</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl44" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">najviac z 569700 Sk</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl44" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">Ak nie je poberateľom ID a má pokles schopnosti do 40%, najmenej zo 6900 Sk krát počet mesiacov</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl28" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl51" style="border-style: none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt; background-color: white;">príslušného roka, počas ktorých bola povinnosť platiť</td><td class="xl53" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: none solid; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Nemocenské</td><td class="xl55" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">4,4 % z vymeriavacieho základu, z ktorého SZČO platí od 1.7.2005</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl44" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 304 Sk</td><td class="xl57" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl44" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">najviac z 23738 Sk - 1045 Sk</td><td class="xl57" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl34" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Dôchodkové " height="21">Dôchodkové </td><td class="xl61" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium; background-color: white;">9 % z vymeriavacieho základu, z ktorého SZČO- </td><td class="xl62" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">18 % z vymeriavacieho základu, z ktorého SZČO- </td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl35" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl60" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">sporiteľ starob.dôch.sporenia platí od 1.7.2005</td><td class="xl67" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">nesporiteľ starob.dôch.sporenia platí od 1.7.2005</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl35" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">starobné</td><td class="xl59" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 621 Sk</td><td class="xl64" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 1242 Sk</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl35" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl59" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 4273 Sk</td><td class="xl64" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 8546 Sk</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl35" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl58" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl63" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl42" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl65" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt; background-color: white;">
</td><td class="xl66" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: none solid; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Starobné " height="21">Starobné </td><td class="xl61" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">9 % z vymeriavacieho základu, z ktorého SZČO- </td><td class="xl24" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="dôchodkové " height="21">dôchodkové </td><td class="xl60" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">sporiteľ starob.dôch.sporenia platí od 1.7.2005</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">sporenie</td><td class="xl59" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 621 Sk</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl59" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 4273 Sk</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Dôchodkové " height="21">Dôchodkové </td><td class="xl71" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;" colspan="2">6 % z vymeriavacieho základu, z ktorého SZČO platí od 1.7.2005</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl54" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 414 Sk</td><td class="xl70" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl30" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">invalidné</td><td class="xl72" style="border-style: none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium 1pt; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 2849 Sk</td><td class="xl52" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl73" style="border-style: none none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Úrazové " height="21">Úrazové </td><td class="xl69" style="border-style: none none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl75" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl68" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">poistenie</td><td class="xl43" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl73" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Poistenie</td><td class="xl69" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 0.5pt; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl74" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl68" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">v nezamestnanosti</td><td class="xl44" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">platí iba vtedy, ak sa rozhodne byť dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti, a to 2 % z ňou určeného</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl68" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl44" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">vymeriavacieho základu</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl68" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl44" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 138 Sk</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl68" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl44" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 950 Sk</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl31" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Garančné</td><td class="xl69" style="border-style: solid none none; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl75" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl29" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">poistenie</td><td class="xl41" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">
</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl73" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Rezervný fond</td><td class="xl55" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">4,75% z vymeriavacieho základu , z ktorého SZČO platí od 1.7.2005</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl68" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">solidarity</td><td class="xl44" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 328 Sk</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 13.5pt;" height="18"><td class="xl76" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 1pt; height: 13.5pt; background-color: white;" height="18">
</td><td class="xl51" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 0.5pt; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 2256 Sk</td><td class="xl53" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl81" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 14.25pt; background-color: white;" height="19">
</td><td class="xl81" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td><td class="xl81" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl83" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" height="19">A. "upravený" vymeriavací základ znamená podiel "upraveného" základu dane a čísla 2,14</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl83" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" x:str="B. &quot;upravený&quot; základ dane znamená základ dane vypočítaný z príjmov očistených o príjmov z prenájmu, o " height="19">B. "upravený" základ dane znamená základ dane vypočítaný z príjmov očistených o príjmov z prenájmu, o </td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl83" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" height="19">príjmy zdaňované zrážkovou daňou a o výdavky na poistné zdravotné poistenie</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl83" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" height="19">C. Pomerná časť znamená časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania SZČ</td></tr></tbody></table>:p

[break=SZČO-ID s poklesom schop. vykonávať
zárob.činn.najviac o 70% s príjmom nie vyšším
ako 78000 Sk v r.2004_tab 4]
<o></o><table style="width: 487pt; border-collapse: collapse;" x:str="" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="649"><colgroup><col style="width: 89pt;" width="119"><col style="width: 199pt;" span="2" width="265"></colgroup><tbody><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl31" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; width: 89pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22" width="119">
</td><td class="xl34" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt 1pt medium 0.5pt; width: 398pt; background-color: white;" colspan="2" x:str=" SZČO - poberateľ invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať " width="530">SZČO - poberateľ invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať </td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl32" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">Tabuľka č. 4</td><td class="xl36" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">zárobkovú činnosť najviac o 70%, s príjmom nie vyšším ako 78 000 Sk v roku 2004</td></tr><tr style="height: 17.25pt;" height="23"><td class="xl32" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 17.25pt; background-color: white;" height="23">
</td><td class="xl80" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl38" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Verejné zdravotné</td><td class="xl76" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;" colspan="2">preddavok - 7 % z pomernej časti vymeriavacieho základu určeného zo základu dane z príjmov </td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl77" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;" colspan="2">v súvislosti so SZČ z r.2004, ak táto pomerná časť vymeriavacieho základu dosahuje 3250 Sk a viac</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">od 1. 1. 2006</td><td class="xl51" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">najmenej 7% z 3450 Sk - 242 Sk</td><td class="xl46" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">najviac 7% z 47475 Sk - 3324 Sk</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl51" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;" colspan="2">Ak nie je poberateľom ID a má pokles schopnosti do 40%, najmenej zo 6900 Sk, zároveň pritom nie je</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl73" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl51" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">podstatné dosiahnutie príjmu 3450 Sk</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Ročné zúčtovanie</td><td class="xl43" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 0.5pt 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">ročné zúčtovanie poistného - 7% "upraveného" vymeriavacieho základu určeného z "upraveného"</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">za rok 2006</td><td class="xl75" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">základu dane z príjmov v súvislosti so SZČ z roku 2005</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl42" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">najmenej zo sumy 3450 Sk krát počet mesiacov príslušného roka, počas ktorých bola povinnosť platiť</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl42" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">najviac z 569700 Sk</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl42" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">Ak nie je poberateľom ID a má pokles schopnosti do 40%, najmenej zo 6900 Sk krát počet mesiacov</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl28" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl49" style="border-style: none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt; background-color: white;">príslušného roka, počas ktorých bola povinnosť platiť</td><td class="xl50" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: none solid; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Nemocenské</td><td class="xl81" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí! Iba dobrovoľne nemocensky poistená osoba a to 4,4 % z ňou určeného vymeriavacieho základu</td><td class="xl53" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl51" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 304 Sk</td><td class="xl54" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl28" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl67" style="border-style: none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium 1pt; background-color: white;">najviac z 23738 Sk - 1045 Sk</td><td class="xl70" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Dôchodkové " height="21">Dôchodkové </td><td class="xl57" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">Neplatí! Iba dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba,</td><td class="xl63" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí! Iba dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba,</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl55" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">a to 9 % z vymeriavacieho základu individuálne</td><td class="xl59" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">a to 18 % z vymeriavacieho základu individuálne</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">starobné</td><td class="xl55" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">určeného SZČO-sporiteľom starobného</td><td class="xl59" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">určeného SZČO-nesporiteľom starobného</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl55" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">dôchodkového sporenia</td><td class="xl59" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">dôchodkového sporenia</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl56" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 621 Sk</td><td class="xl60" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 1242 Sk</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl56" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 4273 Sk</td><td class="xl60" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 8546 Sk</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl55" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl59" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl40" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl61" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt; background-color: white;">
</td><td class="xl62" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: none solid; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Starobné " height="21">Starobné </td><td class="xl58" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí! 9 % z vymeriavacieho základu individuálne </td><td class="xl24" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="dôchodkové " height="21">dôchodkové </td><td class="xl55" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;" x:str="určeného SZČO-sporiteľom starobného dôchodkového ">určeného SZČO-sporiteľom starobného dôchodkového </td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">sporenie</td><td class="xl55" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">sporenia, ak je dobrovoľne dôchodkovo poistený</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl56" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 621 Sk</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl56" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 4273 Sk</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Dôchodkové " height="21">Dôchodkové </td><td class="xl66" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;" colspan="2">Neplatí! Iba dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, a to 6 % z ňou určeného vymeriavacieho základu</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl51" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 414 Sk</td><td class="xl65" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl29" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">invalidné</td><td class="xl51" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 2849 Sk</td><td class="xl54" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl68" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Úrazové " height="21">Úrazové </td><td class="xl79" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 0.5pt; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl71" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl64" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">poistenie</td><td class="xl41" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl68" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Poistenie</td><td class="xl52" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">Neplatí! Iba dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, a to 2% z ňou určeného vymeriavacieho základu</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl64" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">v nezamestnanosti</td><td class="xl42" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 138 Sk</td><td class="xl46" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl64" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl42" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 950 Sk</td><td class="xl46" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl30" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Garančné</td><td class="xl79" style="border-style: solid none none; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl71" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl29" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">poistenie</td><td class="xl39" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">
</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl68" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Rezervný fond</td><td class="xl52" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">Neplatí! Iba dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, a to 4,75% z ňou určeného vymeriavacieho základu</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl64" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">solidarity</td><td class="xl42" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 328 Sk</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 13.5pt;" height="18"><td class="xl72" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 1pt; height: 13.5pt; background-color: white;" height="18">
</td><td class="xl49" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 0.5pt; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 2256 Sk</td><td class="xl50" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 12.75pt;" height="17"><td class="xl74" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 12.75pt; background-color: white;" height="17">
</td><td class="xl74" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td><td class="xl74" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl82" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" height="19">A. "upravený" vymeriavací základ znamená podiel "upraveného" základu dane a čísla 2,14</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl82" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" x:str="B. &quot;upravený&quot; základ dane znamená základ dane vypočítaný z príjmov očistených o príjmov z prenájmu, o " height="19">B. "upravený" základ dane znamená základ dane vypočítaný z príjmov očistených o príjmov z prenájmu, o </td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl82" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" height="19">príjmy zdaňované zrážkovou daňou a o výdavky na poistné zdravotné poistenie</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl82" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" height="19">C. Pomerná časť znamená časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania SZČ</td></tr></tbody></table>:p

[break=SZČO-ID s poklesom schop.vykonávať
zárob.činn.o viac ako 70% s príjmom vyšším ako
78000 Sk v r.2004-povinne NP a DP od 1.7.2005_tab 5]<o>:p</o>:p

<o>:p</o><table style="width: 487pt; border-collapse: collapse;" x:str="" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="649"><colgroup><col style="width: 89pt;" width="119"><col style="width: 199pt;" span="2" width="265"></colgroup><tbody><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl32" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; width: 89pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22" width="119">
</td><td class="xl36" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt 1pt medium 0.5pt; width: 398pt; background-color: white;" colspan="2" x:str=" SZČO - poberateľ invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať " width="530">SZČO - poberateľ invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať </td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">Tabuľka č. 5</td><td class="xl38" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">zárobkovú činnosť o viac ako 70%, s príjmom vyšším ako 78 000 Sk v roku 2004</td></tr><tr style="height: 17.25pt;" height="23"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 17.25pt; background-color: white;" height="23">
</td><td class="xl81" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 0.5pt; background-color: white;">(povinne nemocensky a ddôchodkovo poistená osoba od 1.7.2005)</td><td class="xl40" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Verejné zdravotné</td><td class="xl78" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;" colspan="2">preddavok - 7 % z pomernej časti vymeriavacieho základu určeného zo základu dane z príjmov </td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl79" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;" colspan="2">v súvislosti so SZČ z r.2004, ak táto pomerná časť vymeriavacieho základu dosahuje 3250 Sk a viac</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">od 1. 1. 2006</td><td class="xl54" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl54" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">najmenej 7% z 3450 Sk - 242 Sk</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">najviac 7% z 47475 Sk - 3324 Sk</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl76" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl54" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">Rovnako aj v prípade, ak nie je poberateľom ID</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Ročné zúčtovanie</td><td class="xl45" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 0.5pt 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">ročné zúčtovanie poistného - 7% "upraveného" vymeriavacieho základu určeného z "upraveného"</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">za rok 2006</td><td class="xl77" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">základu dane z príjmov v súvislosti so SZČ z roku 2005</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl44" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">
</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl44" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">najmenej zo sumy 3450 Sk krát počet mesiacov príslušného roka, počas ktorých bola povinnosť platiť</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl44" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">najviac z 569700 Sk</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl28" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl54" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">Rovnako aj v prípade, ak nie je poberateľom ID</td><td class="xl53" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: none solid; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Nemocenské</td><td class="xl55" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">4,4 % z vymeriavacieho základu, z ktorého SZČO platí od 1.7.2005</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl44" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 304 Sk</td><td class="xl57" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl44" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">najviac z 23738 Sk - 1045 Sk</td><td class="xl57" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl34" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Dôchodkové " height="21">Dôchodkové </td><td class="xl61" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium; background-color: white;">9 % z vymeriavacieho základu, z ktorého SZČO- </td><td class="xl62" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">18 % z vymeriavacieho základu, z ktorého SZČO- </td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl35" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl60" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">sporiteľ starob.dôch.sporenia platí od 1.7.2005</td><td class="xl67" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">nesporiteľ starob.dôch.sporenia platí od 1.7.2005</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl35" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">starobné</td><td class="xl59" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 621 Sk</td><td class="xl64" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 1242 Sk</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl35" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl59" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 4273 Sk</td><td class="xl64" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 8546 Sk</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl35" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl58" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl63" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl42" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl65" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt; background-color: white;">
</td><td class="xl66" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: none solid; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Starobné " height="21">Starobné </td><td class="xl61" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">9 % z vymeriavacieho základu, z ktorého SZČO- </td><td class="xl24" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="dôchodkové " height="21">dôchodkové </td><td class="xl60" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">sporiteľ starob.dôch.sporenia platí od 1.7.2005</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">sporenie</td><td class="xl59" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 621 Sk</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl59" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 4273 Sk</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Dôchodkové " height="21">Dôchodkové </td><td class="xl69" style="border-style: solid none none; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl56" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl54" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td><td class="xl70" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl30" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">invalidné</td><td class="xl71" style="border-style: none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium 1pt; background-color: white;">
</td><td class="xl52" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl72" style="border-style: none none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Úrazové " height="21">Úrazové </td><td class="xl69" style="border-style: none none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl74" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl68" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">poistenie</td><td class="xl43" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl72" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Poistenie</td><td class="xl69" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 0.5pt; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl73" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl68" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">v nezamestnanosti</td><td class="xl44" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">platí iba vtedy, ak sa rozhodne byť dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti, a to 2 % z ňou určeného</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl68" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl44" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">vymeriavacieho základu</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl68" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl44" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 138 Sk</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl68" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl44" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 950 Sk</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl31" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Garančné</td><td class="xl69" style="border-style: solid none none; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl74" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl29" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">poistenie</td><td class="xl41" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">
</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl72" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Rezervný fond</td><td class="xl55" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">4,75% z vymeriavacieho základu , z ktorého SZČO platí od 1.7.2005</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl68" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">solidarity</td><td class="xl44" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 328 Sk</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 13.5pt;" height="18"><td class="xl75" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 1pt; height: 13.5pt; background-color: white;" height="18">
</td><td class="xl51" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 0.5pt; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 2256 Sk</td><td class="xl53" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl80" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 14.25pt; background-color: white;" height="19">
</td><td class="xl80" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td><td class="xl80" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl82" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" height="19">A. "upravený" vymeriavací základ znamená podiel "upraveného" základu dane a čísla 2,14</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl82" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" x:str="B. &quot;upravený&quot; základ dane znamená základ dane vypočítaný z príjmov očistených o príjmov z prenájmu, o " height="19">B. "upravený" základ dane znamená základ dane vypočítaný z príjmov očistených o príjmov z prenájmu, o </td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl82" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" height="19">príjmy zdaňované zrážkovou daňou a o výdavky na poistné zdravotné poistenie</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl82" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" height="19">C. Pomerná časť znamená časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania SZČ</td></tr></tbody></table>:p
[break=SZČO-ID s poklesom schop.vykonávať
zárob.činn.o viac ako 70% s príjmom nie vyšším
ako 78000 Sk v r.2004_tab 6]<o>:p</o>:p

