Zavrieť

Porady

Kataster – stavba, ktorá doteraz nebola zapísaná

Máme taký špecifický problém, ktorý sa pokúsim opísať:
Pred pár rokmi sme kúpili v záhradkárskej oblasti chatu s pozemkom, ktorý mal vtedy predajca ešte len prenájme od záhradkárskeho zväzu. Bola to tam bežná prax a vedeli sme, že už sa pracuje na prevode pozemkov do vlastníctva nájomcov. K tomu aj došlo, Pozemkový fond previedol pozemky na nájomcov a my sme aj na katastri úspešne previedli vlastníctvo pozemku na nás. Ide ale o stavbu – chatu, ktorá na tom pozemku je postavená, skolaudovaná a má pridelené súpisné číslo. Na jej zápis do katastra ale nedošlo. Na rozhodnutí o pridelení súpisného čísla je uvedený predošlý vlastník, ale aj jeho manželka, ktorá zomrela pred tým, ako sme to kúpili. Vtedy ale on bol len nájomca pozemku a stavba so súpisným číslom nebola zapísaná na katastri. Teda chata nebola súčasťou dedičského konania. To už dávno prebehlo a my sme žiadali po našej kúpe, aby podal návrh na dodatočné dedičské konanie, aby sa stal jediným vlastníkom stavby a zapísal ju do katastra, potom by sme mohli my dať návrh na vklad na základe našej kúpnej zmluvy. Lenže rok za rokom ubieha a on dodatočné dedičské nepodal (vyhovára sa na to, že ešte sú aj nejaké akcie v ČR a chce ich do toho zahrnúť). No proste nevieme ho donútiť, aby vec z hľadiska dedičstva uzavrel a my sme mohli stavbu zapísať na katastri na nás (pozemok už je dávno podľa listu vlastníctva náš).
Máme nejaké možnosti, ako celú vec pohnúť dopredu aj bez predošlého vlastníka? Nemôžeme podať návrh na zápis stavby, lebo na rozhodnutí o súpisnom čísle je aj jeho nebohá manželka. Nejaký nápad, ako túto situáciu riešiť? Existuje nejaká možnosť "vydržania" stavby trebárs po 10 rokoch?
Ďakujeme za všetky dobré rady.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Mohol by ti pomôcť tento paragraf katastrálnej vyhlášky 461/2009?

  § 31


  (1) Údaje o práve k stavbe, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie alebo užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť do 1. októbra 1976, sa do operátu katastra zapíšu na základe oznámenia obce, kedy bola stavba postavená, aké jej bolo pridelené súpisné číslo a kto bol jej stavebníkom.

  Erzebeth je offline (nepripojený) Erzebeth

  Erzebeth
  Skúste chatku vydržať. Podmienkou je desaťročné užívanie, dobrá viera, že ste vlastníkmi, (to vy máte, veď ste chatu i s pozemkom kúpili). Potrebujete, aby vám bývalý vlasník podpísal prehlásenie, že ste od neho chatu kúpili, že nemá výhrady k tomu, aby ste si ju majetkoprávne vysporiadali. Nech ti to podpíše overeným podpisom on i jeho deti. Overený podpis nemusí byť, ale pre teba lepšie, ak bude. Potvrdenie z obce, že nehnuteľnosť nie je vo vlastníctve obce. Ak nie je LV, tak všetky doklady o pridelení čísla, povolení stavby a pod. Možno pkn. vložku. Návrh na vydanie notárskeho osvedčenia. Toto zanesieš notárovi. Ak to napísať nevieš, navštív právnika, ten ti to napíše a to potom pôjde notárovi.

  Pe-Mi je offline (nepripojený) Pe-Mi

  Pe-Mi
  Vďaka, týmto smerom so tiež uvažoval. 10 rokov ešte neprešlo, ale počítal som s tým, že sa to nevyrieši ani dovtedy. Máme uzatvorenú riadnu kúpnu zmluvu so všetkými náležitosťami, predávajúci bol ten pán, lebo prenájom pozemku od zväzu bol len na jeho meno. Budem tedy vtedy potrebovať aj to jeho vyhlásenie (+ jeho detí)? Z jeho strany by nemal byť problém, on v týchto veciach s nami dobre komunikuje a podpíše, čo potrebujeme (doteraz sme s ním riešili už viac vecí). Doklady k stavbe mám všetky ja.
  Takže po 10 rokoch sa obrátiť na právnika vo veci vydržania a on mi s tým už bude môcť reálne pohnúť?

  s.renka je offline (nepripojený) s.renka

  s.renka
  Nie je potrebné žiadne vydržanie. Ak je v zmluve, na základe ktorej ste nadobudli pozemok uvedené, že spolu s pozemkom kupujete aj chatu, tak treba ísť na Obecný resp. Mestský úrad, tam požiadať o vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla stavbe. Úrad by Vám to na základe predloženej kúpnej zmluvy a ostatných dokladov od stavby mal vyhotoviť už na Vaše meno. Je možné, že budete potrebovať aj geometrický plán na zameranie tejto stavby - ak ho nemáte (bez toho by ale nemala byť uskutočnená kolaudácia), tak bude treba dať chatu najprv zamerať a rozhodnutie o súpisnom čísle žiadať až keď budete mať hotový geom. plán, lebo zameraním môže dôjsť k zmene čísla parcely, na ktorej je stavba postavená.

  Pe-Mi je offline (nepripojený) Pe-Mi

  Pe-Mi
  V zmluve to je, že je to pozemok aj s chatou (a je tam aj uvedené, že chata nie je v súčasnosti zapísaná v katastri).
  Súpisné číslo už ale stavbe bolo obecným úradom pridelené ešte pred našou kúpou a na tom rozhodnutí je meno predávajúceho aj jeho manželky (ktorá už ale pri predaji nežila, preto ona v zmluve nie je). Preto s takým rozhodnutím o pridelení súpisného čísla nemôžeme ísť na kataster vo veci zápisu stavby do katastra. Alebo sa na to pozerám zle?

  s.renka je offline (nepripojený) s.renka

  s.renka
  Ešte dopĺňam - ja by som to riešila takto z toho dôvodu, lebo keďže bývalý vlastník nedal na kataster zapísať rozhodnutie o určení súpisného čísla, vy teda pôvodné rohodnutie vôbec nemusíte mať, ani nemusíte vedieť, že nejaké súpisné číslo už bolo stavbe pridelené. Preto si žiadajte od OcÚ resp. MsÚ nové rozhodnutie o č. s. (napokon to staré by aj tak už na katastri nespĺňalo svojim obsahom podmienky na zápis do katastra nehnuteľností), priložte k tomu čo treba a odneste na kataster.

  Pe-Mi je offline (nepripojený) Pe-Mi

  Pe-Mi
  Takže podľa tvojho názoru nám na obci dajú nové rozhodnutie o pridelení súpisného čísla a už na naše meno, ak im to doložíme kúpnou zmluvou? To im bude stačiť? Nemali by sa teda pozerať na stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie, na ktorom sú iné mená? Hovorím o papierových dokladoch, lebo oni aj tak všetko vedia – malá obec, tá pracovníčka presne vie, o akú stavbu ide a kto ju postavil

  s.renka je offline (nepripojený) s.renka

  s.renka
  Oni sa môžu pozerať na stavebné povolenie a aj na všetky papiere týkajúce sa chaty (aj by sa mali), podstaná vec je to, že ste od stavebníka stavbu kúpili a je to uvedené v zmluve. Predsa keď kúpim od niekoho dom, žiadny úrad mi neprerobí stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie tak, aby tam bolo moje meno, keď stavbu predsa staval ten, čo mi ju predal. Je dobre, že sa jedná o malú obec, kde ľudia vedia kto kde čo a ako. Ak vedia na Ocú, kto chatu staval, musia tiež vedieť, komu ju predal. Takže to by som videla ako +.

  Pe-Mi je offline (nepripojený) Pe-Mi

  Pe-Mi
  Dobre, sformuloval som žiadosť o nové určenie súpisného čísla za účelom prevodu vlastníctva (v takom prípade nemusím prikladať kolaudačné) a priložím k nej kópiu kúpnej zmluvy a výpis listu vlastníctva k pozemku. Dúfam, že to takto bude stačiť.

  jankoR je offline (nepripojený) jankoR

  jankoR
  Prosím Ťa, ako si dopadol s tou chatou? Ja teraz riešim obdobný problém. Chcem kúpiť garáž, ktorá nie je zapísaná v katastri od pána, ktorý ju už takto kúpil od pôvodného stavebníka. Vzhľadom na to, že už by som nechcel byť ďalší vlastník "iba" pozemku a garáže, len podľa zmluvy, tak by som chcel vybaviť, aby ju terajšiemu vlastníkovi zapísali, teda mu pridelili súpisné číslo a zapísali ju v katastri, a ja som už kupoval všetko hladko podľa zápisu na LV. Len u nás na Mestskom úrade mi pani vravela, že to si bude musieť dať zapísať ešte pôvodný vlastník - a toho ja ktovie kde po 30 rokoch nájdem...

  člen je offline (nepripojený) člen

  úradník člen
  Ak bol nesúlad medzi právnym a skutkovým stavom (stav v katastri verzus stav na pozemku) zmluva ktorú ste uzavreli len s domnelým vlastníkom je neurčitá a preto je ad tunc neplatná (nulitná), Na nulitu právneho aktu je súd povinný prihliadať z úradnej povinnosti. Stav sa dá riešiť jedine pri dedičskom konaní, (zápisom stavby do katastra a potom dedením oprávnenými dedičmi) alebo ak doterajší vlastník podľa právneho stavu v katastri podá návrh na kataster na jej zápis. Prinútiť ho však môžte len cestou súdu v občiansko právnom konaní. Inak podajte žalobu o zrušenie zmluvy. Doterajší vlastník (zrejme aj ďalší spoluvlastníci jeho deti) si to rozmyslia a dohodnú zmier ešte pred pojednávaním. Ak sa tak nestane trvajte na súdnom zrušení zmluvy a vrátení peňazí aj za prípadne opravy a úpravy chaty. Upozorňujem, že kataster neskúma právu spôsobilosť zmluvných vzťahov a zapisuje aj len tú časť zmluvy, ktorá vyhovuje katastrálnemu zákonu a súvisiacim predpisom. Hádam by ste nechceli takúto vadu v majetkových veciach. Raz by sa s ňou boril niekto po Vás. Vady v majetkových veciach zostanú vadou naveky. Nie som právnik, ale dlhé roky som pracoval na stavebnom úrade, preto som presvedčený, že môj právny názor je správny.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.