Zavrieť

Porady

Môžem používať ekvivalentnú slovenskú skratku k titulu, ktorý som získal v zahraničí?

Na VŠ v Poľsku mi bol udelený titul licencjat (lic.). Je možné dať si zapísať do OP zodpovedajúcu slovenskú skratku Bc.?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  tictac7 je offline (nepripojený) tictac7

  tictac7
  ....som veľmi rada, že naša republika získala ďalšieho vzdelanca s titulom, ktorý je tak vzdelaný, že o radu nepožiada príslušné inštitúcie (teda napr. MŠ SR alebo MV SR) - ktoho vie, či vie, čo sú to za skratky, ani celosvetovo prítomného uja, ale vzdelanec si žiada túto info u nás na stránke Porada v sekcii Profesné porady, v podsekcii Porada nie len o rovnakej práci...

  ...mám bezproblémový titul (teda čo sa týka časti jeho uznania - je získaný na SR na akreditovanom študijnom odbore, na zatiaľ bezproblémovej univerzite - čo sa týka škandálov) už niekoľko rokov, ale fakt som ešte nepocítila potrebu mať ten zápis v OP.....

  ...Marcel, prepáč, dúfam, že ma nenapadneš za porušenie autorských práv, ale musím.... tu je link http://www.sitokurvavygoogluj.sk/

  buchač je offline (nepripojený) buchač

  Niektorí ľudia sú ako oblaky. Keď nevidím v debate ich nick, hneď je krajší deň. ...viac buchač
  tictac7 Pozri príspevok
  ....som veľmi rada, že naša republika získala ďalšieho vzdelanca s titulom, ktorý je tak vzdelaný, že o radu nepožiada príslušné inštitúcie (teda napr. MŠ SR alebo MV SR) - ktoho vie, či vie, čo sú to za skratky, ani celosvetovo prítomného uja, ale vzdelanec si žiada túto info u nás na stránke Porada v sekcii Profesné porady, v podsekcii Porada nie len o rovnakej práci...

  ...mám bezproblémový titul (teda čo sa týka časti jeho uznania - je získaný na SR na akreditovanom študijnom odbore, na zatiaľ bezproblémovej univerzite - čo sa týka škandálov) už niekoľko rokov, ale fakt som ešte nepocítila potrebu mať ten zápis v OP.....

  ...Marcel, prepáč, dúfam, že ma nenapadneš za porušenie autorských práv, ale musím.... tu je link http://www.sitokurvavygoogluj.sk/


  .........taky héééééééézkýýýýýýý......

  ...kua , ale to je po česky ...snáď každý porozumie ....

  Ale naj nežerem...šak pomôžem , možno po prečítaní nasledovné ho to prejde .....ak by totiž pokračoval v štúdiu , celú anabázu s overovaním listín by znova musel podstúpiť.....

  Doklady potrebné k zápisu titulu

  pre zápis skratky akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu, alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy je potrebné predložiť doklad o udelení titulu, alebo skratky titulu, ktorý je občan oprávnený používať podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po predložení dokladu o absolvovaní vysokoškolského štúdia, pri doklade o udelení titulu alebo hodnosti vydanom zahraničnou vysokou školou alebo iným, na to oprávneným orgánom sa predkladá rozhodnutie o uznaní tohto dokladu za rovnocenný s dokladom o udelení titulu alebo hodnosti vydaným vysokou školou v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
  Osobitným predpisom sa v tomto prípade rozumie: Napríklad § 43 ods. 5 písm. m), § 44 ods. 5 písm. m) a § 106a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, príloha č. 7 k zákonu č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Môžem používať ekvivalentnú slovenskú skratku k titulu, ktorý som získal v zahraničí?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.