Zavrieť

Porady

dodanie tovaru do EU neplatca DPH neplatcovi DPH

Dobrý deň, čím viac tu všetky zákony a rady čítam, tým som zmetenejšia. Prosím o radu - neplatca DPH slovenský chce dodať tovar do Anglicka firme ktorá nemá IČ pre daň. Aké sú povinnosti slovenskej firmy - fa vystaví bez DPH? Nebude sa musieť registrovať na daňovom úrade kvôli súhrnnému výkazu? Treba niečo sledovať - ročný obrat? A ešte jedna otázka - neplatca DPH na Slovensku dodá službu občianskemu združeniu v Čechách - klub nemá IČ pre daň - aké sú tu povinnosti. Ďakujem veľmi pekne za odpovede.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  Dodanie tovaru do iného členského štátu (ja som sa pýtal na ČR, ale je to to isté ako anglicko myslím):

  Podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH, ak je dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou, miestom dodania je členský štát, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava osobe, ktorej má byť tovar dodaný začína uskutočňovať.
  Podľa § 4 ods. 9 zákona o DPH na účely registrácie do obratu započítajú všetky výnosy a príjmy bez dane, ktoré zdaniteľná osoba dosiahla zo svojich dodávok tovarov a služieb s miestom dodania v SR okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až § 36 a výnosy z finančných a poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39 a § 37, ak tieto sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Miesto dodania služby sa určí podľa § 15, § 16 zákona o DPH a miesto dodania tovaru sa určí podľa § 13, § 14 zákona o DPH. To zn., ak tuzemská zdaniteľná osoba dodala tovar s miestom dodania v SR do iného členského štátu napr. ČR osobe identifikovanej pre daň v tomto členskom štáte, tak príjmy z dodania tohto tovaru zahrnie do obratu pre účely registrácie pre DPH, t.j. dodanie tovaru fakturuje bez DPH. Týmto spôsobom bude postupovať tuzemská zdaniteľná osoba aj v prípade, ak bude predmetný tovar dodávať osobe neidentifikovanej pre daň v inom členskom štáte.
  V prípade, ak sa zdaniteľná osoba stane platiteľom dane (dosiahla zákonom stanovený obrat) a dodáva tovar s miestom dodania v SR osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte napr. ČR, tak podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z jedného členského štátu do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo inou osobou na ich účet, osobe identifikovanej pre DPH v inom členskom štáte, oslobodené od dane. To zn., že tuzemský platiteľ dane bude fakturovať dodanie tovaru do iného členského štátu (napr. ČR) bez dane, a odberateľ tovaru je povinný priznať daň z nadobudnutia tovaru a uplatní sadzbu dane platnú napr. v ČR. Dodanie tovaru podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH uvedie tuzemský platiteľ dane do daňového priznania aj do súhrnného výkazu (§80 ods. 1 zákona o DPH). Ak bude tuzemský platiteľ dane fakturovať dodanie tovaru do iného členského štátu (napr. ČR), osobe neidentifikovanej pre daň, tak nie je možné uplatniť oslobodenie podľa § 43 zákona o DPH, t.j. je potrebné postupovať bežným spôsobom zdaňovania a na tovar uplatniť slovenskú DPH (taktiež predmetnú dodávku uvedie platiteľ dane do daň. priznania podľa §78 ods. 1 zákona o DPH).

  Ja som z toho vydedukoval toto:

  Miestom dodania tovaru je SR (podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH) lebo ak je dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou, miestom dodania je krajina, kde sa odoslanie alebo preprava začala, teda SR.
  Na účely registrácie pre DPH sa (podľa § 4 ods. 9 zákona o DPH) započítavajú všetky príjmy s miestom dodania v SR, teda vývoz tovaru do .... s miestom dodania v SR

  Ak zdaniteľná osoba dodáva tovar do ..., miestom dodania je SR:
  1. Ak je neplatiteľ, tak faktúruje bez DPH a započítava sa to do obratu pre účely registrácie DPH ak faktúruje platiteľovi aj neplatiteľovi. (pravdepodobne netreba ani súhrnný výkaz)
  2. Ak je platiteľ,
  a) faktúruje platiteľovi DPH v ...– (podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH) je toto oslobodené od DPH, faktúruje bez DPH a podáva daňové priznanie aj súhrnný výkaz (podľa § 80 ods. 1)
  b) faktúruje neplatiteľovi DPH v ... – tak faktúruje s DPH a podáva daňové priznanie (podľa § 78 ods. 1)

  dodanie tovaru do EU neplatca DPH neplatcovi DPH

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.