Zavrieť

Porady

vrátenie daru - je právne možné?

Spoločne sme s bývalou manželkou darovali podiel na nehnuteľnosti deťom. Medzičasom sme sa rozviedli, vzťahy s deťmi sa zmenili k horšiemu, chcem od nich späť darovaný podiel. Je to vôbec právne možné, keďže sme ten dar dali spoločne s manželkou ( mali sme vtedy BSM ) Teraz sme už rozvedení, BSM je stále nerozdelené. Ďakujem Michal
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Pokiaľ nie je zaniknuté BSM vyporiadané, riadi sa právnym vzťahom najbližším - teda ako BSM (§ 853 OZ). Teraz by mohli požiadať o vrátenie daru len obaja darcovia.
  Darovaná nehnuteľnosť nebude predmetom vyporiadania BSM. Ak by jeden z manželov po vyporiadaní BSM bol v práve žiadať dar späť, mohol by žiadať len 1/2 akoby vyporiadanú časť z BSM.
  Zhoršenie vzťahov s deťmi však nedáva právo žiadať vrátenie daru.

  Hlasovalo 5 pouzivatelov

  Užitočné (5)
  Stefan2005, arizona, Danielle369, Lubaba, Flinstone
  5

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  MIRAMAR626 Pozri príspevok
  Spoločne sme s bývalou manželkou darovali podiel na nehnuteľnosti deťom. Medzičasom sme sa rozviedli, vzťahy s deťmi sa zmenili k horšiemu, chcem od nich späť darovaný podiel. Je to vôbec právne možné, keďže sme ten dar dali spoločne s manželkou ( mali sme vtedy BSM ) Teraz sme už rozvedení, BSM je stále nerozdelené. Ďakujem Michal
  Áno, je to možné.

  draik je offline (nepripojený) draik

  draik
  Možné to síce je, ale len zo zákonom uvedených dôvodov. Právo darcu domáhať sa vrátenie daru nastáva vtedy, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Hrubé porušenie dobrých mravov nie je presne definované, ide napríklad o neposkytnutie potrebnej pomoci, násilie a pod.

  doktor23 je offline (nepripojený) doktor23

  právnik - nesporová agenda (nezastupujem na súde, nie som advokát) ...viac doktor23
  Alebo sa môžete s deťmi dohodnúť na vrátení daru .....

  arizona je offline (nepripojený) arizona

  arizona
  Tweety Pozri príspevok
  Áno, je to možné.
  Poznam osobne jeden pripad, ked manzela darovali detom dom.
  Po case sa jeden z darcov domahal vratenia daru,ale sud to odmietol s oddovodnenim, ze by sa museli domahat obaja manzelia,nakolko dom darovali spolocne.

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  arizona Pozri príspevok
  Poznam osobne jeden pripad, ked manzela darovali detom dom.
  Po case sa jeden z darcov domahal vratenia daru,ale sud to odmietol s oddovodnenim, ze by sa museli domahat obaja manzelia,nakolko dom darovali spolocne.
  Ale oni už nimi nie sú.

  mattto je offline (nepripojený) mattto

  mattto
  Tweety Pozri príspevok
  Ale oni už nimi nie sú.
  a akú časť môže darca pýtať späť? môže pýtať vrátenie daru - celého domu, keď dom patril do BSM? Ak by mu súd vyhovel, čo by robila exmanželka, keby aj ona chcela vrátanie daru, ale celý dar by bol už vrátený iba jednému z (bývalých) manželov?

  draik je offline (nepripojený) draik

  draik
  arizona Pozri príspevok
  Poznam osobne jeden pripad, ked manzela darovali detom dom.
  Po case sa jeden z darcov domahal vratenia daru,ale sud to odmietol s oddovodnenim, ze by sa museli domahat obaja manzelia,nakolko dom darovali spolocne.
  Najvyšší súd svojho času rozhodol, že žiadať vrátenie daru, ktorý bol v BSM, môže aj jeden z manželov. Vychádzal o.i. zo skoršej judikatúry, že v prípade BSM má každý z manželov právo k celej veci.

  draik je offline (nepripojený) draik

  draik
  mattto Pozri príspevok
  a akú časť môže darca pýtať späť? môže pýtať vrátenie daru - celého domu, keď dom patril do BSM? Ak by mu súd vyhovel, čo by robila exmanželka, keby aj ona chcela vrátanie daru, ale celý dar by bol už vrátený iba jednému z (bývalých) manželov?
  Celý dar. Keďže už neexistuje BSM, tak by mala ísť nehnuteľnosť do podielového spoluvlastníctva.

  mattto je offline (nepripojený) mattto

  mattto
  draik Pozri príspevok
  Najvyšší súd svojho času rozhodol, že žiadať vrátenie daru, ktorý bol v BSM, môže aj jeden z manželov. Vychádzal o.i. zo skoršej judikatúry, že v prípade BSM má každý z manželov právo k celej veci.
  zaujímavé, rád by som si ho pozrel a naučil sa niečo nové, nevieš č.k.?

  mattto je offline (nepripojený) mattto

  mattto
  draik Pozri príspevok
  Celý dar. Keďže už neexistuje BSM, tak by mala ísť nehnuteľnosť do podielového spoluvlastníctva.
  do podielového spoluvlastníctva koho? manžela a obdarovaného? alebo oboch manželov aj keď druhý manžel vrátenie daru nežiada?

  draik je offline (nepripojený) draik

  draik
  mattto Pozri príspevok
  zaujímavé, rád by som si ho pozrel a naučil sa niečo nové, nevieš č.k.?
  5 Cdo 255/2007

  ATOSKA je offline (nepripojený) ATOSKA

  ATOSKA
  Dobrý večer,
  chcela by som Vás poprosiť o radu.
  So synom sme sa od manžela museli odsťahovať z miesta trvalého bydliska.Minulý rok sme s manželom darovali nehnuteľnosť synovi aj so zriadením vecného bremena. Tieto body sú zahrnuté v darovacejzmluve:
  1. Obdarovaný zriaďuje k nehnuteľnosti špecifikovanej v čl.I vecné bremeno strpieť bezodplatne doživotné bývanie a užívanie celejnehnuteľnosti v prospech darcov.
  2. Darcovia sa zaväzujú primeraným spôsobom podieľať sa nauhrádzaní všetkých mesačných nákladov spojených s užívaním celej nehnuteľnostiaj po uskutočnení jeho prevodu v období, v ktorom budú využívať právo vecnéhobremena podľa bodu 1. tohto článku. Ďalej sa darcovia zaväzujú primeranýmspôsobom podieľať sa na úhradách spojených s údržbou a opravami nehnuteľnostiuvedenej v čl. I. tejto zmluvy.
  3. Obdarovaný sa zaväzuje, že zabezpečí v prípade úmrtiadarcov ich pohreb.
  4. Obdarovaný je povinný darcom poskytovať tri krát dennestravu, z toho jednu teplú denne, zaistiť teplú a studenú vodu, vykurovaniemiestností darcom užívaných, nakupovať z prostriedkov darcov podľa jehomožností, raz týždenne vyprať a vyžehliť bielizeň, upratať nehnuteľnosť a razza 3 roky ju vymaľovať, v prípade choroby darcov zaistiť ošetrenie, privolaťlekársku pomoc alebo darcov odviesť k lekárovi.

  Momentálne so synom bývamev prenajatej garsonke cca 200 km od trvalého bydliska. Manžel sa synovi vyhráža súdom, že si neplní povinnosti vyplývajúce z darovacej zmluvy.
  Syn mu navrhol zrušenievecného bremena a písomnú dohodu, že po predaji nehnuteľnosti mu vyplatí jeho polovicu, manžel nesúhlasí. Dožaduje sa vrátenia daru abyzablokoval predaj nehnuteľnosti.
  Taktiež sa dožaduje aby smeprispievali na energie i napriek tomu, že tam už nebývame.
  Ako máme postupovať aby sme sa vyhli súdnym ťahaniciam,psychickému nátlaku a zároveň mohlipredať nehnuteľnosť a vyplatili manžela?
  Z domu sme so synomodišli iba so svojimi osobnými vecamia sme bez finančných prostriedkov.
  Manžel je živnostník , užíva sám nehnuteľnosťa taktiež všetky hnuteľné veci, ktoré patria do BSM.
  Nemáme vysporiadané BSM, nakoľko nemám kde veci uskladniť.
  Ďakujem

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.