Zavrieť

Porady

Falšovanie podpisu (ako súdneho dôkazu číslo 1) poraďte

Dobrý deň,
veľmi rád by som si nechal poradiť, na moju osobu bol vystavený výdajkový pokladničný doklad, ktorý vypísal (vystavovateľ) a rovnako aj podpísal (za mňa) na istú sumu, čo je totálny nezmysel. Podpis sa vôbec nepodobá na môj, je roztrasený a diametrálne odlišný od môjho originál podpisu. Na výdajkovom pokladničnom doklade sa nenachádza ani moja pečiatka. Na základe tohoto dokladu rozhodol vyšší štátny úradník v zrýchlenom konaní platobný rozkaz na moju osobu. Bolo podané odvolanie a bude súd. Na základe akého trestného zákona môžem podať trestné oznámenie na vystavovateľa za falšovanie podpisu? Čo by som si mal k tomu naštudovať? pozrieť ? alebo skontrolovať ?
Za každú radu veľmi veľmi pekne a vopred Ďakujem.
s pozdravom Ing.seclus
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  viktorviktor je offline (nepripojený) viktorviktor

  viktorviktor
  nemusíš nič na základe nejakého zákona, jednoducho oznám na polícii čo si povedel tu, a zostáva ti len čakať a doverovať v spravodlivosť, vyšetrovatel bude postupovať podľa zákona,

  avalik je offline (nepripojený) avalik

  avalik
  Trestný zákon

  § 344
  Marenie spravodlivosti


  (1) Kto v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní

  a) predloží dôkaz, o ktorom vie, že je sfalšovaný alebo pozmenený, na účel použiť ho ako pravý,
  b) falšuje, pozmení alebo marí dôkaz, alebo bráni v získaní dôkazu,
  c) marí alebo bráni prítomnosti alebo výpovedi strany trestného konania, účastníka súdneho konania alebo ich zástupcov v konaní, svedka, znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, alebo
  d) použije násilie, hrozbu násilia alebo hrozbu inej ťažkej ujmy, aby pôsobil na sudcu, stranu trestného konania, účastníka súdneho konania, svedka, znalca, tlmočníka, prekladateľa alebo na orgán činný v trestnom konaní,

  potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak čin uvedený v odseku 1 spácha

  a) v úmysle sebe alebo inému zadovážiť značný prospech alebo spôsobiť značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok,
  b) v úmysle zmariť alebo sťažiť inému uplatnenie jeho základných práv a slobôd,
  c) z osobitného motívu,
  d) ako verejný činiteľ alebo iná osoba v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo
  e) ako osoba vykonávajúca právomoc orgánu riadenia a správy súdov.


  trestné oznamenie ale podaj na neznameho pachatela, pretoze nemas dokazy kto konkretne za teba VPD podpisal.
  ak by si podal trestne oznamenie na konkretnu osobu a nedokaze sa, ze ta osoba to vykonala hrozi ti krive obvinenie
  seclus Ďakujem, toto bola odpoveď ktorú som potreboval, ešte raz všetkým veľmi veľmi pekne Ďakujem. Stihol som aj 80% poznatkov skonzultovať a boli odsúhlasené. Ďakujem 1Dara si super

  Melnick je offline (nepripojený) Melnick

  človek čo opustil Poradu. Melnick
  Žeby Občiansky zákonník :

  § 39


  Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom, alebo účelom odporuje zákonu, alebo ho obchádza, alebo sa prieči dobrým mravom.
  Melnick Nebrať ako správny odkaz. viď príspevok nižšie

  mattto je offline (nepripojený) mattto

  mattto
  Melnick Pozri príspevok
  Žeby Občiansky zákonník :

  § 39


  Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom, alebo účelom odporuje zákonu, alebo ho obchádza, alebo sa prieči dobrým mravom.
  ee toto nie je ten prípad. Platí §40 ods. 3 veta prvá OZ Písomný právny úkon je platný, ak je podpísaný konajúcou osobou;

  pisateľovi: tomuto právnemu úkonu chýbajú aj ostatné náležitosti právneho úkonu (nie je prejavom tvoje vôle atď.) Ide o vyššieho SÚDNEHO úradníka, nie štátneho. Neviem, čo malo byť predmetom plnenia a čo má osvedčovať pokladničný doklad, prípadne sa môže jednať o TČ podvodu.

  riccado je offline (nepripojený) riccado

  riccado
  § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. - Trestný zákon v znení neskorších predpisov

  Podvod

  (1) Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním značnú škodu,
  b) z osobitného motívu, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.

