Zavrieť

Porady

Daň z prenajmu auta.

Ak dochodca prenajíma auto na podnikanie pre SZČO a má príjem z prenájmu auta 1200 eur ročne musí podať daňové priznanie Týka sa to roku 2012. Do akej sumy dochodca nemusí plaťiť daň z prenájmu hnuteľnej veci. Ďakujem.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mila123 je offline (nepripojený) Mila123

  Mila123
  môj názor
  podľa § 9 ods. 1 pís. g platí....

  g) podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom,

  §6 ods. 3 sa týka prenájmu nehnuteľností....
  a § 8 ods. 1 pís a. znie.....
  a) príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí,

  t.j. ak sa jedná o príležitostný prenájom automobilu , môžeš použiť § 9 ods. 1 pís. g

  a ak sa nejedná o príležitostným jednorázový popr. náhodilý prenájom som presvedčená, že na prenájom automobilu si musíte vybaviť ŽO, DIČ, fondy do Z, popr. SP.....

  a ešte sa dá pouvažovať o § 46 ZDP (pri takom príjme).....


  Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 16, 60 eura alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a). To neplatí, ak daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33 alebo ak sa daň vyberá podľa § 43, alebo ak sa zrážajú preddavky na daň podľa § 35 alebo preddavky na zabezpečenie dane podľa § 44. Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou uvedený v § 11 ods. 6 daň neplatí, ak za zdaňovacie obdobie úhrn jeho zdaniteľných príjmov, okrem príjmov, z ktorých bola daň vybraná zrážkou a pri ktorých nepoužil postup podľa § 43 ods. 7, nepresiahne 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a). Tento postup použije aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou uvedený v § 11 ods. 7, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí. Daň sa neplatí, ak daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní nepresiahne sumu 3,32 eur.

  marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

  I am a man marjankaj
  Prečo by mal platiť daň, keď nemusí podať daňové priznanie?

  § 32
  Daňové priznanie
  (1) Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a), s výnimkou uvedenou v odseku 4. Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a), ale vykazuje daňovú stratu. Do sumy zodpovedajúcej 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) sa nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, ak

  Mayline je offline (nepripojený) Mayline

  optimistická živnostníčka Mayline
  a čo v prípade, ak by bol povinný podať daňové priznanie, DO KTORÉHO § !!! by išli príjmy, ak by išlo o pravidelný mesačný príjem z tohto prenájmu

  §8 ide o príležitostné príjmy / dostáva príjem pravidelne, nevadí?/, je tam oslobodenie do 500 Eur,ale bez paušálnych výdavkov
  §6 ods.2 písm.b ??? je to bez oslobodenia 500 Eur, ale s možnosťou paušálnych výdavkov,no neviem či je to možné

  Mila123 je offline (nepripojený) Mila123

  Mila123
  Mayline Pozri príspevok
  a čo v prípade, ak by bol povinný podať daňové priznanie, DO KTORÉHO § !!! by išli príjmy, ak by išlo o pravidelný mesačný príjem z tohto prenájmu

  §8 ide o príležitostné príjmy / dostáva príjem pravidelne, nevadí?/, je tam oslobodenie do 500 Eur,ale bez paušálnych výdavkov
  §6 ods.2 písm.b ??? je to bez oslobodenia 500 Eur, ale s možnosťou paušálnych výdavkov,no neviem či je to možné
  nepatrí do § 6 určite
  ale ani do § 8 nakoľko nie je príležitostný......
  obávam, sa, že toto je podnikanie na čierno a dobre predpokladám, že nemáte ani DIČ

  Daň z prenajmu auta.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.