Zavrieť

Porady

Daňové priznanie 2011 - tlačivo B

daňový poradca, audítor
Zmeny v daňovom priznaní B:
Nové tlačivo uverejnené FS 13/2011

Strana 1:
- aj FO doplnené SK NACE k hlavnej, prevažnej činnosti
- uvedenie, či správca dane oznámil daňovníkovi číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka

Strana 2
- upozornenie: v prípade viacerých účtov, by sa tieto mali uvádzať v XIV oddiele – miesto pre osobitné záznamy

Strana 3:
- riadky 35 doplnené o:
o riadok 35a – osobitne uvádzané sociálne poistenie
o riadok 35b – osobitne uvádzané zdravotné poistenie
- zrušený riadok 36 – na uvedenie úhrad zdravotného pracovníka za ďalšie vzdelávanie
- prečíslovanie z dôvodu zrušenia riadku 36
- zrušený súčtový riadok príjmov podľa § 6 ods. 1 + 2 + 3 (riadok 11 VI. Oddiel)
- preukázateľne zaplatené poistné na SP uvedené osobitne § 6/1 a 2
- preukázateľne zaplatené poistné na ZP § 6/1 a 2
- preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie podľa § 6/3 za január – apríl 2011 uvedené osobitne

Strana 4:
- prečíslovanie riadkov spôsobilo napríklad zmenu riadkov, kde sa uvádzajú položky zvyšujúce a znižujúce základ dane. MR to boli riadku 42 a 43, po novom sú to riadky 41 a 42
- sumarizácia z tabuľky 6 sa člení:
o osobitne na príjmy, výdavky, základ dane, upravujúce položky podľa § 6/1 a 2
o osobitne na príjmy, výdavky, základ dane, upravujúce položky podľa § 6/3
- došlo k výraznej zmene strany 4, kde MR bol VII oddiel týkajúci sa výpočtu čiastkového ZD z príjmov z kapitálového majetku, ktoré sú v novom tlačive presunuté na stranu 5
- uvedené posuny menia obsah nasledujúcich strán, ktorých vecný obsah sa posúva

Strana 6:
- na riadku 11 VIII. Oddiel pri výpočte čiastkového ZD z ostatných príjmov doplnené peňažné a nepeňažné plnenie prijímané poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Strana 7:
- doplnené roky možnosti umorovania straty z 5 na 7rokov
- daňová strata sa osobitne vykazuje z príjmov podľa § 6/1 a 2 a osobitne z príjmov podľa § 6/3
- výpočet čiastkového základu dane detto osobitne podľa § 6/1 a 2 a osobitne § 6/3
- riadok na úpravu porušenia podmienok ŽP, DDP ... č. 78 (vysvetľujúca informácia DRSR)

Strana 8:
- zmena X. oddiel – výpočet dane a to konkrétne v položkách, ktoré základ dane znižujú
- osobitne vyčíslený základ dane pred znížením o nezdaniteľnú časť a to iba z príjmov, z ktorých je možné uplatniť nezdaniteľnú časť t.j. § 5 + § 6/1a2
- nezdaniteľné časti sa vyčísľujú vo vzťahu k posudzovanému príjmu (nepočíta sa príjem podľa § 6/3)
Naposledy upravil Jana Acsová : 17.01.12 at 13:23
Usporiadat
ego.mc ego.mc

ego.mc je offline (nepripojený) ego.mc

?
lorenc Pozri príspevok
prosím Vas,...rok 2011 som mala trvaly pobyt u rodicov,....februar 2012 som zmenila trvaly pobyt ( iny okres)..prosím Vas....akú adresu uvediem pri vyplnenie DP....a kam teraz odovzdat..?
Použijete aktuálnu adresu, podáte na nový DÚ.
Do 15 dní ste bola túto zmenu adresy povinná oznámiť DÚ.
2 0
jaanna jaanna

jaanna je offline (nepripojený) jaanna

Dobrý deň, mám takýto prípad, občan bol od začiatku roku 2011 zamestnancom a tým je doposiaľ, ale v októbri 2011 si zriadil živnosť. Tvrdí, že nemal žiadne príjmy ani výdavky/čo asi nie je pravda, lebo keď už nič, tak platil kolky/, no ale jeho vyjadrenie je, že nemal žiadne P ani V. Výdavok mal až v januári 2012, keď ho vyzvala VšZP o zaplatenie nedoplatku. Urobím mu teda DP typu B a uvediem, že uplatňuje preukázateľné výdavky podľa par.6 ods.14, ale zaujíma ma, aký počet mesiacov vykonávania živnosti mu uviesť v DP. Za odpoveď ďakujem.
0 0
ewita888 ewita888

ewita888 je offline (nepripojený) ewita888

jaanna Pozri príspevok
Dobrý deň, mám takýto prípad, občan bol od začiatku roku 2011 zamestnancom a tým je doposiaľ, ale v októbri 2011 si zriadil živnosť. Tvrdí, že nemal žiadne príjmy ani výdavky/čo asi nie je pravda, lebo keď už nič, tak platil kolky/, no ale jeho vyjadrenie je, že nemal žiadne P ani V. Výdavok mal až v januári 2012, keď ho vyzvala VšZP o zaplatenie nedoplatku. Urobím mu teda DP typu B a uvediem, že uplatňuje preukázateľné výdavky podľa par.6 ods.14, ale zaujíma ma, aký počet mesiacov vykonávania živnosti mu uviesť v DP. Za odpoveď ďakujem.
Prečo DP B? keď nemal príjmy, neplatil ani odvody, výdavky nemusí priznať.. stačí mu urobiť DP A
0 0
jaanna jaanna

jaanna je offline (nepripojený) jaanna

Neviem prečo, ale VšZP musel zaplatiť poistné v dosť veľkej čiastke, neviem teda či to mal nedoplatok alebo čo to bolo ale platil to až v januári 2012. Takže preto som si myslela, že musí mať DP typ B, ak by mu VšZP robila ročné zúčtovanie, aby mu vrátili preplatok, ak mu vznikol.
0 0
ewita888 ewita888

ewita888 je offline (nepripojený) ewita888

jaanna Pozri príspevok
Neviem prečo, ale VšZP musel zaplatiť poistné v dosť veľkej čiastke, neviem teda či to mal nedoplatok alebo čo to bolo ale platil to až v januári 2012. Takže preto som si myslela, že musí mať DP typ B, ak by mu VšZP robila ročné zúčtovanie, aby mu vrátili preplatok, ak mu vznikol.
Stačí, ak na DÚ a ZP pošleš list, že nemal zo živnosti žiadne príjmy..
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Ani list netreba. Registračné povinnosti a s tým súviace zmeny - to sú povinnosti daňových subjektov. To je pod sankčným režimom zákona o správe daní resp. daňového poriadku.

Ak chceme aj napriek tomu niečo uvádzať, tak napr. v osobitným záznamoch v rámci podaného DP. Aj DP typu A má priestor na tieto údaje.
0 0
veronikasad veronikasad

veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

Jana Acsová Pozri príspevok
Ani list netreba. Registračné povinnosti a s tým súviace zmeny - to sú povinnosti daňových subjektov. To je pod sankčným režimom zákona o správe daní resp. daňového poriadku.

Ak chceme aj napriek tomu niečo uvádzať, tak napr. v osobitným záznamoch v rámci podaného DP. Aj DP typu A má priestor na tieto údaje.
Janka, oznamovacia povinnosť nie je nutná, ani v prípade, ak nepodáva DP typu A, ale žiada zamestnávatela o vykonanie RZD ? Ako sa o nepodanom DP typu B dozvie ZP, ktorá bude robiť RZZP ?
0 0
jutkah jutkah

jutkah je offline (nepripojený) jutkah

dobrý deň, chcem sa opýtať, či treba nejako preukazovať zaplatené poistné na zdravotné poistenie, ktoré uvádzam pod tab. č. 1, teda či je potrebné potvrdenie zo zdravot. poisťovne o výške zaplatených príspevkov. Ďakujem.
0 0
Anja111 Anja111

Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

jutkah Pozri príspevok
dobrý deň, chcem sa opýtať, či treba nejako preukazovať zaplatené poistné na zdravotné poistenie, ktoré uvádzam pod tab. č. 1, teda či je potrebné potvrdenie zo zdravot. poisťovne o výške zaplatených príspevkov. Ďakujem.
Žiadne potvrdenie zo ZP k DP netreba...
4 0
gardenia gardenia

gardenia je offline (nepripojený) gardenia

znamenie Býk, mám rada pokoj, neznášam ľudí, ktorí nevedia, čo so sebou ...viac
Dobrý večer, prosím vás, vedel by mi niekto poradiť, čo mám napísať do SK NACE, aký kód pre osobnú asistenciu - pokúšala som sa to zistiť, ale keďže nemám IČO len DIČ, tak ma vôbec nepustilo ďalej. Ďakujem.
0 0
mizu24 mizu24

mizu24 je offline (nepripojený) mizu24

gardenia Pozri príspevok
Dobrý večer, prosím vás, vedel by mi niekto poradiť, čo mám napísať do SK NACE, aký kód pre osobnú asistenciu - pokúšala som sa to zistiť, ale keďže nemám IČO len DIČ, tak ma vôbec nepustilo ďalej. Ďakujem.
88.10.0 a názov činnosti „Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím“.
0 0
68danka 68danka

68danka je offline (nepripojený) 68danka

dobrý večer vie mi niekto poradiť aké SK NACE uvádza v DP súdny znalec v odbore psychológia za odpoveď ďakujem
0 0
gardenia gardenia

gardenia je offline (nepripojený) gardenia

znamenie Býk, mám rada pokoj, neznášam ľudí, ktorí nevedia, čo so sebou ...viac
Mizu24, ďakujem.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
veronikasad Pozri príspevok
Janka, oznamovacia povinnosť nie je nutná, ani v prípade, ak nepodáva DP typu A, ale žiada zamestnávatela o vykonanie RZD ? Ako sa o nepodanom DP typu B dozvie ZP, ktorá bude robiť RZZP ?
Zákon o dani z príjmov nehovorí o žiadnej povinnosti a uvedené súvislosti nerieši.
1 0
68danka 68danka

68danka je offline (nepripojený) 68danka

naozaj nikto nevie poradiť SK NACE súdnoho znalca v olasti psychológia veľmi by mi to pomohlo dakujem
0 0
holubička1 holubička1

holubička1 je offline (nepripojený) holubička1

Dobrý deň, dobrovoľne nezamestnaná osoba, platí si povnne odvody do zp a máa za rok príjmy len z prenájmu budov , má v daňovom nárok za rok 2011 na nezdaniteľnú čiastku 3559,30? ďakujem
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

holubička1 Pozri príspevok
Dobrý deň, dobrovoľne nezamestnaná osoba, platí si povnne odvody do zp a máa za rok príjmy len z prenájmu budov , má v daňovom nárok za rok 2011 na nezdaniteľnú čiastku 3559,30? ďakujem
Nie, nemá.
0 0
Mirka.V Mirka.V

Mirka.V je offline (nepripojený) Mirka.V

chcem len poprosiť .... kde nájdem tie tlačivá? v E-dane nie sú. (aj písali že od 27.2. je nahodené pre PO ale nevidím ho tam), a pre FO ste písali že je na drsr.sk ... dá sa to tam aj vyplniť ? aj prílohy? Ďakujem pekne
asi zle pozerám, lebo nevidím :-(
0 0
Ludula Ludula

Ludula je offline (nepripojený) Ludula

žena
Chcela by som poprosiť o radu. SZČO si zaučtovala nedoplatok za rok 2010 ako VOZD-odvody do fondov ZP.
Mám do kolonky na str. 3 DP za rok 2011 kde sa vpisujú preukázateľné zaplatené poistné na ZP §6/1 a 2 vpísať ZP vrátane tohto nedoplatku z RZZP alebo len skutočne zaplatené ZP za rok 2011.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Skutočne je zaplatený aj ten nedoplatok, nie? Asi áno, keď píšeš že je zaplatený, len neviem, čo myslíš pod pojmom skutočne.
0 0
Načítať ďalšie