<o>:p</o><table style="width: 487pt; border-collapse: collapse;" x:str="" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="649"><colgroup><col style="width: 89pt;" width="119"><col style="width: 199pt;" span="2" width="265"></colgroup><tbody><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl33" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; width: 89pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22" width="119">
</td><td class="xl37" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt 1pt medium 0.5pt; width: 398pt; background-color: white;" colspan="2" x:str=" SZČO - poberateľ invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať " width="530">SZČO - poberateľ invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať </td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl34" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">Tabuľka č. 6</td><td class="xl39" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">zárobkovú činnosť o viac ako 70%, s príjmom nie vyšším ako 78 000 Sk v roku 2004</td></tr><tr style="height: 17.25pt;" height="23"><td class="xl34" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 17.25pt; background-color: white;" height="23">
</td><td class="xl80" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 0.5pt; background-color: white;">(povinne nemocensky a ddôchodkovo poistená osoba od 1.7.2005)</td><td class="xl41" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Verejné zdravotné</td><td class="xl77" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;" colspan="2">preddavok - 7 % z pomernej časti vymeriavacieho základu určeného zo základu dane z príjmov </td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl78" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;" colspan="2">v súvislosti so SZČ z r.2004, ak táto pomerná časť vymeriavacieho základu dosahuje 3250 Sk a viac</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">od 1. 1. 2006</td><td class="xl54" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td><td class="xl49" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl54" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">najmenej 7% z 3450 Sk - 242 Sk</td><td class="xl49" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">najviac 7% z 47475 Sk - 3324 Sk</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl75" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl54" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">Rovnako aj v prípade, ak nie je poberateľom ID</td><td class="xl51" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Ročné zúčtovanie</td><td class="xl46" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 0.5pt 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">ročné zúčtovanie poistného - 7% "upraveného" vymeriavacieho základu určeného z "upraveného"</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">za rok 2006</td><td class="xl76" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">základu dane z príjmov v súvislosti so SZČ z roku 2005</td><td class="xl51" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl45" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">
</td><td class="xl51" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl45" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">najmenej zo sumy 3450 Sk krát počet mesiacov príslušného roka, počas ktorých bola povinnosť platiť</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl45" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">najviac z 569700 Sk</td><td class="xl51" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl28" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl54" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">Rovnako aj v prípade, ak nie je poberateľom ID</td><td class="xl53" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: none solid; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Nemocenské</td><td class="xl81" style="border-style: solid none none; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl55" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl45" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">Iba dobrovoľne nemocensky poistená osoba, a to 4,4% z ňou určeného vymeriavacieho základu</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl45" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">najmenej z 6900 SK - 304 Sk</td><td class="xl56" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">najviac z 23738 Sk - 1045 Sk</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl35" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Dôchodkové " height="21">Dôchodkové </td><td class="xl60" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium; background-color: white;">9 % z vymeriavacieho základu, z ktorého SZČO- </td><td class="xl61" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">18 % z vymeriavacieho základu, z ktorého SZČO- </td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl36" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl59" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">sporiteľ starob.dôch.sporenia platí od 1.7.2005</td><td class="xl66" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">nesporiteľ starob.dôch.sporenia platí od 1.7.2005</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl36" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">starobné</td><td class="xl58" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 621 Sk</td><td class="xl63" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 1242 Sk</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl36" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl58" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 4273 Sk</td><td class="xl63" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 8546 Sk</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl36" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl57" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl62" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl43" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl64" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt; background-color: white;">
</td><td class="xl65" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: none solid; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Starobné " height="21">Starobné </td><td class="xl60" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">9 % z vymeriavacieho základu, z ktorého SZČO- </td><td class="xl24" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="dôchodkové " height="21">dôchodkové </td><td class="xl59" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">sporiteľ starob.dôch.sporenia platí od 1.7.2005</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">sporenie</td><td class="xl58" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 621 Sk</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl58" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 4273 Sk</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Dôchodkové " height="21">Dôchodkové </td><td class="xl68" style="border-style: solid none none; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl55" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl54" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td><td class="xl69" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl30" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">invalidné</td><td class="xl70" style="border-style: none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium 1pt; background-color: white;">
</td><td class="xl52" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl71" style="border-style: none none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Úrazové " height="21">Úrazové </td><td class="xl68" style="border-style: none none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl74" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl67" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">poistenie</td><td class="xl44" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl51" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl71" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Poistenie</td><td class="xl68" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 0.5pt; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl72" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl67" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">v nezamestnanosti</td><td class="xl45" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">platí iba vtedy, ak sa rozhodne byť dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti, a to 2 % z ňou určeného</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl67" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl45" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">vymeriavacieho základu</td><td class="xl49" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl67" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl45" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 138 Sk</td><td class="xl49" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl67" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl45" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 950 Sk</td><td class="xl49" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl31" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Garančné</td><td class="xl68" style="border-style: solid none none; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl74" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl29" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">poistenie</td><td class="xl42" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">
</td><td class="xl51" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl31" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Rezervný fond</td><td class="xl82" style="border-style: solid none none; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl74" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl29" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">solidarity</td><td class="xl54" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;" colspan="2">Iba dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, a to 4,75% z ňou určeného vymeriavacieho základu</td></tr><tr style="height: 13.5pt;" height="18"><td class="xl32" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt 1pt; height: 13.5pt; background-color: white;" height="18">
</td><td class="xl70" style="border-style: none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium 1pt; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 328 Sk</td><td class="xl73" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 2256 Sk</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl79" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 14.25pt; background-color: white;" height="19">
</td><td class="xl79" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td><td class="xl79" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl83" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" height="19">A. "upravený" vymeriavací základ znamená podiel "upraveného" základu dane a čísla 2,14</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl83" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" x:str="B. &quot;upravený&quot; základ dane znamená základ dane vypočítaný z príjmov očistených o príjmov z prenájmu, o " height="19">B. "upravený" základ dane znamená základ dane vypočítaný z príjmov očistených o príjmov z prenájmu, o </td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl83" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" height="19">príjmy zdaňované zrážkovou daňou a o výdavky na poistné zdravotné poistenie</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl83" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" height="19">C. Pomerná časť znamená časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania SZČ</td></tr></tbody></table>
:p
[break=SZČO-SD, resp. PSD s príjmom vyšším ako
78000 Sk v r.2004-povinne NP a DP od 1.7.2005_tab 7]

<o>:p</o><table style="width: 486pt; border-collapse: collapse;" x:str="" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="648"><colgroup><col style="width: 89pt;" width="119"><col style="width: 198pt;" width="264"><col style="width: 199pt;" width="265"></colgroup><tbody><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl32" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; width: 89pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22" width="119">
</td><td class="xl36" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt 1pt medium 0.5pt; width: 397pt; background-color: white;" colspan="2" width="529">SZČO spĺňajúca podmienky nároku na starobný dôchodok, resp. SZČO, ktorej bol</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">Tabuľka č. 7</td><td class="xl38" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">priznaný predčasný starobný dôchodok, s príjmom vyšším ako 78000 Sk v r.2004</td></tr><tr style="height: 17.25pt;" height="23"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 17.25pt; background-color: white;" height="23">
</td><td class="xl81" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 0.5pt; background-color: white;">(povinne nemocensky a ddôchodkovo poistená osoba od 1.7.2005)</td><td class="xl40" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Verejné zdravotné</td><td class="xl78" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;" colspan="2">preddavok - 14 % z pomernej časti vymeriavacieho základu určeného zo základu dane z príjmov </td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl79" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;" colspan="2">v súvislosti so SZČ z r.2004, ak táto pomerná časť vymeriavacieho základu dosahuje 3250 Sk a viac</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">od 1. 1. 2006</td><td class="xl54" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">najmenej 14% z 6900 Sk - 966 Sk</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">najviac 14% z 47475 Sk - 6647 Sk</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl54" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;" colspan="2">Platí pre poberateľa dôchodku, ako aj pre osobu, ktorá dosiahla dôchodkový vek, ale nevznikol jej nárok</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl76" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl54" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">na dôchodok</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Ročné zúčtovanie</td><td class="xl45" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 0.5pt 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">ročné zúčtovanie poistného - 14% "upraveného" vymeriavacieho základu určeného z "upraveného"</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">za rok 2006</td><td class="xl77" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">základu dane z príjmov v súvislosti so SZČ z roku 2005</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl44" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">
</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl44" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">najmenej zo sumy 6900 Sk krát počet mesiacov príslušného roka, počas ktorých bola povinnosť platiť</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl44" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">najviac z 569700 Sk</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl28" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl54" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td><td class="xl53" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: none solid; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Nemocenské</td><td class="xl55" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">4,4 % z vymeriavacieho základu, z ktorého SZČO platí od 1.7.2005</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl44" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 304 Sk</td><td class="xl57" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl44" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">najviac z 23738 Sk - 1045 Sk</td><td class="xl57" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl34" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Dôchodkové " height="21">Dôchodkové </td><td class="xl61" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium; background-color: white;">9 % z vymeriavacieho základu, z ktorého SZČO- </td><td class="xl62" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">18 % z vymeriavacieho základu, z ktorého SZČO- </td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl35" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl60" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">sporiteľ starob.dôch.sporenia platí od 1.7.2005</td><td class="xl67" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">nesporiteľ starob.dôch.sporenia platí od 1.7.2005</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl35" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">starobné</td><td class="xl59" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 621 Sk</td><td class="xl64" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 1242 Sk</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl35" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl59" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 4273 Sk</td><td class="xl64" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 8546 Sk</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl35" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl58" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl63" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl42" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl65" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt; background-color: white;">
</td><td class="xl66" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: none solid; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Starobné " height="21">Starobné </td><td class="xl61" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">9 % z vymeriavacieho základu, z ktorého SZČO- </td><td class="xl24" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="dôchodkové " height="21">dôchodkové </td><td class="xl60" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">sporiteľ starob.dôch.sporenia platí od 1.7.2005</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">sporenie</td><td class="xl59" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 621 Sk</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl59" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 4273 Sk</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Dôchodkové " height="21">Dôchodkové </td><td class="xl69" style="border-style: solid none none; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl56" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl54" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td><td class="xl70" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl30" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">invalidné</td><td class="xl71" style="border-style: none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium 1pt; background-color: white;">
</td><td class="xl52" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl72" style="border-style: none none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Úrazové " height="21">Úrazové </td><td class="xl69" style="border-style: none none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl74" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl68" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">poistenie</td><td class="xl43" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl72" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Poistenie</td><td class="xl69" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 0.5pt; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl73" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl68" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">v nezamestnanosti</td><td class="xl44" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl68" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl44" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl68" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl44" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl68" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl44" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl31" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Garančné</td><td class="xl69" style="border-style: solid none none; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl74" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl29" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">poistenie</td><td class="xl41" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">
</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl72" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Rezervný fond</td><td class="xl55" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">4,75% z vymeriavacieho základu , z ktorého SZČO platí od 1.7.2005</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl68" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">solidarity</td><td class="xl44" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 328 Sk</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 13.5pt;" height="18"><td class="xl75" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 1pt; height: 13.5pt; background-color: white;" height="18">
</td><td class="xl51" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 0.5pt; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 2256 Sk</td><td class="xl53" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl80" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 14.25pt; background-color: white;" height="19">
</td><td class="xl80" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td><td class="xl80" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl82" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" height="19">A. "upravený" vymeriavací základ znamená podiel "upraveného" základu dane a čísla 2,14</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl82" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" x:str="B. &quot;upravený&quot; základ dane znamená základ dane vypočítaný z príjmov očistených o príjmov z prenájmu, o " height="19">B. "upravený" základ dane znamená základ dane vypočítaný z príjmov očistených o príjmov z prenájmu, o </td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl82" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" height="19">príjmy zdaňované zrážkovou daňou a o výdavky na poistné zdravotné poistenie</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl82" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" height="19">C. Pomerná časť znamená časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania SZČ


</td></tr></tbody></table>:p

[break=SZČO-SD, resp. PSD s príjmom nie vyšším ako
78000 Sk v r.2004_tab 8]

<o>:p</o><table style="width: 487pt; border-collapse: collapse;" x:str="" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="649"><colgroup><col style="width: 89pt;" width="119"><col style="width: 199pt;" span="2" width="265"></colgroup><tbody><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl31" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; width: 89pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22" width="119">
</td><td class="xl34" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt 1pt medium 0.5pt; width: 398pt; background-color: white;" colspan="2" width="530">SZČO spĺňajúca podmienky nároku na starobný dôchodok, resp. SZČO, ktorej bol</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl32" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">Tabuľka č. 8</td><td class="xl36" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">priznaný predčasný starobný dôchodok, s príjmom nie vyšším ako 78000 Sk v r.2004</td></tr><tr style="height: 17.25pt;" height="23"><td class="xl32" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 17.25pt; background-color: white;" height="23">
</td><td class="xl79" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl38" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Verejné zdravotné</td><td class="xl76" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;" colspan="2">preddavok - 1/2 z 14 % zo základu dane z príjmov v súvislosti so SZČ z roku 2004</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl51" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td><td class="xl45" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">od 1. 1. 2006</td><td class="xl51" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">najmenej 14% z 6900 Sk - 966 Sk</td><td class="xl46" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl73" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl51" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">najviac 14 % z 47475 Sk - 6647 Sk</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Ročné zúčtovanie</td><td class="xl43" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 0.5pt 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">ročné zúčtovanie poistného - 14% "upraveného" vymeriavacieho základu určeného z "upraveného"</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">za rok 2006</td><td class="xl75" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">základu dane z príjmov v súvislosti so SZČ z roku 2005</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl42" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">najmenej zo sumy 6900 Sk krát počet mesiacov príslušného roka, počas ktorých bola povinnosť platiť</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl28" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl49" style="border-style: none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt; background-color: white;">najviac z 569700 Sk</td><td class="xl50" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: none solid; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Nemocenské</td><td class="xl80" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí! Iba dobrovoľne nemocensky poistená osoba a to 4,4 % z ňou určeného vymeriavacieho základu</td><td class="xl53" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl51" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 304 Sk</td><td class="xl54" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl28" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl67" style="border-style: none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium 1pt; background-color: white;">najviac z 23738 Sk - 1045 Sk</td><td class="xl70" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Dôchodkové " height="21">Dôchodkové </td><td class="xl57" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">Neplatí! Iba dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba,</td><td class="xl63" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí! Iba dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba,</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl55" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">a to 9 % z vymeriavacieho základu individuálne</td><td class="xl59" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">a to 18 % z vymeriavacieho základu individuálne</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">starobné</td><td class="xl55" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">určeného SZČO-sporiteľom starobného</td><td class="xl59" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">určeného SZČO-nesporiteľom starobného</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl55" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">dôchodkového sporenia</td><td class="xl59" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">dôchodkového sporenia</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl56" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 621 Sk</td><td class="xl60" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 1242 Sk</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl56" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 4273 Sk</td><td class="xl60" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 8546 Sk</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl55" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl59" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl40" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl61" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt; background-color: white;">
</td><td class="xl62" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: none solid; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Starobné " height="21">Starobné </td><td class="xl58" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí! 9 % z vymeriavacieho základu individuálne </td><td class="xl24" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="dôchodkové " height="21">dôchodkové </td><td class="xl55" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;" x:str="určeného SZČO-sporiteľom starobného dôchodkového ">určeného SZČO-sporiteľom starobného dôchodkového </td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">sporenie</td><td class="xl55" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">sporenia, ak je dobrovoľne dôchodkovo poistený</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl56" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 621 Sk</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl56" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 4273 Sk</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Dôchodkové " height="21">Dôchodkové </td><td class="xl66" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;" colspan="2">Neplatí! Iba dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, a to 6 % z ňou určeného vymeriavacieho základu</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl51" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 414 Sk</td><td class="xl65" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl29" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">invalidné</td><td class="xl51" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 2849 Sk</td><td class="xl54" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl68" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Úrazové " height="21">Úrazové </td><td class="xl78" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 0.5pt; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl71" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl64" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">poistenie</td><td class="xl41" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl68" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Poistenie</td><td class="xl78" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 0.5pt; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl69" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl64" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">v nezamestnanosti</td><td class="xl42" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl46" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl64" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl42" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl46" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl30" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Garančné</td><td class="xl78" style="border-style: solid none none; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl71" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl29" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">poistenie</td><td class="xl39" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">
</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl68" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Rezervný fond</td><td class="xl52" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">Neplatí! Iba dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, a to 4,75% z ňou určeného vymeriavacieho základu</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl64" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">solidarity</td><td class="xl42" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 328 Sk</td><td class="xl48" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 13.5pt;" height="18"><td class="xl72" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 1pt; height: 13.5pt; background-color: white;" height="18">
</td><td class="xl49" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 0.5pt; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 2256 Sk</td><td class="xl50" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 12.75pt;" height="17"><td class="xl74" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 12.75pt; background-color: white;" height="17">
</td><td class="xl74" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td><td class="xl74" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl81" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" height="19">A. "upravený" vymeriavací základ znamená podiel "upraveného" základu dane a čísla 2,14</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl81" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" x:str="B. &quot;upravený&quot; základ dane znamená základ dane vypočítaný z príjmov očistených o príjmov z prenájmu, o " height="19">B. "upravený" základ dane znamená základ dane vypočítaný z príjmov očistených o príjmov z prenájmu, o </td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl81" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" height="19">príjmy zdaňované zrážkovou daňou a o výdavky na poistné zdravotné poistenie</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl81" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" height="19">C. Pomerná časť znamená časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania SZČ</td></tr></tbody></table>:p

[break=SZČO-začínajúci podnikateľ_tab 9]<o>:p</o>:p
<o>:p</o><table style="width: 487pt; border-collapse: collapse;" x:str="" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="649"><colgroup><col style="width: 89pt;" width="119"><col style="width: 199pt;" span="2" width="265"></colgroup><tbody><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl31" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; width: 89pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22" width="119">
</td><td class="xl35" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 0.5pt; width: 199pt; background-color: white;" width="265">
</td><td class="xl36" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; width: 199pt; background-color: white;" width="265">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl32" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">Tabuľka č. 9</td><td class="xl37" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">SZČO - začínajúci podnikateľ</td></tr><tr style="height: 17.25pt;" height="23"><td class="xl32" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 17.25pt; background-color: white;" height="23">
</td><td class="xl39" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl40" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Verejné zdravotné</td><td class="xl77" style="border-style: solid none none; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt medium medium; background-color: white;">preddavok - vo výške podľa vlastného rozhodnutia</td><td class="xl45" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl52" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td><td class="xl46" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">od 1. 1. 2006</td><td class="xl52" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">najmenej 14% z 6900 Sk - 966 Sk</td><td class="xl47" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl72" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl52" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">najviac 14 % z 47475 Sk - 6647 Sk</td><td class="xl47" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Ročné zúčtovanie</td><td class="xl78" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 0.5pt 1pt medium medium; background-color: white;" colspan="2">ročné zúčtovanie poistného - 14% "upraveného" vymeriavacieho základu určeného z "upraveného"</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">za rok 2006</td><td class="xl74" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">základu dane z príjmov v súvislosti so SZČ z roku 2005</td><td class="xl49" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl52" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;" colspan="2">najmenej zo sumy 6900 Sk krát počet mesiacov príslušného roka, počas ktorých bola povinnosť platiť</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl28" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl50" style="border-style: none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt; background-color: white;">najviac z 569700 Sk</td><td class="xl51" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: none solid; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Nemocenské</td><td class="xl53" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">Neplatí! Iba dobrovoľne nemocensky poistená osoba a to 4,4 % z ňou určeného vymeriavacieho základu</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl44" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 304 Sk</td><td class="xl55" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl28" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl50" style="border-style: none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt; background-color: white;">najviac z 23738 Sk - 1045 Sk</td><td class="xl69" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: none none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Dôchodkové " height="21">Dôchodkové </td><td class="xl58" style="border-style: none solid; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">Neplatí! Iba dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba,</td><td class="xl59" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí! Iba dobroveľne dôchodkovo poistená osoba,</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl34" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl56" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">a to 9 % z vymeriavacieho základu individuálne</td><td class="xl60" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">a to 18 % z vymeriavacieho základu individuálne</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl34" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">starobné</td><td class="xl56" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">určeného SZČO-sporiteľom starobného</td><td class="xl60" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">určeného SZČO-nesporiteľom starobného</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl34" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl56" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">dôchodkového sporenia</td><td class="xl60" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">dôchodkového sporenia</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl34" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl57" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 621 Sk</td><td class="xl61" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 1242 Sk</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl34" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl57" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 4273 Sk</td><td class="xl61" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 8546 Sk</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl34" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl56" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl60" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl42" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl62" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt; background-color: white;">
</td><td class="xl63" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: none solid; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Starobné " height="21">Starobné </td><td class="xl58" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí! 9 % z vymeriavacieho základu individuálne </td><td class="xl24" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="dôchodkové " height="21">dôchodkové </td><td class="xl56" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;" x:str="určeného SZČO-sporiteľom starobného dôchodkového ">určeného SZČO-sporiteľom starobného dôchodkového </td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">sporenie</td><td class="xl56" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">sporenia, ak je dobrovoľne dôchodkovo poistený</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl57" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 621 Sk</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl57" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 4273 Sk</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl26" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Dôchodkové " height="21">Dôchodkové </td><td class="xl66" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;" colspan="2">Neplatí! Iba dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, a to 6 % z ňou určeného vymeriavacieho základu</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl27" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl52" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 414 Sk</td><td class="xl65" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl29" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">invalidné</td><td class="xl52" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 2849 Sk</td><td class="xl55" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl67" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Úrazové " height="21">Úrazové </td><td class="xl76" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 0.5pt; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl70" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl64" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">poistenie</td><td class="xl43" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl49" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl67" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Poistenie</td><td class="xl53" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">Neplatí! Iba dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, a to 2% z ňou určeného vymeriavacieho základu</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl64" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">v nezamestnanosti</td><td class="xl44" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 138 Sk</td><td class="xl47" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl64" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl44" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 950 Sk</td><td class="xl47" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl30" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Garančné</td><td class="xl76" style="border-style: solid none none; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl70" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl29" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">poistenie</td><td class="xl41" style="border-style: none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium; background-color: white;">
</td><td class="xl49" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl67" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Rezervný fond</td><td class="xl53" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">Neplatí! Iba dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, a to 4,75% z ňou určeného vymeriavacieho základu</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl64" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">solidarity</td><td class="xl44" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 0.5pt; background-color: white;">najmenej z 6900 Sk - 328 Sk</td><td class="xl49" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 13.5pt;" height="18"><td class="xl71" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 1pt; height: 13.5pt; background-color: white;" height="18">
</td><td class="xl50" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 0.5pt; background-color: white;">najviac z 47475 Sk - 2256 Sk</td><td class="xl51" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 12.75pt;" height="17"><td class="xl73" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 12.75pt; background-color: white;" height="17">
</td><td class="xl73" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td><td class="xl73" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl79" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" height="19">A. "upravený" vymeriavací základ znamená podiel "upraveného" základu dane a čísla 2,14</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl79" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" x:str="B. &quot;upravený&quot; základ dane znamená základ dane vypočítaný z príjmov očistených o príjmov z prenájmu, o " height="19">B. "upravený" základ dane znamená základ dane vypočítaný z príjmov očistených o príjmov z prenájmu, o </td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl79" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" height="19">príjmy zdaňované zrážkovou daňou a o výdavky na poistné zdravotné poistenie</td></tr><tr style="height: 14.25pt;" height="19"><td class="xl79" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; height: 14.25pt; background-color: white;" colspan="3" height="19">C. Pomerná časť znamená časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania SZČ</td></tr></tbody></table>:p
[break=Spoločník s.r.o._tab 10]<o>:p</o>:p
<o>:p</o><table style="width: 487pt; border-collapse: collapse;" x:str="" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="649"><colgroup><col style="width: 89pt;" width="119"><col style="width: 199pt;" span="2" width="265"></colgroup><tbody><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl38" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; width: 89pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22" width="119">
</td><td class="xl42" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt 1pt medium 0.5pt; width: 398pt; background-color: white;" colspan="2" width="530">Spoločník s. r. o.</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl39" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">Tabuľka č. 10</td><td class="xl44" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">pre zdravotné poistenie spoločník poberajúci odmenu</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl40" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl46" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 0.5pt 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">za výkon funkcie</td></tr><tr style="height: 17.25pt;" height="23"><td class="xl30" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt 1pt; height: 17.25pt; background-color: white;" height="23">
</td><td class="xl31" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt medium; background-color: white;">S.r.o.</td><td class="xl32" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">Spoločník</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl41" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Verejné</td><td class="xl56" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">preddavky - 10% z príjmu každého spoločníka</td><td class="xl55" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">preddavky - 4% z príjmu v príslušnom mesiaci</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl41" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">zdravotné</td><td class="xl56" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">v príslušnom mesiaci</td><td class="xl55" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl41" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl48" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl52" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl41" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">od 1. 1. 2006</td><td class="xl48" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">najviac zo 47475 Sk na 1 spoločníka - 4748 Sk</td><td class="xl52" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">najviac zo 47475 Sk - 1899 SK</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Ročné zúčtovanie</td><td class="xl58" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium medium; background-color: white;">ročné zúčtovanie poistného - 10%</td><td class="xl63" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">ročné zúčtovanie poistného - 4%</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl34" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">za rok 2006</td><td class="xl53" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;" x:str="z vymeriavacieho základu každého spoločníka v ">z vymeriavacieho základu každého spoločníka v </td><td class="xl60" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">z úhrnu príjmov v bežnom roku</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl34" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl53" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">bežnom roku</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl34" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl59" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">zo sumy krát počet mesiacov</td><td class="xl64" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">zo sumy krát počet mesiacov</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl41" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl59" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">príslušného roka na 1 ZC, počas ktorých bola</td><td class="xl64" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">príslušného roka, počas ktorých bola povinnosť platiť</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl41" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl59" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">povinnosť platiť</td><td class="xl64" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl49" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl61" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt; background-color: white;">najviac z 569700 Sk</td><td class="xl65" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">najviac z 569700 Sk</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl34" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Nemocenské</td><td class="xl24" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl34" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">poistenie</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">
</td><td class="xl62" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Dôchodkové pois.</td><td class="xl29" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl54" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl34" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">starobné</td><td class="xl26" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">
</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Starobné dôch.</td><td class="xl29" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl54" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl34" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">sporenie</td><td class="xl26" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">
</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Dôchodkové pois.</td><td class="xl29" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl54" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl35" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">invalidné</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">
</td><td class="xl62" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl37" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Úrazové " height="21">Úrazové </td><td class="xl29" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl54" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl36" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">poistenie</td><td class="xl28" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt medium; background-color: white;">
</td><td class="xl51" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl37" style="border-style: none solid; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Poistenie</td><td class="xl29" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl54" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl35" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">v nezamestnanosti</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">
</td><td class="xl62" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl37" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Garančné</td><td class="xl29" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl54" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl35" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">poistenie</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">
</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl37" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Rezervný fond</td><td class="xl29" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl54" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl36" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">solidarity</td><td class="xl27" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt medium; background-color: white;">
</td><td class="xl51" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 12.75pt;" height="17"><td class="xl57" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 12.75pt; background-color: white;" height="17">
</td><td class="xl57" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td><td class="xl57" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 12.75pt;" height="17"><td class="xl66" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 12.75pt; background-color: white;" colspan="3" height="17">Ak má pracovnú zmluvu, na účely sociálneho poistenia platí ako zamestnanec.</td></tr></tbody></table>:p
[break=Konateľ s.r.o._tab 11]<o>:p</o>:p
<o>:p</o><table style="width: 487pt; border-collapse: collapse;" x:str="" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="649"><colgroup><col style="width: 89pt;" width="119"><col style="width: 199pt;" span="2" width="265"></colgroup><tbody><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl37" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; width: 89pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22" width="119">
</td><td class="xl41" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt 1pt medium 0.5pt; width: 398pt; background-color: white;" colspan="2" width="530">Konateľ s. r. o.</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl38" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">Tabuľka č. 11</td><td class="xl43" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2" x:str=" pre zdravotné poistenie konateľ poberajúci ">pre zdravotné poistenie konateľ poberajúci </td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl39" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl45" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 0.5pt 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">odmenu za výkon funkcie</td></tr><tr style="height: 17.25pt;" height="23"><td class="xl29" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt 1pt; height: 17.25pt; background-color: white;" height="23">
</td><td class="xl30" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt medium; background-color: white;">S.r.o.</td><td class="xl31" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">Konateľ</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl40" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Verejné</td><td class="xl56" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">preddavky - 10% z príjmu každého konateľa</td><td class="xl55" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">preddavky - 4% z príjmu v príslušnom mesiaci</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl40" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">zdravotné</td><td class="xl56" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">v príslušnom mesiaci</td><td class="xl55" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl40" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl47" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl51" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl40" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">od 1. 1. 2006</td><td class="xl47" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">najviac zo 47475 Sk na 1 ZC - 4748 Sk</td><td class="xl51" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">najviac zo 47475 Sk - 1899 SK</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl32" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Ročné zúčtovanie</td><td class="xl57" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium medium; background-color: white;">ročné zúčtovanie poistného - 10%</td><td class="xl62" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">ročné zúčtovanie poistného - 4%</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">za rok 2006</td><td class="xl52" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;" x:str="z vymeriavacieho základu jenotlivého konateľa ">z vymeriavacieho základu jenotlivého konateľa </td><td class="xl63" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;" x:str="z úhrnu príjmov ">z úhrnu príjmov </td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl52" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">
</td><td class="xl63" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">a 14% z podielu odmeny dosiahnutej v období</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl58" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">zo sumy krát počet mesiacov</td><td class="xl53" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">a čísla 2,14</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl40" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl58" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">príslušného roka na 1 ZC, počas ktorých bola</td><td class="xl59" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">zo sumy krát počet mesiacov</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl40" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl58" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">povinnosť platiť</td><td class="xl59" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">príslušného roka, počas ktorých bola povinnosť platiť</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl48" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl60" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt; background-color: white;">najviac z 569700 Sk</td><td class="xl61" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">najviac z 569700 Sk</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Nemocenské</td><td class="xl28" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl49" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl33" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">poistenie</td><td class="xl24" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">
</td><td class="xl64" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl32" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Dôchodkové pois.</td><td class="xl28" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl54" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl33" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">starobné</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">
</td><td class="xl49" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl32" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Starobné dôch.</td><td class="xl28" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl54" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl33" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">sporenie</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">
</td><td class="xl49" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl32" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Dôchodkové pois.</td><td class="xl28" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl54" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl34" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">invalidné</td><td class="xl24" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">
</td><td class="xl64" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl36" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Úrazové " height="21">Úrazové </td><td class="xl28" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl54" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl35" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">poistenie</td><td class="xl27" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt medium; background-color: white;">
</td><td class="xl50" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl36" style="border-style: none solid; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Poistenie</td><td class="xl28" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl54" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl34" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">v nezamestnanosti</td><td class="xl24" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">
</td><td class="xl64" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl36" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Garančné</td><td class="xl28" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl54" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl34" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">poistenie</td><td class="xl24" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">
</td><td class="xl49" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl36" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Rezervný fond</td><td class="xl28" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl54" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl35" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">solidarity</td><td class="xl26" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt medium; background-color: white;">
</td><td class="xl50" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr></tbody></table>:p
[break=Členovia štatutárnych orgánov a iných orgánov
poberajúcich odmenu za výkon funkcie_tab 12]<o>:p</o>:p

<o>:p</o><table style="width: 487pt; border-collapse: collapse;" x:str="" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="649"><colgroup><col style="width: 89pt;" width="119"><col style="width: 199pt;" span="2" width="265"></colgroup><tbody><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl38" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 1pt; width: 89pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22" width="119">
</td><td class="xl42" style="border-style: solid none none solid; border-color: windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: 1pt medium medium 0.5pt; width: 199pt; background-color: white;" width="265">
</td><td class="xl43" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; width: 199pt; background-color: white;" width="265">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl39" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">Tabuľka č. 12</td><td class="xl44" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 1pt medium 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">Členovia štatutárnych orgánov a iných orgánov</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl40" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl46" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) black windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 0.5pt 0.5pt; background-color: white;" colspan="2">poberajúcich odmenu za výkon funkcie</td></tr><tr style="height: 17.25pt;" height="23"><td class="xl30" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt 1pt; height: 17.25pt; background-color: white;" height="23">
</td><td class="xl31" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt medium; background-color: white;">Právnická osoba</td><td class="xl32" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">Člen orgánu</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl41" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Verejné</td><td class="xl56" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">preddavky - 10% z príjmu každého člena orgánu</td><td class="xl55" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">preddavky - 4% z príjmu v príslušnom mesiaci</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl41" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">zdravotné</td><td class="xl56" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">v príslušnom mesiaci</td><td class="xl55" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl41" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">poistenie</td><td class="xl48" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">
</td><td class="xl52" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl41" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl48" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">najviac zo 47475 Sk na 1 člena - 4748 Sk</td><td class="xl52" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">najviac zo 47475 Sk - 1899 SK</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Ročné zúčtovanie</td><td class="xl57" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium medium; background-color: white;">ročné zúčtovanie poistného - 10%</td><td class="xl63" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">ročné zúčtovanie poistného - 4%</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl34" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">za rok 2006</td><td class="xl53" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;" x:str="z vymeriavacieho základu každého člena orgánu ">z vymeriavacieho základu každého člena orgánu </td><td class="xl59" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;" x:str="z úhrnu príjmov ">z úhrnu príjmov </td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl34" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl53" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">
</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl34" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl58" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">zo sumy krát počet mesiacov</td><td class="xl64" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">zo sumy krát počet mesiacov</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl41" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl58" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">príslušného roka na 1 člena, počas ktorých bola</td><td class="xl64" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">príslušného roka, počas ktorých bola povinnosť platiť</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl41" style="border-style: none none none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium medium medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">
</td><td class="xl58" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt; background-color: white;">povinnosť platiť</td><td class="xl64" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl49" style="border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium medium 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">
</td><td class="xl60" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt; background-color: white;">najviac z 569700 Sk</td><td class="xl61" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">najviac z 569700 Sk</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl34" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Nemocenské</td><td class="xl24" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl34" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">poistenie</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">
</td><td class="xl62" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Dôchodkové pois.</td><td class="xl29" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl54" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl34" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">starobné</td><td class="xl26" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">
</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Starobné dôch.</td><td class="xl29" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl54" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl34" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">sporenie</td><td class="xl26" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">
</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl33" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Dôchodkové pois.</td><td class="xl29" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl54" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl35" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">invalidné</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">
</td><td class="xl62" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl37" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" x:str="Úrazové " height="21">Úrazové </td><td class="xl29" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl54" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl36" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">poistenie</td><td class="xl28" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt medium; background-color: white;">
</td><td class="xl51" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl37" style="border-style: none solid; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Poistenie</td><td class="xl29" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl54" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl35" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">v nezamestnanosti</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">
</td><td class="xl62" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl37" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Garančné</td><td class="xl29" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl54" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl35" style="border-style: none solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">poistenie</td><td class="xl25" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext; border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: white;">
</td><td class="xl50" style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt medium medium; background-color: white;">
</td></tr><tr style="height: 15.75pt;" height="21"><td class="xl37" style="border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium 1pt; height: 15.75pt; background-color: white;" height="21">Rezervný fond</td><td class="xl29" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 0.5pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td><td class="xl54" style="border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt medium medium; background-color: white;">Neplatí</td></tr><tr style="height: 16.5pt;" height="22"><td class="xl36" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt 1pt; height: 16.5pt; background-color: white;" height="22">solidarity</td><td class="xl27" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 0.5pt 1pt medium; background-color: white;">
</td><td class="xl51" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; background-color: white;">
</td></tr></tbody></table>:p
Naposledy upravil Marína : 09.06.06 at 10:54
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Adra je offline (nepripojený) Adra

  Adra
  Zdravím, mám otázočky:
  - konateľ od 13.10.05 nemal príjem ani odmenu - musí podať ročné zúčtovanie poistného?
  - ak bude mať 1/4 - ročné odmeny napr. vo výške 150.000,- odvod bude len zo sumy 47.475,- teda 1.899,-?
  - potom ročné zúčtovanie za rok 2006 bude
  4x150.000,- = 600.000,-
  z 569.700,- 14% = 79.758,- / 2,14 = 37.270,-
  z 37.270,- odrátam uhradené preddavky 7.596,- a douhradím ZP 29.674,-?

  sona2005 je offline (nepripojený) sona2005

  sona2005
  Ročné zúčtovanie musí urobiť, nakoľko ako konateľ bol zo zákona SZČO a každý kto čo i len jeden deň bol SZČO musí robiť RZ poistného. A čo sa týka výpočtu je chybný max. sa platí poistné zo sumy 517140.Akurát je otázne , že ak mu to vyplácal zamestnávateľ či 10% nemá zaplatiť on a len 4 % on ako zamestnanec. Neviem z textu o aké odmeny sa jednalo.

  sona2005 je offline (nepripojený) sona2005

  sona2005
  Chcela by som sa spýtať, že to čo sa bude doplácať z RZ poistného už nebude daňový náklad r. 2005, keďže sa posunuli termíny tak ja do marca nebudem mať prehľad aké mám nedoplatky.

  ivaza je offline (nepripojený) ivaza

  ivaza
  Prosím, potrebovala by som vedieť, aké boli odvody do SP v roku 2003 pre SZČO.
  Ďakujem
  Dobrý deň.Chcela by som sa spýtať najvyššie odvody za povinne SZČO do sociálnej poisťovne vrátane fondu nezamestnanosti je suma 15.646 Sk ?

  Odvody poistného do ZP a SP_od 1.1.2006-SZČO_SPOL_KON_ČŠO

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.