Zavrieť

Porady

Spoločník,konateľ a služobná cesta.

Ak spoločník a konateľ zároveň, nepoberá žiaden príjem za prácu pre spoločnosť, môže si do daňových výdavkov uplatniť výdavky na pracovnú cestu?
Ďakujem.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Fajdy je offline (nepripojený) Fajdy

  Fajdy
  Preplácanie cestovného nesúvisí s poberaním odmeny.

  accad je offline (nepripojený) accad

  accad
  Podľa zákona č.283/2002 Z.z. § 1 bod 2) písm.b - upravuje poskytovanie náhrad osobám, ktoré sú vymenované alebo zvolené do orgánov právnickej osoby a nie sú k právnickej osobe v pracovnoprávnom vzťahu,
  Naposledy upravil accad : 16.09.04 at 20:22 Dôvod: preklepy

  ESTER je offline (nepripojený) ESTER

  ESTER
  Ďakujem za radu.
  V spomínanom paragrafe zákona o cetovných náhradách je v komentári uvedená mandátna zmluva, kde je v §566 uvedené že mandant sa zaväzuje zaplatiť odplatu mandatárovi. Musí sa táto odmena vyplatiť pokiaľ sro
  nemá dostatok financií na vyplatenie, alebo stačí len dohodnúť podľa § 572 úhradu cestovných nákladov? Je vôbec nutné mať takúto zmluvu uzatvorenú, aby vznikol nárok na náhradu cestovných výdavkov?
  Ďakujem.

  jessica je offline (nepripojený) jessica

  neznášam keď neviem a nerozumiem... ...viac jessica
  Tu by som sa aj ja pripojila, ak konateľ, ktorý nie je v prac.pomere používa firemné auto na služ.účely, je to v poriadku alebo to musí byť upravené nejakou int. smernicou?

  ESTER je offline (nepripojený) ESTER

  ESTER
  Nie je mi celkom jasné, že ak konateľ a spoločník nepoberá príjem z pracovnoprávneho vzťahu alebo obchodno-právneho vzťahu napr.(mandátna zmluva), je možné ho považovať za zamestnanca a vyplácať mu náhrady cestovných výdavkov?
  Ak by príjem fyzicky poberali je mi jasné že na tieto náhrady majú nárok.

  vladan je offline (nepripojený) vladan

  žena, a ešte raz ŽENA!!! (aj keď môj nick o tom nevypovedá) ...viac vladan
  ani mne niečo nie je jasné... ak tento jedinec nepoberá žiadny príjem, ale pre spoločnosť pracuje zadarmo, nie je mi celkom zreteľne jasné, prečo za prácu žiadnu odmenu nechce a za využívanie auta áno - veď to je oproti mzde, resp. príjmu smiešna suma, však?... ten človek musí byť poklad a ešte veľmi dobrosrdečný, tak nechápem prečo sa chce "ulakomiť" na náhradách za auto :-)))... ak by som bola daňová kontrolórka, určite by ma zaujímalo prečo to tak je :-)
  ... to len tak na okraj... :-)))
  Pekný deň

  M3G je offline (nepripojený) M3G

  M3G
  Ak je spoločník a zároveň nie konateľ, má nárok na náhradu cest. výdavkov, v tom prípade, ak mu to konateľ schváli.

  Ak je iba konateľ, má nárok na náhradu, ak je preukázaný účel.

  Ten naturálny príjem sa konateľa, ak nie je v pracovno-právnom vzťahu s firmou, netýka.

  ESTER je offline (nepripojený) ESTER

  ESTER
  to Vladan:

  Nemusí poberať pravidelný mesačný príjem ale napríklad len podiel na zisku.

  Fajdy je offline (nepripojený) Fajdy

  Fajdy
  Za daňové výdavky v s.r.o. "cestovné náhrady" spoločníka možno uznať vtedy, ak plnil úlohy na základe uzatvorenej písomnej zmluvy, v ktorej je dohodnuté, že bude vykonávať pracovné cesty v tuzemsku a v zahraničí.
  Za daňový výdavok sa môže považovať každá realizovaná pracovná cesta v zmysle ustanovenia § 19 ods. 2 písm. d) z. č. 595/2003 o DzP. Rozhodujúcim kritériom v danej situácii je schopnosť preukaznosti skutočnej pracovnej cesty, t. j. nie či spoločník bol pri ceste v jednaní úspešný, ale či pracovnú cestu skutočne vykonal. Túto dokumentujete napr. správou z pracovnej cesty (ak je absolvovaná os. automobilom - záznamníkom o prevádzke motorového vozidla, resp. potvrdenkami o parkovnom v konkrétnom mieste a čase) ako aj menami a personáliami navštívených klientov, s ktorými spoločník obchodne rokoval.
  Podnikanie je určitou formou špekulácie a preto prináša zisk, alebo stratu - preto sa môžu všetky realizované služobné cesty považovať za daňové výdavky ak je to so spoločníkom zmluvne dohodnuté a viete preukázať, že išlo o plnenie predmetu zmluvy, ktorým môžu byť aj obchodné rokovania.

  ESTER je offline (nepripojený) ESTER

  ESTER
  To Fajda:
  Platí to aj vtedy ak sa spoločníkovi preplácajú cestovné náhrady a odmenu nepoberá žiadnu?

  Janca je offline (nepripojený) Janca

  Janca
  Oprašujem túto tému s otázkou:
  konateľ spoločnosti použije na účely služobnej cesty svoje osobné motorové vozidlo. Môže si uplatňovať cestovné náhrady ako riadny zamestnanec, ktorý použije svoje MV pre firmu ? Musí konateľ zaplatiť za toto MV daň z motorových vozidiel ?

  Danila je offline (nepripojený) Danila

  Vylúčený člen Danila
  Názory jednotlivých DÚ sa na túto problematiku rôznia. Akceptovaný režim však je taký, že zamestnanec, ktorý na základe internej smernice používa vlastné vozidlo na služobné účely, neplatí daň z MV. Iná situácia je u konateľa, ktorý používa vlastné vozidlo, nezahrnuté do majetku firmy. Takéto používanie vozidla na služobné účely, za účelom dosahovania zisku je podmienené zaplatením dane z MV, aby mohli byť vynaložené výdavky uznané.

  atka4 je offline (nepripojený) atka4

  atka4
  Janca Pozri príspevok
  Oprašujem túto tému s otázkou:
  konateľ spoločnosti použije na účely služobnej cesty svoje osobné motorové vozidlo. Môže si uplatňovať cestovné náhrady ako riadny zamestnanec, ktorý použije svoje MV pre firmu ? Musí konateľ zaplatiť za toto MV daň z motorových vozidiel ?
  Pridávam podotázku.
  Čo v prípade, ak je zamestnanec súčasne konateľom.
  Predpokladám, že by nemal byť problém uplatniť a obhájiť uplatňovanie cestovných náhrad ako u bežného zamestnanca, keďže samým sebou, ako konateľom je zamestnanec (totožná osoba) vyslaný na SC....
  Detto neuhradiť teda daň z MV...

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.