Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012

Značky   , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012

Autor Jana Motyčková   06.12.11
Dňa 2.12.2011 bola V NR SR schválená novela zákona č. 461/2003 Z.z. o zociálnom poistení, ktorá okrem iného mení systém dobrovoľného poistenia po 1.2.2012. Novela bude platná po podpise prezidentom a po uverejnení v Zbierke zákonov.

Dobrovoľne poistená v Sociálnom poistení môže byť len fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov, ak má trvalý pobyt na Slovensku, alebo povolenie na prechodný alebo trvalý pobyt v SR.

Po 1.2.2012 je možné dobrovoľné poistenie iba „v balíkoch“ :

1. Samostatné dobrovoľné dôchodkové poistenie môže mať každý, kto nemá priznaný predčasný starobný dôchodok. Toto poistenie si môže platiť aj zamestnanec alebo povinne poistená szčo. Sadzba poistného je 18% na starobné poistenie, 6% na invalidné poistenie a 4,75% príspevok do rezervného fondu solidarity.

2. Samostatné dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti môže mať len povinne poistená szčo. Povinne poistená szčo môže byť dobrovoľne poistená v nezamestnanosti aj počas prerušenia poistenia z dôvodu poberania rodičovského príspevku, ak v tomto čase nevykonáva činnosť szčo a počas prerušenia z dôvodu ošetrovania člena rodiny po 11. dni. Dobrovoľne poistený v nezamestnanosti nemôže byť ten, kto má priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70% a ten, kto je poberateľom ID po dovŕšení dôchodkového veku. Sadzba poistného je 2%.


3. Dobrovoľné nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti a dôchodkové poistenie (NP+PvN+DP) môže mať každý, kto nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70% a nie je poberateľom ID po dovŕšení dôchodkového veku. Sadzby poistného sú NP 4,4%, PvN 2%, StP 18%, IP 6%, RF 4,75%.
Spolu 35,15%, ale každé poistenie sa počíta a zaokrúhľuje osobitne.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

11
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012

Riešenie témy "Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012

Riešenie témy "Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012

Riešenie témy "Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012

Riešenie témy "Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012

Riešenie témy "Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012

Riešenie témy "Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012

Riešenie témy "Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012

Riešenie témy "Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012

Riešenie témy "Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012

Riešenie témy "Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012

Riešenie témy "Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012

Riešenie témy "Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012

Riešenie témy "Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012

Riešenie témy "Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012

Riešenie témy "Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012

Riešenie témy "Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012

Riešenie témy "Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012

Riešenie témy "Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012

Riešenie témy "Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012

Riešenie témy "Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu