Zavrieť

Porady

Daň z príjmu za prenájom nehnuteľnosti za rok 2011

Dobrý deň,
potrebovala by som poradiť ako si mám urobiť daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2011, keď som zamestnanec a dávam do prenájmu byt. Som zaregistrovaná na daňovom úrade a mám pridelené DIČ. Nájomná zmluva bola od 01.01.2011 do 31.12.2011. Podľa zmluvy je nájomné 50 eur + 20 eur záloha pre bytové družstvo + 30 eur záloha za elektrinu. Koľko mám uviesť ročný príjem do daňového priznania 600eur, alebo 1200eur? Aké výdavky si mám odrátať - paušálne 40%, alebo skutočné vo výške 50%? Nájomca mal na elektrine nedoplatok 120 eur, ktoré mi teraz pošle, aby som to mohla uhradiť. Zarátava sa tam aj to do príjmu? Minulý rok som bola aj 11 dní evidovaná na úrade práce a poberala som podporu v nezamestnanosti. Môžete mi, prosím, poslať úplný návod ako to mám všetko vyrátať?
Ešte by som sa chcela spýtať ako je to so zdravotnou poisťovňou. Minulý rok som sa tam zaregistrovala ako SZČO. Niekde som čítala, že to už nie je potrebné. Mám sa teda zase odhlásiť? Mám podať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011.
Usporiadat
apo apo

apo je offline (nepripojený) apo

Dobrá téma.

Prispejem tabuľkou v ktorej sa vypočíta daň.

V tabuľke sú nasledovné výpočty:

1. Zdanenie príjmu z nájmu s preukázanými výdavkami
2. Zdanenie príjmu z nájmu s paušálnymi výdavkami
3. Zdanenie príjmu z nájmu s paušálnymi výdavkami rozdelené na manželov 50 : 50
4. Rozdiel zaplatenej dane manželov a iba jedného.

Otázka:
Pri delení 50 : 50 druhý z manželov tiež musí byť registrovaný na DÚ ako osoba s príjmom z nájmu z nehnuteľností?

Prímam reklamácie na výpočet v tabuľke. Tabuľka je zabezpečená bez hesla.

apo
Naposledy upravil apo : 02.02.12 at 11:01
15 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
otázka Pozri príspevok
Na základe príspevkov v tejto sa chcem uistiť:
Manžeĺia prenajímajú spoločný byt a príjem za celý rok bol 900 €. Manžel je registrovaný na DÚ kvôli prenájmu tohto bytu, manželka je SZČO. Takže keď tento príjem rozdelím medzi manželov, čo bude mať každý 450 €, čo je menej ako 500, tak nikomu nevzniká povinnosť uvádzať tento príjem. Je to tak správne? Ďakujem.
Registrácia na DÚ sa týka aj manželky ak začala poberať príjmy z prenájmu. Bola povinná to oznámiť miestne príslušnému správcovi dane.
6 0
Katy a R Katy a R

Katy a R je offline (nepripojený) Katy a R

Anik Pozri príspevok
  • pri vypísaní B DP dávam pri príjme z prenájmu SK NACE 68 20 0 ?
Nie !! ... viď poučenie k DP (treba aj čítať ). Riadok 3 sa vypĺňa v prípade príjmov § 6 odst 1 a 2
driver - detto
5 0
Katy a R Katy a R

Katy a R je offline (nepripojený) Katy a R

brutovska Pozri príspevok
Mám otázku. Môj príjem za rok 2011 bol príjem z prenájmu nuhnetľností vo výške 1500 eur , výdavky súv. s prenájmom 1000 eur. Nemusím dať podľa toho daň.priznanie, ale moja otázka je či manžel môže odpočítať na mňa
odpočítateľnú položku vo výške 3559,30 - 500 alebo 3559,30- 1500 eur.
Za odpovede ďakujem.
už viackrát o tom písané - do príjmu manželky idú všetky príjmy (aj nezdaniteľné) - okrem presne určených napr http://www.porada.sk/t185527-p3-dano...ml#post1989299
http://www.porada.sk/182774-nezdanit...ml#post1992898
http://www.porada.sk/t175620-p2-pren...ml#post1987638
Naposledy upravil Katy a R : 06.03.12 at 20:26
5 0
m.hladka m.hladka

m.hladka je offline (nepripojený) m.hladka

som
jamis Pozri príspevok
Čo všetko možno zarátať do skutočných výdavkov DP za prenájom bytu ?
Je možné tam zarátať napr. novú kuchynskú linku, maľovanie, prerábka kúpeľne a pod. ?
Vopred ďakujem za radu
Skutočné výdavky
Pri uplatňovaní skutočných výdavkov má prenajímateľ na výber, či zahrnie prenajímanú nehnuteľnosť do svojho obchodného majetku alebo nie. Od toho závisí, aké výdavky bude môcť odrátať z daňového základu. V prípade, že nehnuteľnosť nezahrnie do obchodného majetku, bude si môcť odrátať len výdavky vynaložené na samotný prenájom – takými sú napríklad platby za energie alebo za zariadenie pre nájomníkov. Kto zahrnie prenajímanú nehnuteľnosť do obchodnému majetku, ten si môže uplatňovať aj výdavky súvisiace s nehnuteľnosťou – ako sú napríklad opravy, ale môže zároveň odpisovať aj samotnú nehnuteľnosť. V prípade, že niekto kúpil byt, ktorý prenajíma, na úver, samotné splátky úveru si nemôže zahrnúť do výdavkov. Môže si do nich zahrnúť len úroky z tohto úveru. Prenajímateľ môže zaradiť nehnuteľnosť do svojho obchodného majetku aj v prípade, že nie je živnostník.
4 0
Kvaka Kvaka

Kvaka je offline (nepripojený) Kvaka

nana134 Pozri príspevok
Neviete mi poradit kde najdem ako sa zaokruhluju cisla pri danovom priznani?Neviem to nikde najst.

Dakujem
Otvor si aktuálne znenie zákona http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-595#f6135707 stlač ctrl f a daj si vyhľadať "zaokrúh". Nájdeš všetky, čo potrebuješ.
4 0
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
otázka Pozri príspevok
Takže, aj keď je manželka SZČO a má pridelené DIČ, musí skutočnosť o prenájme spoločného bytu tak isto oznámiť DÚ....
... skús nahliadnuť do tohoto materiálu v prílohe...
3 0
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
Kvaka Pozri príspevok
...Hospodárske noviny nie sú zákon....
.. to je pravda; žiaľ, je veľmi veľa rozporuplných informácií nielen na rôznych, ale i v rámci jedného fóra...

najviac sa stotožňujem s tu publikovaným názorom http://moje.hnonline.sk/node/6547 :

"Podľa § 4 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa príjem z prenájmu nehnuteľnosti, ktorý plynie manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, zahrnie do základu dane v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodnú inak. V tom istom pomere sa zahŕňajú do základu dane aj výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie tohto príjmu. To znamená, že je iba na rozhodnutí manželov, v akom pomere si budú príjem z prenájmu nehnuteľnosti deliť. Registračná a oznamovacia povinnosť neovplyvňuje zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľností.
V prípade prenájmu nehnuteľnosti (okrem pozemku), ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, sa registrácia vzťahuje na toho z manželov, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu. Povinnosť požiadať o registráciu má ten z manželov, ktorý je v zmluve uvedený ako prenajímateľ nehnuteľnosti.. Ak sú účastníkmi zmluvného vzťahu obidvaja manželia, vzťahuje sa povinnosť požiadať o registráciu na obidvoch manželov. Táto povinnosť trvá až do ukončenia prenájmu."
3 0
Kvaka Kvaka

Kvaka je offline (nepripojený) Kvaka

bendo Pozri príspevok
Manželia, občania SR žijú a pracujú od r.2010 v ČR. V r.2011 mali príjmy zo zamestnania len z ČR, majú tam byt, rodinu.. sú rezidentmi ČR, kde budú zdaňovať celosvetové príjmy. V SR majú iba príjmy z prenájmu bytu vo výške 2100 EUR.
1. Ak si tento príjem rozdelia na polovicu, každý bude mať príjem 1150 EUR, musia aj tak podávať daňové priznanie v SR? Alebo sa prihliada aj na príjmy dosiahnuté zo zamestnania v ČR?
2. Platenie do fondu opráv nie je daňovým výdavkom pri prenájme, že? Nemyslím si, že je to výdavok v súvislosti s prenájmom.
Ako rezidenti ČR zdaňujete na Slovensku len tie príjmy, ktoré sú považované za zdroj príjmu podľa § 16 zákona o dani z príjmov.
Podľa § 16 ods. 1 písm f) je príjmom zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou príjem z prevodu, nájomného a z iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky.
Keďže medzinárodná zmluva má prednosť pred zákonom, musí byť splnená aj podmienka, že zdanenie tohto príjmu v štáte zdroja príjmu pripúšťa aj príslušná medzinárodná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia.
Medzi SR a ČR platí zmluva 238/2003 Z.z., kde je v článku 6 bod 1 uvedené:

1. Príjmy, ktoré poberá rezident jedného zmluvného štátu z nehnuteľného majetku (vrátane príjmov z poľnohospodárstva alebo lesníctva) umiestneného v druhom zmluvnom štáte, môžu byť zdanené v tomto druhom štáte.

Príjmy z prenájmu si teda môžete zdaniť v SR. Ak ste obaja registrovaní na DÚ z dôvodu prenájmu, môže si uplatniť oslobodenie 500€ každý z manželov. Povinnosť podať DP vám v takom prípade nevznikne. Niekde som čítala, že je vhodné podať DP, aj keď vám daňová povinnosť nevznikne.
3 0
Anik Anik

Anik je offline (nepripojený) Anik

predpokladám že ti ide o paušál
ten pomer je 0,9399
8325x0,4 = 3330
3330x0,9399 = 3129,86
čzd 4695,13
daň 892,07
3 0
Katarina Katarina

Katarina je offline (nepripojený) Katarina

Príklad, byt vlastníš od roku 2001 do majetku ho vkladáš v roku 2011. Z obstarávacej ceny bytu si vypočítaš odpisy počnúc rokom 2001=prvý rok odpisovania. Byt sa odpisuje v 4 odpis. skupine 20 rokov. Prišla si o prvých 10 rokov odpisovania v roku 2011 bude jedenásty rok a postupne doodpisuješ.
3 0
Katy a R Katy a R

Katy a R je offline (nepripojený) Katy a R

katka25 Pozri príspevok
SZCO prenajima byt spolu s manzelkou. Aj ona je SZCO, ale uplatnuje si v DP pausalne vydavky. Pri prenajme bytu sa im ale neoplati uplatnovat pausalne vydavky, kedze maju vyssie skutocne vydavky.
chcem sa poradit:

1. Ked si rozdelia prijmy aj vydavky 50:50, obidvaja si mozu uplatnit 500 eur? Môžu Minuly rok to vraj bola vyssia suma ako 500 eur.Preco teraz len tolko? Lebo ! (medveď naštyri je maco) a platí z o DzP

2. Moze manzelka kombinovat v DP sposob zdanenia? ( v svojej podnikat. cinnosti uplatnit pausalne vydavky a v prenajme bytu skutoc,vydavky? ) môže

3. Mozu ist do nakladov energie aj najom pre spolocenstvo vlastnikov? toto som nepochopila? - ak mesačný predpis - tak áno

budem rada, ked mi niekto odpovie. VOPRED DAKUJEM
- a prepokladá sa registrácia oboch manželov
3 0
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

18(4) Nájomné, odplaty (provízie) za sprostredkovanie, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo podobných zmlúv, 91) uhrádzané fyzickej osobe sa zahrnú do daňových výdavkov v zdaňovacom období, v ktorom boli zaplatené. Zaplatené nájomné fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie.

PO ná nezaujímajú.

Ak zaplatím vopred nájomné ja ako FO, FO, tak je potrebné ČR.
Ak zaplatím ja ako PO, vopred nájom FO, tak postupujem v zmysle ZU a postupov PUPU.
Ak zaplatím ja, ako PO, až v roku 2012, FO, tam nemám nárok na 19/4.


Čítajme podrobne

V uvedenom par. je jasne definované, čo môže platiaci, a čo nie. Ak príjme úhradu ja ako FO za prenájom vopred, už je iný myšlienkový pochod
3 0
Kvaka Kvaka

Kvaka je offline (nepripojený) Kvaka

Machuľka Pozri príspevok
Dobrý deň,

chcela by som poprosiť o radu, či musím podávať daňové priznanie z prenájmu nehnuteľnosti. Som na rodičovskej dovolenke. Príjmy som mala len z prenájmu vo výške 2100. Výdaje som mala viac ako spomínaných 40%. Musím podávať daňové priznanie, keď sa sumou 2100-500 zmestím do sumy 1779, kedy vraj netreba podávať daňové priznanie? Alebo sa mi tam dajako započíta aj rodičovský príspevok? Ďakujem za každú radu.
Nemusíš.
2 0
Kvaka Kvaka

Kvaka je offline (nepripojený) Kvaka

akodalej12 Pozri príspevok
Dobry večer/deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu. S manželom prenajímame byt od 1.1.2011 do 31.12.2011 za 285,-€/mesačne, skutočne naklady na byt su cca 160,-€/mesačne. Sme zaregistrovaný na daňovom úrade a obaja máme pridelené aj daňové číslo.Manžel je zamestnancom a daňové priznanie mu robi jeho zamestnávateľ. Ja poberam rodičovský príspevok a budem podávať daňové priznanie za nas oboch (vraj stačí v daňovom priznaní uviesť že sme sa dohodli podať len jedno daňové priznanie). Chcela by som sa opytať,
1.či do prijmu sa niekde v DP uvádza aj rodičovský príspevok prípadne, či je potrebný doklad o poberani rodičovskeho prispevku(pripojiť k DP)? nie
2.či je možné odpočítať si skutočné náklady (lebo raz mi ktosi povedal, že skutočné náklady je možné si odpočítať len v pripade ak to je obchodný majetok a vediem si učtovníctvo) áno
3.alebo si môžem odpočitať len 4O%?
4.ak len tych 40% tak z ktorej sumy?
5.akú položku si môžem uviesť ako odpočitateľnú? odpočítať môžete len upravené výdavky
6.a z akej sumy potom budem platiť daň 20%?
7.môžeme podávať len jedno DP(alebo musíme podávať každý za seba)?
8.ak od 1.1.2012 byt už nebudeme prenajímať treba sa ísť hneď odhlásiť aj na DU a vrátiť kartičku? áno
Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď
Príjem si môžete rozdeliť ako sa dohodnete, v rovnakom pomere potom aj výdavky.
Každý z manželov si môže uplatniť oslobodenú sumu 500€.
Ak bude mať manžel príjem z prenájmu 500€, nemusí podávať DP.
Zvyšný príjem znížený o oslobodených 500€ je zdaniteľný príjem, a tento uvedieš v daňovom priznaní.
Výdavky si uplatníš z tebe prislúchajúcej časti (na základe rozdeleného príjmu), ale zase len v pomere k zdaniteľnému príjmu.
Základ dane = zdaniteľný príjem mínus uplatniteľné výdavky.
Daň je 19%.
2 0
Kvaka Kvaka

Kvaka je offline (nepripojený) Kvaka

Machuľka Pozri príspevok
Poprosím aj ja o dobrú radu:

Som na rodičovskej dovolenke a v roku 2011 som prenajímala svoj byt (nie je v BSM). Príjmy som mala 2100Eur. Výdaje som mala 2200Eur. Výdaje som mala vyššie ako príjmy, lebo sa mi byt podarilo prenajať len na časť roka. Na DU som sa prihlásila, až keď som byt prenajala (skôr som ani nemohla, lebo tam chceli nájomnú zmluvu). Teda len časť roka som prihlásená na DU a mám príjmy z prenájmu, ale výdaje som mala počas celého roka (zálohové platby som samozrejme musela platiť aj keď tam nikto nebýval).
A teraz môj problém:
Môžem si uplatniť výdaje za celý rok? Lebo potom asi nebudem platiť žiadnu daň.
Alebo môžem mať výdaje len za časť roka, keby som mala platnú nájomnú zmluvu?
A bude si môcť manžel na mňa uplatniť moju nezdaniteľnú časť dane, keď ja podám daňové priznanie a budem tam mať len príjem z prenájmu nehnuteľnosti?

Ďakujem vopred za každú dobrú radu.
Machuľka, a na čo chceš podávať ty daňové priznanie, už vyššie som ti napísala, že nemusíš. Mala si príjem 2100, z toho si odpočítaš 500, ostane ti zdaniteľný príjem 1600€, teda nie si povinná podať DP.
2 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
REGISTRÁCIA: prenájom a jeho ukončenie.

Ak dôjde k zmene skutočností týkajúcich sa registrácie na DÚ, potom je prenajímateľ viazaný aj oznamovacou povinnosťou k zmenám týchto skutočností.

Nepodanie daňového priznania súvisí s výškou príjmu. Oznamovacia povinnosť k zmene registrovaných údajov sa týka zaznamenaných zmien. Napríklad aj ukončenia poberania príjmov z prenájmu, ak zahájenie ich poberania zakladalo registračnú povinnosť prenajímateľa.
2 0
Lubaba Lubaba

Lubaba je offline (nepripojený) Lubaba

sluzby Pozri príspevok
mohli by ste mi prosim povedat v akej lehote sa musi oznamit ukonceniu prenajmu bytu na DU. dakujem.
už ho ďalej nemieniš prenajímať?
2 0
Kvaka Kvaka

Kvaka je offline (nepripojený) Kvaka

akodalej12 Pozri príspevok
Prijemný dobrý deň/večer! Na nete http://peniaze.pravda.sk/manzelia-mo...4_sk-pstat_p59 som našla, že príjem z prenájmu si manželia môžu rozdeliť rôzne - čo mi bolo aj jasne z toho čo ste mi poradili práve tu, ale v tom článku píšu, že keď povedzme z prenájmu sme mali príjem 3420,-€ tak aj keby sme si príjem rozdelili na polovicu povedzme na 1710,-€ tak nám nevzniká povinnosť podávať DP lebo sme nepresiahli čiastku 1779,65 ,-€ no neviem, či to platí aj pre manžela keďže on je zamestnancom a má príjem zo závislej činnosti (a zúčtovanie dane mu bude robiť jeho zamestnávateľ), či on kvôli svojmu príjmu zo zamestnania práve nepresahuje tých 1779,65,-€ resp. či to ma niečo spoločné s príjmom z práce? a či by to potom nebolo komplikovanejšie ako keď podám DP len ja (lebo ja som na rodičovskom) s tým ako ste mi radili, že na manžela dám 500,-€ a nebude musieť podávať DP a zvyšok dám do svojho DP. Ďakujem veľmi pekne za každú radu.
Keby ste si príjem rozdelili na polovicu, musel by manžel podávať DP. Keď si ho rozdelíte tak, že on bude mať 500, ty zvyšok, podáš DP iba ty, už tu som ti to napísala. http://www.porada.sk/t184035-dan-z-p...ml#post1946885
2 0
Kvaka Kvaka

Kvaka je offline (nepripojený) Kvaka

akodalej12 Pozri príspevok
áno, ja viem len ma zarazil ten článok, v odkaze. A ešte jedná otázka môžem si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na seba, v DP? Ak áno tak potom v podstate príjem z prenájmu nepresahuje tu čiastku z prenájmu. Ďakujem aj za Vašu trpezlivosť
Nie, nemôžeš, príjem z prenájmu je pasívny príjem. pozri napríklad tu http://www.ako-uctovat.sk/clanok.php...ob-2011&idc=54
2 0
Katy a R Katy a R

Katy a R je offline (nepripojený) Katy a R

Konkrétne tu .. http://www.porada.sk/t184035-p2-dan-...ml#post1947299
a keďže je Janka A od fachu obávam sa, že je to tak. (je to trošku iné, ako keď sa delil napr príjem z kapitálového majetku - tam DIČ nebolo treba)
Možno sa ešte ktomu vyjadrí
2 0
Načítať ďalšie