Zavrieť

Porady

Dohody mimo pracovného pomeru od 1.1.2013

človek čo opustil Poradu.
Myslím, že aj pre "neDRAKov" je potrebné ozrejmiť si postupy pri Dohodách mimo pracovného pomeru a zmenách, ktoré nás od 1.1.2013 v súvislosti s nimi čakajú.
Ja som si bohužiaľ Draka nepredplatila na tento rok, lebo s vlaňajšími príspevkami som bola mimoriadne nespokojná. Vlastne, vlani tam skoro žiadne novinky ani neboli. Dnes, ak vidím na porade zaujímavý príspevok, hodí ma to do "Draka" a ja som znova múdra, ako predtým a informácie hľadám inde.
Žeby už Porada nemala radiť bezplatne, ale bola určená iba na "Pokec" a "Kliknike prosím..." ? Ak som túto informáciu prehliadla, prosím prepáčte mi.

Napriek tomu prikladám :

Fyzickým osobám vykonávajúcim práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej len „dohodári“), vzniká od 1. januára 2013 povinné nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, resp. len povinné dôchodkové poistenie (okrem dohody, z ktorej nie je fyzická osoba povinne dôchodkovo poistená).
U dohodárov, ktorým vznikla dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pred 1. januárom 2013 a tento právny vzťah trvá aj po 31. decembri 2012, platí pre zamestnávateľa „predĺžená lehota“ na „doprihlásenie“ takýchto zamestnancov - dohodárov na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, resp. len na dôchodkové poistenie (ktoré im vzniká od 1. januára 2013)najneskôr do 31. januára 2013.

Táto „predĺžená lehota“ na prihlásenie dohodárov do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia neplatí pre dohody, ktoré vzniknú po 31. decembri 2012. V týchto prípadoch zamestnávateľ plní prihlasovaciu povinnosť v „klasickej“ lehote pred vznikom povinného poistenia, najneskôr pred začatím výkonu činnosti. To znamená, že dohodárov, ktorým dohoda vznikla po 31. decembri 2012 zamestnávateľ prihlasuje do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne na konkrétne poistenie pred vznikom ich povinného poistenia, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca - dohodára, a odhlasuje ich najneskôr v deň nasledujúci po zániku poistenia na tlačive Registračný list FO.

Príklad 1:Zamestnávateľ uzatvoril s fyzickou osobou odo dňa 15. januára 2013 dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej dohodárovi plynie právo na nepravidelný príjem. Na základe tejto dohody o pracovnej činnosti vzniká dohodárovi povinné dôchodkové poistenie. Tohto dohodára zamestnávateľ prihlási do registra poistencov Sociálnej poisťovne na povinné dôchodkové poistenie do 14. januára 2013,najneskôr pred začatím výkonu činnosti .

Príklad 2:Zamestnávateľ uzatvoril s fyzickou osobou dňa 27. decembra 2012 dohodu o pracovnej činnosti s dátumom vzniku tohto pracovnoprávneho vzťahu dňom 1. január 2013, s tým, že dohodár začne vykonávať činnosť od 3. januára 2013. Tomuto dohodárovi plynie právo na nepravidelný príjem. Na základe tejto dohody o pracovnej činnosti vzniká dohodárovi povinné dôchodkové poistenie od 1. januára 2013. Tohto dohodára zamestnávateľ prihlási do registra poistencov Sociálnej poisťovne na povinné dôchodkové poistenie najneskôr do 3. januára 2013 do času začiatku výkonu činnosti. Ani v tomto prípade neplatí „predĺžená lehota“ na prihlásenie do registra poistencov do 31. januára 2013.


Dohodár odvody :

Nemocenské 1,4%

Dôchodkové ( starobné ) 4%
Dôchodkové ( invalidné) 3%
PvN 1%


ZAMESTNáVATEľ :
Nemocenské 1,4%
Dôchodkové ( starobné) 14%
Dôchodkové ( invalidné ) 3%

PvN 1%
GP 0,25%
Úrazové 0,8%

Rezervný fond 4,75%

Podľa § 119 ods. 1:

"Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom." (Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde).

Čerpané z internetu : "Podnikám.sk"

Minimálna mzda od 1.1.2013

Od 1. januára 2013 sa podľa nariadenia vlády SR zvyšuje minimálna mzda nasledovne:
Hodinová
za každú hodinu odpracovanú zamestnancom
Mesačná
za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
Výška minimálnej mzdy od 1.1.2013 1,941 € 337,70 €


Stupne náročnosti pri odmenách na dohodu mimo PP uplatnené nemusia byť. (moja poznámka)
Najnižšie zárobky v čistom vyjadrení stúpnu o 9,1 eura na 292,48 eura. "Rozdiel sumy čistej minimálnej mzdy oproti životnému minimu, platnému k 1. januáru 2013 pre jednu plnoletú fyzickú osobu v sume 194,58 eura mesačne, bude predstavovať 97,90 eura," uviedol rezort práce a sociálnych vecí. Od začiatku tohto roka vzrástla minimálna mzda z 317 eur na 327,2 eura, čo bol nárast o 3,2 %. Bývalá vláda Ivety Radičovej tak najnižšie mzdy na rok 2012 zvýšila v rovnakej miere, ako na rok 2013 navrhuje najnižšie zárobky zvýšiť rezort práce a sociálnych vecí pod vedením Jána Richtera.

Zuzana2 Pozri príspevok
Ak nemocensky poistený dohodár, ktorý "normálne" pracuje tak 1 - 2 dni v týždni a niekedy ani to nie (DPČ - dohodár funguje "na zavolanie") zostane na PN, bude sa mu platiť náhrada za PN za prvých 10 kalendárnych dní? Alebo z 10 kalendárnych dní budeme musieť hypoteticky určiť že kedy by sme ho "povolali" do práce a za tie dni mu dať náhradu?
Mila123 Pozri príspevok
áno....ak napr. upratovačka zvyčajne pracuje napr. v pondelok, môže od utorka čerpať náhradu mzdy pri dočasnej PN do nedele (od ut. do nedele je chorá) zamestnávateľ jej musí vyplatiť náhradu.....

KatarinaNR Pozri príspevok
čiže teraz keď si budú dohodári platiť dôchodkové, bude sa im pri výstupe resp. pri ukončení dohody vystavovať zápočtový list, ELDP,..........a čo ešte?????????
čiže tie dni odpracované na dohodu sa im budú rátať do odpracovaných dní na dôchodok
Mila123 Pozri príspevok
áno ....ako odpracované dni sa budú počítať doba trvania dohody ...... Katarína NR, ak by si dávala skutočne odpracované dni do ELDZ , vychádzal by OMB veľmi vysoký.....
a SP by to nedokázala odkontrolovať.......

srska Pozri príspevok
mzdárky a takto by sa nedalo?
prijmem dohodára v 12/2012 do konca 06/2013, dohodnem odmenu za vykonanú prácu + podmienky vyplatenia, prihlásim do sp, 01/2013 preregistrujem v sp a zp. zúčtujem mu celú dohodnutú odmenu v 12/2012, odvediem do sp čo im patrí za 12/2012 aj na dú a v 01 - 06/2013 bude vz 0,00 eur
Jana Motyčková Pozri príspevok
Prihlásiť do SP ho budeš musieť ako nepravidelný príjem, aj keď fyzicky v r.2013 nič vyplatené nebude.
Do ZP ho budeš prihlasovať podľa zverejneného usmernenia v r.2013 na každý deň, kedy bude vykonávať prácu, aj keď v mesačnom výkazy bude len počet dní a príjem 0.
Eva99 Pozri príspevok
Dohodár bude mať po novom nárok na príplatok za prácu v noci a vo sviatok??? Dobre čítam?
Jana Motyčková Pozri príspevok
Príplatok za prácu v noci a vo sviatok nie.

bibuska86 Pozri príspevok
inak našla som zaujímavý článok na tému práca na dohodu, sú tu všetky zmeny v skratke a prehladné
Daniela T. Pozri príspevok
Žena je na predĺženej rodičovskej dovolenke z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa, poberá rodičovský príspevok do 6 rokov veku dieťaťa. Dieťa je umiestnené v škôlke na
4 hodiny denne. Môže žena pracovať na dohoda o vykonaní práce alebo n dohodu o pracovnej činnosti? Je nejako obmedzená výška príjmu? Ďakujem.

Jana Motyčková Pozri príspevok
Po 1.1.2013 môže robiť na dohodu, príjem nie je obmedzený, ale ak zarobí za rok viac ako 2918,70 € (presnejšie, ak jej úhrn VZ z akýchkoľvek príjmov bude vyšší ako táto suma), štát za ňu prestane platiť ZP a v ročnom zúćtovaní jej ZP vyčísli nedoplatky za samoplatiteľa za dni, ktoré nepracovala - resp. v ktorých nebola prihlásená ako zamestnanec z dohody v ZP.
Dáša_ Pozri príspevok
Takže ak napríklad mamička na RD pôjde do nejakej súťaže a tam nebodaj vyhrá auto, tak okrem ZP z ceny výhry bude musieť doplatiť aj poistenie za celý rok?

Alebo zarobí na dohodu povedzme 2500€ za rok a na konci roka "nešťastnou náhodou" vyhrá foťák v cene 500€, už je zle?
ewita888 Pozri príspevok
Neviem, či mi nemyslí už pri tých dohodách, neviem si ujasniť:
študent nad 18 rokov pri odmene do 155 eur, aké odvody ??
Fakt je to na fľašku
Aj námet na frašku
Jana Motyčková Pozri príspevok
Ak si uplatńuje výnimku, tak ÚP a GP, ak si výnimku neuplatňuje, tak ÚP, GP, StP, IP a RFS.
Pôvodca textu príspevku: ewita888

Janka, číže ak bude mať len jednu dohodu, tak iba zamestnávateľ úrazové a garančné ..
Ak bude mať napr. nad 155 eur, tak študent platí 7 % a zamestnávateľ 22,8 %..
Dobre chápem?
Mila123 Pozri príspevok
áno, ale iba zo sumy nad 155€ mesačne......
Andyke Pozri príspevok
Študent v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov (ďalej len „dohoda“) sa stáva na účely dôchodkového poistenia zamestnancom a je povinne dôchodkovo poistený. Študentovi a jeho zamestnávateľovi vzniká povinnosť platiť poistné na dôchodkové poistenie. Študent si však môže určiť jednu dohodu najmenej na obdobie jedného kalendárneho mesiaca, na základe ktorej nebude z tejto dohody povinne dôchodkovo poistený, ak jeho mesačný príjem z tejto dohody alebo priemerný mesačný príjem, ak nebude pravidelne mesačne odmeňovaný, nepresiahne stanovenú sumu.
Maximálna suma mesačného príjmu alebo priemerného mesačného príjmu z dohody, z ktorej nebude študent povinne dôchodkovo poistený je diferencovaná v závislosti od veku študenta. Pre študenta, ktorý nedovŕšil 18 rokov veku je maximálna suma mesačného príjmu alebo priemerného mesačného príjmu vo výške 8,39 % (v súčasnosti 66 eur) a pre študenta od dovŕšenia 18 rokov veku 19,72 % (v súčasnosti 155 eur) priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné na povinné dôchodkové poistenie.
Ak mesačný príjem študenta z dohody, ktorý je pravidelne mesačne odmeňovaný, presiahne stanovenú sumu, vznikne mu povinné dôchodkové poistenie, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom jeho mesačný príjem presiahol stanovenú sumu; takto vzniknuté povinné dôchodkové poistenie zanikne, ak jeho mesačný príjem nepresiahne stanovenú sumu alebo ukončením dohody o brigádnickej práci študentov. Priemerný mesačný príjem študenta z dohody, ktorý nie je pravidelne mesačne odmeňovaný sa zistí za obdobie jej trvania po skončení dohody. Ak takto zistený priemerný mesačný príjem presiahne stanovenú sumu, vznikne študentovi spätne od vzniku dohody povinné dôchodkové poistenie z čoho vyplynie povinnosť spätného doplatenia poistného.
Vymeriavacím základom na platenie poistného na povinné dôchodkové poistenie študenta je jeho mesačný (resp. priemerný mesačný) príjem z dohody po odpočítaní stanovenej sumy. Študent je povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi, že si určil dohodu, z ktorej nechce byť povinne dôchodkovo poistený a súčasne o tom, že si na rovnaké obdobie neurčil alebo neurčí inú dohodu na rovnaký účel a o tom, že zmenil toto svoje rozhodnutie. Ak túto svoju povinnosť poruší, môže mu byť Sociálnou poisťovňou uložená pokuta.
Zamestnávateľ je povinný stanoveným spôsobom oznámiť Sociálnej poisťovni identifikáciu zmluvy o brigádnickej práci študentov, z ktorej študent nechce byť povinne dôchodkovo poistený, prihlásiť študenta do registra poistencov Sociálnej poisťovne, ak mesačný príjem (resp. priemerný mesačný príjem) študenta z tejto dohody presiahne stanovenú sumu, odhlásiť študenta z tohto registra, ak mesačný príjem nepresiahne stanovenú sumu alebo, ak študent akokoľvek zmenil svoje rozhodnutie týkajúce sa tejto dohody.

Zdroj: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?...obia=6&CPT=244

Pozrite ako šarapatí "DOHODA" u mamičiek na RD - mzdári tešte sa.
brčko Pozri príspevok
Nesledujem velmi podrobne zmeny, čo sa chystajú, no nedá sa prehliadnuť, že od 1.1.2013 sa stávajú pracovníci na dohodu platitelmi povinného dôchodkového a nemocenského poistenia (zamestnanca), čo doteraz nebolo.

Vela mamičiek na rodičovskej dovolenke si na dohodu prilepšuje k rodičovskému príspevku. Tieto mamičky môžu byť podla teraz účinného zákona dôch.poistené štátom ako osoby riadne sa starajúce o dieťa do 6rokov, ak im netrvá žiadne "povinné" dôch./nemocenské poistenie, vid myslím § 15 Zákon o sociálnom poistení. Od 1.1.2013 im predpokladám vzniká poistenie zamestnanca, ak budú na dohodu pracovať nadalej. Musia podať do 8dní po vzniku poistenia (a nesplnení podmienok na možnosť byť poistené štátom), teda do 8.1.2013 odhlášku z dôch.poistenia štátom?????? Počuli ste o tom? Alebo som niečo prehliadla a netreba?
Jana Motyčková Pozri príspevok
Je to tak- pre účely dôchodkového poistenia - poistencom štátu pri starostlivosti o dieťa môže byť len ten, kto nie je povinne dôchodkovo poistený z iného dôvodu. Keďže dohody budú dôchodkovo poistené, počas celej doby trvania dohody dôchodkové poistenie za nich štát platiť nebude. Lehota na odhlásenie je 8 dní.
Melnick Pozri príspevok
Ak uvažujem, že mamička si na RD zarobí mesčne na DoPČ napr. 40 x 1,941 = 77,64, z tejto sumy bude potom dôchodkovo poistená.
Pre mamičky na RD to v takomto prípade bude nevýhodné.
Ak nebude v ich blízkosti niekto, kto ich na to upozorní, mnohé zaplačú, síce neskoro ( pri výpočte dôchodku), ale určite zaplačú.
Trošku mimo témy
:
mirka134 Pozri príspevok
Janka prosím ťa to znamená že ak je rodič poberateľom rodičovského príspevku plateného zo zdravotného stavu dieťaťa do 6 rokov a je SZČO tak sa musí isť tiež odhlásiť zo sociálnej ? alebo čo mu z toho vyplýva
dakujem ti velmi pekne
Jana Motyčková Pozri príspevok
Pre szčo sa nič nemení.
Aj teraz ak vykonáva činnosť szčo a je povinne poistenou szčo, štát za neho poistné na dôchodkové poistenie neplatí.
Odpovede mamičkám na MD - dúfam, že pomôžu : Nedá sa mi už vkladať do prvého príspevku, kde by si to každý rýchlo našiel , takže ......... (skúsim poprosiť moderátora, aby to tam presunul.

Čerpané zo stránky: http://tehotenstvo.rodinka.sk/priruc...tenie-od-2013/

Autor: Mgr. Kristína Kováčiková

Dohodári a odvody na sociálne poistenie od 2013

Ak pracujete na dohodu (mimo pracovného pomeru), v spolupráci s odborníkmi zo Sociálnej poisťovne Vám prinášame prehľad nových odvodových povinností od januára 2013. V našich situáciách sa venujeme špeciálne matkám, ktoré si privyrábajú na materskej/rodičovskej dovolenke.

Otázka - Ako sa vypočítajú odvody na sociálne poistenie "dohodárovi?"

Marta počas rodičovskej dovolenky pracuje na dohodu. Každý mesiac si zarobí 200 eur v hrubom. Ako sa jej vypočítajú odvody na sociálne poistenie?
Odpoveď:

Ak má počas rodičovskej dovolenky pani Marta uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti a má z nej pravidelný mesačný príjem, bude mať od 1. januára 2013 postavenie zamestnanca na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti.
V takomto prípade bude pani Marta platiť ako zamestnanec poistné vo výške 18,80 eur - z vymeriavacieho základu 200 eur


 • 1,4 % na nemocenské poistenie,
 • 4 % na starobné poistenie,
 • 3 % na invalidné poistenie a
 • 1 % na poistenie v nezamestnanosti).

Zamestnávateľ za pani Martu bude platiť z vymeriavacieho základu 200 eur


 • na nemocenské poistenie 1,4 %,
 • na starobné 14 %,
 • na invalidné 3 %,
 • na poistenie v nezamestnanosti 1 %.

Okrem toho zamestnávateľ bude platiť poistné aj do rezervného fondu solidarity (4,75 %), poistné na garančné poistenie (0,25 %) a poistné na úrazové poistenie (0,8%).
V prípade, ak je pani Marta dôchodkovo poistená z dôvodu starostlivosti o dieťa a poistné na dôchodkové poistenie z tohto dôvodu za ňu platí štát, od 1. januára 2013 nebude spĺňať jednu z podmienok byť poistencom štátu, pretože bude dôchodkovo poistená ako zamestnanec z právneho vzťahu založeného dohodou. Poistencom štátu totiž môže byť fyzická osoba, ktorá nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo ako povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba. To znamená, že ak pani Marta pred 1. januárom 2013 podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa, je povinná podať odhlášku z dôchodkového poistenia ako poistenec štátu najneskôr do 9. januára 2013 (do ôsmich dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej zánik dôchodkového poistenia) s dátumom zániku tohto poistenia 31. decembra 2012, a to v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu.
Odpoveď pripravilo Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne.


Otázka - Ako sa vypočítajú odvody na sociálne poistenie, ak ide o pravidelný príjem? A ako, ak ide o nepravidelný príjem?

Katka je na rodičovskej dovolenke, popri tom si privyrába na dohodu vo firme, ktorá organizuje detské oslavy. V mesiaci január bude 5 akcií a Katka si zarobí 1.000,- EUR (brutto). V mesiaci február nebude akcia žiadna, Katka nezarobí nič. V marci bude v práci iba raz a zarobí si 200 EUR (brutto). Je Katka považovaná za zamestnanca na účely sociálneho poistenia? Ak áno, ako sa vypočítajú odvody na sociálne poistenie v jej prípade?

Odpoveď:

Dôležité je, ako má Katka v dohode (teda v zmluve) stanovený príjem. Ak má v zmluve určené, že má právo na príjem pravidelne mesačne (pričom nie je dôležité, či ho skutočne dostane vyplatený), bude zamestnancom na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Ak má v zmluve určené právo na príjem v iných intervaloch ako raz mesačne, ide o nepravidelný príjem a Katka bude zamestnancom len na účely dôchodkového poistenia.
Ak je Katka zamestnancom s pravidelným mesačným príjmom, zaplatí od 1. januára 2013 z mesačného zárobku (teda v januári z vymeriavacieho základu 1000 eur a v marci z vymeriavacieho základu 200 eur) vždy


 • 1,4 % na nemocenské poistenie,
 • 4 % na starobné poistenie,
 • 3 % na invalidné poistenie a
 • 1 % na poistenie v nezamestnanosti.

V mesiaci, v ktorom zarobí 1 000 eur, zaplatí celkom poistné v sume 94 eur a v marci 18,80 eur.
Zamestnávateľ za Katku bude platiť z jej zárobku poistné na


 • nemocenské poistenie 1,4 %,
 • na starobné 14 %,
 • na invalidné 3 %,
 • na poistenie v nezamestnanosti 1 %.

Okrem toho zamestnávateľ bude platiť poistné aj do rezervného fondu solidarity (4,75 %), poistné na garančné poistenie (0,25 %) a poistné na úrazové poistenie (0,8%).
Vo februári, keď nebude mať Katka vyplatenú žiadnu odmenu, bude mať vymeriavací základ v sume 0 EUR, a preto Katka ani jej zamestnávateľ za mesiac február 2013 neplatia poistné na sociálne poistenie.
Ak je Katka zamestnancom s nepravidelným príjmom, zaplatí poistné až po skončení trvania dohody. Ak predpokladáme, že dohoda jej bude trvať od 1.1.2013 do 31.3.2013, poistné zaplatí z priemerného mesačného príjmu. Pri uvedených príjmoch (1000, 0 a 200 eur) teda za každý mesiac zaplatí poistné z vymeriavacieho základu 400 eur na starobné poistenie (4 %) a na invalidné poistenie (3 %) – spolu teda za každý mesiac 28 eur.
Zamestnávateľ za Katku zaplatí z uvedeného priemerného zárobku 400 eur mesačne poistné na starobné poistenie (14 %), poistné na invalidné poistenie (3 %), poistné do rezervného fondu solidarity (4,75 %), poistné na garančné poistenie (0,25 %) a poistné na úrazové poistenie (0,8%).
Aj v tomto prípade platí, že ak Katka je dôchodkovo poistená z dôvodu starostlivosti o dieťa a poistné na dôchodkové poistenie z tohto dôvodu za ňu platí štát, od 1. januára 2013 nebude spĺňať jednu z podmienok byť poistencom štátu, pretože bude dôchodkovo poistená ako zamestnanec z právneho vzťahu založeného dohodou. Poistencom štátu totiž môže byť fyzická osoba, ktorá nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo ako povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba. To znamená, že ak Katka pred 1. januárom 2013 podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa, je povinná podať odhlášku z dôchodkového poistenia ako poistenec štátu najneskôr do 9. januára 2013 (do ôsmich dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej zánik dôchodkového poistenia) s dátumom zániku tohto poistenia 31. decembra 2012, a to v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu.
Odpoveď pripravilo Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne.

Otázka - Mám pravidelný príjem, okrem toho aj nepravidelný príjem.

Zuzana poberá rodičovský príspevok na dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom, v januári malo 4 roky. Liečba jej chorého dieťaťa je nákladná, Zuzana preto "brigáduje," keď má možnosť. U jedného zamestnávateľa má istú prácu, každý mesiac si zarobí na dohodu 200 EUR. Niekedy však môže zarobiť jednorazovo u jedného, či dvoch ďalších zamestnávateľov ďalších 200 EUR. Ako sa jej vypočítajú odvody na sociálne poistenie?

Odpoveď:

Ak má Zuzana z jednej dohody právo na pravidelný mesačný príjem, tak bude zamestnancom na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenie a poistenia v nezamestnanosti. Teda jej mesačná odmena v sume 200 €, bude jej vymeriavacím základom na odvod poistného.
V takom prípade bude Zuzana platiť ako zamestnanec poistné vo výške 18,80 eur - z vymeriavacieho základu 200 eur


 • 1,4 % na nemocenské poistenie,
 • 4 % na starobné poistenie,
 • 3 % na invalidné poistenie a
 • 1 % na poistenie v nezamestnanosti).

Zamestnávateľ za Zuzanu bude platiť z vymeriavacieho základu 200 eur poistné


 • na nemocenské poistenie 1,4 %,
 • poistné na starobné poistenie 14 %,
 • poistné na invalidné poistenie 3 %,
 • poistné na poistenie v nezamestnanosti 1 %.
 • Okrem toho zamestnávateľ bude platiť poistné aj do rezervného fondu solidarity (4,75 %), poistné na garančné poistenie (0,25 %) a poistné na úrazové poistenie (0,8%).

Ak bude mať Zuzana ďalšie dohody o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti, bude záležať na tom, či je z tejto dohody stanovený pravidelný alebo nepravidelný príjem. Pri pravidelnom príjme bude platiť poistné pravidelne tak ako pri prvej dohode (teda mesačne), pri nepravidelnom príjme zaplatí poistné po skončení dohody, pričom vymeriavací základ na každý mesiac bude stanovený ako priemer zárobkov, ktoré dosiahla za celé obdobie trvania dohody s nepravidelným príjmom.
Predpokladáme, že aj Zuzana je dôchodkovo poistená z dôvodu starostlivosti o dieťa. Aj ona už od 1. januára 2013 nebude spĺňať jednu z podmienok byť poistencom štátu, pretože bude dôchodkovo poistená ako zamestnanec z právneho vzťahu založeného dohodou. Poistencom štátu totiž môže byť fyzická osoba, ktorá nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo ako povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba. To znamená, že ak Zuzana pred 1. januárom 2013 podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa a od 1. januára 2013 je dôchodkovo poistená z právneho vzťahu založeného dohodou, je povinná podať odhlášku z dôchodkového poistenia ako poistenec štátu najneskôr do 9. januára 2013 (do ôsmich dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej zánik dôchodkového poistenia) s dátumom zániku tohto poistenia 31. decembra 2012, a to v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu.
Odpoveď pripravilo Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne.


Otázka - Brigádujem popri vysokej škole. Ako sa mi vypočítajú odvody? Budem mať nárok na materské?

Lenke sa počas štúdia na VŠ narodilo dieťa. Na materské nemala nárok, lebo pred pôrodom nebola nikdy nemocensky poistená. Teraz si Lenka popri škole začala privyrábať ako brigádnička a zarobí si mesačne 260 EUR v hrubom. Ako sa jej vypočítajú odvody na sociálne poistenie? V prípade, že by Lenka otehotnela, za akých podmienok by mala nárok na materské a v akej výške by bolo jej materské?

Odpoveď:

Ak má Lenka uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študenta (či už s právom na pravidelný mesačný alebo nepravidelný príjem), nebude z tejto dohody nemocensky poistená. A keďže základnou podmienkou nároku na materské je existencia nemocenského poistenia v čase vzniku dôvodu na poskytnutie materského a osobitnou podmienkou aspoň 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom, Lenke nárok na materské nevznikne. Nevznikne jej nárok na žiadnu nemocenskú dávku.
Lenka bude platiť z vymeriavacieho základu 260 eur len poistné na dôchodkové poistenie (na starobné 4 % a na invalidné 3 %), jej zamestnávateľ bude platiť poistné na dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity a tiež poistné na úrazové a garančné poistenie (ak je garančne poistený).
Lenka má ale možnosť rozhodnúť sa, že z tejto dohody bude platiť poistné len zo sumy, ktorá pri dohodách o brigádnickej práci študenta staršieho ako 18 rokov prekračuje hraničnú sumu 155 eur. V takom prípade bude platiť uvedené poistné len zo sumy 105 eur. Ak sa Lenka pre takúto možnosť rozhodne, bude svoje rozhodnutie musieť deklarovať prostredníctvom písomného čestného vyhlásenia u svojho zamestnávateľa.
Pripomíname, že ak je Lenka dôchodkovo poistená z dôvodu starostlivosti o dieťa (poistné za ňu platí štát), je povinná podať v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta jej trvalého pobytu odhlášku z dôchodkového poistenia ako poistenec štátu najneskôr do 9. januára 2013 (do ôsmich dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej zánik dôchodkového poistenia) s dátumom zániku tohto poistenia 31. decembra 2012. Od 1. januára 2013 už totiž nebude spĺňať jednu z podmienok byť poistencom štátu, pretože bude dôchodkovo poistená ako zamestnanec z právneho vzťahu založeného dohodou.

Odpoveď pripravilo Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne.
Prikladám "zatiaľ" najnovší vzor tlačiva :* Potvrdenie o mzde/ odmene za zárobkovú činnosť *
(tlačivo predtým, bolo platné tuším dva týždne.)

Priložené súboryNaposledy upravil Dav : 30.12.12 at 19:56
Usporiadat
Zuzy Zuzy

Zuzy je offline (nepripojený) Zuzy

žena v domácnosti
a tiež aj povinné zdravotné poistenie
0 0
KatarinaNR KatarinaNR

KatarinaNR je offline (nepripojený) KatarinaNR

baby a nenašiel by sa niekto, kto by to pekne rozpísal, koľko % bude platiť dohodár sám za seba z HM a aké poistenie a koľko % bude za neho platiť zamestnávateľ? ďakujem
tiež som hladala na porade niečo ohľadom tejto tematiky a okrem draka tu nič nie je a ja nemám draka predplateného.
0 0
Mila123 Mila123

Mila123 je offline (nepripojený) Mila123

KatarinaNR Pozri príspevok
baby a nenašiel by sa niekto, kto by to pekne rozpísal, koľko % bude platiť dohodár sám za seba z HM a aké poistenie a koľko % bude za neho platiť zamestnávateľ? ďakujem
tiež som hladala na porade niečo ohľadom tejto tematiky a okrem draka tu nič nie je a ja nemám draka predplateného.
záleží od statusu dohodára.......či má vyplácaný pravidelný či nepravidelný príjem.......
0 0
Melnick Melnick

Melnick je offline (nepripojený) Melnick

človek čo opustil Poradu.
KatarinaNR Pozri príspevok
baby a nenašiel by sa niekto, kto by to pekne rozpísal, koľko % bude platiť dohodár sám za seba z HM a aké poistenie a koľko % bude za neho platiť zamestnávateľ? ďakujem
tiež som hladala na porade niečo ohľadom tejto tematiky a okrem draka tu nič nie je a ja nemám draka predplateného.
Samozrejme, že napíšeme, kvôli tomu vznikla táto nová téma.
12 0
Melnick Melnick

Melnick je offline (nepripojený) Melnick

človek čo opustil Poradu.
Príklad 2:Zamestnávateľ uzatvoril s fyzickou osobou dňa 27. decembra 2012 dohodu o pracovnej činnosti s dátumom vzniku tohto pracovnoprávneho vzťahu dňom 1. január 2013, s tým, že dohodár začne vykonávať činnosť od 3. januára 2013. Tomuto dohodárovi plynie právo na nepravidelný príjem. Na základe tejto dohody o pracovnej činnosti vzniká dohodárovi povinné dôchodkové poistenie od 1. januára 2013. Tohto dohodára zamestnávateľ prihlási do registra poistencov Sociálnej poisťovne na povinné dôchodkové poistenie najneskôr do 3. januára 2013 do času začiatku výkonu činnosti. Ani v tomto prípade neplatí „predĺžená lehota“ na prihlásenie do registra poistencov do 31. januára 2013.
7 0
Melnick Melnick

Melnick je offline (nepripojený) Melnick

človek čo opustil Poradu.
Priebežne DOPĹŇAM dôležité údaje :

Dohodár:

Nemocenské 1,4%

Dôchodkové ( starobné ) 4%
Dôchodkové ( invalidné) 3%
PvN 1%


ZAMESTNáVATEľ :
Nemocenské 1,4%
Dôchodkové ( starobné) 14%
Dôchodkové ( invalidné ) 3%

PvN 1%
GP 0,25%
Úrazové 0,8%

Rezervný fond 4,75%

Podľa § 119 ods. 1:

"Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom." (Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde).

Čerpané z internetu : "Podnikám.sk"


Minimálna mzda od 1.1.2013


Od 1. januára 2013 sa podľa nariadenia vlády SR zvyšuje minimálna mzda nasledovne:
Hodinová
za každú hodinu odpracovanú zamestnancom
Mesačná
za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
Výška minimálnej mzdy od 1.1.2013 1,941 € 337,70 €

Stupne náročnosti pri odmenách na dohodu mimo PP uplatnené nemusia byť.
(moja poznámka)

Najnižšie zárobky v čistom vyjadrení stúpnu o 9,1 eura na 292,48 eura. "Rozdiel sumy čistej minimálnej mzdy oproti životnému minimu, platnému k 1. januáru 2013 pre jednu plnoletú fyzickú osobu v sume 194,58 eura mesačne, bude predstavovať 97,90 eura," uviedol rezort práce a sociálnych vecí. Od začiatku tohto roka vzrástla minimálna mzda z 317 eur na 327,2 eura, čo bol nárast o 3,2 %. Bývalá vláda Ivety Radičovej tak najnižšie mzdy na rok 2012 zvýšila v rovnakej miere, ako na rok 2013 navrhuje najnižšie zárobky zvýšiť rezort práce a sociálnych vecí pod vedením Jána Richtera.


Prikladám "zatiaľ" najnovší vzor :* Potvrdenie o mzde/ odmene za zárobkovú činnosť *
(to predtým, bolo platné tuším dva týždne.)

Naposledy upravil Melnick : 03.12.12 at 22:14
15 0
bea bea

bea je offline (nepripojený) bea

Zatiaľ možno pomôže link na etrend. Je tam síce schválená zmena u študentov, ale ostatné platí.
http://blog.etrend.sk/mihalblog/2012...e-od-1-1-2013/
7 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Ja som už čítala všeličo, ale nikde som nenašla JASNÉ vysvetlenie pojmov pravidelný a nepravidelný - v chápaní tejto oblasti samozrejme.
Napr. ak zam-nec nastúpi na DoPČ, na 1 mesiac, prečo je toto nepravidelný príjem? Prečo ho treba vykazovať vo Výkaze a nie v Mesačnom výkaze?
0 0
drobeceva drobeceva

drobeceva je offline (nepripojený) drobeceva

Rozalka Pozri príspevok
Ja som už čítala všeličo, ale nikde som nenašla JASNÉ vysvetlenie pojmov pravidelný a nepravidelný - v chápaní tejto oblasti samozrejme.
Napr. ak zam-nec nastúpi na DoPČ, na 1 mesiac, prečo je toto nepravidelný príjem? Prečo ho treba vykazovať vo Výkaze a nie v Mesačnom výkaze?
Rozálka, pochopila som tak, že v dohode treba uviesť , ako bude odmena vyplatená...ak pravidelne, každý mesiac, tak je to pravidelný príjem.
Ak odmena bude vyplatená napr. raz za 3 mesiace, raz za 6 mes. a pod., tak to je nepravidelný.
Ak nastúpi na 1 mesiac a bude to mať vyplatené, tak by malo ísť o pravidelný príjem, nie?
7 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
drobeceva Pozri príspevok
Rozálka, pochopila som tak, že v dohode treba uviesť , ako bude odmena vyplatená...ak pravidelne, každý mesiac, tak je to pravidelný príjem.
Ak odmena bude vyplatená napr. raz za 3 mesiace, raz za 6 mes. a pod., tak to je nepravidelný.
Ak nastúpi na 1 mesiac a bude to mať vyplatené, tak by malo ísť o pravidelný príjem, nie?
Súhlasím, ale naše tety v sociálke to chápu inak.
0 0
ewita888 ewita888

ewita888 je offline (nepripojený) ewita888

Ak bude odmena vyplatená len raz, hoci aj za jeden mesiac, ide o nepravidelný príjem.
5 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Ja si pod nepravidelnosťou predstavujem napr. že pracuje 3 mesiace, ale plat dostane až po ich uplynutí.

Ak sa podpíše zmluva na pravidelný príjem a predpokladaná doba je napr. 4 mesiace, no po uplynutí 1 mesiaca dotyčný zam-nec odíde, potom je to nepravidelný alebo pravidelný príjem?
1 0
truch truch

truch je offline (nepripojený) truch

Mňa zaráža, že sa vôbec príjmy delia na pravidelné a nepravidelné Ten malý rozdiel v odvodoch túto republiku nespasí, zato však narobí mzdárom kopec problémov
11 0
drobeceva drobeceva

drobeceva je offline (nepripojený) drobeceva

ewita888 Pozri príspevok
Ak bude odmena vyplatená len raz, hoci aj za jeden mesiac, ide o nepravidelný príjem.
pýtala som sa, tak vraj pravidelný...robota urobená, odmena vyplatená...takže ako to je?
2 0
ewita888 ewita888

ewita888 je offline (nepripojený) ewita888

drobeceva Pozri príspevok
pýtala som sa, tak vraj pravidelný...robota urobená, odmena vyplatená...takže ako to je?
Na školení bolo povedané, že ak je dohoda vyplatená raz, tak ide o nepravidelný príjem..

Ale ked sa tak nad tým zamyslím...
mesačná odmena - pravidelný príjem
odmena po ukončení - nepravidelný príjem

hm, tu ide o oboje.. Dáme otázku p. Mihálovi?
3 0
drobeceva drobeceva

drobeceva je offline (nepripojený) drobeceva

ewita888 Pozri príspevok
Na školení bolo povedané, že ak je dohoda vyplatená raz, tak ide o nepravidelný príjem..

Ale ked sa tak nad tým zamyslím...
mesačná odmena - pravidelný príjem
odmena po ukončení - nepravidelný príjem

hm, tu ide o oboje.. Dáme otázku p. Mihálovi?
no asi v tom máme mierny chaos... bolo by dobré...aj keď prístup do Draka nemám
Ak by niekto bol ochotný napísať do DRAKA a potom nám tu dať vedieť. Vopred díky.
Naposledy upravil drobeceva : 28.11.12 at 21:01 Dôvod: doplnenie
1 0
Zuzana2 Zuzana2

Zuzana2 je offline (nepripojený) Zuzana2

Chcem sa týmto poďakovať zakladateľke tejto témy a veľmi oceniť jej nápad - založiť konečne takúto tému mimo Draka, pretože presne ako píše, akýkoľvek odkaz na dohody od 1.1.2013 som otvorila, väčšinou ma to hádzalo do Draka.
Takže ešte raz - oceňujem a budem tému sledovať.
0 0
Andyke Andyke

Andyke je offline (nepripojený) Andyke

Nepravidelný príjem :

Ak dohoda bude trvať kratšie ako 1 mesiac ( napr. od 5.1. do 31.1.2013).
Ak dohoda je uzavretá od 8.1. do 9.2.2013 a odmena bude vyplatená po vykonaní práce

Ohľadne študentov od 18-26 rokov zmena, do 155 Eur mesačnej odmeny nebudú platiť odvody,
Prečítajte spoločnú správu VSV 244a tu http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?...obia=6&CPT=244
Návrh zákona bol schválený 27.11.2012.
6 0
truch truch

truch je offline (nepripojený) truch

Tu sú rozpísané odvody
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&...qH5Jzo2eVkWwzA
11 0
truch truch

truch je offline (nepripojený) truch

Tu je vysvetlenie pravidelného a nepravidelného príjmu od Janky Motyčkovej http://www.porada.sk/t160173-p7-prav...ml#post1657817
aj celá téma http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&...dVjQaNl2AlalOA
5 0
Načítať ďalšie