Zavrieť

Porady

Špeciálny pedagóg?!

Učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov: BIO-GEO 2. stupeň VŠ /rok ukončenia 2003/ a má Osvedčenie o absolvovaní špecializačného inovačného štúdia
pre pedagógov pre deti s poruchami učenia a správania - rok ukončenia 2008. Štúdium bolo ukončené na UK v Bratislave. Môže táto učiteľka byť považovaná za špeciálneho pedagóga? Ide o doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti podľa Vyhlášky 437/2009? Vyučuje v špeciálnej triede a bola jej uznaná pracovná trieda 2. Je to správne? Ak má niekto skúsenosti so špeciálnymi pedagógmi, prosím o posúdenie, či je to správne? Ďakujem!
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  zdenka131 je offline (nepripojený) zdenka131

  logopéd, psychopéd, pedagóg, večný študent, absolvent viacerých VŠ ...viac zdenka131
  V špeciálnej triede patrí PZ a OZ pracovná trieda 2.

  53/2003 § 5a ods. 2


  Pracovná trieda vyjadruje stupeň náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v príslušnom druhu školy alebo školského zariadenia, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu a splnenia kvalifikačných predpokladov potrebných na jej vykonávanie ustanovených osobitným predpisom.


  Zamestnávateľ zaradí do pracovnej triedy dva pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť v špeciálnej škole, špeciálnej triede, špeciálnom výchovnom zariadení alebo v školskom výchovno-vzdelávacom zariadení pre deti so zdravotným znevýhodnením a pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu.
  Naposledy upravil zdenka131 : 26.10.11 at 15:57

  zdenka131 je offline (nepripojený) zdenka131

  logopéd, psychopéd, pedagóg, večný študent, absolvent viacerých VŠ ...viac zdenka131
  Zaradenie do PT 2 je správne.

  Zamestnávateľ zaradí do pracovnej triedy dva pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť v špeciálnej škole, špeciálnej triede, špeciálnom výchovnom zariadení alebo v školskom výchovno-vzdelávacom zariadení pre deti so zdravotným znevýhodnením a pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu.

  zdenka131 je offline (nepripojený) zdenka131

  logopéd, psychopéd, pedagóg, večný študent, absolvent viacerých VŠ ...viac zdenka131
  avez Pozri príspevok
  Poprosím o upresnenie, čiže na zaradenie do PT 2 nepotrebuje byť kvalifikovaná ako špeciálny pedagóg? U nás v škole môžu učiť v špeciálnej triede iba špeciálne pedagogičky a tie sú zaradené v PT 2. Ak áno, svoj predchádzajúci príspevok odstránim, aby som nepodávala skreslené informácie. Ďakujem.
  Ohľadom PT patrí PZ a OZ, ktorý učí v špeciálnej triede 2 pracovná trieda.


  Kvalifikovanosť – na osvedčení je uvedené na čo získal menovaný oprávnenosť.

  Ale aj ak by nemal špec. - ped. spôsobilosť, podľa § 60 ods. 2 zákona je pedagogický zamestnanec povinný začať vzdelávanie na získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 ods. 1 písm. b) najneskôr do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca alebo od začiatku výkonu pedagogickej činnosti, ktorá si vyžaduje špeciálnu pedagogiku, v príslušnom druhu a type školy alebo školského zariadenia, a najneskôr do siedmich rokov pracovného pomeru je povinný ho ukončiť v súlade s § 8 ods. 3.

  avez je offline (nepripojený) avez

  avez
  Poprosím o upresnenie, čiže na zaradenie do PT 2 nepotrebuje byť kvalifikovaná ako špeciálny pedagóg? U nás v škole môžu učiť v špeciálnej triede iba špeciálne pedagogičky a tie sú zaradené v PT 2. Ak áno, svoj predchádzajúci príspevok odstránim, aby som nepodávala skreslené informácie. Ďakujem.

  Špeciálny pedagóg?!

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.