Zavrieť

Porady

Ako zaúčtovať umeleckú činnosť - kreslenie portrétov?

Dobrý deň!

Už nejaký čas nad tým premýšľam.

Čítal som napr. toto: http://www.porada.sk/t201575-vytvarn...t-zivnost.html

Tu sa píše, že na to ani netreba živnosť. Ale ja už živnosť mám, preto uvažujem, či to môžem fakturovať bez toho, aby som nemal túto činnosť v predmetoch živnosti...?

Mám jednoduché účtovníctvo a v predmetoch činnosti mám prevažne reklamu. Do textu faktúr dávam: grafika - tvorba portrétu podľa fotografie.

Nečakajú ma problémy? Keď "prevádzkujem" uvedenú činnosť, je niečo špeciálne, čo by som mal urobiť alebo môžem vystavovať faktúry ako doteraz a neriešiť?

Ďakujem za odpovede! Nejako neviem prísť na jednoznačnú odpoveď z toho, čo čítam...
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

Mária.K. je offline (nepripojený) Mária.K.

Mária.K.
tvojekuriatko Pozri príspevok
Dobrý deň!

Už nejaký čas nad tým premýšľam.

Čítal som napr. toto: http://www.porada.sk/t201575-vytvarn...t-zivnost.html

Tu sa píše, že na to ani netreba živnosť. Ale ja už živnosť mám, preto uvažujem, či to môžem fakturovať bez toho, aby som nemal túto činnosť v predmetoch živnosti...?

Mám jednoduché účtovníctvo a v predmetoch činnosti mám prevažne reklamu. Do textu faktúr dávam: grafika - tvorba portrétu podľa fotografie.

Nečakajú ma problémy? Keď "prevádzkujem" uvedenú činnosť, je niečo špeciálne, čo by som mal urobiť alebo môžem vystavovať faktúry ako doteraz a neriešiť?

Ďakujem za odpovede! Nejako neviem prísť na jednoznačnú odpoveď z toho, čo čítam...
Bude to príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm.a) ZDP. Výkonom tejto činnosti nastala zmena skutočností uvedených v registrácii. Túto zmenu je potrebné oznámiť DÚ v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastala (§67 ods. 9 zákona č. 563/2009 -daňový poriadok).
Faktúrovať môžeš.
Ďakujem za odpoveď, pani Mária!

Ešte pre upresnenie... celkom nerozumiem tomu odstavcu... Musím niečo nahlásiť? Túto službu už prevádzkujem nejaký čas bez akéhokoľvek nahlasovania, čaká ma "trest"?

Alebo to jednoducho znamená, že ak som živnostník, tak už je všetko vybavené a iba fakturujem a nemusím nič nahlasovať? To by bolo skvelé

Mária.K. je offline (nepripojený) Mária.K.

Mária.K.
tvojekuriatko Pozri príspevok
Ďakujem za odpoveď, pani Mária!

Ešte pre upresnenie... celkom nerozumiem tomu odstavcu... Musím niečo nahlásiť? Túto službu už prevádzkujem nejaký čas bez akéhokoľvek nahlasovania, čaká ma "trest"?

Alebo to jednoducho znamená, že ak som živnostník, tak už je všetko vybavené a iba fakturujem a nemusím nič nahlasovať? To by bolo skvelé
Zákon hovorí, že 30 dní odo dňa začatia predmetnej činnosti bolo potrebné začatie činnosti oznámiť DÚ. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti ukladá daňový úrad pokuty.
Znamená to, že som to mal nahlásiť a hrozí mi teraz pokuta? Musím to mať ako samostatný predmet živnosti? Ach jáj. A nazvem to ako? Umelecká činnosť či dačo podobné?

Mária.K. je offline (nepripojený) Mária.K.

Mária.K.
tvojekuriatko Pozri príspevok
Znamená to, že som to mal nahlásiť a hrozí mi teraz pokuta? Musím to mať ako samostatný predmet živnosti? Ach jáj. A nazvem to ako? Umelecká činnosť či dačo podobné?
ZDP v § 6 rozlišuje nasledovné druhy príjmov:
§ 6
Príjmy z podnikania z inej samostatnej
zárobkovej činnosti, z prenájmu
a z použitia diela a umeleckého výkonu

(1) Príjmami z podnikania sú
a) príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, /24/
b) príjmy zo živnosti, /25/
c) príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov /26/ neuvedené v písmenách a) a b),
d) príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti podľa odsekov 7 a 8.

(2) Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 5, sú príjmy
a) z vytvorenia diela a umeleckého výkonu /27/ a z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva,
b) z činností, /28/ ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,
c) znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu. /29/
d) z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou. /29a/

(3) Príjmami z prenájmu, ak nejde o príjmy uvedené v odseku 1 a v § 5, sú príjmy z prenájmu nehnuteľností vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti.
ä

Na kreslenie portrétov nemusíte mať vydaný živnostenský list- tento príjem sa bude zaraďovať medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 (príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti). Nazveš to podľa toho, čo vykonávaš.

Ako zaúčtovať umeleckú činnosť - kreslenie portrétov?

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.