  (4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  c) za krízovej situácie.

  § 14

  Pokus trestného činu

  (1) Pokus trestného činu je konanie, ktoré bezprostredne smeruje k dokonaniu trestného činu, ktorého sa páchateľ dopustil v úmysle spáchať trestný čin, ak nedošlo k dokonaniu trestného činu.
  (2) Pokus trestného činu je trestný podľa trestnej sadzby ustanovenej na dokonaný trestný čin.
  (3) Trestnosť pokusu trestného činu zaniká, ak páchateľ dobrovoľne
  a) upustil od ďalšieho konania potrebného na dokonanie trestného činu a odstránil nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom z podniknutého pokusu, alebo
  b) urobil o pokuse trestného činu oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru v čase, keď nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom z podniknutého pokusu, sa mohlo ešte odstrániť; vojak môže toto oznámenie urobiť aj svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu a osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby aj príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže.
  (4) Ustanovením odseku 3 nie je dotknutá trestnosť páchateľa za iný trestný čin, ktorý už týmto konaním spáchal.

  seclus je offline (nepripojený) seclus

  seclus
  ďakujem Vám za fantastické odpovede, každopádne aj ja som našiel zákon 300/2005 a paragraf 221. ale o paragrafe 14 neviem to som si ešte nestihol pozrieť. Podali sme odvolanie voči rozhodnutiu vyššieho štátneho úradníka, a na súde ( priamo na súde ) chceme podať trestné oznámenie na konkrétneho páchateľa, ktorý vystavil doklad spolu aj so sfalšovaným podpisom.
  Podľa môjho názoru (akonáhle rozhodol štátny úradník) o veci v prospech navrhovateľa a v neprospech mňa odporcu v tom momente je možné aplikovať zákon 221 PODVOD s cieľom obohatiť sa, na základe zavádzania niekoho ( v tomto prípade štátneho úradníka ) do omylu.
  Súhlasíte ? s pozdravom a znova obrovským poďakovaním seclus :-)

  mattto je offline (nepripojený) mattto

  mattto
  seclus Pozri príspevok
  ďakujem Vám za fantastické odpovede, každopádne aj ja som našiel zákon 300/2005 a paragraf 221. ale o paragrafe 14 neviem to som si ešte nestihol pozrieť. Podali sme odvolanie voči rozhodnutiu vyššieho štátneho úradníka, a na súde ( priamo na súde ) chceme podať trestné oznámenie na konkrétneho páchateľa, ktorý vystavil doklad spolu aj so sfalšovaným podpisom.
  Podľa môjho názoru (akonáhle rozhodol štátny úradník) o veci v prospech navrhovateľa a v neprospech mňa odporcu v tom momente je možné aplikovať zákon 221 PODVOD s cieľom obohatiť sa, na základe zavádzania niekoho ( v tomto prípade štátneho úradníka ) do omylu.
  Súhlasíte ? s pozdravom a znova obrovským poďakovaním seclus :-)
  čítaš ty naše príspevky?

  1. ide o vyššieho súdneho (nie štátneho) úradníka
  2. na súde ti nikto nespíše trestné oznámenie
  3. tvoje rozobratie skutkovej podstaty je nesprávne

  ak chceš poradiť, napíš konkrétne, čo sa malo stať, inak bude diskusia iba mlátenie prázdnej slamy

  seclus je offline (nepripojený) seclus

  seclus
  Ospravedlňujem sa, čítam Vaše príspevky, áno máte pravdu ide o vyššieho súdneho úradníka. Konkrétne napíšem čo sa malo stať: Na moju osobu bolo vystavený výdajkový pokladničný doklad na sumu okolo 400Eur - ktoré som nikdy neprevzal. Výdajkový pokladničný doklad vystavil navrhovateľ, samozrejme že podpis je sfalšovaný. Chcem vedieť či máme (ozaj v predstihu podať trestné oznámenie) na políciu vo veci (neviem) falšovanie súdneho dôkazu. Alebo stačí na súde predložiť podpisové vzory ( moje samozrejme ) s tým že chceme podať trestné oznámenie ?
  Lebo viktorviktor napísal aby som to dal na prešetrenie polícií. Súd je už v pondelok a ja som odborník z iných oblastí ( žiaľ nie z práva ). Ak je treba opíšem celú situáciu.
  ďakujem Mattto

  mattto je offline (nepripojený) mattto

  mattto
  seclus Pozri príspevok
  Ospravedlňujem sa, čítam Vaše príspevky, áno máte pravdu ide o vyššieho súdneho úradníka. Konkrétne napíšem čo sa malo stať: Na moju osobu bolo vystavený výdajkový pokladničný doklad na sumu okolo 400Eur - ktoré som nikdy neprevzal. Výdajkový pokladničný doklad vystavil navrhovateľ, samozrejme že podpis je sfalšovaný. Chcem vedieť či máme (ozaj v predstihu podať trestné oznámenie) na políciu vo veci (neviem) falšovanie súdneho dôkazu. Alebo stačí na súde predložiť podpisové vzory ( moje samozrejme ) s tým že chceme podať trestné oznámenie ?
  Lebo viktorviktor napísal aby som to dal na prešetrenie polícií. Súd je už v pondelok a ja som odborník z iných oblastí ( žiaľ nie z práva ). Ak je treba opíšem celú situáciu.
  ďakujem Mattto
  nerozumiem, navrhovateľ disponuje dokladom, že si prevzal 400 EUR, ty si ich neprevzal, prečo ťa teraz žaluje? pýta ich späť?

  seclus je offline (nepripojený) seclus

  seclus
  Takže: čo je podstatou, november 2010 som frajerke s ktorou sme spolu žili opravoval auto, objednal som z auto-pela ND oba diely stáli 100 Eur, tých 100 eur mi aj dala, auto bolo v poriadku všetko išlo ako malo. za pár mesiacov ( ako sme sa rozišli ) mi prišla žiadosť o uznanie reklamácie že sa auto pokazilo ( medzi tým najazdila 70 000 kilometrov ) a auto má v podnikaní. Síce mám živnosť ale robil som jej to ako priateľke zadarmo, bez žiadneho dokladu samozrejme. lebo moja živnosť nezahrňuje opravu auta. A teraz po určitom čase ma dala na súd s tým že dodala ku žiadosti o zrýchlené konanie doklad z auto pella ( ktorý nieje na meno ) a výdajkový pokladničný doklad s mojím sfalšovaným podpisom s tým že mi dala na tom doklade asi 400 Eur. Nikdy som tie peniaze neprebral a ani nič nepodpísal, pomohol som jej ako som vedel a mám také tušenie že ide o pomstu. PS samozrejme že sfalšovaný doklad vydala na moju živnosť. a auto sa údajne pokazilo 5 a pol mesiaca po tom ako som ho robil a mesiac po tom ako sme sa rozišli.
  Ide o to či mám podať trestné oznámenie na falšovanie súdneho dôkazu pred alebo po pojednávaní.

  buchač je offline (nepripojený) buchač

  Niektorí ľudia sú ako oblaky. Keď nevidím v debate ich nick, hneď je krajší deň. ...viac buchač
  mattto Pozri príspevok
  nerozumiem, navrhovateľ disponuje dokladom, že si prevzal 400 EUR, ty si ich neprevzal, prečo ťa teraz žaluje? pýta ich späť?
  matto sa už raz pýtal , no odpoveď je teda fakticky zaujímavá .......

  seclus Pozri príspevok
  Dobrý deň,
  veľmi rád by som si nechal poradiť, na moju osobu bol vystavený výdajkový pokladničný doklad, ktorý vypísal (vystavovateľ) a rovnako aj podpísal (za mňa) na istú sumu, čo je totálny nezmysel. Podpis sa vôbec nepodobá na môj, je roztrasený a diametrálne odlišný od môjho originál podpisu. Na výdajkovom pokladničnom doklade sa nenachádza ani moja pečiatka. Na základe tohoto dokladu rozhodol vyšší štátny úradník v zrýchlenom konaní platobný rozkaz na moju osobu. Bolo podané odvolanie a bude súd. Na základe akého trestného zákona môžem podať trestné oznámenie na vystavovateľa za falšovanie podpisu? Čo by som si mal k tomu naštudovať? pozrieť ? alebo skontrolovať ?
  Za každú radu veľmi veľmi pekne a vopred Ďakujem.
  s pozdravom Ing.seclus
  seclus Pozri príspevok
  Takže: čo je podstatou, november 2010 som frajerke s ktorou sme spolu žili opravoval auto, objednal som z auto-pela ND oba diely stáli 100 Eur, tých 100 eur mi aj dala, auto bolo v poriadku všetko išlo ako malo. za pár mesiacov ( ako sme sa rozišli ) mi prišla žiadosť o uznanie reklamácie že sa auto pokazilo ( medzi tým najazdila 70 000 kilometrov ) a auto má v podnikaní. Síce mám živnosť ale robil som jej to ako priateľke zadarmo, bez žiadneho dokladu samozrejme. lebo moja živnosť nezahrňuje opravu auta. A teraz po určitom čase ma dala na súd s tým že dodala ku žiadosti o zrýchlené konanie doklad z auto pella ( ktorý nieje na meno ) a výdajkový pokladničný doklad s mojím sfalšovaným podpisom s tým že mi dala na tom doklade asi 400 Eur. Nikdy som tie peniaze neprebral a ani nič nepodpísal, pomohol som jej ako som vedel a mám také tušenie že ide o pomstu. PS samozrejme že sfalšovaný doklad vydala na moju živnosť. a auto sa údajne pokazilo 5 a pol mesiaca po tom ako som ho robil a mesiac po tom ako sme sa rozišli.
  Ide o to či mám podať trestné oznámenie na falšovanie súdneho dôkazu pred alebo po pojednávaní.
  ...no ako to povedať .....že nechápačka ???

  Na Tvoju osobu niekto vystavil doklad ...budiž ........ale prečo potom operuješ argumentom o tej svojej pečiatke ???

  seclus je offline (nepripojený) seclus

  seclus
  Áno žiada späť sumu 400 Eur, a plus žiada späť náhradu škody a ušlého zisku, plus náklady na právnika čo spolu číní 1500 Eur, a prečo som spomenul svoju pečiatku ? prečo operujem s pečiatkou ?
  výdavkový pokladničný doklad by mal byť na konkrétnu osobu ( v tomto prípade moju ako živnostníka ) opatrený mojím podpisom, ani neviem prečo som spomenul moju pečiatku, keby som mal
  dosť času naštudujem si to, ale tým že ten čas nemám obraciam sa na Vás.

  viktorviktor je offline (nepripojený) viktorviktor

  viktorviktor
  nemudruj stále. podľa teba priateľka sfalšovala tvoj podpis, bolo rozhodnuté aby si všetko zaplatil, choď na políciu oznám falšovanie podpisu a buď ťa vyhodia aby si počkal do skončenia súdu a prišiel potom, alebo ťa vypočujú hneď.
  seclus Nechcem mudrovať, to v žiadnom prípade. ďakujem za radu - nevedel som či to mám urobiť v predstihu (pojednávania). ďakujem za radu. Podľa môjho názoru je to zákon 344 - 1 písmeno (a). Uvidíme čo povie polícia. Myslím že môžem ukončiť tému vďaka VÁM.
  misoft A požiadaj aj o grafologickú expertízu (ale si priplatíš, to potom môžeš žiadať od "podvodníčky" späť). Expertíza sa potom môže použiť aj ako dôkaz proti nej.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.