Zavrieť

Porady

Zdaňovanie v organizáciách nezriadených za účelom podnikania za rok 2011

Predmet dane

Predmetom dane podľa § 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov sú príjmy z činností, ktorými
a) dosahujú zisk, alebo
b) sa dá zisk dosiahnuť,
a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43.

Predmetom dane nie sú príjmy:
a) príjem podľa § 50 zákona o dani z príjmov (podiel zaplatenej dane na osobitné účely),
b) príjem získaný darovaním alebo dedením podľa Občianskeho zákonníka


Príjmy oslobodené od dane


Od dane sú podľa § 13 ods. 1 a ods. 2 zákona o dani z príjmov oslobodené tieto príjmy organizácií nezriadených za účelom podnikania:
a) príjmy plynúce z činnosti, na ktorej účel tieto organizácie vznikli, alebo ktorá je ich základnou činnosťou, okrem príjmov z činností, ktoré sú podnikaním a príjmom, z ktorých sa vyberá zrážková daň,
b) výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky plynúce registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam,
c) členské príspevky podľa stanov organizácie,
d) úhrady za výkon správy bytov vo vlastníctve bytových družstiev spravovaných týmito bytovými družstvami a za výkon správy bytov spoločenstvami vlastníkov bytov,
e) granty a dotácie.


Daňové priznanie


Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2011 je povinný podať daňovník v lehote do 31.03.2012.

Daňové priznanie podľa § 41 ods. 1 zákona o dani z príjmov nemusí podať:
- daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou
- občianske združenia, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, a príjmy oslobodené od dane

Tlačivo daňového priznania pre právnické osoby: http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danov.../dppo_2011.zip

Organizácie, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania, účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, v prípade, ak im vznikla povinnosť podať daňové priznanie, k daňovému priznaniu prikladajú výkazy:
- Výkaz o príjmoch a výdavkoch (Výkaz NO Uč.1-01) http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danov...vkoch_2011.pdf
- Výkaz o majetku a záväzkoch (Výkaz NO Uč.2-01) http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danov...zkoch_2011.pdf

Organizácie, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania, účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, v prípade, ak im vznikla povinnosť podať daňové priznanie, k daňovému priznaniu prikladajú výkazy:
- Súvaha (Súvaha Úč NUJ 1 – 01)
- Výkaz ziskov a strát (Výsledovka Úč NUJ 2 – 01)
- Poznámky
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danov...no_pu_2010.zip

Uvedené výkazy sa predkladajú ako príloha k daňovému priznaniu v dvoch vyhotoveniach.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mila123 je teraz online Mila123

  Mila123
  § 41 ZDP

  (1) Daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník v lehote podľa § 49. Daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie, Národná banka Slovenska a Fond národného majetku Slovenskej republiky nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43. Občianske združenia nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, a príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. b). Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie nemusia podať daňové priznanie, ak majú okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, len príjmy oslobodené od dane. Rovnako nemusí podať daňové priznanie daňovník, ak má príjmy len podľa § 13 ods. 2 písm. a) a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43.

  Mila123 je teraz online Mila123

  Mila123
  nerobím OZ a pod. združenia, neziskovky a pod. ale viem zo školení, že PO nemá povinnosť podať DP pri príjme 2% dane (podľa § 50 ZDP) , pri príjme z členských príspevkov a pri § 43 - zrážkové dane.....

  môj názor je , že nemusíte podať DP
  koricka Ďakujem krásne
  Ja by som potrebovala k tejto téme poradiť: V roku 2011 sme predali staré nepojazdné vozidlo (AVIU) za 2000 €. Nadobudnuté bolo ešte 1.1.1989 za sumu :12 404,80 €. V účtovníctve už bolo odpísané (ako obec sme daňové odpisy neuplatňovali nikdy). Teraz by som potrebovala poradiť, z akej sumy máme odviesť daň, nakoľko v časopise "Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 1/2012" som sa dočítala, že v takom prípade dosiahnutá strata je daňovo účinná (neviem čo to vlastne znamená -nie som v tejto oblasti doma) a ako výdavok pri vyradení majetku predajom je možné uplatniť celú obstarávaciu cenu vozidla evidovanú v účtovníctve". To znamená, že daň v tomto prípade nebude žiadne? Alebo riadne zo sumy 2000 € ? Dúfam, že mi niekto poradí, lebo hoci do podania daňového priznania je ešte čas, ale ja potrebujem -ak sa daň bude odvádzať - vytvoriť rezervu na odvod dane teraz v účtovnej závierke za r.2011. Vopred ďakujem.

  promont maja je offline (nepripojený) promont maja

  promont maja
  ... je to pekne zhrnuté ... ale pokiaľ viem, poznámky máme nové a aj tlačivá pre daňové priznania k DPPO za rok 2011 sú tiež nové ... poznámky ( vzor) je vo Finančnom spravodajcovi 11/2011 http://www.zbierka.sk/section/32/default.aspx = opatrenie č. 41 .. hoci nie som si istá, či sú o.k., ale tu sa dajú zakúpiť: http://www.ruz.sk/?q=16 ... aj pre tento prípad ..či?

  skvrnka je offline (nepripojený) skvrnka

  skvrnka
  Chcem na tých príložených súboroch jednoduché účtovníctvo vyplniť údaje
  za neziskovú organizáciu, ale na tej titulnej strana je "STRANA 1" a to mi asi
  vytlačí s tým, nemá to vyskúšané. Potom to nemôžem použiť na odovzdanie na DU.
  A na stránke drsr nie je uverejnené s možnosťou vypísania údajov, ako to máme
  teda spracovať , asi rukou vypísať?

  skvrnka je offline (nepripojený) skvrnka

  skvrnka
  skvrnka Pozri príspevok
  Chcem na tých príložených súboroch jednoduché účtovníctvo vyplniť údaje
  za neziskovú organizáciu, ale na tej titulnej strana je "STRANA 1" a to mi asi
  vytlačí s tým, nemá to vyskúšané. Potom to nemôžem použiť na odovzdanie na DU.
  A na stránke drsr nie je uverejnené s možnosťou vypísania údajov, ako to máme
  teda spracovať , asi rukou vypísať?
  Dá sa to vytlačiť, a je to O.K.

  koricka je offline (nepripojený) koricka

  koricka
  Vie mi niekto prosím, v tomto poradiť...mám združenie - činnosť záujmových zväzov, spolkov, klubov - jediný príjem boli príspevky členova jediný výdaj boli poplatky za občerstvenie a prenájom miestnosti pri ich zasadnutí. Spoločnosť je registrovaná pre Daň z príjmov právnických osôb. Ale neviem, či vôbec robiť DP PO a ak áno, či aj výkazy, ktoré však budú prázdne???
  Ďakujem

  koricka je offline (nepripojený) koricka

  koricka
  Ďakujem za rýchlu odpoveď...takže nemusia podávať DP?
  Totižto každý rok vraj podávali..len mi to príde nelogické, pretože tam ani nemajú čo uvádzať :/

  Zdaňovanie v organizáciách nezriadených za účelom podnikania za rok 2011

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.