Zavrieť

Porady

Môže exekútor obmedziť nakladanie s majetkom i bez oznámenia?

Ahojte poraďáci,poraďte s exekúciou.
Exekútor mi oznámil o začatí exekučného konania a žiadal odo mňa zoznam majetku,čísla účtov a pod.Proti konaniu som sa odvolal,súd to zamietol tak som sa odvolal opäť a doteraz som neobdržal žiadne rozhodnutie od súdu.V banke nemám zablokovaný účet,ale od Sociálnej poisťovne som dostal rozhodnutie o invalidnom dôchodku a zároveň mi prišiel list od exekútora o oznámení exekúcie na jednu tretinu invalidného dôchodku ktorú adresoval Soc.poisťovni že tú tretinu majú zasielať na účet exekútora.Chcel som prepísať automobil na syna,tam som zistil,že exekútor zablokoval manipuláciu s autom.Pýtam sa,mohol tak urobiť i bez oznámenia?Prečo mi neblokuje i účet?Nemal by mi to vždy oznámiť keď mi na niečo siahne?
Vďaka za odpoveď.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  mattto je offline (nepripojený) mattto

  mattto
  §47 ods. 1 zák. č. 233/1995 Z.z.

  Exekútor poverený vykonaním exekúcie
  a) upovedomí povinného i oprávneného o začatí exekúcie, prípadne o spôsobe jej vykonania a o predbežných trovách exekúcie; povinného vyzve, aby uspokojil pohľadávku oprávneného alebo aby do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie vzniesol námietky podľa § 50,
  b) zakáže povinnému, aby odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie nakladal so svojím majetkom, ktorý podľa ustanovení tohto zákona podlieha exekúcii okrem nakladania za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom z účtu v banke.

  riccado je offline (nepripojený) riccado

  riccado
  § 47

  (1) Exekútor poverený vykonaním exekúcie
  a) upovedomí povinného i oprávneného o začatí exekúcie, prípadne o spôsobe jej vykonania a o predbežných trovách exekúcie; povinného vyzve, aby uspokojil pohľadávku oprávneného alebo aby do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie vzniesol námietky podľa § 50,

  b) zakáže povinnému, aby odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie nakladal so svojím majetkom, ktorý podľa ustanovení tohto zákona podlieha exekúcii okrem nakladania za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom z účtu v banke.

  § 63

  (1) Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať
  a) zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
  b) prikázaním pohľadávky,
  c) predajom hnuteľných vecí,
  d) predajom cenných papierov,
  e) predajom nehnuteľnosti,
  f) predajom podniku,
  g) príkazom na zadržanie vodičského preukazu.

  § 64

  Spôsob vykonania exekúcie určí exekútor, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 167 a 172).

  § 65

  Exekútor môže vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi.

  draik je offline (nepripojený) draik

  draik
  Exekútor môže zablokovať Váš majetok ešte predtým, než Vám doručí upovedomenie o začatí exekúcie, ale až potom, čo dostal poverenie od súdu na vykonanie exekúcie (o tomto poverení Vás súd ako dlžníka neupovedomuje). Je to logické a oprávnené, lebo inak by dlžníci špekulovali so svojím majetkom (ako ste chceli Vy) napriek tomu, že by bolo možné také úkony napadnúť. Po vypršaní lehoty na podanie námietok alebo po tom, ako boli zamietnuté, vydá exekútor exekučný príkaz, ktorý reálne Váš majetok postihne (teda dôjde napr. k strhnutiu príslušnej časti dôchodku). Zatiaľ sú peniaze blokované v Soc. poisťovni.

  VieraM je offline (nepripojený) VieraM

  VieraM
  Exekútor môže konať len na základe poverenia súdom na vymoženie pohľadávky. Čiže súd už pred tým rozhodol o oprávnenosti pohľadávky. Exekútor oznámil začatie exekučného konania, z toho vyplýva že samozrejme zablokuje nakladanie s majetkom dlžníka aby sa predišlo machináciám s majetkom a vyhýbaniu sa zaplateniu pohľadávky. To že nezablokoval účet je vecou exekútora, možno "pozabudol" alebo mal na to svoje dôvody.

  Môže exekútor obmedziť nakladanie s majetkom i bez oznámenia?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.