Zavrieť

Porady

Zastavenie dedičského konania pre nemajetnosť

Dobrý deň milí poraďáci, vedel by mi niekto odpovedať na otázku či pri zastavení dedičského konania pre nemajetnosť podľa § 175h/ods. 1 O.s.p. musí sudca vydať "Osvedčenie o dedičstve" s uvedením dedičov? Alebo stačí vydať len "uznesenie" bez uvedenia okruhu dedičov, len s vyčíslením odmeny notára. Musí notárka aj takéto uznesenie doručiť všetkým dedičom aj keď sa dedičského konania nezúčastnili ale dedičmi podľa zákona v II. skupine boli?

Neviem sa dopátrať mená dedičov, ktorí dedili: exekútor prihlásil moju pohľadávku do dedičského konania zrejme zámerne oneskorene, dedičia v I. skupine ju samozrejme neprihlásili hoci o nej vedeli a dedičia v II. skupine (vnuci) sa dedičského konania nezúčastnili, ani im notárka nezaslala uznesenie.

Mám podozrenie že to bol zámer, koho môžem požiadať o kontrolu spisu: Okresný súd?
Usporiadat
pepsikova pepsikova

pepsikova je offline (nepripojený) pepsikova

...originál...
...všetky pohľadávky po zosnulom podávajú dedičia na preddedičskom konaní- teda pri súpise majetku po zosnulom...exekútor predsa nemusí vedieť, že povinný zomrel a ak si mu to oznámila, mala si to isté urobiť aj pri súpise majetku u notára, prípadne zaslať n príslušný súd a ten pohľadávku postúpi notárovi...
..na dedičskom konaní sa zúčastňujú len dedičia v prvom rade- deti, teda priami potomkovia...vnuci sú až v druhom rade a iba vtedy, ak nie sú žiadni dedičia v prvom rade...
...ak si dedič v prvom rade, dostaneš záznam z dedičského konania- teda rozhodnutie o DK...ak nie si, nedostaneš, posiela sa iba zúčastneným a dedičom v 1. rade...
..pokiaľ nie si, a máš pohľadávku voči zosnulému, môžeš si od dedičov vymáhať v občiansko- právnom konaní...smrťou dlhy nezanikajú...
...zastavenie dedičského konania má vždy pokračovanie,vynesenie rozhodnutia súdu,ale to sa týka len dedičov,a zúčastnených strán, sú uvedení v zápisnici od notára a aj v rozhodnutí súdu...
...ak si dedič v 1. rade, môžeš podať na súd žiadosť o prešetrenie, pokiaľ sa ti niečo nevidí...
Naposledy upravil pepsikova : 20.11.11 at 07:20
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
pepsikova pepsikova

pepsikova je offline (nepripojený) pepsikova

...originál...
Alena Ribanská Pozri príspevok
Dobrí deň, prosím Vás vyhodilo ma že nie som prihlásená a preto som znovu zadala túto istú tému len s iným názvom. Ako však vidím admin si zo mňa strieľa a sú tu obidve témy. Môžem poprosiť aby sa táto téma zrušila? Ďakujem. Ribanská
...tú jednu môžeš sama zrušiť, kliknutím na tlačítko "upraviť" a potom vymazať...a prihlás sa a zaklikni ten malý štvorček "zapamatať...
0 0
Alena Ribanská Alena Ribanská

Alena Ribanská je offline (nepripojený) Alena Ribanská

p. Pepsíková: ja som nebola dedič.
Dedičia v II. skupine - vnuci (otec im zomrel) a preto boli po ňom účastníkmi tohto dedičského konania mi boli dlžní peniaze. Na dedičské konanie však poslali svoju tetu a strýka a oni sa ho nezúčastnili, moju pohľadávku neprihlásili. Exekútor ju zasa prihlásil oneskorene, takže sa do uznesenia nedostala. Okresný súd vydal o dedičskom konaní len "uznesenie" o zastavení konania, ale nevydal "Osvedčenie o dedičskom konaní". Moja pohľadávka takto nikde nie je uvedená.
V uznesení nie je uvedený okruh dedičov ktorý zo zákona prichádzajú do úvahy.
Vidím v tom spoluprácu exekútora, notárky a sudcu.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
klikni na túto tému
http://www.porada.sk/t180710-dedenie-a-exekutor.html
daj upraviť, potom nájdi okienko zmazať, zaškrtni a stlač ENTER - zrušíš tému kvôli duplicite.

Neviem, čo sa v takomto prípade robí, ale čo chceš dosiahnuť? Aj keby tvoja pohľadávka bola prihlásená, je to záväzok a sama píšeš, že dedičské konanie bolo zastavené pre nemajetnosť.
Takže ty potrebuješ len toto rozhodnutie, či uznesenie, nie dedičov na to aby si mohla pohľadávku odpísať a uplatniť pre daňové účely.
Ak v tvojej veci konal exekútor, tak také potvrdenie-uzavretie prípadu vymáhania môžeš dostať aj od neho. Toľko môj názor - aspoň posuniem tému.
0 0
pepsikova pepsikova

pepsikova je offline (nepripojený) pepsikova

...originál...
Alena Ribanská Pozri príspevok
p. Pepsíková: ja som nebola dedič.
Dedičia v II. skupine - vnuci (otec im zomrel) a preto boli po ňom účastníkmi tohto dedičského konania mi boli dlžní peniaze.ak ti boli dlžní dedičia a nie zosnulý, tak sa tvoja pohľadávka na dedičskom nerieši.. Na dedičské konanie však poslali svoju tetu a strýka a oni sa ho nezúčastnili, moju pohľadávku neprihlásili. Exekútor ju zasa prihlásil oneskorene, takže sa do uznesenia nedostala. Okresný súd vydal o dedičskom konaní len "uznesenie" o zastavení konania, ale nevydal "Osvedčenie o dedičskom konaní". Moja pohľadávka takto nikde nie je uvedená.
V uznesení nie je uvedený okruh dedičov ktorý zo zákona prichádzajú do úvahy.
Vidím v tom spoluprácu exekútora, notárky a sudcu.
..

..konanie sa môže zastaviť len z oprávneného dôvodu...ty nie si dedič, tak si musíš inak vymáhať.....a ak bol zosnulý nemajetný, tak aj preto..
..pokiaľ vnuci poslali tetu a strýka, museli im dať oprávnenie na zastupovanie v dedičskom konaní...
..spolupráca notárky,exekútora a sudcu-no, môže byť, avšak iba ak by sa jednalo o rodinných príslušníkov, ale to je vždy zistiteľné , kto má prospech a ty vždy môžeš dať na súd žiadosť o prešetrenie rozhodnutia o zastavení, uvedieš číslo, svoj vzťah a pohľadávku...
Naposledy upravil pepsikova : 20.11.11 at 07:41
0 0
Alena Ribanská Alena Ribanská

Alena Ribanská je offline (nepripojený) Alena Ribanská

Potrebujem predsa dedičov zaťažiť mojou pohľadávkou, nie pre nejaké daňové odpisy, ja som fyzická osoba. Pokiaľ nemám uznesenie o okruhu dedičov, tak nemám koho žalovať anonyma????
Ako sa dozviem kto bol dedičom po nebohej?
Okresný súd ma odmietol, lebo som nebola účastníkom konania.
0 0
Alena Ribanská Alena Ribanská

Alena Ribanská je offline (nepripojený) Alena Ribanská

p. Pepsíková: môžem žiadať o obnovu dedičského konania a prihlásiť len moju pohľadávku. Tak by som predsa dostala uznesenie aj s menami dedičov. Podotýkam, že som cudzia - ide mi len o to získať do nejakého úradného papiera mená dedičov a moju sumu ktorú chcem od nich vymáhať.
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
Občiansky zákonník.

Prechod dlhov
§ 470

(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.
Keďže nič nezdedili, tak nie sú povinní uhrádzať dlhy.
0 0
Alena Ribanská Alena Ribanská

Alena Ribanská je offline (nepripojený) Alena Ribanská

Ľudia - aj si čítate zadanie? Ja viem že nie sú povinní uhrádzať dlhy ak nič nezdedili. Ja potrebujem vedieť prečo v uznesení o zastavení dedičského konania nie je uvedený okruh dedičov. Nemalo byť vydané "Osvedčenie o dedičstve" a v ňom okruh dedičov a až tak že sa zastavuje pre nemajetnosť?

Sudca vydal len uznesenie s uvedením že sa konanie zastavuje podľa § 175 h/ods. 1 O.s.p. a v II. časti priznal notárke trovy za konanie. Ale okruh dedičov tam nie je.
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
Alena Ribanská Pozri príspevok
Ľudia - aj si čítate zadanie? Ja viem že nie sú povinní uhrádzať dlhy ak nič nezdedili. Ja potrebujem vedieť prečo v uznesení o zastavení dedičského konania nie je uvedený okruh dedičov. Nemalo byť vydané "Osvedčenie o dedičstve" a v ňom okruh dedičov a až tak že sa zastavuje pre nemajetnosť?

Sudca vydal len uznesenie s uvedením že sa konanie zastavuje podľa § 175 h/ods. 1 O.s.p. a v II. časti priznal notárke trovy za konanie. Ale okruh dedičov tam nie je.
No asi preto, že keď nebolo čo dediť, tak ani dedičia neexistujú.
Dedičia sú tí, ktorí niečo zdedia. Nie tí, ktorí sú oprávnení dediť
0 0
pepsikova pepsikova

pepsikova je offline (nepripojený) pepsikova

...originál...
Alena Ribanská Pozri príspevok
Ľudia - aj si čítate zadanie? Ja viem že nie sú povinní uhrádzať dlhy ak nič nezdedili. Ja potrebujem vedieť prečo v uznesení o zastavení dedičského konania nie je uvedený okruh dedičov. ...na to by si sa mala spýtať na súde, prípadne u notárky...Nemalo byť vydané "Osvedčenie o dedičstve" a v ňom okruh dedičov a až tak že sa zastavuje pre nemajetnosť?

Sudca vydal len uznesenie s uvedením že sa konanie zastavuje podľa § 175 h/ods. 1 O.s.p. a v II. časti priznal notárke trovy za konanie. Ale okruh dedičov tam nie je.
..

...súd neuznal za potrebné, nič sa nededilo..
0 0
Alena Ribanská Alena Ribanská

Alena Ribanská je offline (nepripojený) Alena Ribanská

Ako by súd postupoval keby sa o mesiac ukázalo že sa objavila napr. neprededená roľa a nemal v prvom dedičskom konaní od notárky ustálený okruh dedičov v uznesení? Ak by sa predsa len o mesiac ukázalo že bola majetná, tak mám nárok si uplatniť svoju pohľadávku voči dedičom.... nie?
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
len sa tu pokúšame vysvetliť, že nič nedosiahneš. Ani ako FO.
Dedičia nededili, nemôžeš ich úspešne žalovať, zbytočné náklady na podanie žaloby, vyhodené peniaze.
Oni nezodpovedajú za dlhy zomrelého, ich mená ti nepomôžu.
Inými slovami -vráť sa z kratšej cesty ...................
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
Alena Ribanská Pozri príspevok
Ako by súd postupoval keby sa o mesiac ukázalo že sa objavila napr. neprededená roľa a nemal v prvom dedičskom konaní od notárky ustálený okruh dedičov v uznesení? Ak by sa predsa len o mesiac ukázalo že bola majetná, tak mám nárok si uplatniť svoju pohľadávku voči dedičom.... nie?
nuž, toto by stálo za úvahu,
ale vlastníctvo nehnuteľného majetku zomrelého si môžeš overiť na katastri aj sama - jeho meno poznáš. Resp. ak to bolo u exekútora,tak ten tieto majetkové pomery preveril - či jemu vlastne neveríš, tuším si sa tak vyjadrila.

ak sa objaví majetok, dedičské konanie sa musí otvoriť, resp. začať nové.
Akým spôsobom by si sa mohla o tejto skutočnosti dozvedieť, neviem, možno by prípad dostala tá istá notárka, no možno aj nie.
0 0
Alena Ribanská Alena Ribanská

Alena Ribanská je offline (nepripojený) Alena Ribanská

Ja len znovu opakujem: ak by sa o mesiac objavil majetok dajme tomu v podobe neprededenej nehnuteľnosti (napr. pole), kupónky alebo vkladnej knižky - tak by som predsa si mohla uplatniť v obnovenom dedičskom konaní svoju pohľadávku. Dedičia dedičstvo neodmietli, a potom by boli povinní mi moju pohľadávku uhradiť.
0 0
Alena Ribanská Alena Ribanská

Alena Ribanská je offline (nepripojený) Alena Ribanská

Problém je v tom, že exekútor pochybil a jej majetok nezaistil na katastri. Povinná mala dom s pozemkom v podiele 1/3 s vnukmi, ihneď ako zistili že nie je od exekútora majetok na katastri blokovaný ho predali s tým, že babka tam dožije. A dedičského konania sa nezúčastnili (boli dedičmi v II. skupine po svojom otcovi), neprihlásili jej dlžbou. Exekútor sa zbavil zodpovednosti oneskoreným prihlásením pohľadávky, t.j. až po vydaní uznesenia o zastavení pre nemajetnosť.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
Ako sa môže predať majetok bez účasti všetkých vlastníkov, t.j. aj tej zomrelej?. Ona predaj podpísala ešte za svojho života, veď tam mala dožiť a asi tam dožila.
Čiže oni nededili, iba vysporiadali spoločný majetok s babkou. Z toho predaja síce mali vyplatiť vašu pohľadávku, teda aspoň z utrženej 1/3, ale neurobili tak.
Pochybil exekútor, žeby si žalovala jeho? Sama píšeš, že sa zbavil zodpovednosti.
Ale voči vnukom tiež nič súdne nedosiahneš.
1 0
Alena Ribanská Alena Ribanská

Alena Ribanská je offline (nepripojený) Alena Ribanská

Pochybil exekútor to je jednoznačné: vnuci spolu s babkou predali nehnuteľnosť a neboli ničím viazaní, žiadnym obmedzením exekútora na katastri - akurát svojim svedomím.
Ale teraz ide o to, že mi vychádza spolupráca: exekútor-notárka-súd. Exekútor prihlásil pohľadávku tesne po nadobudnutí tohto uznesenia kde nie je uvedený okruh dedičov, ani výška pohľadávky. Rozdiel bol len pár dní ......

Z exekútorskeho spisu sa stratil aj LV ktorým exekútor zisťoval majetok v čase keď ešte povinná žila a teda sa z LV dozvedel že je vlastníčkou nehnuteľností v podiele 1/3. Mal nehnuteľnosť zaistiť, oznámiť spoluvlastníkom že je na podiel povinnej exekučné záložné právo. A to neurobil.
Je či nie je povinný exekútor zabezpečiť nehnuteľnosti aj keď sa pohľadávka zrážala z dôchodku a na prvý pohľad sa javila ako malá. Narástla až tým, že Sociálna poisťovňa ju zrážala z dôchodku povinnej len v minimálnej výške, lebo koťuha exekútor si svoje úroky tiež sťahoval a dôchodok samozrejme bol vyplácaný len v životnom minime.

Takže mi vychádza že exekútor sa snaží zbaviť zodpovednosti kľučkovaním medzi paragrafmi.
0 0
pepsikova pepsikova

pepsikova je offline (nepripojený) pepsikova

...originál...
...zbytočné dedukcie...môžeš podať sťažnosť na exekútora, aj na notárku...aj na sudcu, samozrejme...
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
áno, exekútor zaistí všetok majetok, ktorý zistí pre účely splatenia záväzku. Mám s tým osobnú skúsenosť, ked som mala svojho času zablokované všetky účty, aj manžel, pričom som pohľadávku mala splatenú - tiež s rozdielom pár dní. Po preukázaní úhrady mi všetko odblokovali, ale skôr nie.
Takže isto mal dať na dom plombu,. ved musel vedieť, že z dôchodku sa dlžoba v dohľadnom čase nesplatí.
Či sa vyzuje zo zodpovednosti exekútor, to neviem, ale isto nič nevymôžeš od vnukov - je to na ich svedomí.
==================
nie som právnik, vyjadrujem len svoj laický názor, čo ti asi nepomôže, okrem toho, že sa téma posúva dopredu.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať