Zavrieť

Porady

Prémie po skončení HPP

Dobrý deň. Chcela by som sa poradiť ohľadom prémii. Zamestnanec ukončí PP 30.11.2011. V decembrovej výplate ( úhrada 15.1.2012) mu budú po skončení HPP doplatené prémie za 11/2011. Nie som si istá, čo so ZP a SP. Uvažujem, že do ZP by som ho mala prihlásiť 31.12.2011 kódom Y a do SP nie.Ale neviem čo s Výkazom poistného, či ho treba podať v januári, keď budú prémie vyplatené a na ktoré mesiace rozpočítať sumu.Ďakujem.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  Iveta Matlovičová
  Add. zdravotné poistenie postupuješ presne ako píšeš
  Add. sociálne poistenie - pri vyplatení plnenia po skončení PP, je potrebné postupovať podľa § 139b zákona o sociálnom poistení, vyplatenú odmenu rozpočítaš na mesiace trvania poistenia v poslednom kalendárnom roku a vykážeš ho na novom "zelenom" výkaze poistného a príspevkov (zamestnanca do registra SP cez RLFO neprihlasuješ), tzn. ak si vyplatila odmenu v decembrovej výplate napr. 1000 eur a pracovný pomer zamestnanca zanikol k 30.10.2011, tak na 1 mesiac vychádza plnenie 1000 : 10 mesiacov= 100 eur. Pri určení VZ na každý mesiac musíš zohľadniť maximálny VZ, ak zamestnanec v januári 2011 už zaplatil poistné z maxima, tak poistné z 100 eur už platiť nebude apod.

  Na lepšie pochopenie ti v prílohe prikladám príklady zverejnené MPSVR.

  Daniela12345 je offline (nepripojený) Daniela12345

  Daniela12345
  Ja sa chcem spýtať: v roku 2010 sa mi stalo , že po prepočte miezd program vykázal dovolenku z-ncovi , s ktorým bol ukončený PP. Doplatila som mu ju nasledujúci mesiac. Odvody už nešli. Z-nec bol evidovaný na UP. Mal tento doplatok nejaký vplyv na jeho evidenciu na UP? ( On to UP asi nenahlásil )

  Mila123 je offline (nepripojený) Mila123

  Mila123
  Daniela12345 Pozri príspevok
  Ja sa chcem spýtať: v roku 2010 sa mi stalo , že po prepočte miezd program vykázal dovolenku z-ncovi , s ktorým bol ukončený PP. Doplatila som mu ju nasledujúci mesiac. Odvody už nešli. Z-nec bol evidovaný na UP. Mal tento doplatok nejaký vplyv na jeho evidenciu na UP? ( On to UP asi nenahlásil )
  jasne, že mal dopad na výpočet podpory v nezamestnanosti (iba v prípade by nemal, ak by mal mzdu za posledný mesiac v zamestnaní s max. VZ, doplatok za nevyčerpanú D by mu neovplyvnila podporu v nezamestnanosti)
  ZC, ktorý je po ukončení PPV a má nejaký doplatok mzdy by si mal požiadať o prepočet nárokov.....nielen napr. podpory v nezamestnanosti ale aj prípadných PNS......pri PNS záleží od rozhodovacieho obd.)
  mala si za doplatok mzdy po ukončení PPV vystaviť Výkaz poistného.....

  Daniela12345 je offline (nepripojený) Daniela12345

  Daniela12345
  Mila123 Pozri príspevok
  jasne, že mal dopad na výpočet podpory v nezamestnanosti (iba v prípade by nemal, ak by mal mzdu za posledný mesiac v zamestnaní s max. VZ, doplatok za nevyčerpanú D by mu neovplyvnila podporu v nezamestnanosti)
  ZC, ktorý je po ukončení PPV a má nejaký doplatok mzdy by si mal požiadať o prepočet nárokov.....nielen napr. podpory v nezamestnanosti ale aj prípadných PNS......pri PNS záleží od rozhodovacieho obd.)
  mala si za doplatok mzdy po ukončení PPV vystaviť Výkaz poistného.....
  Mzdový program mi odvody nezrazil, lebo išlo o plnenie po ukončení PP. Do výkazu mi dal nuly. Mne sa viac jednalo o to, či mal z-nec nalhlásiť UP, že mu bola preplatená dovolenka a má príjem.

  Mila123 je offline (nepripojený) Mila123

  Mila123
  Daniela12345 Pozri príspevok
  Mzdový program mi odvody nezrazil, lebo išlo o plnenie po ukončení PP. Do výkazu mi dal nuly. Mne sa viac jednalo o to, či mal z-nec nalhlásiť UP, že mu bola preplatená dovolenka a má príjem.
  nuly na fondoch ti dá iba v prípade , že dotyčný by mal max VZ zo všetkých poistení......UP tuším nemá hornú hranicu.......
  ktorým sw počítaš mzdy????
  TBL od Fronca je pre teba ideálna.....

  Mila123 je offline (nepripojený) Mila123

  Mila123
  Daniela12345 Pozri príspevok
  Mzdový program OLYMP.
  ja tiež na ňom pracujem.......a mne počíta správne.....

  Daniela12345 je offline (nepripojený) Daniela12345

  Daniela12345
  (2) Do vymeriavacieho základu zamestnanca sa nezahŕňa odstupné, odchodné, cestovné náhrady, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, náhrada za pracovnú pohotovosť, náhrada za služobnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť, príplatok za pohotovosť, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a účelové sporenie zamestnanca, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca, príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely, odmeny podľa osobitných predpisov v oblasti priemyselných práv, odmeny vyplácané pri pracovných jubileách a životných jubileách, odmeny pri odchode do starobného dôchodku a plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení okrem podielu na zisku vyplateného obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva, plnenia poskytnuté zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru a náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.51)

  Program mi preto nezrazil odvody a do výkazu dal nuly.

  Daniela12345 je offline (nepripojený) Daniela12345

  Daniela12345
  Priniesol tlačivo potvrdiť. Dala som mu tam aj ten mesiac a priložila som aj paprier s vyjadrením, že má príjem po skončení PP - preplatenú dovolenku.

  Mila123 je offline (nepripojený) Mila123

  Mila123
  malo by to byť ok, aj keby prekročil sumu 139.91€....pretože nepracoval....síce som nečítala príslušný zákon, ale v tomto prípade logika nepustí....

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.