Zavrieť

Porady

výpočet rezervy na nevyčerpanú dovoleku

Prosím o radu ohľadne výpočtu rezervy na nevyčerpanú dovolenku. Program mi ráta ináč ako mne to vychádza. Toto je môj výpočet:
zamestnanec má 11 dní nevyčerpanej dovolenky za r. 2011, priemerný hodinový plat je 24,6131 eur.

Prekročil max. na zdravotné - 2 307,- /max. na zdrav. na r.2012/ : 173,92 (priemerný počet hodín v mesiaci) = 13,26 (max. hodinový zárobok) x 11 dní x 8 hodín = 1 166,88 max. pri 11 dňoch dovolenky

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku je 1 166,88 eur x 10 % - 116,68 eur.

Je tento výpočet správny na zdravotné poistenie?
Ostatné poistenia, ak je to správne, si už vypočítam.

Ďakujem
LJ
Usporiadat
ANNA ANNA

ANNA je offline (nepripojený) ANNA

Pri hospodárskom roku sa rezerva tvorí z dovolenky, ktorá je na výplatnej pásky v danom mesiaci, vo vašom prípade z výplatnej pásky za 11/2012. Tu nastáva problém ten, že za rok 2011 dovolenka prepadne, ale tá časť, ktoré sa bude čerpať v 12/2012 ešte vstupuje do rezervy. Príklad ak celý mesiac 12/2012 bude mať dovolenku tak môže vyčerpať starú dovolenku z 2011 a tým pádom vstupuje do rezervy. Ak vyčerpá len 3 dni tak rezerva bude počítaná ako 3 dni starej dovolenky z 2011 + dovolenky 25 dní z 2012.
0 0