Zavrieť

Porady

"Zvláštna" výpoveď

Dobrý deň,
chcem vás poprosiť o radu, moja známa dostala veľmi zvláštnu výpoveď (viď príloha). Celé je to nejaké zamotané, v súčasnej dobe je PN, výpoveď dostala 5.10. poštou, posielaná bola 3.10. Má informácie, že majiteľka končí ako SZČO a založila si sro. Vo firme už ďalej pracovať nechce, ale myslím, že by mala dostať aspoň odstupné. Je nejaký spôsob ako dosiahnuť aby sa vo výpovedi uvádzal skutočný dôvod?
Usporiadat
jacekova jacekova

jacekova je offline (nepripojený) jacekova

účtovník telom i dušou
no to je len predtlačená forma výpovede z programu MRP.
samozrejme tam musí byť § podľa ktorého dostala výpoveď a určite by jej malo prináležať aj odstupné
1 0
Xanti Xanti

Xanti je offline (nepripojený) Xanti

Ale pozor, ak to podpíše tak naozaj jej nárok na odstupné nevznikne. A nepíšeš od kedy je na PN. Aj to je dôležitý údaj.
2 0
Miriam.x Miriam.x

Miriam.x je offline (nepripojený) Miriam.x

PN je od konca apríla.
0 0
Xanti Xanti

Xanti je offline (nepripojený) Xanti

A ešte otázka, kedy zanikol zamestnávateľ ako SZCO?
0 0
Miriam.x Miriam.x

Miriam.x je offline (nepripojený) Miriam.x

Vo výpise zo živnostenského registra je uvedený deň zániku oprávnenia 2.10.2012 a prevádzka zrušená dňa 1.10.2012.
0 0
Xanti Xanti

Xanti je offline (nepripojený) Xanti

No v podstate známej prac. pomer skončil dňom 1.10. ked zanikol jej zamestnávateľ viď :

Zákaz výpovede
§ 64

Na začiatok

(1) Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to

a) v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia,

(3) Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi

a) z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a),§ 63
Výpoveď daná zamestnávateľom

Na začiatok

(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

a) sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť,

Čiže zamestnávateľ mohol dať známej výpoved len podľa § 63 a a v tom prípade jej patrí odstupné viď.

§ 76
Odstupné
Na začiatok(1) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odstupné, ak sa pracovný pomer skončí dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Zamestnancovi podľa prvej vety patrí odstupné najmenej v sume, ktorá je násobkom jeho priemerného mesačného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba podľa § 62.
2 0
Miriam.x Miriam.x

Miriam.x je offline (nepripojený) Miriam.x

A ako to má teraz riešiť? Treba napísať zamestnávateľovi nejaký list, aby doplnil dôvod výpovede? Ako by to malo asi vyzerať?
0 0
JankaO JankaO

JankaO je offline (nepripojený) JankaO

Podľa toho, čo uvádzaš, výpoveď nedostala. Zamestnávateľ jej poslal dohodu o skončení pracovného pomeru, kde by sa mali dohodnúť, že bez odstupného.(S týmto ona vôbec nemusí súhlasiť) Ak to ešte nepodpisovala, tak nech nič nepodpisuje. Nech jej zamestnávateľ pošle normálnu výpoveď v zmysle ZP so všetkým, čo k tomu patrí. Kamoška nech čaká nemusí byť až tak aktívna.
3 0
Xanti Xanti

Xanti je offline (nepripojený) Xanti

No zrejme by trebalo napísať zamestnávateľovi list, podľa §79 zákonníka práce.

§ 79
Na začiatok

(1) Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru.

(3) Ak zamestnávateľ skončil pracovný pomer neplatne a zamestnanec netrvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával, platí, ak sa so zamestnávateľom nedohodne písomne inak, že sa jeho pracovný pomer skončil dohodou, ak

a) bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby,
b) bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite alebo v skúšobnej dobe, dňom, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

(4) V prípadoch ustanovených v odseku 3 písm. b) zamestnanec má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného zárobku podľa § 134 za výpovednú dobu dvoch mesiacov.
3 0
veronikasad veronikasad

veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

Miriam.x Pozri príspevok
A ako to má teraz riešiť? Treba napísať zamestnávateľovi nejaký list, aby doplnil dôvod výpovede? Ako by to malo asi vyzerať?
Dohoda je súhlas obidvoch strán. Treba ju zamestnávatelovi vrátiť nepodpísanú so žiadosťou o doplnenie dôvodu skončenia pracovného pomeru. So spätným dátumom nič nepodpisuj. Ak ako dôvod budú uvedené organizačné dôvody v zmysle § 63 odst. 1 písm. a) má nárok na odstupné aj v prípade skončenia prac.pomeru dohodou.
3 0
Mila123 Mila123

