Zavrieť

Porady

Nárok na dovolenku

Našej zamestnankyni končí materská dovolenka, požiada o poberanie rodičovského príspevku
a následne nastúpi znovu do zamestnania.
1.1.2011 – 20.3.2011 pracovala
21.3.2011 – 13.11.2011 poberá materské
14.11.2011 – 31.12.2011 bude poberať rodičovský príspevok a začne znovu pracovať
Pracovať bude z domu- podľa ZP § 52 domáca práca na skrátený úväzok 20 hodín mesačne, t.j. 5 hodín týždenne.
Pred nástupom na materské pracovala 5 dní v týždni, 7 hodín denne.
<o:p></o:p>
Moje otázky:
1. Aký jej vznikne nárok na dovolenku za rok 2011?
/môj názor je, že jej vznikne nárok na celú dovolenku t.j. 20 dní
dovolenka by sa jej krátila odo dňa poberania RP keby nenastúpila do práce/
2. Kedy bude môcť čerpať dovolenku za rok 2011?
/keď nastúpi do práce 14.11.2011 môže jej zamestnávateľ nariadiť najprv čerpanie dovolenky?/
3. Od 14.11.2011 1 deň dovolenky u zamestnankyne predstavuje koľko hodín?
4. Môže jej zamestnávateľ preplatiť dovolenku za rok 2011?
/podľa mňa nemôže,
ale ak áno, použijeme priem. zárobok za posledný štvrťrok a 1 deň D= ­­? hodín?/
<o:p></o:p>
Ďakujem za odpovede
Usporiadat
zlati1 zlati1

zlati1 je offline (nepripojený) zlati1

Mohol by niekto poradiť? ďakujem
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

zlati1 Pozri príspevok
Našej zamestnankyni končí materská dovolenka, požiada o poberanie rodičovského príspevku
a následne nastúpi znovu do zamestnania.
1.1.2011 – 20.3.2011 pracovala
21.3.2011 – 13.11.2011 poberá materské
14.11.2011 – 31.12.2011 bude poberať rodičovský príspevok a začne znovu pracovať
Pracovať bude z domu- podľa ZP § 52 domáca práca na skrátený úväzok 20 hodín mesačne, t.j. 5 hodín týždenne.
Pred nástupom na materské pracovala 5 dní v týždni, 7 hodín denne.
<o:p></o:p>
Moje otázky:
1. Aký jej vznikne nárok na dovolenku za rok 2011?
/môj názor je, že jej vznikne nárok na celú dovolenku t.j. 20 dní
dovolenka by sa jej krátila odo dňa poberania RP keby nenastúpila do práce/ Má nárok na celú dovolenku za KR aj keby nenastúpila.2. Kedy bude môcť čerpať dovolenku za rok 2011?
/keď nastúpi do práce 14.11.2011 môže jej zamestnávateľ nariadiť najprv čerpanie dovolenky?/ Môže čerpať po nástupe do práce.3. Od 14.11.2011 1 deň dovolenky u zamestnankyne predstavuje koľko hodín? Toľko, koľko má úv.
4. Môže jej zamestnávateľ preplatiť dovolenku za rok 2011? Nemôže ju preplatiť./podľa mňa nemôže,
ale ak áno, použijeme priem. zárobok za posledný štvrťrok a 1 deň D= ­­? hodín?/
<o:p></o:p>
Ďakujem za odpovede
V texte.
0 0
Zimama Zimama

Zimama je offline (nepripojený) Zimama

Prosím ochotných a v problematike skúsených Poraďákov o odpoveď na moju otázku z prílohy - nie som personalista, len si potrebujem overiť postup našej mzdárky, a takéto niečo som počítala prvýkrát v živote, takže si naozaj nie som istá správnosťou svojho postupu... Ďakujem!
0 0
Andyke Andyke

Andyke je offline (nepripojený) Andyke

Rok 2008 : 19,5 </SPAN>
Rok 2009 : Keďže doba MD sa posudzuje za výkon práce, tak ešte vzniká nárok za dovolenku za rok 2009 – vzniká celoročný nárok, ktorý ale krátiš o 1/12 za obdobie trvania RD.</SPAN>
Rok 2010 : 0</SPAN>
Rok 2011: vzniká nárok za odpracované dni (za 11 a 12/2011) t.j. na 2/12 z celoročného nároku</SPAN>
1 0
katka50 katka50

katka50 je offline (nepripojený) katka50

Zimama Pozri príspevok
Prosím ochotných a v problematike skúsených Poraďákov o odpoveď na moju otázku z prílohy - nie som personalista, len si potrebujem overiť postup našej mzdárky, a takéto niečo som počítala prvýkrát v živote, takže si naozaj nie som istá správnosťou svojho postupu... Ďakujem!
Prikladám Ti mnou doplnenú prílohu.
2 0
Zimama Zimama

Zimama je offline (nepripojený) Zimama

Dievčence, ďakujem, ste veľmi zlaté!

Mohli by ste mi ešte povedať, kde presne nájdem, že MD sa ráta ako odpracovaná doba?

A ešte k nároku za rok 2011: 1 deň teraz v novembri bola u lekára (5 hodín, a v rámci pružného PČ už v ten deň do práce neprišla) - aj to sa ráta ako odpracovaný deň?
Keby ešte napr. išla takto na celý deň k lekárovi (s dvojičkami človek nikdy nevie...), a teda by jej nevyšlo celých 42 dní, ktoré potrebuje na 2/12 dovolenky, bude sa rátať len 1/12?
Ďakujem!


(...a dúfam, že už si zapamätám, že sa zaratúvajú aj sviatky...)
0 0
vieraaaa vieraaaa

vieraaaa je offline (nepripojený) vieraaaa

§ 109 ZP
Krátenie dovolenky

(1) Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže zamestnávateľ krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu, ak v tomto kalendárnom roku nepracoval z dôvodu
a) výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu,
b) čerpania rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2,
c) dlhodobého uvoľnenia na výkon verejnej funkcie a na výkon odborovej funkcie podľa § 136 ods. 2,
d) dôležitých osobných prekážok v práci podľa § 141 ods.
<st1:metricconverter w:st="on" ProductID="1 a">1 a</st1:metricconverter> ods. 3 písm. c).
(2) Dovolenka sa zamestnancovi nekráti za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá, a za obdobie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1.

§ 166
Materská dovolenka a rodičovská dovolenka

(1) V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka v trvaní 34 týždňov. Osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov.
V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa. (týka sa muža, ktorý nemá materskú ale rodičovskú dovolenku)

2 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

Zimama Pozri príspevok
Dievčence, ďakujem, ste veľmi zlaté!

Mohli by ste mi ešte povedať, kde presne nájdem, že MD sa ráta ako odpracovaná doba?

A ešte k nároku za rok 2011: 1 deň teraz v novembri bola u lekára (5 hodín, a v rámci pružného PČ už v ten deň do práce neprišla) - aj to sa ráta ako odpracovaný deň?
Keby ešte napr. išla takto na celý deň k lekárovi (s dvojičkami človek nikdy nevie...), a teda by jej nevyšlo celých 42 dní, ktoré potrebuje na 2/12 dovolenky, bude sa rátať len 1/12?
Ďakujem!


(...a dúfam, že už si zapamätám, že sa zaratúvajú aj sviatky...)
v zakonniku prace § 103

doplnam: ide o "odpracovanu dobu" v suvislosti s dlhsou dovolenkou
Naposledy upravil avalik : 25.11.11 at 19:18
1 0
katka50 katka50

katka50 je offline (nepripojený) katka50

Zimama Pozri príspevok
Dievčence, ďakujem, ste veľmi zlaté!

Mohli by ste mi ešte povedať, kde presne nájdem, že MD sa ráta ako odpracovaná doba?

A ešte k nároku za rok 2011: 1 deň teraz v novembri bola u lekára (5 hodín, a v rámci pružného PČ už v ten deň do práce neprišla) - aj to sa ráta ako odpracovaný deň?
Keby ešte napr. išla takto na celý deň k lekárovi (s dvojičkami človek nikdy nevie...), a teda by jej nevyšlo celých 42 dní, ktoré potrebuje na 2/12 dovolenky, bude sa rátať len 1/12?
Ďakujem!


