Zavrieť

Porady

spôsob doručenia ročného vyúčtovania

Mám otázku na to akým spôsobom má byť doručené ročné vyúčtovanie ako list.
Dnes mi bolo doručené ročné vyúčtovanie s pečiatkou od správcu prostredníctvom člena spoločenstva.
Prevzatie som musel potvrdiť podpisom.
Pri otvorení listu bolo zrejmé, že už bol raz otvorený.
Preto by ma zaujímalo, či sa na takýto list nevzťahuje listové tajomstvo a či prípadne správca nemá povinnosť ho zasielať poštou, ktorú si posielaním cez dôverníkov len zjednodušuje.

Ďakujem
Usporiadat
buchač buchač

buchač je offline (nepripojený) buchač

Niektorí ľudia sú ako oblaky. Keď nevidím v debate ich nick, hneď je krajší deň. ...viac
Janinkaaa Pozri príspevok
Vyúčtovanie za rok 2011 mi bolo doručené 01.06.2012.
Vyšiel mi nedoplatok.
Mám nárok na zníženie nedoplatku tým, že mi správca doručil vyúčtovanie po termíne ?
Nie...
Je vôbec možné sankciovať správcu, že si nesplnil povinnosť včas a nedoručil mi vyúčtovanie do 31.05.2012 ?
...hm , že nejaké penále z omeškania ???...nemyslím si ...a keby aj , zanedbateľná suma ...

Ďakujem.
Janinkaaa Pozri príspevok
Nemáte skúsenosti s neskorým doručením vyúčtovania ?
...všetko sa môže stať ....

Ale pýtam sa , týka sa to len Teba ako jedinca , alebo ide o všetkých vlastníkov ???
Lebo ide len o jeden deň v podstate a povedzme , že sa to doručenie omeškalo z objektívnych dôvodov :
- nik nebol u vás doma
- zástupca vlastníkov mohol mať fakt dôvod ( zdravotný , osobný....) na nedoručenie
- pošta zaspala ...

Tí , čo sú v pluse ( väčšina zvykne byť ) , tak tým je to jedno ... hlavne , že love dôjdu...
Tí , čo sú v menšine , holt , majú smolu ....a ťahať sa po súdoch ( lebo správca aj tak dobrovoľne nedá ani šesták ) sa veru neoplatí ...lebo v konečnom dôsledku sa aj tak nik nevyhne plateniu nedoplatkov , nakoľko všetky média sú - boli merané....


...a čo si momentálne myslím , tak to nie je veľmi na zverejnenie .......
0 0
Gapo Gapo

Gapo je offline (nepripojený) Gapo

Janinkaaa Pozri príspevok
Nemáte skúsenosti s neskorým doručením vyúčtovania ?
Ako vieš, že zahaproval správca a nie pošta?
0 0
Gapo Gapo

Gapo je offline (nepripojený) Gapo

anoŠtevo Pozri príspevok
Ja vás obe chápem a ani nenamietam. Mne sa nejedná o to, že si niekto moje vyúčtovanie pozrie. Aj nám ich kedysi dávali len tak bez obálky a bolo to v poriadku.
Ja sa o to zaujímam z iného dôvodu.
Včera sa mi totiž stala nepríjemnosť. Ešte že so šťastným koncom pre mňa.
Prevzal som v priebehu dňa obálku podľa mňa úradnú, nakoľko bola na nej pečiatka správcu a prevzatie som potvrdzoval podpisom.
Večer som si chcel pozrieť vyúčtovanie a tak som ju otváral tenkým dlhým nožom na listy.
Ani nie v jej polovici mi nôž trochu vybočil smerom na prednú stranu. V tom momente sa mi ale následne otvorila aj celá prelepená strana bez zjavnejšieho tlaku a nôž si to kvôli tomu nasmeroval na moje oko. Ako som si obálku potom prezrel, bola nová, takmer vôbec nelepila a bola na jednom mieste podľa odtrhnutého zbytku už asi aj otváraná.
Osobne sa domnievam, že ak niekto niečo pošle úradne a na podpis, že takáto zásielka má byť aj takto doručená. Asi nikto na mojom mieste by totiž nepočítal s tým, že samolepiaca obálka sa pri otváraní až tak samočinne otvorí. Ako keby bola nelepiaca.
To je aj dôvod, pre ktorý sa zaoberám spôsobom, akým mi bola doručovaná.
Podotýkam, že v tom nebola žiadna moja nešikovnosť: Bol to moment a na ostatné som došiel až po spätnom prezretí si obálky nakoľko ma to samého dosť zarazilo.
Dobrý námet na detektívku, väčšiu pakovinu som ešte nečítal. Nič v zlom, uff, čo si ľudia nevymyslia.
0 0
luja5 luja5

luja5 je offline (nepripojený) luja5

Janinkaaa Pozri príspevok
Nemáte skúsenosti s neskorým doručením vyúčtovania ?
Gapo Pozri príspevok
Ako vieš, že zahaproval správca a nie pošta?
  • mám, o jeden deň
  • ale v zmysle toho, ako napísal Gapo - poštová pečiatka na obálke bola z 28.5., doručovateľka však doručovala osobne až 1.6. (som doma), žiadny žltý lístoček v schránke, že by doručovala skôr a možno ma nezastihla doma
0 0
lubica_02 lubica_02

lubica_02 je offline (nepripojený) lubica_02

Zástupca vlastníkov, ani nikto iný - okrem predsedu SVB nemá právo nahliadať ani kontrolovať doklady a ani RV iného vlastníka, okrem svojho vlastného.Skontrolovať počty osôb za príslušný rok môže aj cestou správcu.
4 0
lubica_02 lubica_02

lubica_02 je offline (nepripojený) lubica_02

Janinkaaa Pozri príspevok
Vyúčtovanie za rok 2011 mi bolo doručené 01.06.2012.
Vyšiel mi nedoplatok.
Mám nárok na zníženie nedoplatku tým, že mi správca doručil vyúčtovanie po termíne ?
Je vôbec možné sankciovať správcu, že si nesplnil povinnosť včas a nedoručil mi vyúčtovanie do 31.05.2012 ?

Ďakujem.
Je v celku zaujímavé ako by všetci dávali sankcie správcovi domu, len či si aj vlastníci plnia svoje povinnosti voči svojmu vlastníctvu ? a uplatňujú práva tým správnym smrom, nie len vo vlastnom záujme. Ja vyúčtovanie odovzdávam proti podpisu vlastníka formou oznámenia - čo myslíš, koľko vlastníkov nepríde ? Potom ich obehnem po bytoch - však nevadí som len správca, čo by pre vlastníkov, ktorí nemajú záujem a radšej sa venujú svojim záujmom - neurobil ? Ak ich nenájdem ani takto doma posielam poštou doporučene. Určite nie každý bude mať doručené najneskôr 31.5.2012 - takže sankcie - za veľmi laxný prístup vlastníka a aké sankcie pre vlastníka, ktorý nemá záujem o nič ?
3 0
Daniela Daniela

Daniela je offline (nepripojený) Daniela

Veľa nákladov sa rozpočítava na osoby, je to celkom jednoduché, naše spoločenstvo si každý rok pred odpisom meračov dá potvrdiť od nájomnékov počet osôb bývajúcich v byte a nemôže sa stať, že straty sa rozúčtuju "nespravodlivo". A ja si tiež myslím, že poriadok musí byť, je sto ľúdí a bude sto názorov. Táto polemika či môže a či nemôže otvoriť správa či dôverník obálku je podľa mňa scestná. Lubica_02 má pravdu. Všetci si vstúpme do svedomia a nebude nedorozumení. Hlavne v takej bytovke.............. Vlastník sa ozýva len keď má nedoplatok ..... skúma prečo? To by ma viac zaujímalo a nie či mi dôverník otvoril obálku.
2 0
nunenko nunenko

nunenko je offline (nepripojený) nunenko

prďous, táraj, gágaj
Určite nie každý bude mať doručené najneskôr 31.5.2012 - takže sankcie - za veľmi laxný prístup vlastníka a aké sankcie pre vlastníka, ktorý nemá záujem o nič ?
nechcem a tebou polemizovať, v tomto prípade má laxný prístup správca. Urobiť vyúčtovanie v 21 storočí je otázkou pár chvíľ, hneď ako sú známe potrebné údaje. Pre mňa je záhada ako to stíhali bez počítačov s kalkulačkou... Je od teba pekné, že máš postup príjdu vlastníci - odnesiem osobne - pošlem poštou, ale máš to zladiť tak, aby ak aj vlastník nepreberie zásielku tá bola uložená na pošte do 31.5. a nie zaslaná tak, že príde vlastníkovi bude doručená v polovici júna.
Sankcia pre správcu môže byť "uložená" len na základe toho, že vlastník sa domáha svojho práva na súde, že mu nebolo včas doručené vyúčtovanie. Je na správcovi, že preukáže, že sa snažil doručiť vyúčtovanie včas. A isto neuspeje s tým, "že som povedala aby si preň prišli" a "zvonila som a nikto neotvoril". Je v záujme správcu aby hodnoverne vedel preukázať pokus o doručenie, ináč mu za ten čas po ktorý neurobil nápravu neprináleží poplatok za správu. A alk má pocit vlastník, že mu bolo ukrivdená, a vyúčtovanie meškalo jeden deň má sa obrátiť na súd a žiadať aby uznal pokutu z nesplnenia povinnosti a určil, že správca nemá nárok na 1/30 mesačnej platby poplatku za správu (z 10€ 30 centov).
len či si aj vlastníci plnia svoje povinnosti voči svojmu vlastníctvu ?
keď si neplnia je na správcovi a spoluvlastníkoch aby žiadali nápravu, a uplatnili sankciu, ktorá vlastníkovi určuje zákon. Ak existuje povinnosť, ale za nesplnenie neexistuje trest je táto povinnosť nezmysel.
1 0
verkaz verkaz

verkaz je offline (nepripojený) verkaz

U nás sme mali zaužívané vhodenie do schránky a tým vlastníkom, ktorí byty prenajímajú poslať poštou. Teraz to členovia rady roznášajú otvorené (nezávidím im, lebo niektorých hľadajú aj viac krát napriek písomnému oznámeniu na vývesnom mieste). Pri preberaní ešte vlastník nahlási, či sa mu preplatok pošle poštou alebo chce vyplatiť v hotovosti. Máme totiž starý systém platenia inkasom a nemá každý účet v banke.
Ešte k tomu vchodovému dôverníkovi, ja vítam každé nahlásenie hlavne vo veci osôb, lebo niektorý nájomníci si svojvolne do bytu nasťahujú osoby, ktoré tam nemajú čo robiť a o ktorých ani vlastník bytu nemusí vedieť.
Ak máš proti dôverníkovi niečo, tak mu to otvorene povedz a skús si to s ním vymeniť. Nie je to vďačná robota a každému sa nedá vyhovieť.
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

182/1993, §7b, odsek 3

(3) Spoločenstvo je povinné najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov
...

§ 8b, odsek 2

(2) Správca je povinný najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov ...

Spoločenstvo má túto povinnosť až od zmeny 10.2.2010.

Zákon neumožňuje predložiť skôr? Asi tak, správa domu, jej poverený člen zapíska pred panelákom, vyzve vlastníkov, vlastníci sa zbehnú aj je predložené. Je aj doručené?

Skôr je to o tom ako sa pozbierajú údaje v dome. Hlavne osoby, osobomesiace, pri tých službách sa dá najviac špekulovať, a polemizovať. Samo, že ak ide o peniaze, a to ide vždy, tak sa dá zo všetkým.

Zákon určuje vlastníkom istý rámec, ktorý je treba rešpektovať. Preto je povinnosť vlastníkov, štatutárov a správcov detaily nad rámec zákona dohodnúť v zmluve o správe domu.

Kto pozorne číta, tak si môže spraviť úsudok o istej skupine správ domov, správcov, že spolupracujú s vlastníkmi na veľmi dobrej úrovni. Ale každá minca má dve strany.

Osobne sa tiež s tými dobrými, niekedy nezhodnem v názore, ale nepokladám to na škodu. No a v dome je to ešte zložitejšie, záleží na počte bytov v dome, ale hlavne na charaktere vlastníkov a ich prístupe k spoločnému bývaniu. Či nie?

Dom je vlastne zrkadlom vlastníkov, a nie všetci sa pozrú do zrkadla preto, aby videli svoje chyby. Kravín.
0 0
nunenko nunenko

nunenko je offline (nepripojený) nunenko

prďous, táraj, gágaj
Ešte k tomu vchodovému dôverníkovi, ja vítam každé nahlásenie hlavne vo veci osôb, lebo niektorý nájomníci si svojvolne do bytu nasťahujú osoby, ktoré tam nemajú čo robiť a o ktorých ani vlastník bytu nemusí vedieť.
Ak máš proti dôverníkovi niečo, tak mu to otvorene povedz a skús si to s ním vymeniť. Nie je to vďačná robota a každému sa nedá vyhovieť.
Pripomína mi to praktiky a úroveň ŠTB, aj dôverník je ich výraz pre druh donášača.
0 0
Daniela Daniela

Daniela je offline (nepripojený) Daniela

nunenko Pozri príspevok
Pripomína mi to praktiky a úroveň ŠTB, aj dôverník je ich výraz pre druh donášača.
ale no, nevnášaj sem politikárčenie či politiku, mne sa to slovíčko páči, máme skvleú "dôverníčku" v našom vchode, nie donášačku. Veď sme si to sami odsúhlasili, tak nech donáša, je to v náš prospech. Myslím tým napríklad pri rozúčtovaní nákladov na osoby. Len tak mimochodom - my bývame v byte 2 osoby a niekde 5, tak?
0 0
Janinkaaa Janinkaaa

Janinkaaa je offline (nepripojený) Janinkaaa

Gapo Pozri príspevok
Ako vieš, že zahaproval správca a nie pošta?
Vyúčtovanie nám doručovali študenti, ktorých zamestnalo družstvo.
Skôr určite neboli, lebo aj cez deň bol syn doma.

Ja, keď na DÚ doručím výkaz o jeden deň neskôr-musím zaplatiť pokutu nejakých 66,00 EUR (predtým 2000,00 SK).
Malo by to platiť aj opačne -na všetky inštitúcie v tejto republike.

Ďakujem Vám za názory.
My ľudkovia máme len povinnosti a práva nie.
0 0
Ivenka Ivenka

Ivenka je offline (nepripojený) Ivenka

Tak to porieš ako ja, choď na družstvo alebo čo to máte a daj si doručovať poštou a vybavené. A keď niekto chce vedieť či som mala doplatok alebo nedoplatok tak nech sa opýta.
1 0
nunenko nunenko

nunenko je offline (nepripojený) nunenko

prďous, táraj, gágaj
Malo by to platiť aj opačne -na všetky inštitúcie v tejto republike.
lenže SBD nie je inštitúcia, vonkoncom nie štátna.
0 0
anoŠtevo anoŠtevo

anoŠtevo je offline (nepripojený) anoŠtevo

Po rokoch som si prečítal túto otázku a zbežne niektoré odpovede. Aby som to skonkretizoval. Máme správcu a Spoločenstvo vlastníkov bytov. V ktorom sme si zvolili predsedu spoločenstva. ten je platený a pre celý blok, tj. 5 vchodov. Každý vchod má akýchsi kvázi zástupcov, ktorí sa na to podujali. pokiaľ ide o predsedu spoločenstva, je jasné, že má aj akési práva a povinnosti. To je ok. Vyúčtovania ale k doručeniu putovali od správcu k predsedovi. Od neho preberali tí ktorí sú vo vchodoch ako akýsi pomocníci. Títo nemajú žiadne práva ani neboli volení. Od nich sa následne dostávali do bytov. Ide o to, že dotyčný v našom vchode je známy ako vyslovene kšeftár. (ukrajina-cigarety cez rodinu na colnici atd) Nič spoľahlivé. s takými nechcem mať a nemám nič. Uvedené doručené vyúčtovanie o ktorom bola téma bolo len jednym z neblahých pocitov. Už nabehli aj dalšie jeho z minulosti klamstvá a podrazy, ktoré som si medzičasom vykomunikoval a vybavil s predsedom aj so správcom. s predsedom spoločenstva komunikujem len priamo a so správcom bud osobne, alebo zásielky a písomnosti mi posiela elektronicky. Samotné vyúčtovanie, alebo nahliadanie do neho je druhoradé. Diali sa aj iné a to podstatnejšie už aj poriešené divy. Moje vtedajšie zlé pocity z otvoreného doručenia sa potvrdili aj tohoto roku. Každoročne nám totiž doručuje magistrát mesta písomnosti na daň z nehnuteľností. Tieto písomnosti doručujú osobne pracovníci magistrátu a to do vlastných rúk majiteľa bytu a na podpis. Sú tam totiť osobné údaje vrátane rodného čísla atd. ktoré podliehajú listovému tajomstvu. Na moje prekvapenie mi obálku na daň z nehnuteľnosti dala len tak príležitostne na chodbe žena dotyčného z vchodu. vraj ju prebrala ona. Okamžite som písal na magistrát zodpovednej vedúcej. Tá bola, ako sa aj vyjadrila poriadne zaskočená počínaním ich pracovníčky, ktorá takúto doporučenú zásielku, určenú výhradne k prevzatiu vlastníkom a jeho podpisom sa opovážila dať len tak úplne cudzej osobe. Stačilo ak by mi ju neodovzdala a ani by som nevedel že som prípadne aj neplatičom dane. Len kvôli hrubému porušeniu doručenia písomnosti pracovníčkou magistrátu. To sa už netýka len akejsi otvorenej zásielky za ročné vyúčtovanie. Tieto záležitosti už máme úradne poriešené, ale ktohovie čo ešte mne a možno aj iným dašie vyskočí.
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať