Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Drak na mzdy - novinky (jún 2012)

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Drak na mzdy - novinky (jún 2012)

Autor Jozef Mihál   05.06.12
Vážení používatelia DRAK-a na mzdy. Dovoľte mi oznámiť Vám niekoľko noviniek, ktoré Vás budú určite zaujímať.

Asi ste si už všimli, že po "vynútenej" prestávke som sa vrátil na Vašu obľúbenú stránku a znova som začal prispievať do DRAK-a. Pripomeniem, že zo súčasnej pozície poslanca NRSR je možnosť písania do DRAK-a výhrou pre Vás používateľov - získate cenné informácie najmä o zmenách legislatívy najrýchlejšie, ako to bude možné. Pre mňa je cenná spätná väzba vo forme otázok a nastolených problémov - Vaše otázky sú inšpiráciou na návrhy týkajúce sa zmien v legislatíve na prospech ľudí - zamestnancov, zamestnávateľov, drobných podnikateľov atď.

V týchto dňoch sa zameriavam na doplnenie podrobného a úplného komentára k Zákonníku práce. V letných mesiacoch budem aktualizovať komentár k zákonu o sociálnom poistení a k zákonu o zdravotnom poistení. Pri predpokladanom veľkom množstve zmien, ktoré vláda predloží do Národnej rady na jeseň, sa naša pozornosť od septembra upriami na pripravované zmeny v Zákonníku práce, zákone o dani z príjmov, v odvodoch atď.

Novou autorkou v malom ale silnom kolektíve prispievateľov do DRAK-a je JUDr. Vlasta Husáriková. JUDr. Vlasta Husáriková od roku 1972 do roku 1990 pôsobila ako podniková právnička a venovala sa oblasti pracovného práva a hospodárskeho práva. Od roku 1991 pôsobila na Ministerstve práce a sociálnych vecí v oblasti legislatívy pracovnoprávnych vzťahov a zamestnanosti. Publikačnú činnosť v tomto období vykonávala najmä v oblasti legislatívy zamestnanosti a sporadicky sa venovala aj prednáškovej činnosti v oblasti pracovného práva a zamestnanosti. Od roku 2000 do apríla 2012 pôsobila ako generálna riaditeľka sekcie legislatívy na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

JUDr. Husáriková sa bude v DRAK-ovi venovať témam z pracovno-právnej oblasti. Do týchto dní stihla napísať časť komentárov k Zákonníku práce a komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní. V týchto dňoch pripravuje komentár k zákonu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Aj naďalej je aktívnou autorkou Vám dobre známa lektorka RNDr. Janka Motyčková, najmä k témam týkajúcim sa sociálneho a zdravotného poistenia a nedávno DRAK-a posilnila aj Ing. Viera Mezeiová (MFSR), ktorá sa venuje témam zákona o dani z príjmov - fyzické osoby.

Verím, že tieto zmeny prijmete pozitívne a zachováte nám Vašu priazeň - za to sa Vám odvďačíme množstvom aktuálnych a užitočných informácií a komentárov.

5.6.2012, Jozef Mihál

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

56
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Drak na mzdy - novinky (jún 2012)

Riešenie témy "Drak na mzdy - novinky (jún 2012)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Drak na mzdy - novinky (jún 2012)

Riešenie témy "Drak na mzdy - novinky (jún 2012)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Drak na mzdy - novinky (jún 2012)

Riešenie témy "Drak na mzdy - novinky (jún 2012)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Drak na mzdy - novinky (jún 2012)

Riešenie témy "Drak na mzdy - novinky (jún 2012)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Drak na mzdy - novinky (jún 2012)

Riešenie témy "Drak na mzdy - novinky (jún 2012)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Drak na mzdy - novinky (jún 2012)

Riešenie témy "Drak na mzdy - novinky (jún 2012)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Drak na mzdy - novinky (jún 2012)

Riešenie témy "Drak na mzdy - novinky (jún 2012)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Drak na mzdy - novinky (jún 2012)

Riešenie témy "Drak na mzdy - novinky (jún 2012)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Drak na mzdy - novinky (jún 2012)

Riešenie témy "Drak na mzdy - novinky (jún 2012)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Drak na mzdy - novinky (jún 2012)

Riešenie témy "Drak na mzdy - novinky (jún 2012)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Drak na mzdy - novinky (jún 2012)

Riešenie témy "Drak na mzdy - novinky (jún 2012)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Drak na mzdy - novinky (jún 2012)

Riešenie témy "Drak na mzdy - novinky (jún 2012)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Drak na mzdy - novinky (jún 2012)

Riešenie témy "Drak na mzdy - novinky (jún 2012)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Drak na mzdy - novinky (jún 2012)

Riešenie témy "Drak na mzdy - novinky (jún 2012)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Drak na mzdy - novinky (jún 2012)

Riešenie témy "Drak na mzdy - novinky (jún 2012)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Drak na mzdy - novinky (jún 2012)

Riešenie témy "Drak na mzdy - novinky (jún 2012)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Drak na mzdy - novinky (jún 2012)

Riešenie témy "Drak na mzdy - novinky (jún 2012)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Drak na mzdy - novinky (jún 2012)

Riešenie témy "Drak na mzdy - novinky (jún 2012)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Drak na mzdy - novinky (jún 2012)

Riešenie témy "Drak na mzdy - novinky (jún 2012)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Drak na mzdy - novinky (jún 2012)

Riešenie témy "Drak na mzdy - novinky (jún 2012)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 2 12 PoslednáPosledná