Zavrieť

Porady

Vojak a práca na dohodu

Ahojte.
Môže vojak uzatvoriť a vykonávať dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce ?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  ivka70 je offline (nepripojený) ivka70

  ivka70
  346/2005 Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  § 12

  (1) Profesionálny vojak nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť. Inou zárobkovou činnosťou sa na účely tohto zákona rozumie činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa osobitného predpisu. *§ 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

  (2) Obmedzenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na

  a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v štátnych zdravotníckych zariadeniach, v neštátnych zdravotníckych zariadeniach,
  b) vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, publicistickú činnosť, prekladateľskú činnosť, prednášateľskú činnosť, literárnu činnosť, umeleckú činnosť, športovú činnosť,

  c) správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí, na správu majetku blízkej osoby, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, alebo na správu majetku blízkej osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, ak je správa majetku vykonávaná mimo služobného času,

  d) činnosť profesionálneho vojaka v poradnom orgáne vlády,

  e) činnosť člena rozkladovej komisie a na činnosť v komisii inej právnickej osoby vykonávanej so súhlasom ministra,

  f) činnosť znalca alebo tlmočníka, ak sa táto činnosť vykonáva pre súd, iný štátny orgán, pre obec, pre samosprávny kraj, pre Národnú banku Slovenska alebo pre Úrad pre finančný trh.

  (3) Profesionálny vojak nesmie byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb; to neplatí, ak

  a) je vyslaný do takého orgánu vládou alebo ministrom
  alebo

  b) plní úlohy pod dočasnou legendou alebo trvalou legendou.

  (4) Profesionálny vojak uvedený v odseku 3 písm. a)

  nesmie za členstvo v týchto orgánoch poberať odmenu alebo iné výhody.

  pavol54 je offline (nepripojený) pavol54

  pavol54
  správne by mal byť z ťažkej služby tak vyčerpaný že na akúkoľvek činnosť okrem hobby by mu už nemali ostať sily. takže ak má by pripravený brániť vlasť nemôže sa uťahať na bočáku

  upchpp je offline (nepripojený) upchpp

  upchpp
  myslím že môže ako prednášateľskú činnosť. lepšie je ale aby to schválil nadriadený s personálnou právomocou...

  Vojak a práca na dohodu

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.