Zavrieť

Porady

Náklady po ukončení živnosti

Poraďte prosím,
v roku 2011 som bola živnostníčkou len do konca júna, potom na materskej. Môžem si dať do nákladov aj faktúry, ktoré som uhradila v druhej polovici roka /dlžné nájomné/?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

  Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac Zita5
  peopeo Pozri príspevok
  Poraďte prosím,
  v roku 2011 som bola živnostníčkou len do konca júna, potom na materskej. Môžem si dať do nákladov aj faktúry, ktoré som uhradila v druhej polovici roka /dlžné nájomné/?
  Môj názor je , že ak ste ukončili živnosť tak upravujete ZD §17 odst.8 .V tejto úprave sa okrem iného aj odzrkadlia Vaše záväzky,ktoré neboli do dňa ukončenia živnosti resp.pozastavenia uhradené .

  Základ dane upravujete riadne v peňažnom denníku , cez účtovné uzávierkové operácie ku dňu ukončenia živnosti .

  Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

  Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac Zita5
  tibor1000 Pozri príspevok
  Dobrý deň. Ja mám trošku podobný problém:
  živnostník ukončil živnost 30.4.2011. od mája 2011 do septembra mal ešte douhrádzané odberateľské faktúry,aj odvody platil..
  od 1.5.2011 tieto výdavky+ príjmy nebudem účtovať cez pokladničné doklady a banku,ale cez interné doklady - ako uzávierkové operácie?

  a ešte ma prosím zaujíma-podnikateľ má bankový účet (nie podnikateľský ,ale flexiúčet),ale celý som ho do 30.4.2011 účtoval,je tam zostatok
  ked končí žívnost-mám účet vynulovať-ako osobná spotreba??

  Dakujem vopred moc
  Podľa zákona o účtovníctve
  § 16
  Otvorenie a uzavretie účtovných kníh

  (6) Účtovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou, uzavrie účtovné knihy vždy

  a) k poslednému dňu účtovného obdobia,
  b) ku dňu skončenia podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
  c) ku dňu predchádzajúcemu deň účinnosti vyhlásenia konkurzu.

  TRETIA ČASŤ
  ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA


  § 17
  (6) Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy, keď uzavrie účtovné knihy podľa § 16. Pri zlúčení nástupnícka účtovná jednotka neuzavrie účtovné knihy, pričom zisťuje konečné stavy účtov na účely zostavenia otváracej súvahy. Ak uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia, zostavuje účtovnú závierku ako riadnu, v ostatných prípadoch uzavretia účtovných kníh uvedených v § 16 zostavuje účtovnú závierku ako mimoriadnu. Ak deň, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka alebo mimoriadna účtovná závierka, je totožný s dňom priebežnej účtovnej závierky, priebežná účtovná závierka sa nezostavuje. Ak deň, ku ktorému sa zostavuje mimoriadna účtovná závierka, je totožný s dňom riadnej účtovnej závierky, zostavená účtovná závierka sa považuje aj za riadnu účtovnú závierku.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Citovala som znenia zákona o účtovníctve, aby ste z uvedeného videli , že vlastne ku dňu ukončenia podnikania uzavriete účtovné knihy a po tomto dni vlastne už neúčtujete .
  Z uvedeného vyplýva, že uzavriete Knihu pohľadávok - všetky neuhradené FA zaúčtujete cez účtovné uzávierkové operácie interným dokladom (ako nepeňažná operácia)do príjmov OVZD podľa jednotlivého členenia príjmov .
  Taktiež postupujete aj pri záväzkoch ,uzavriete Knihu záväzkov (všetky záväzky do dňa ukončenia podnikania ) a zaúčtujete do peňažného denníka cez účtovné uzávierkové operácie do výdavkov podľa jednotlivého členenia (ovplyvňujúce ZD a neovplyvňujúce ZD).

  Bankový účet - s tým nerobte nič , jednoducho bude mať zostatok ku dňu ukončenia podnikania a tento bude vykázaný vo Výkaze o majetku a záväzkoch .Tým zostatkom končí.Potom sa už rozhodne SZČO ako s účtom naloží, či si ho nechá, lebo účet zruší.Nemôžete ho vynulovať len zápisom výber, lebo sa to nezakladá na skutočnosti , že nastal výber.Ten nenastal.Tak účet bude vykazovať zostatok .

  beroun je offline (nepripojený) beroun

  beroun
  ÁNO, ak je to vo Vašom prípade daňovo uznaný výdavok, tak aj keby ste ho uhradili aj napr. 31.10.2012, tak môžete podať dodatočné daňové priznanie a nedostanete sankciu. Túto skutočnosť však musíte uviesť v daňovom priznaní podľa poučenia k vyplneniu. Vo vašom prípade ho zahrniete do riadneho priznania v roku 2011.
  §32, ods.12 zákona o DzP:
  "(12) Ak daňovník po skončení podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu (§ 17 ods. 9) dodatočne príjme zdaniteľné príjmy súvisiace s týmito činnosťami alebo v súvislosti s týmito činnosťami dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené na tieto činnosti, o tieto prijaté alebo zaplatené sumy, zvýši príjmy alebo daňové výdavky za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom (§ 17 ods. 9). Ak daňovník podá daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom, len z tohto dôvodu, neuplatní sa postup podľa osobitného predpisu.146a) Ak je pre daňovníka výhodnejšie zahrnúť tieto prijaté alebo zaplatené sumy do základu dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom takéto sumy prijal alebo zaplatil, uplatní tento výhodnejší postup. Rovnako postupuje aj daňovník, ktorý vráti príjmy, ktoré zahrnul do základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 až 8 v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach."

  Niuška je offline (nepripojený) Niuška

  Niuška
  otázka je trošku zavádzajúca...treba ju upresniť. Ona je živnostníčka a t. č. je na materskej, alebo BOLA živnostníčka a v júli ukončila živnosť a je na materskej?! Autorka by mala príspevok vysvetliť lepšie...mne z toho vyplýva, že živnosť neukončila...
  peopeo živnosť som ukončila v júni 2011 a momentálne som doma s bábom

  tibor1000 je offline (nepripojený) tibor1000

  tibor1000
  Dobrý deň. Ja mám trošku podobný problém:
  živnostník ukončil živnost 30.4.2011. od mája 2011 do septembra mal ešte douhrádzané odberateľské faktúry,aj odvody platil..
  od 1.5.2011 tieto výdavky+ príjmy nebudem účtovať cez pokladničné doklady a banku,ale cez interné doklady - ako uzávierkové operácie?

  a ešte ma prosím zaujíma-podnikateľ má bankový účet (nie podnikateľský ,ale flexiúčet),ale celý som ho do 30.4.2011 účtoval,je tam zostatok
  ked končí žívnost-mám účet vynulovať-ako osobná spotreba??

  Dakujem vopred moc

  tibor1000 je offline (nepripojený) tibor1000

  tibor1000
  Zita5 Pozri príspevok
  Podľa zákona o účtovníctve
  § 16
  Otvorenie a uzavretie účtovných kníh

  (6) Účtovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou, uzavrie účtovné knihy vždy

  a) k poslednému dňu účtovného obdobia,
  b) ku dňu skončenia podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
  c) ku dňu predchádzajúcemu deň účinnosti vyhlásenia konkurzu.

  TRETIA ČASŤ
  ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA


  § 17
  (6) Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy, keď uzavrie účtovné knihy podľa § 16. Pri zlúčení nástupnícka účtovná jednotka neuzavrie účtovné knihy, pričom zisťuje konečné stavy účtov na účely zostavenia otváracej súvahy. Ak uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia, zostavuje účtovnú závierku ako riadnu, v ostatných prípadoch uzavretia účtovných kníh uvedených v § 16 zostavuje účtovnú závierku ako mimoriadnu. Ak deň, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka alebo mimoriadna účtovná závierka, je totožný s dňom priebežnej účtovnej závierky, priebežná účtovná závierka sa nezostavuje. Ak deň, ku ktorému sa zostavuje mimoriadna účtovná závierka, je totožný s dňom riadnej účtovnej závierky, zostavená účtovná závierka sa považuje aj za riadnu účtovnú závierku.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Citovala som znenia zákona o účtovníctve, aby ste z uvedeného videli , že vlastne ku dňu ukončenia podnikania uzavriete účtovné knihy a po tomto dni vlastne už neúčtujete .
  Z uvedeného vyplýva, že uzavriete Knihu pohľadávok - všetky neuhradené FA zaúčtujete cez účtovné uzávierkové operácie interným dokladom (ako nepeňažná operácia)do príjmov OVZD podľa jednotlivého členenia príjmov .
  Taktiež postupujete aj pri záväzkoch ,uzavriete Knihu záväzkov (všetky záväzky do dňa ukončenia podnikania ) a zaúčtujete do peňažného denníka cez účtovné uzávierkové operácie do výdavkov podľa jednotlivého členenia (ovplyvňujúce ZD a neovplyvňujúce ZD).

  Bankový účet - s tým nerobte nič , jednoducho bude mať zostatok ku dňu ukončenia podnikania a tento bude vykázaný vo Výkaze o majetku a záväzkoch .Tým zostatkom končí.Potom sa už rozhodne SZČO ako s účtom naloží, či si ho nechá, lebo účet zruší.Nemôžete ho vynulovať len zápisom výber, lebo sa to nezakladá na skutočnosti , že nastal výber.Ten nenastal.Tak účet bude vykazovať zostatok .
  ďakujem moc Zitka
  prosim Vas,a ked živnostnikovi ostava kratkodoby hmotny majetok,s tym tiež predpokladam nič nerobim-alebo ho mam preradit z podnikania do osobneho uživania - tak,aby som ku dnu ukončenia živnosti nemal žiaden majetok?
  ďakujem vopred

  sara-ke je offline (nepripojený) sara-ke

  sara-ke
  tibor1000 Pozri príspevok
  Dobrý deň. Ja mám trošku podobný problém:
  živnostník ukončil živnost 30.4.2011. od mája 2011 do septembra mal ešte douhrádzané odberateľské faktúry,aj odvody platil..
  od 1.5.2011 tieto výdavky+ príjmy nebudem účtovať cez pokladničné doklady a banku,ale cez interné doklady - ako uzávierkové operácie? - takto?

  a ešte ma prosím zaujíma-podnikateľ má bankový účet (nie podnikateľský ,ale flexiúčet),ale celý som ho do 30.4.2011 účtoval,je tam zostatok
  ked končí žívnost-mám účet vynulovať-ako osobná spotreba??

  Dakujem vopred moc
  Dobry den, ja mam taky isty problem prosim odpoved na tento prispevok. Co s tym uctom, treba ho vynulovat? aj pokladnu?
  vdaka

  sara-ke je offline (nepripojený) sara-ke

  sara-ke
  sara-ke Pozri príspevok
  Dobry den, ja mam taky isty problem prosim odpoved na tento prispevok. Co s tym uctom, treba ho vynulovat? aj pokladnu?
  vdaka
  prosim nikto mi neporadi?

  katka 23 je offline (nepripojený) katka 23

  katka 23
  [QUOTE=Zita5;1993586]Podľa zákona o účtovníctve
  § 16
  Otvorenie a uzavretie účtovných kníh

  (6) Účtovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou, uzavrie účtovné knihy vždy

  a) k poslednému dňu účtovného obdobia,
  b) ku dňu skončenia podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
  c) ku dňu predchádzajúcemu deň účinnosti vyhlásenia konkurzu.

  TRETIA ČASŤ
  ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA


  § 17
  (6) Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy, keď uzavrie účtovné knihy podľa § 16. Pri zlúčení nástupnícka účtovná jednotka neuzavrie účtovné knihy, pričom zisťuje konečné stavy účtov na účely zostavenia otváracej súvahy. Ak uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia, zostavuje účtovnú závierku ako riadnu, v ostatných prípadoch uzavretia účtovných kníh uvedených v § 16 zostavuje účtovnú závierku ako mimoriadnu. Ak deň, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka alebo mimoriadna účtovná závierka, je totožný s dňom priebežnej účtovnej závierky, priebežná účtovná závierka sa nezostavuje. Ak deň, ku ktorému sa zostavuje mimoriadna účtovná závierka, je totožný s dňom riadnej účtovnej závierky, zostavená účtovná závierka sa považuje aj za riadnu účtovnú závierku.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Citovala som znenia zákona o účtovníctve, aby ste z uvedeného videli , že vlastne ku dňu ukončenia podnikania uzavriete účtovné knihy a po tomto dni vlastne už neúčtujete .
  Z uvedeného vyplýva, že uzavriete Knihu pohľadávok - všetky neuhradené FA zaúčtujete cez účtovné uzávierkové operácie interným dokladom (ako nepeňažná operácia)do príjmov OVZD podľa jednotlivého členenia príjmov .
  Taktiež postupujete aj pri záväzkoch ,uzavriete Knihu záväzkov (všetky záväzky do dňa ukončenia podnikania ) a zaúčtujete do peňažného denníka cez účtovné uzávierkové operácie do výdavkov podľa jednotlivého členenia (ovplyvňujúce ZD a neovplyvňujúce ZD).

  Bankový účet - s tým nerobte nič , jednoducho bude mať zostatok ku dňu ukončenia podnikania a tento bude vykázaný vo Výkaze o majetku a záväzkoch .Tým zostatkom končí.Potom sa už rozhodne SZČO ako s účtom naloží, či si ho nechá, lebo účet zruší.Nemôžete ho vynulovať len zápisom výber, lebo sa to nezakladá na skutočnosti , že nastal výber.Ten nenastal.Tak účet bude vykazovať zostatok .

  - bankový účet - správne poradila Zita5
  - pokladňa - nulový zostatok , VPD osobná spotreba FO

  Naposledy upravil katka 23 : 15.03.12 at 21:49

  ego.mc je offline (nepripojený) ego.mc

  ? ego.mc
  sara-ke Pozri príspevok
  Dobry den, ja mam taky isty problem prosim odpoved na tento prispevok. Co s tym uctom, treba ho vynulovat? aj pokladnu?
  vdaka
  Môj názor je, že nič nemusíte nulovať a vo výkazoch uvádzate skutočný stav ku dňu, ku ktorému zostavujete uzávierku.

  Salvia je offline (nepripojený) Salvia

  Salvia
  Dobrý deň, môj problém nadväzuje na túto tému. živnostník ukončil živnosť k 30.6.2011, k tomuto dátumu uzavrel účtovné knihy. V septembri 2012 mu vyšiel nedoplatok na RZZP , ktorý je daňový náklad a podľa vyjadrenia DU môže podať dodatočné DP a vrátia mu príslušnú časť zaplatenej dane. Nechápem ale, ako DP podať, keď už sú účt. knihy uzavreté. Jednoducho len nedoplatok v tlačive DP doplniť do výdavkov a výkazy nechať pôvodné ?

  Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

  Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac Zita5
  Salvia Pozri príspevok
  Dobrý deň, môj problém nadväzuje na túto tému. živnostník ukončil živnosť k 30.6.2011, k tomuto dátumu uzavrel účtovné knihy. V septembri 2012 mu vyšiel nedoplatok na RZZP , ktorý je daňový náklad a podľa vyjadrenia DU môže podať dodatočné DP a vrátia mu príslušnú časť zaplatenej dane. Nechápem ale, ako DP podať, keď už sú účt. knihy uzavreté. Jednoducho len nedoplatok v tlačive DP doplniť do výdavkov a výkazy nechať pôvodné ?
  Z poučenia k DP FO "B" za rok 2011

  Z tabuľky 1 sa prenášajú údaje z riadku 9 na stranu 4 do riadku 37 (príjmy) a riadku 38 (výdavky) a z r. 10 na stranu 4 do riadku 45 (príjmy) a riadku 46 (výdavky). Na riadku 39 po vyplnení predchádzajúcich riadkov sa vypočíta základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona a na riadku 47 sa po vyplnení predchádzajúcich riadkov vypočíta základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods.3 zákona. Riadky 41 a 42 a riadky 49 a 50 vypĺňa len daňovník, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva, pričom v XIV. oddiele uvedie položky, o ktoré konkrétne základ dane zvýšil, resp. znížil. Daňovník, ktorý o príjmoch podľa § 6 zákona účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva v nadväznosti na § 8 ods. 4 postupov JÚ v rámci uzávierkových účtovných operácií upravuje všetky uhradené príjmy a výdavky zaúčtované v peňažnom denníku o príjmy, resp. výdavky, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov alebo sa zahrnú do základu dane vo výške a v zdaňovacom období v súlade s ustanoveniami zákona (položky zvyšujúce a znižujúce príjmy a výdavky) a preto takýto daňovník už riadky 41, 42, 49 ani 50 DP typ B nevypĺňa. Tieto riadky vypĺňa daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva len v prípade, ak podáva dodatočné daňové priznanie, nakoľko fyzická osoba dosahujúca príjmy podľa § 6 zákona, ktorá je účtovnou jednotkou nemôže podľa § 16 ods. 9 zákona o účtovníctve otvárať uzavreté účtovné knihy, z dôvodu že nemá obdobie schvaľovania účtovnej závierky. Účtovná závierka fyzickej osoby účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva je zostavená a zároveň aj schválená pripojením podpisového záznamu k jednotlivým súčastiam účtovnej závierky, t.j nemôže podľa § 16 ods. 10 zákona o účtovníctve uzatvorené účtovné knihy znovu otvoriť.

  a k tomu priložím aj tému http://www.porada.sk/t160358-pouceni...k-42-43-a.html

  Je to posunuté trošku , ale princím DDP FO ten istý .

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.