(...a dúfam, že už si zapamätám, že sa zaratúvajú aj sviatky...)
Je to §144 ZP

§ 144Spoločné ustanovenie o prekážkach v práci

(1)Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.
(2)Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť nadpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.
(3)Ako výkon práce sa posudzuje čas, a) keď zamestnanec nepracuje pre prekážky v práci s výnimkou času pracovného voľna poskytnutého na žiadosť zamestnanca, ak sa vopred dohodlo jeho nadpracovanie, a času, po ktorý bola práca prerušená pre nepriaznivé poveternostné vplyvy,
b) dovolenky,
c) keď si zamestnanec vyberá náhradné voľno za prácu nadčas, za prácu vo sviatok alebo za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku,
d) keď zamestnanec nepracuje preto, že je sviatok, za ktorý mu patrí náhrada mzdy alebo za ktorý sa mu jeho mesačná mzda nekráti,
e) ktorý mladistvý zamestnanec strávi pri odbornej príprave v rámci systému teoretickej alebo praktickej prípravy.
(4)Na účely dovolenky sa posudzuje čas zameškaný pre dôležité osobné prekážky v práci, ktoré sa uvádzajú v § 141 ods. 2 ako výkon práce. Ostatné dôležité osobné prekážky v práci sa na účely dovolenky neposudzujú ako výkon práce. Čas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1 a čas práceneschopnosti vzniknutý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá, sa posudzuje ako výkon práce.
1 0
vieraaaa vieraaaa

vieraaaa je offline (nepripojený) vieraaaa

Katka, ale keď si prečítaš nové znenie § 144 ZP platné od 1.9.2011, tak to znenie je iné. Ja som sa toho nahľadala a našla som iba ten § 109 ZP, kde je to spomenuté.
2 0
Zimama Zimama

Zimama je offline (nepripojený) Zimama

Ďakujem Vám, dievčence, ste zlaté a obdivujem Váš prehľad – mňa by to ani nenapadlo hľadať tú súvislosť na úplne inom mieste ZP... (ale veď ma čaká funkčné školenie, tak sa to naučím... )

Vierka, ani ja som to v § 144 novelizovaného ZP už nenašla, ale presne to, čo citovala Katka, som potrebovala vedieť – hádam im to v novom znení len vypadlo...

V § 109 to zas „nevidím“ – v odseku 2 „vidím“ len to, že za obdobie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky podľa § 166 (1) sa dovolenka nekráti, ale nie, že sa to posudzuje ako výkon práce.

1Dara, takisto § 103 to „nevidím“ (navyše to širšie znenie platí zrejme len do konca tohto roka) – a keď sa v odseku (5) hovorí, že „do času trvania pracovného pomeru sa započítava“ a) „čas trvalej starostlivosti o dieťa vo veku do 3 rokov“, tak mi nie je jasné, či pojem „trvanie pracovného pomeru“ = pojmu „výkon práce“, lebo veď aj RD podľa § 166 (2) je trvaním pracovného pomeru, ale dovolenka sa za tento čas kráti (a keď je matka celý kalendárny rok na RD, nárok na dovolenku jej ani nevzniká, čiže za výkon práce sa to zrejme nepovažuje).

Ach jaj, o to viac Vás obdivujem, že sa v tomto prepletenci vyznáte...!
0 0
vieraaaa vieraaaa

vieraaaa je offline (nepripojený) vieraaaa

Ľubka, keďže to čo sa považuje za výkon práce v § 144 zmizlo, myslím si že sa dá použiť vysvetlenie toho § 109, tzn., žekeď sa nárok na dovoleku za čas MD nekráti, počíta sa ako odpracovaný, lebo napríklad o PN-ku, ako aj o rodičovskú dovolenku sa nárok na riadnu dovolenku kráti. Ten § 166 ods. 2 sa týka muža, ktorý je s dieťaťom, myslím že najskôr od 6 týždňov od narodenia (tých 6 týždňov som si nie istá), lebo on nemá materskú, ale rodičovskú dovolenku až do 3 rokov veku dieťaťa a jemu sa tých 22 týždňov rodičovskej dovolenky (34 - 8 týždňov je na MD žena pred pôrodom - tých 6 týždňov po pôrode) tiež počíta ako výkon práce. U žien sa pri nároku na ročnú dovolenku obdobie rodičovskej dovolenky nepočíta, tak isto ako u mužov od skončenia materskej dovolenky, tj. po tých 34 týždňoch od narodenia dieťaťa do 3 rokov veku dieťaťa nepočíta.
(2) Dovolenka sa zamestnancovi nekráti za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá, a za obdobie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1.

§ 103 hovorí o započítavaní pri nároku na 25 dní dovolenky po odpracovaní 15 rokov od 18 rokov veku života a to, že sa do času trvania pracovného pomeru ráta ako odpracované, čiže ako výkon práce okrem iného aj toto obdobie, tj. máš pravdu, že platí do konca tohto roka.
§103 to „nevidím“ (navyše to širšie znenieplatí zrejme len do konca tohto roka) – a keď sa vodseku (5) hovorí, že „do času trvania pracovného pomeru sa započítava“ a)„čas trvalej starostlivosti o dieťa vo veku do 3 rokov“, tak minie je jasné, či pojem „trvanie pracovného pomeru“ = pojmu „výkon práce“, lebo veď aj RD podľa § 166 (2) je trvaním pracovného pomeru, ale dovolenka sa za tento čas kráti(a keď je matka celý kalendárny rok na RD, nárokna dovolenku jej ani nevzniká, čiže za výkon prácesa to zrejme nepovažuje).

Ľubka, neviem, či budeš z toho čo som napísala múdrejšia, ale snažila som sa.
Naposledy upravil vieraaaa : 25.11.11 at 18:52
3 0
Zimama Zimama

Zimama je offline (nepripojený) Zimama

Ale áno, Vierka - ďakujem! Pomaly sa mi rozjasnieva, hlavne, aby som si to aj zapamätala, aspoň kde to mám hľadať... Pekný víkendík všetkým!
0 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

upresnila som moj prispevok
0 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

skopirujem cele paragrafy (aktualne znenie tu z porady):

§ 109
Krátenie dovolenky


<strike>(1) Ak nepracoval zamestnanec, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, z dôvodu výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu, z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (§ 166 ods. 2) a pre dôležité osobné prekážky v práci, ktoré sa neuvádzajú v § 141 ods. 2, kráti sa mu dovolenka za prvých 100 takto zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 dní rovnako o jednu dvanástinu. Dovolenka sa zamestnancovi nekráti za obdobie pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá.</strike>
(1) Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže zamestnávateľ krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu, ak v tomto kalendárnom roku nepracoval z dôvodu
a) výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu,
b) čerpania rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2,
c) dlhodobého uvoľnenia na výkon verejnej funkcie a na výkon odborovej funkcie podľa § 136 ods. 2,
d) dôležitých osobných prekážok v práci podľa § 141 ods. 1 a ods. 3 písm. c).


(2) Dovolenka sa zamestnancovi nekráti za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá, a za obdobie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1.

<strike>(2)</strike> (3) Za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú.

<strike>(3)</strike> (4) Pri krátení dovolenky podľa odseku 1 sa musí zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa trval počas celého kalendárneho roka, poskytnúť dovolenka aspoň v dĺžke jedného týždňa, mladistvému zamestnancovi v dĺžke dvoch týždňov.

<strike>(4)</strike> (5) Zamestnancovi, ktorý nepracoval pre výkon trestu odňatia slobody, sa za každých 21 takto zameškaných pracovných dní kráti dovolenka za kalendárny rok o jednu dvanástinu. Rovnako sa kráti dovolenka za výkon väzby, ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený alebo ak bol zamestnanec spod obžaloby oslobodený, prípadne ak bolo proti nemu trestné stíhanie zastavené len preto, že nie je za spáchaný trestný čin trestne zodpovedný alebo že mu bola udelená milosť, alebo že trestný čin bol amnestovaný.

<strike>(5)</strike> (6) Dovolenku za odpracované dni a dodatkovú dovolenku možno krátiť iba z dôvodov ustanovených v <strike>odseku 2</strike> odseku 3.

<strike>(6)</strike> (7) Dovolenka, na ktorú vznikol nárok v príslušnom kalendárnom roku, sa kráti len z dôvodov, ktoré vznikli v tom roku.<strike></strike><strike>
---------------------------------------
</strike>
<strike>


§ 144
Spoločné ustanovenie o prekážkach v práci


(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť nadpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

(3) Ako výkon práce sa posudzuje čas,

a) keď zamestnanec nepracuje pre prekážky v práci s výnimkou času pracovného voľna poskytnutého na žiadosť zamestnanca, ak sa vopred dohodlo jeho nadpracovanie, a času, po ktorý bola práca prerušená pre nepriaznivé poveternostné vplyvy,
b) dovolenky,
c) keď si zamestnanec vyberá náhradné voľno za prácu nadčas, za prácu vo sviatok alebo za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku,
d) keď zamestnanec nepracuje preto, že je sviatok, za ktorý mu patrí náhrada mzdy alebo za ktorý sa mu jeho mesačná mzda nekráti,
e) ktorý mladistvý zamestnanec strávi pri odbornej príprave v rámci systému teoretickej alebo praktickej prípravy.

(4) Na účely dovolenky sa posudzuje čas zameškaný pre dôležité osobné prekážky v práci, ktoré sa uvádzajú v § 141 ods. 2 ako výkon práce. Ostatné dôležité osobné prekážky v práci sa na účely dovolenky neposudzujú ako výkon práce. Čas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1 a čas práceneschopnosti vzniknutý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá, sa posudzuje ako výkon práce.

(5) Na zistenie, či sú splnené podmienky vzniku nároku na dovolenku, sa posudzuje zamestnanec, ktorý je zamestnaný po určený týždenný pracovný čas, akoby v kalendárnom týždni pracoval päť pracovných dní, aj keď jeho pracovný čas nie je rozvrhnutý na všetky pracovné dni v týždni. To platí aj na zistenie počtu dní na účely krátenia dovolenky s výnimkou neospravedlnenej neprítomnosti v práci.

(6) Ustanovenia odsekov 3 až 5 neplatia na účely vzniku nároku na mzdu (odmenu) za vykonanú prácu.

(7) O tom, či ide o neospravedlnené zameškanie práce, rozhoduje zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov. Ak nedôjde k dohode, môže zamestnávateľ požiadať o rozhodnutie súd.</strike>


§ 144
Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

(3) Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.


§ 144a
Výkon práce

(1) Ako výkon práce sa posudzuje aj doba
a) keď zamestnanec nepracuje pre prekážky v práci, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) pracovného voľna, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr,
c) náhradného voľna za prácu nadčas, za prácu vo sviatok alebo za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku,
d) počas ktorej si zamestnanec odpracúva prekážku v práci z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov,
e) dovolenky,
f) počas ktorej zamestnanec nepracuje preto, že je sviatok, za ktorý mu patrí náhrada mzdy alebo za ktorý sa mu jeho mesačná mzda nekráti,
g) ktorú mladistvý zamestnanec strávi pri odbornej príprave v rámci systému teoretickej alebo praktickej prípravy.

(2) Ako výkon práce sa neposudzuje doba
a) výkonu práce, za ktorý sa vopred poskytlo pracovné voľno,
b) práce nadčas, práce vo sviatok, neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku, ak sa za ňu poskytne náhradne voľno,
c) prekážky v práci z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov,
d) pracovného voľna poskytnutého na žiadosť zamestnanca podľa § 141 ods. 3 písm. c),
e) výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu,
f) neospravedlneného zameškania pracovnej zmeny alebo jej časti,
g) na ktorú zamestnávateľ uvoľní zamestnanca dlhodobo na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie podľa § 136 ods. 2.

(3) Ako výkon práce sa na účely dovolenky okrem dôb podľa odseku 2 neposudzuje ani doba
a) dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca pre chorobu alebo úraz okrem dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá,
b) rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2,
c) nariadenej karantény (karanténneho opatrenia),
d) ošetrovania chorého člena rodiny,
e) starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie), prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca.

(4) Na zistenie, či sú splnené podmienky vzniku nároku na dovolenku, sa posudzuje zamestnanec, ktorý je zamestnaný po určený týždenný pracovný čas, akoby v kalendárnom týždni pracoval päť pracovných dní, aj keď jeho pracovný čas nie je rozvrhnutý na všetky pracovné dni v týždni. To platí aj na zistenie počtu dní na účely krátenia dovolenky okrem neospravedlnenej neprítomnosti v práci.

(5) Odseky 1 až 3 sa neuplatnia pri posudzovaní nároku na mzdu (odmenu) za vykonanú prácu.

(6) O tom, či ide o neospravedlnené zameškanie práce, rozhoduje zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.-----------------

§ 166

(1) V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka v trvaní 34 týždňov. Osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov. V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.

(2) Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však najmenej na jeden mesiac.

(3) Žena a muž písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.

(4) Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť, že rodičovskú dovolenku podľa odseku 2 možno poskytnúť najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši päť rokov veku, a ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši osem rokov veku, a to najviac v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka v období podľa odseku 2 nečerpala.
1 0
brčko brčko

brčko je offline (nepripojený) brčko

teraz rieši výkon práce § 144a ZP a krátenie dovolenky § 109 (velmi som nepozerala rozdiely medzi dnami, ktoré sa nepovažujú za výkon práce a dnami, za ktoré môže krátiť dovolenku, ale tak mi to pripadá, že tam budú rozdiely).

Md, resp. Rd podla § 166 ods.1 ZP (teda RD otecka, kedy má nárok na materské) sa podla mna dá chápať ako výkon práce podla § 144a ods.1 písm.a) - to sú tie znenia, ktoré máme tak velmi radi

zdá sa mi, že to teda mohli jednoduchšie vyriešiť.

takže ak dobre chápem?????, tak P-čka z dôvodu vyšetrenia, ošetrenia dieťaťa, resp. rod. príslušníka podla § 141 ods.2 písm. c) bod 1. alebo 2. ZP sa považujú za výkon práce a nemožno ani krátiť dovolenku za tieto dni, či už sú platené alebo neplatené (nad limit)
Aj ked po prečítaní ZP § 144a ods.3 písm. e) čo píšu úplne na konci (za slovom "prípadne..."), teda netuším, či tým mysleli len očr-ku, ktorá sa za výkon práce nepovažuje, alebo aj tieto P-čka.
Naposledy upravil brčko : 25.11.11 at 19:55
0 0
Zimama Zimama

Zimama je offline (nepripojený) Zimama

Dievčatá, po dobrej skúsenosti s Vaším rozhľadom som pre Vás pripravila maturitnú otázku č.2 - je to trochu komplikovanejšie (aspoň pre mňa) ako minule a budem veľmi rada, ak sa mi na to znova pozriete a doplníte moje úvahy... Veľmi pekne Vám ďakujem!
0 0
katka50 katka50

katka50 je offline (nepripojený) katka50

Máš to správne, tu Ti prikladám zaokrúhľovanie pomernej časti dovolenky.

Do 0,25 smerom dole na celý deň
nad 0,25 do 0,75 na pol deň,
nad 0,75 smerom hore na celý deň.
1 0
Uľa Uľa

Uľa je offline (nepripojený) Uľa

Prosím vás pekne o radu, či zamestnanec spĺňa podmienky nároku na 25 dní dovolenky, ak predložil nasledovné doklady:
03.06.1996-10.11.1996 - poberanie materskej zo školy
11.11.1996-05.09.1999 - poberanie RP
06.09.1999-31.05.2000 - evidovaná na ÚP
01.06.2000-30.04.2004 - poberanie RP
01.05.2004-02.05.2004 - dobroveľne nezamestnaná
03.05.2004-11.07.2006 - evidovaná na ÚP
12.07.2006-10.11.2011 - zamestnanec
Ak som správne pochopila par.103 odst. 5, tak by mala splniť nárok na 25 dní dovolenky...
Ak nastúpila do nového zamestnania 09.11.2011, tak za rok 2011 jej prináleží dovolenka za odpracované dní a vychádza to 2 dni. Je to takto správne?
Prosím vás o odpoveď.
Ďakujem
0 0
manory manory

manory je offline (nepripojený) manory

Dobry vecer, aj ja mam jednu otazocku... na matersku dovolenku nastupujem 5.2.2012. Jedna uctovnicka povedala, ze mam narok na celych 20 dni novej dovolenky a druha povedala, ze nemam a teraz neviem na com som... dnes som si zacala cerpat dva dni starej dovolenky a rano mi volala moja majsterka, ze jej povedali, ze teda nemam a ze si to zajtra este overia a daju mi vediet. Pracujem vo firme kde ked si veci nezistite sami tak vam o nich nepovedia. Nerada by som o nieco prisla alebo cerpala nieco na co nemam narok... Prosim vas, poradite mi ci mam elebo nemam narok na dovolenku a ak mam tak kolko. Dakujem velmi pekne.
0 0
Načítať ďalšie