Zavrieť

Porady

trestne oznamenie - zastavenie?

Dobry den, podala som trestne oznamenie, kedze sme sa s dotycnym dohodli chcela by som ho vziat spat. Na policii mi povedali, ze sa to neda. Podla akeho paragrafu sa to neda?? Snazila som sa to najst na nette ale nic...
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  GabiZ je offline (nepripojený) GabiZ

  GabiZ
  Ako také sa stiahnuť nedá, je možné zo strany vyšetrovateľa ho však zastaviť, ak mu nebude zo strany poškodeného daný súhlas s trestným stíhaním. Podali ste trestné oznámenie na políciu? Bolo už začaté konanie vo veci trestného stíhania? Vypovedali ste a podpísali ste súhlas s trestným stíhaním?
  Podľa trestného poriadku je možné súhlas s trestným stíhaním vziať späť a tým pádom môže vyšetrovateľ konanie zastaviť.
  Podľa § 211 ods. 1 Trestného poriadku:
  Trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví, ohrozovania pohlavnou chorobou, neposkytnutia pomoci, krádeže, sprenevery, neoprávneného užívania cudzej veci, neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla, podvodu, podielnictva, úžery, zatajenia veci, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, poškodzovania veriteľa, zvýhodňovania veriteľa, poškodzovania cudzej veci, poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií, porušovania autorského práva, krivého obvinenia, nebezpečného prenasledovania, ohovárania, poškodzovania cudzích práv proti tomu, kto je vo vzťahu k poškodenému osobou, voči ktorej by mal poškodený ako svedok právo odoprieť výpoveď, ako aj pre trestný čin opilstva, ak inak vykazuje znaky skutkovej podstaty niektorého z týchto trestných činov, možno začať a v už začatom trestnom stíhaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného. Ak je poškodených jedným skutkom niekoľko, stačí súhlas len jedného z nich.

  § 212
  (1) Poškodený oznámi prejav vôle podľa § 211 ods. 1 prokurátorovi alebo policajtovi písomne alebo ústne do zápisnice.
  (2) Súhlas s trestným stíhaním môže poškodený výslovným vyhlásením vziať kedykoľvek späť, a to až dovtedy, kým sa odvolací súd odoberie na záverečnú poradu.
  (3) Súhlas výslovne odopretý alebo vzatý späť možno znovu udeliť, iba ak z okolností prípadu je zrejmé, že odopretie súhlasu alebo späťvzatie súhlasu bolo vykonané v tiesni pod vplyvom vyhrážky, nátlaku, odkázanosti alebo podriadenosti.
  (4) Ak je z okolností prípadu nesporné, že súhlas nebol daný alebo znovu udelený iba preto, že poškodený je v tiesni, je mu vyhrážané, je pod nátlakom, v závislosti alebo podriadenosti, má sa za to, že súhlas bol udelený.
  (5) O prípustnosti znovuudelenia súhlasu alebo o stave podľa odseku 4 rozhodne ten orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý vo veci koná.

  Trestné stíhanie prokurátor zastaví podľa § 215 ods. 1 písm. d), ak je trestné stíhanie neprípustné podľa § 9 a toto ustanovenie hovorí o neprípustnosti trestného stíhania. Teda trestné stíhanie nemožno začať, alebo ak je začaté, nemožno v ňom pokračovať, ak podľa ods. 1 písm. f) je trestné stíhanie podmienené súhlasom poškodeného a nebol súhlas daný alebo bol vzatý späť.

  nely221 je offline (nepripojený) nely221

  nely221
  Dobrý deň,

  chcem sa spýtať,či mám nárok na záznam z konfrontácie pri vypočúvaní? Vopred ďakujem.
  misoft Záznam nie - nahliadnuť hej.

  viktorviktor je offline (nepripojený) viktorviktor

  viktorviktor
  pre nely221
  záleží od postavenia, pozri § 69 Nazeranie do spisov Trestný poriadok - Zákon č. 301/2005 Z. z.

  GabiZ je offline (nepripojený) GabiZ

  GabiZ
  Ak ste účastníkom konania, tak nahliadať do spisu máte právo, ale zvukový záznam môže podliehať zákonu o ochrane osobných údajov a teda tento vám sprístupnený nemusí byť.
  kopretinka 09.07.18 16:29 odstránil(a) z Porady

  trestne oznamenie - zastavenie?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.