Zavrieť

Porady

Vzdelávanie učiteľa a dochádzka

Dobrý deň,

naša zamestnankyňa sa pripravuje na 1. kvalifikačnú skúšku. Vzdelávanie má aj počas pracovného týždňa, teda nie je prítomná na pracovisku. Chcem sa opýtať, ako ju uviesť v dochádzke, nakoľko ona sa dožaduje prítomnosti. Zákonník práce to ale rieši neprítomnosťou a náhradou mzdy. Existuje nejaký nový predpis, na základe ktorého je možné jej dať prítomnosť, či samovzdelávanie, keď zamestnanec študuje?
Usporiadat
Zimama Zimama

Zimama je offline (nepripojený) Zimama

Sabadka Pozri príspevok
Mojko musím ťa sklamať - ak máte len zamestnaneckú radu, alebo zamestnaneckého dôverníka a nemáte odbory, tak z vyššej kolektívnej zmluvy môžete ťažiť len 37,5 hodinový pracovný týždeň a 9 týždňov dovolenku, toto zapracujete do internej smernice a túto svojím podpisom odobrí zamestnanecký dôverník alebo zamestnanecká rada. Iné výhody plynúce z vyššej kolektívnej zmluvy nie. Ale možno budú nejaké zmeny v novom ZP od 1.1.2013. Čo sa týka účinnosti internej smernice, môžete dať aj spätnú platnosť, žiadny zákon to výslovne nezakazuje.
Vďaka, akurát nerozumiem, prečo, keď v ZP sa uvádza, že "zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník môže uzatvoriť so zamestnávateľom dohodu, ktorá upravuje pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania v rozsahu ako je ich možné dohodnúť v kolektívnej zmluve"(§ 233a).
Alebo to upravuje ešte nejaký ďalší (vykonávací) predpis?
Lebo kdesi z netu som si stiahla aj jednotlivé paragrafy, ktorých sa môže kolektívna zmluva týkať, a bol tam aj § o vzdelávaní zamestnancov (tuším 153).
0 0
doktor01 doktor01

doktor01 je offline (nepripojený) doktor01

"tak z vyššej kolektívnej zmluvy môžete ťažiť len 37,5 hodinový pracovný týždeň a 9 týždňov dovolenku"
Ak zamestnávateľ postupuje pri odmeňovaní podľa zákona 553, ak vyššia kolektívna zmluva sa na vás automaticky vzťahuje bez ohľadu či máte alebo nemáte odbory alebo dôverníka!!!!

"Čo sa týka účinnosti internej smernice, môžete dať aj spätnú platnosť, žiadny zákon to výslovne nezakazuje." Stačí poznať základné zásady tvorby právnych noriem, predpisov... Retroaktivita je neprípustná!!!! Všetky takéto pracovnoprávne veci (povinnosti, výhody a podmienky práce) sa riešia v pracovnom poriadku alebo kolektívnej zmluve, Dohode so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom

ZP
§ 84
Pracovný poriadok


(1) Zamestnávateľ môže vydať pracovný poriadok po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný.

(2) Pracovný poriadok bližšie konkretizuje v súlade s právnymi predpismi ustanovenia tohto zákona podľa osobitných podmienok zamestnávateľa.

(3) Pracovný poriadok je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých jeho zamestnancov. Nadobúda účinnosť dňom, ktorý je v ňom určený, najskôr však dňom, keď bol u zamestnávateľa zverejnený.

(4) Každý zamestnanec musí byť s pracovným poriadkom oboznámený. Pracovný poriadok musí byť každému zamestnancovi prístupný.
Naposledy upravil doktor01 : 07.11.12 at 22:15
0 0
Zimama Zimama

Zimama je offline (nepripojený) Zimama

doktor01 Pozri príspevok
tak z vyššej kolektívnej zmluvy môžete ťažiť len 37,5 hodinový pracovný týždeň a 9 týždňov dovolenku
Ak zamestnávateľ postupuje pri odmeňovaní podľa zákona 553, ak vyššia kolektívna zmluva sa na vás automaticky vzťahuje bez ohľadu či máte alebo nemáte odbory alebo dôverníka!!!!

Čo sa týka účinnosti internej smernice, môžete dať aj spätnú platnosť, žiadny zákon to výslovne nezakazuje. Stačí poznať základné zásady tvorby právnych noriem, predpisov... Retroaktivita je neprípustná!!!! Všetky takéto pracovnoprávne veci (povinnosti, výhody a podmienky práce) sa riešia v pracovnom poriadku alebo kolektívnej zmluve, Dohode so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom

ZP
§ 84
Pracovný poriadok(1) Zamestnávateľ môže vydať pracovný poriadok po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný.

(2) Pracovný poriadok bližšie konkretizuje v súlade s právnymi predpismi ustanovenia tohto zákona podľa osobitných podmienok zamestnávateľa.

(3) Pracovný poriadok je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých jeho zamestnancov. Nadobúda účinnosť dňom, ktorý je v ňom určený, najskôr však dňom, keď bol u zamestnávateľa zverejnený.

(4) Každý zamestnanec musí byť s pracovným poriadkom oboznámený. Pracovný poriadok musí byť každému zamestnancovi prístupný.
mierne - tak tomuto príspevku celkom nerozumiem - neviem, či všetky vety v ňom sú "Tvoje" alebo si niečo citoval zo Sabadkinho príspevku a niečo pridal svoje...
0 0
Zimama Zimama

Zimama je offline (nepripojený) Zimama

doktor01 Pozri príspevok
tak z vyššej kolektívnej zmluvy môžete ťažiť len 37,5 hodinový pracovný týždeň a 9 týždňov dovolenku
Ak zamestnávateľ postupuje pri odmeňovaní podľa zákona 553, ak vyššia kolektívna zmluva sa na vás automaticky vzťahuje bez ohľadu či máte alebo nemáte odbory alebo dôverníka!!!!

Čo sa týka účinnosti internej smernice, môžete dať aj spätnú platnosť, žiadny zákon to výslovne nezakazuje. Stačí poznať základné zásady tvorby právnych noriem, predpisov... Retroaktivita je neprípustná!!!! Všetky takéto pracovnoprávne veci (povinnosti, výhody a podmienky práce) sa riešia v pracovnom poriadku alebo kolektívnej zmluve, Dohode so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom
.................

Googlim o dušu a k Tvojej vete: "Retroaktivita je neprípustná!!!!" som našla toto: http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?...rticleId=27893 , z čoho citujem napr.:

"Kolektívne zmluvy sú platné odo dňa ich uzatvorenia. Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov účinnosť kolektívnej zmluvy sa začína prvým dňom obdobia, na ktoré sa zmluva uzavrela, a končí sa uplynutím tohto obdobia, pokiaľ doba účinnosti niektorých záväzkov nie je v KZ dojednaná odchylne. Z uvedeného vyplýva, že účinnosť KZ môže pôsobiť aj spätne, pred dňom jej platnosti."

Takže ako je to s tou reotroaktivitou?????
0 0
doktor01 doktor01

doktor01 je offline (nepripojený) doktor01

Retroaktivita -už z logického hľadiska je zjavné, že ťa nemôže niekto napr: trestať za niečo čo bolo prijaté až potom ako sa to stalo. Príklad: z práce si odišla 5.9.2012 o 13.00 tak ako to bolo dohodnuté v KZ. V októbri sa prijala nová KZ v ktorej sa ako ústupok za zvýšenia mzdy dohodla pracovná doba predlžená do 14.00 hod. Vieš si predstaviť, že by ťa niekto postihoval spätne za niečo čo v danej dobe ani neexistovalo?
PS: je potrebné rozlišovať medzi platnosťou zmluvy a účinnosťou zmluvy
0 0
Zimama Zimama

Zimama je offline (nepripojený) Zimama

doktor01 Pozri príspevok
Retroaktivita -už z logického hľadiska je zjavné, že ťa nemôže niekto napr: trestať za niečo čo bolo prijaté až potom ako sa to stalo. Príklad: z práce si odišla 5.9.2012 o 13.00 tak ako to bolo dohodnuté v KZ. V októbri sa prijala nová KZ v ktorej sa ako ústupok za zvýšenia mzdy dohodla pracovná doba predlžená do 14.00 hod. Vieš si predstaviť, že by ťa niekto postihoval spätne za niečo čo v danej dobe ani neexistovalo?
PS: je potrebné rozlišovať medzi platnosťou zmluvy a účinnosťou zmluvy
Možno máš pravdu (), ale my sa tu bavíme o niečom inom - aspoň ja to tak vnímam.
A KZ môže byť - aspoň ja tomu tak rozumiem - podpísaná napr. 20.02.2012 s účinnosťou od 01.01.2012 - či?
0 0
Zimama Zimama

Zimama je offline (nepripojený) Zimama

Konečne som našla, čo hľadám!!!!!! Dá sa to! - na Obvodnom úrade v Dolnom Kubíne hádam vedia, čo robia, či...?

https://docs.google.com/viewer?a=v&q...reaBbeEGiqOmBw

Poprečitovala som kopu kolektívnych zmlúv - niektoré len trápne opisujú paragrafy Zákonníka práce, alebo Školského zákona alebo 553-ky, a neprinášajú pre zamestnancov prakticky žiadne "výhody" nad rámec týchto zákonov, ktoré tak či tak platia (len sa v KZ zaväzujú, že ich budú dodržiavať), ale taký Štátny geologický ústav Dionýza Štúra - to je už iný level, aspoň mne sa ich KZ veľmi páči.

(Takže konečne môžem ísť s pocitom dobre vykonanej práce spinkať...
)
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať