Zavrieť

Porady

Exekúcia - prosím poraďte.

Prosím poraďte.

Manželke prišlo upovedomenie o začatí exekúcie.

oprávnený - Sociálna poisťovňa.

pohľadávka - 25 800
predbežné trovy - 8180

Medzitým sme pohľadávku uhradili Sociálnej poisťovne.

situácia je takáto:
V roku 2004 ukončila živnosť a od vtedy je nezamestnaná.
Zmenila bydlisko a zmenu nahlásila na poisťovni.
Všetky papiere jej ale chodili na starú adresu takže ich nemohla prijať.
Aj upovedomenie o začatí exekúcie prevzala za ňu iná osoba ktorá tam teraz býva a doručila ju k nám.
S poisťovňou, vedomá si svojho dlhu, sa chcela dohodnúť na splátkach,
2.1 2006 podala žiadosť o povolenie splátok, ktorá bola zamietnutá z dôvodu že si neplní odvodové povinnosti(aj keď žiadne nemá)
Načo jej prišlo upovedomenie o začatí exekúcie.

Ako máme postupovať aby sme vec dotiahli s čo najmenšími výdajmi?

Mame zaplatiť požadované trovy a byť ticho?
Podať námietku proti exekúcií čim budeme riskovať navýšenie trov?
Alebo podať námietku proti trovám exekúcie?
Alebo snažiť sa dohodnúť s exekútorom?

Prosím poraďte
Keď že je nezamestnaná, ide nám o riešenie s najmenšími výdajmi

Ďakujem.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  rada je offline (nepripojený) rada

  rada
  Za veľkú chybu považujem jednak odovzdanie zo strany poštára jednak prevzatie zo strany inej osoby upovedomenie o začatí exekúcie. Podľa ust.§ 49 exekučného poriadku je totiž pri FO náhradné doručenie upovedomenia o začatí exekúcie vylúčené.
  Vy ste však zaplatili istinu. Zostávajú teda trovy exekútora.
  § 46 - exekučného poriadku hovorí, že
  ods.(3) Exekútor upustí od vykonania exekúcie, ak povinný splnil, čo mu ukladá rozhodnutie a uhradí preukázané trovy exekučného konania.
  Tým, že ste zaplatili istinu nevidím už dôvod podávať námietky. Pretože v nich by ste mohli namietať práve pohľadávku SP resp. výšku trov, alebo by ste z určitých dôvodov mohli požiadať o odklad exekúcie a pod. O námietkach rozhoduje súd, ten môže ale aj nemusí námietkam vyhovieť. Skúste kontaktovať exekútora, vysvetliť mu všetko a ak nebude ochotní baviť sa o prípadnom znížení (čo je pravdepodobné keďže na trovy má zo zákona právo) tak pokúsiť sa aspoň o pravidelné mesačné splátky.
  K trovám z EP :
  Za výkon exekučnej činnosti patrí súdnemu exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonaní exekúcie (§ 196 Exekučného poriadku). Tieto zložky tvoria trovy exekúcie.
  Trovy exekúcie platí povinný (okrem prípadu, keď dôjde k zastaveniu exekúcie, ktoré zapríčinil oprávnený a keď dochádza k zastaveniu exekúcie pre nemajetnosť povinného – § 203 EP).
  Oprávnený má tiež právo na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku (§ 200 ods. 1 EP).
  Rozhodovacia činnosť súdu prichádza v otázke trov exekúcie do úvahy iba v prípade, že existuje spor o výšku týchto trov (iniciovaný námietkami proti trovám exekúcie –) a v prípade, že súdny exekútor uplatňuje náhradu trov exekúcie voči oprávnenému (§ 203 EP). Ak účastníci konania nevzniesli proti trovám exekúcie námietky (musia byť vznesené do 3 dní ), alebo ak súdny exekútor nežiada (v protiklade s pravidlom, podľa ktorého trovy znáša povinný) náhradu trov proti oprávnenému, exekučný súd nemusí rozhodovať o trovách exekúcie, a to ani v prípade, keby oprávnený po tom, čo povinný splnil vymáhanú povinnosť, nadbytočne navrhol zastavenie exekúcie.
  O trovách exekúcie rozhoduje exekučný súd uznesením, proti ktorému nie je prípustné odvolanie a je vykonateľné doručením súdnemu exekútorovi (§ 201 EP).

  elli je offline (nepripojený) elli

  elli
  Ak ste istinu zaplatili PRED zacatim exekucie (vid "na navrh povinneho zo dna..." - v upovedomeni o zacati exekucie by to byt malo), nevidim dovod ani na to, aby ste uhradili co i len cast trov:
  Exekutor ma pravo na odmenu z vymozenej sumy; teda ak ste plnili pred zacatim exekucie, exekutor nic nevymohol a ma pravo iba na nahradu vydavkov (postovne, zistovanie v bankach a pod.). Ak bol vsak navrh na vykonanie exekucie podany bezdovodne (pohladavka neexistovala), hotove vydavky by mal uhradit opravneny.

  roho je offline (nepripojený) roho

  roho
  Tým, že ste zaplatili Sociálnej poisťovni sumu 25 800.-Sk, splnili ste si, čo Vám ukladá rozhodnutie a podľa § 46 ods.3 exekučného poriadku exekútor musí upustiť od vykonania exekúcie. Už nemusíte platiť aj trovy exekúcie, aby exekútor upustil od vykonania exekúcie (platí to od 1.9.2005).
  Ak exekútor upustí od vykonania exekúcie, patrí mu odmena vo výške 10%, to zn. vo Vašom prípade 2580.-Sk + DPH = 3070,20 Sk. Plus k tomu mu patria hotové výdavky, ktoré by ste si mali žiadať presne špecifikovať, z čoho pozostávajú. Hotové výdavky exekútora nepodliehajú DPH, tak si na to dajte pozor.(Vychádzam z § 22 zákona o DPH).
  Tieto trovy (odmena plus hotové výdavky) musíte zaplatiť exekútorovi, ale exekútor ich nemôže vymáhať bez rozhodnutia súdu, pretože podľa § 60 písm.b exekučného poriadku ak exekútor upustí od vykonania exekúcie, je povinný bezodkladne vrátiť poverenie na vykonanie exekúcie súdu. Bez poverenia nemôže urobiť exekútor ani „mäkké f „ a už vôbec nemôže v takom prípade vydať príkaz na úhradu trov exekúcie.
  Podľa posledného znenia exekučného poriadku (§ 47) exekútor má nárok na odmenu minimálne vo výške 10 % z vymáhanej pohľadávky vždy, keď je podaný návrh na vykonanie exekúcie u exekútora a povinný zaplatí až po tomto dátume. Ak povinný zaplatí pred podaním návrhu, platí to, čo uvádza elli.

  dazap je offline (nepripojený) dazap

  dazap
  pohľadávka - 25 800 - poistné alebo penále??
  Všetky papiere jej ale chodili na starú adresu takže ich nemohla prijať.
  Zásielka do vlastných rúk sa musela vrátiť ako nevyzdvihnutá v odbernej lehote = rozhodnutie sa správoplatní.
  žiadosť o povolenie splátok, ktorá bola zamietnutá z dôvodu že si neplní odvodové povinnosti(aj keď žiadne nemá) Podľa SP má, podľa Vás nemá..treba si overiť, PREČO to tam napísali..bola podaná odhláška?? všetky potrebné doklady??ozaj Vám nevzniká ďalšie dlžné poistné??..
  A ináč preto prvá otázka znela, či poistné alebo penále..pretože SP Vám ešte môže penalizovať neskorú úhradu poistného. Potom si dajte žiadosť o odpustenie penále, ale k nej je potrebný aj doklad, že exekúcia bola zastavená, tróvy vyplatené.
  Ja odporúčam, skúsiť požiadať exekútora o zníženie tróv, prípadne splátky a dúfať, že Vás nebudú penalizovať.

  Exekúcia - prosím poraďte.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.