Zavrieť

Porady

Dovoz z tretieho štátu

Naša a.s. je registrovaná ako platiteľ DPH v SR, dováža tovar z Číny do Talianska.Tovar fa ako dodávateľ priamo talianskemu odberateľovi. Poprosím
poradiť,ako je to s registráciou našej a.s. v tomto prípade.V ktorom štáte sa
musíme registrovať a ako zdaňovať.Ďakujem....
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Takács je offline (nepripojený) Takács

  Takács
  Pišete, že ste registrovaný na DPH na Slovensku. Ako ste to mysleli, s tou ďalšou registráciou a kde?

  Dudo je offline (nepripojený) Dudo

  snažím sa dohnať to, čo som počas štúdia zanedbával :) ...viac Dudo
  § 18
  Miesto dovozu tovaru

  (1) Miestom dovozu tovaru je členský štát, na ktorého území sa tovar nachádza v čase, keď vstupuje na územie Európskych spoločenstiev s výnimkou podľa odseku 2.

  (2) Ak má dovážaný tovar pri jeho vstupe na územie Európskych spoločenstiev postavenie dočasne uskladneného tovaru alebo ak je umiestnený do slobodného colného pásma alebo do slobodného colného skladu, alebo ak je prepustený do colného režimu uskladňovanie v colnom sklade, do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, do colného režimu dočasné použitie s úplným oslobodením od dovozného cla alebo do colného režimu vonkajší tranzit, alebo ak je vpustený do teritoriálnych vôd, miestom dovozu je členský štát, v ktorom sa skončia tieto colné opatrenia.


  Podla mna by sa mala dan zaplatit v Taliansku...

  Marian je offline (nepripojený) Marian

  Marian
  Vec sa má jednoducho:

  Treba definovať v akom režime prejde z hranice únie do Talianska. A či je odstavec 2 §18 aplikovaný už u nás alebo obdobný v Taliansku. Sú prakticky tri možnosti:
  1. Dovozcom ste vy a miesto dovozu je SR
  -Tovar pod opatreniami §18 ods. (tranzit) prejde
  do SR
  -Tovar pristavíte na našej colnej odbočke
  -Necháte ho prepustiť do voľného obehu
  -Zaplatíte clo a DPH colnému úradu v SR
  -do IT ho dostanete ako intrakominitárne dodanie
  2. Dovozcom je Talian a miesto dovozu je IT
  -Tovar pod opatreniami §18 ods. (tranzit) prejde
  do Talianska
  -Vstúpi so slobodného colného pásma alebo skladu
  -Dôjde k predaju v colnom pásme medzi Vami a Talianom
  -Tovar si preclí do voľného obehu Talian a DPH tiež zaplatí v IT on
  3. Dovozcom ste Vy a miesto dovozu je IT
  -Registrujete sa v IT na DPH
  -Tovar pod opatreniami §18 ods. (tranzit) prejde
  do Talianska
  -Vyclíte si ho v IT a v IT aj zaplatíte clo aj DPH
  -Predáte ho Talianovi s Vašim IČ DPH talianskym

  Myslím, že najschodnejšia je asi prvá možnosť.
  Navyše pri druhej možnosti je isté, že sa Talian dozvie adresu dodávateľa v Číne a myslím, že s dvojkou ani súhlasiť nebude, lebo všetka zdpovednosť dovozcu (certifikáty, zatriedenie) by bola z pohľadu únie na ňom. Trojkou by ste si komplikovali život.

  ANNA je offline (nepripojený) ANNA

  ANNA
  Pán Marián to napísal super. A priznám, že týmto spôsobom dovážame aj my. Z Číny do Čiech. Tovar letecky prevezieme k nám preclíme a prepravcom doručíme do Čiech.

  vladot je offline (nepripojený) vladot

  vladot
  Predpokladám, že tovar dovážate cez nemecké prístavy. navrhujem tovar vycliť v Nemecku. Tu zaplatiť clo. V Nemecku je možné daňové zastúpenie. Prostredníctvom daňového zástupcu sa vysporiada DPH v Nemecku (neplatí sa). Tovar potom možno ako trojstranný obchod dodať priamo do Talianska. Podrobnosti na tel 0905 415 350.

  bredikova je offline (nepripojený) bredikova

  optimistka aj napriek veku bredikova
  Môžem otvoriť znova túto tému ?

  Budeme dovážať tovar z Číny v kontajneri a predávať ho budeme do Maďarska. Podla p. Mariana je to spôsob 1. Predaj do Maďarska je mi jasný.
  Potrebujem vedieť ako je to s DPH zaplatenou na colnici. Čo s ňou a kde ju budem v tlačive DPH písať ( do ktorého riadku) .

  liba2 je offline (nepripojený) liba2

  liba2
  bredikova Pozri príspevok
  Môžem otvoriť znova túto tému ?

  Budeme dovážať tovar z Číny v kontajneri a predávať ho budeme do Maďarska. Podla p. Mariana je to spôsob 1. Predaj do Maďarska je mi jasný.
  Potrebujem vedieť ako je to s DPH zaplatenou na colnici. Čo s ňou a kde ju budem v tlačive DPH písať ( do ktorého riadku) .
  V DP sa uvádza na r.17 (a následne sa zahrnie do r.18 a r.22).
  DPH podľa JCD treba zaplatiť, potom dostaneš orig.JCD;
  Až na základe toho uvádzaš v DP a odpočítavaš.
  JCD zaúčtuješ 343 / 379 a po úhrade 379/221.

  Romeo_Sk je offline (nepripojený) Romeo_Sk

  Romeo_Sk
  a ako je to v prípade, že si priamo z Číny nechám zaslať tovar na súkromné účely /nie za účelom ďalšieho predaja/? musím ho niekde precliť? a ako?
  ďakujem za rady

  Romeo_Sk je offline (nepripojený) Romeo_Sk

  Romeo_Sk
  a ako je to v prípade, že si priamo z Číny nechám zaslať tovar na súkromné účely /nie za účelom ďalšieho predaja/? musím ho niekde precliť? a ako?
  ďakujem za rady

  roman

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.