Mila123 je offline (nepripojený) Mila123

mňa by zaujímalo, či dotyčná zamest, je už odhlásená zo SP......dám ruku do ohňa , že ju už stihli odhlásiť, pretože rušili zamestnávateľa.....
0 0
Miriam.x Miriam.x

Miriam.x je offline (nepripojený) Miriam.x

tatanka111 Pozri príspevok
Ak podpísala, tak už je to vybavené a netreba nič robiť
(iba držať hubu a nechváliť sa tým )
Našťastie nepodpísala, nemala obálku, prišla si ku mne vypýtať, a keď som zbadala čo ide podpísať, tak so radšej začala zisťovať čo sa s tým dá ešte robiť.
0 0
ewita888 ewita888

ewita888 je offline (nepripojený) ewita888

tatanka111 Pozri príspevok
Dohoda NEMUSÍ mať uvedený dôvod, lebo sa dohodli
výpoveď z-ľa musí
výpoveď z-ca nemusí
No ale ak tam ten dôvod nebude uvedený, tak ju nepodpíše, lebo by prišla o odstupné..
0 0
Miriam.x Miriam.x

Miriam.x je offline (nepripojený) Miriam.x

Mila123 Pozri príspevok
mňa by zaujímalo, či dotyčná zamest, je už odhlásená zo SP......dám ruku do ohňa , že ju už stihli odhlásiť, pretože rušili zamestnávateľa.....
Áno už je odhlásená.
0 0
ewita888 ewita888

ewita888 je offline (nepripojený) ewita888

tatanka111 Pozri príspevok
a ak bude nejaký dôvod uvedený, tak podpíše ??????????????????????????????????????????????????

Otvor si to tlačivo

je tam predtlačené bez odstupného
Áno, ak tam bude dohoda s nárokom na odstupné, prečo by nepodpísala???? Preto treba ich návrh dohody vrátiť na doplnenie paragrafu..
0 0
Mila123 Mila123

Mila123 je offline (nepripojený) Mila123

Miriam.x Pozri príspevok
Áno už je odhlásená.
ak je odhlásená, ukončenie PPV sa bude antidatovať..........
0 0
ewita888 ewita888

ewita888 je offline (nepripojený) ewita888

tatanka111 Pozri príspevok
Furt nerozumiem načo je zamestnancovi paragraf.

Veď mu stačí odstupné. bez uvedeného paragrafu naň nárok nemá !!

A to v tom návrhu dohody NIE JE = z-ľ by jej ho najradšej nedal. no veď práve, ale pri zrušení zamestnávateľa nárok na odstupné je

PS
nech je ústretová = pýta iba 80 % odstupného
vyplatiť ty by si bol ústretový ??
a potom môže podpísať aj dohodu bez paragrafu
ň
v texte
0 0
ewita888 ewita888

ewita888 je offline (nepripojený) ewita888

tatanka111 Pozri príspevok
čo tam po nároku, to nech si v účtovníctve dokladuje zamestnávateľ ?? nechápem.. ja by som si ho radšej ako zamestnanec dokladovala v peňaženke

bol by som ústretový =
- je lepšie dostať 80 % nároku a kde sa v tej dohode píše o percente nároku ??
ako sa súdiť o 100 %
Nemusíš sa súdiť, máme aj garančný fond.. Len to treba mať na papieri od zamestnávateľa, viééš ??
0 0
veronikasad veronikasad

veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

tatanka111 Pozri príspevok
Dohoda NEMUSÍ mať uvedený dôvod, lebo sa dohodli
výpoveď z-ľa musí
výpoveď z-ca nemusí
Laco, nechceeš si nechať tie blbosti čo píšeš pre seba ?

§ 60
Dohoda o skončení pracovného pomeru

Na začiatok

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov organizačných zmien.

2 0
veronikasad veronikasad

veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

tatanka111 Pozri príspevok
vella

mňa porovnávaš s takým trepákom ??????????????????????????????????????????????????
Dnes trepeš viac ako ten trepák ...
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať