Zavrieť

Porady

Známkovanie domácej úlohy

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či domáca úloha môže byť oznámkovaná? Ďakujem
Usporiadat
misoft misoft

misoft je offline (nepripojený) misoft

A prečo by nemohla byť? Je to predsa ohodnotenie samostatnej práce žiaka.

P.S. Nie som žiadny pedagóg - ale moji potomkovia tiež mali svoje DÚ niekedy ohodnocované učiteľmi.
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
tom_i tom_i

tom_i je offline (nepripojený) tom_i

a prečo nie? aj nám úlohy hodnotili a boli to občas pekné pálky - napríklad keď sme mali napísať recept - môj znel sáčková polievka od maggi to vyrieši - no čo som asi dostala? a to nehovorím o hubovej polievke doma od našich
1 0
brontosaurus brontosaurus

brontosaurus je offline (nepripojený) brontosaurus

Forma domácej úlohy je aj referát, projekt a pod. Tie sa tiež bežne známkujú a neviem o tom že by s tým bol niekde problém.
Možno ale máte nejakú konkrétnu situáciu, alebo niečo čo sa vám nepozdáva, tak ak je to možné, opíšte nám to a debata sa bude môcť uberať týmto smerom.
2 0
misoft misoft

misoft je offline (nepripojený) misoft

Syn prišiel zo školy domov a otec sa ho pýta:
"No - ako bolo dnes v škole?"
"Zle! Dostal si päťku z domácej úlohy!" - syn na to.
0 0
gagi78 gagi78

gagi78 je offline (nepripojený) gagi78

No veď práve o tú päťku mi ide alebo dávanie tzv. "mínusok" za domácu úlohu. Som učiteľka a my nesmieme dávať známky za domáce úlohy - ale nejaký zákon som na to nenašla. Ale na druhej strane, keď žiak dostane päťku, je to asi výsledok mojej práce - že učivo nepochopil - tak prečo ho známkovať zlými známkami. Ja, známky za domáce úlohy nedávam, skôr sa ma to pýtala jedna známa, či sa to môže alebo nie.
1 0
tom_i tom_i

tom_i je offline (nepripojený) tom_i

ja neviem keď som chodila či už na zš alebo sš tak sa nikto takýmito pre mňa somarinami nezapodieval, ale dnes ... no môj názor na to je že keď si stanovíte pravidlá na začiatku šk.r. a decká budú o tom uzrozumené tak asi nemôže nik namietať a zákon na to asi nemôže byť skorej nejaká vyhláška (aj to pochybujem) takže pýtať sa na školskom úrade alebo priamo v škole na vedení veď niekto by mal stanoviť pravidá -o tom je zmena školského systému, ale keď s tým má niekto problém treba sa vrátiť k včielkam a mackom a neviem akým pečiatkam a je po probléme - a gagi keď žiak nepochopí výklad sú dve resp. 3 možnosti - mávne rukou, príde za tebou alebo doučko (ale to je len môj pohľad)
1 0
ivuliatko ivuliatko

ivuliatko je offline (nepripojený) ivuliatko

medúza medzi čučoriedkami (Július Satinský: "ČUČORIEDKY = dievčatá od 15 do 25 rokov, MEDÚZY od 30 do 80 a po osemdesiatke sú STARÉ PRAŽENICE, ktoré majú obrovský zmysel pre humor a o svete si myslia svoje"). ...viac
Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ

ZÍSKAVANIE PODKLADOV NA HODNOTENIE
Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:
a) sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,
b) sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,
c) rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové) a didaktickými testami; uplatňuje aj metódy menej riadené (referáty, denníky,
projekty, sebahodnotiace listy, dotazníky, pozorovania, portfóliá) - súbor prác žiaka, ktoré vypovedajú o jeho výkone,
(nie je tu vymedzené, že ide o práce, ktoré žiak vypracuje iba v škole)
d) analýzou výsledkov rôznych činností žiaka,
e) konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a poruchami,
f) rozhovormi so žiakom a so zákonným zástupcom žiaka.

PODKLADOM PRE CELKOVÉ HODNOTENIE VYUČOVACIEHO PREDMETU SÚ:
a) známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede,
b) známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce, didaktické testy, grafické práce, praktické práce, pohybové činnosti,
c) posúdenie prejavov žiaka podľa čl. 1 ods. 8.

(čl. 1 ods. 8 sa nachádza v inej časti pokynov: "V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Predmetom hodnotenia vo výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka.")

Myslím, že z uvedeného jasne vyplýva, že známkovanie domácich úloh by nemal byť žiadny problém.
Ja niekedy domácu úlohu oznámkujem jednotkami tým, čo ju majú perfektne vypracovanú, a horšie známky nedám. Okrem toho si značím plusky (aktivita na hodine, tajnička, prinesenie nejakej knižky, DVD alebo zaujímavosti) a mínusky (ak nemá DÚ, nepracuje alebo nedáva pozor na hodine), za tri plusky dávam jednotku a za tri mínusky päťku.
Môj osobný názor - pri oznámkovaní domácej úlohy má žiak väčšiu šancu na dobrú známku než napr. pri skúšaní alebo písomke na vyučovaní. Doma má na prácu oveľa viac času, pokojnejšie prostredie, môže využiť pomoc a kontrolu rodičov... (ak sa tu však nebavíme o lajdákoch, ktorí na domáce úlohy zvysoka kašlú a potom sa oháňajú otázkami, čí má na to učiteľ právo).
Napr. koncepty slohových prác si naši žiaci nepíšu vopred doma, lebo nemienim známkovať prácu rodičov. Ak im dám niekedy napísať známkovaný sloh doma, potešia sa
Naposledy upravil ivuliatko : 18.11.12 at 17:58
2 0
Darina1234 Darina1234

Darina1234 je offline (nepripojený) Darina1234

ivuliatko, ja mam vyhrady voci tym pluskam a minuskam, som za to, ak hodnotit, tak znamky, ziadne + alebo -. inac s tebou suhlasim.
0 0
ivuliatko ivuliatko

ivuliatko je offline (nepripojený) ivuliatko

medúza medzi čučoriedkami (Július Satinský: "ČUČORIEDKY = dievčatá od 15 do 25 rokov, MEDÚZY od 30 do 80 a po osemdesiatke sú STARÉ PRAŽENICE, ktoré majú obrovský zmysel pre humor a o svete si myslia svoje"). ...viac
Darina1234 Pozri príspevok
ivuliatko, ja mam vyhrady voci tym pluskam a minuskam, som za to, ak hodnotit, tak znamky, ziadne + alebo -. inac s tebou suhlasim.
Tento systém si u mňa vyžiadali roky skúseností. A má preventívny účinok (to považujem za najdôležitejšie) - už nebývajú také vývrtky, že polovica triedy príde bez úlohy (čo sa predtým stávalo).
Nechcem byť až taká krutá, aby niekto dostal za 1x nenapísanú úlohu hneď päťku, ale na druhej strane chcem zachovať princíp, že keď niekto sústavne zanedbáva domácu prípravu na vyučko, nech sa mu to odrazí aj na známkach.
3 0
alaya1 alaya1

alaya1 je offline (nepripojený) alaya1

gagi78 Pozri príspevok
Dobrý deň, chcem sa spýtať, či domáca úloha môže byť oznámkovaná? Ďakujem

je to ohodnotenie domacej pripravy na vyucovanie.
1 0
Silvernola Silvernola

Silvernola je offline (nepripojený) Silvernola

Tiež sme viedli svojho času diskusiu na túto tému, vyznela do stratena. Riešim to jednodcho: Premňa-zamňa si ju nepíš, ale na písomke či pri skúšaní dostaneš otázku či príklad z DÚ.
1 0
Darina1234 Darina1234

Darina1234 je offline (nepripojený) Darina1234

Silvernola Pozri príspevok
Tiež sme viedli svojho času diskusiu na túto tému, vyznela do stratena. Riešim to jednodcho: Premňa-zamňa si ju nepíš, ale na písomke či pri skúšaní dostaneš otázku či príklad z DÚ.
to znamena, ze DU je podla novych smernic dobrovolna
0 0
Silvernola Silvernola

Silvernola je offline (nepripojený) Silvernola

Darina1234 Pozri príspevok
to znamena, ze DU je podla novych smernic dobrovolna
Podľa ktorých smerníc konkrétne?
0 0
logomania logomania

logomania je offline (nepripojený) logomania

Ako si ktorý učiteľ zavedie -nikde nie je napísané, že sa musí alebo nemusí dú známkovať. Dú môžete dávať pravidelne, niekedy alebo vôbec. Dú môžete známkovať, ale aj nemusíte, ale ak ich dáte, tak skontrolovať by ste ich mali vždy. Môžete oznámkovať len tú dú, ktorá je dobre vypracovaná a ostatné nie, alebo dáte žiakom na výber, kto si chce dať známku z dú zapísať do klasifikačného záznamu. Čo v klasifikácii však neexistuje sú malé známky, plusky, mínusky a kadejaké body, ktoré sa sčitujú a na základe toho sa dávajú známky. Toto ak by učiteľ použil pri inšpekcii určite by mal problém. Môžete hodnotiť aj slovne-napríklad perfektne vypracovaná dú; veľmi slabo či povrchne vypracovaná úloha; Mišo nemal vypracovanú dú z matem, atď. No ja by som v žiadnom prípade nedala nedostatočnú(5) za to, že žiak dú nemal - lebo nemám čo ohodnotiť- tam by išla poznámka. Ja som domáce úlohy dávala iba výnimočne a žiaci, ktorí chceli si mohli dať známky zapísať - lebo aj ten najslabší žiak ak dostal trojku tak si ju dal z radosťou zapísať a jednotkár naopak, ten zasa nie.
Naposledy upravil logomania : 19.11.12 at 19:59
1 0
ivuliatko ivuliatko

ivuliatko je offline (nepripojený) ivuliatko

medúza medzi čučoriedkami (Július Satinský: "ČUČORIEDKY = dievčatá od 15 do 25 rokov, MEDÚZY od 30 do 80 a po osemdesiatke sú STARÉ PRAŽENICE, ktoré majú obrovský zmysel pre humor a o svete si myslia svoje"). ...viac
logomania Pozri príspevok
Čo v klasifikácii však neexistuje sú malé známky, plusky, mínusky a kadejaké body, ktoré sa sčitujú a na základe toho sa dávajú známky. Toto ak by učiteľ použil pri inšpekcii určite by mal problém.
Tie plusky a mínusky nie sú v klasáku, tam zapisujem iba známky, aj decká majú v ŽK iba známky, príp. poznámky. Inšpekcia by sa mi hádam nehrabala v notese
1 0
alaya1 alaya1

alaya1 je offline (nepripojený) alaya1

Nerozumiem, kde je problem. Ved pri znamkovani DU moze ziak nachytat dobre znaky. Sice, ak si tie domace ulohy aj vypracuvava.-)
0 0
Onko Onko

Onko je offline (nepripojený) Onko

logomania Pozri príspevok
No ja by som v žiadnom prípade nedala nedostatočnú(5) za to, že žiak dú nemal - lebo nemám čo ohodnotiť- tam by išla poznámka.
S tým nesúhlasím. Aj keď na písomke žiak nič nenapíše, aj keď pri odpovedi nič nepovie, tak dávaš poznámku, lebo nie je čo hodnotiť?
1 0
logomania logomania

logomania je offline (nepripojený) logomania

Už som napísala v predch. príspevku, že záleží len a len na vyučujúcom ako, kedy a či bude dú známkovať - nikto mu do toho nemôže hovoriť. Každý učiteľ praxou zistí čo mu vyhovuje a čo vyhovuje žiakom.
Ja som vyslovila svoj názor (nikomu ho nevnucujem), že za dú nedávam 5, lebo sa mi to neosvedčilo. Mojím cieľom nieje dať 5 za dú, ale zistiť čo si z hodiny žiak zapamätal, či danému učivu rozumie alebo nie a z nenapísanej úlohy to predsa nezistím.
Praxou som zistila, že dú nie je podstatná dôležité je to, aby žiak učivo pochopil už na vyučovaní, preto som dávala dú len výnimočne a známky mali také isté ako keď som dávala pravidelné dú.
Pre niektorých učiteľov je aj toto spôsob ako získať od žiaka známku. Samozrejme, za predpokladu, že žiak pozná "pravidlá", že za nenapísanie dú dostane 5.
PS: Ešte jedna poznámočka, ak polovica žiakov má z dú 5 čo urobíte, zapíšete do klasáku? Ja určite nie, bola by to moja veľmi zlá vizitka.
1 0
alaya1 alaya1

alaya1 je offline (nepripojený) alaya1

logomania Pozri príspevok
Už som napísala v predch. príspevku, že záleží len a len na vyučujúcom ako, kedy a či bude dú známkovať - nikto mu do toho nemôže hovoriť. Každý učiteľ praxou zistí čo mu vyhovuje a čo vyhovuje žiakom.
Ja som vyslovila svoj názor (nikomu ho nevnucujem), že za dú nedávam 5, lebo sa mi to neosvedčilo. Mojím cieľom nieje dať 5 za dú, ale zistiť čo si z hodiny žiak zapamätal, či danému učivu rozumie alebo nie a z nenapísanej úlohy to predsa nezistím.
Praxou som zistila, že dú nie je podstatná dôležité je to, aby žiak učivo pochopil už na vyučovaní, preto som dávala dú len výnimočne a známky mali také isté ako keď som dávala pravidelné dú.
Pre niektorých učiteľov je aj toto spôsob ako získať od žiaka známku. Samozrejme, za predpokladu, že žiak pozná "pravidlá", že za nenapísanie dú dostane 5.
PS: Ešte jedna poznámočka, ak polovica žiakov má z dú 5 čo urobíte, zapíšete do klasáku? Ja určite nie, bola by to moja veľmi zlá vizitka.


5 z dovodu, ze nie je napisana DU, ci 5 z dovodu, ze je napisana nespravne? Lebo podla mna je to jedno, zaco je ta 5.

Ak polovica triedy nenapise DU, tak mam svoj nazor na autoritu ucitela.
Ak pol triedy dostane 5 z DU preto, ze ju ma nespravne, tak si tiez nieco myslim, teraz uz vsak o schopnostiach daneho vyucujuceho.
0 0
logomania logomania

logomania je offline (nepripojený) logomania

Veď celý čas o tom hovorím, že dávať 5 z dú nie je vhodné najmä vtedy, ak viac detí ma úlohu nesprávne, lebo to znamená že učivu deti nerozumejú alebo ho vôbec nevedia. Dobrý učiteľ známky nedá a celé učivo znova deťom vysvetlí a precvičí, lebo je to len jeho chyba, že deti to nevedia.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať