Zavrieť

Porady

Dat si urobit prehliadku ERP

Pred rokom bola povinost si dat prerobit ERP na fiskalne a teraz to vypisuje ze treba dat kasu do servisu na servisnu prehliaku ktora vyjde zhruba na 35eur co sa stane ked tak nespravym
Usporiadat
subtotall subtotall

subtotall je offline (nepripojený) subtotall

Daj si ju spraviť kedy chceš, môžeš aj nikdy. Pani z bufetu odvedľa mala minule kontrolu nie z DÚ, ale z colnej správy a chceli po nej, čuduj sa svete, súbory s kontrolnou páskou. Ako sa dopracovali k tak "hlbokým vedomostiam" o fungovaní kasy je záhadou. Možno im ktosi spravil školenie.
0 0
hevea hevea

hevea je offline (nepripojený) hevea

To je pekné, len mi akosi uniká, čo má kontrolná páska spoločné so servisnou prehliadkou.
0 0
subtotall subtotall

subtotall je offline (nepripojený) subtotall

Nuž to, že kontrolóri sa postupne školia, budú hľadať možnosti stále nové ako nás kasírovať. My musíme vedieť aplikovať správne zákony už teraz, im stačí sa naškoliť aj o dva tri roky. A potom nám spočítajú to, že sme si zákon dnes zle vyložili. Aj z toho čo som tu čítal si myslím, že servisná prehliadka sa odvíja hlavne podľa toho, aké podmienky pri certifikácii mal schválené výrobca/dovozca. Keď to majú schválené na 12 mesiacov, tak je to 12 mesiacov a nie 5 rokov. Päť rokov je zákonom stanovená maximálna hranica nad ktorú to certifikačný subjekt nemôže schváliť. Si myslím. Ale ak to ty vidíš inak, je to plne v tvojej kompetencii ako sa zachováš.
0 0
subtotall subtotall

subtotall je offline (nepripojený) subtotall

...chcel som vlastne povedať, že kým ešte pred rokom nedokázali okrem daňovej plomby skontrolovať nič iné, dnes začínajú špekulovať s kontrolou súboru kontrolnej pásky, zajtra možno dôjde aj na fiškálnu pamäť, servisné prehliadky, čierne pokladne...
0 0
jamir1 jamir1

jamir1 je offline (nepripojený) jamir1

pre Hevea: podobne

A k te kontrolnej páske: Veď sa už nepoužívajú. Všetko sa nahráva na elektronický žurnál.
Alebo kontrolórom unikli nejaké zákony?
0 0
jamir1 jamir1

jamir1 je offline (nepripojený) jamir1

Niekoľkokrát som si podrobne študovala zákon 289/2008 a pri komentároch k par.4 sa okrem iného píše:
Citujem:Podľa zákona účinného DO 30.12 2010 sa povinná údržba mala vykonávať pôvodne v ročných až dvojročných intervaloch (čiže už v pôvodnom zákone bola možnosť až 2-ročného intervalu!!! ), novelou zákona sa periodicita tejto údržby predlžuje najviac na každých 5 rokov.K tejto zmene sa pristúpilo z dôvodu, aby podnikatelia z dôvodo potreby vykonávania údržby registračnej pokladnice NEBOLI ZAŤAŽENÍ TAK Z ČASOVÉHO HĽADISKA, AKO AJ Z FINANČNÉHO HĽADISKA. A servisáci, prosím, neodvolávajte sa na poslancov! To, že tam sedia ......, to väčšina z nás vie. Tie ročné intervaly ste si určili Vy alebo výrobcovia. Ale určite máte aj iný zdroj obživy ako zdieranie živnostníkov. A možno Vám parlament znovu vymyslí ako máte zarábať ak na to neviete prísť sami. Ináč veľmi rada by som vedela, ktorá strana tam tak vehementne lobuje za ELCOM! Ale určite to budú KDH-áci, lebo oni presadili predloženie tohoto "úžasného" zákona
o fiškalizácii, (ktorý aj tak nič nerieši, lebo tí, čo podvádzali, podvádzať budú a všetko je to o blokovaní ale neblokovaní predajov) aj napriek tomu, že vtedajší minister financií Mikloš ho chcel z rokovania stiahnuť.
A ako by nestačilo, že nás zdiera parlament, poďme sa zdierať navzájom medzi sebou!
0 0
subtotall subtotall

subtotall je offline (nepripojený) subtotall

Ospravedlňujem sa za nepresnú formuláciu, jednalo sa o súbory pre PC. (Obsah zodpovedá bývalým kontrolným páskam)
0 0
subtotall subtotall

subtotall je offline (nepripojený) subtotall

Každý sa nejako živí. Niekto varechou, niekto drží skrutkovač, účtovníci vymýšľajú hovadiny ako sú Poznámky k účtovnej závierke, výrobcovia pokladníc špekulujú ako vyhovieť požiadavkám zadaných MF SR...
Nový fiškálny zákon o pokladniciach pripravil Ficov Smer, Mikloš jeho účinnosť o rok odložil. Všetci sú rovnakí, všetci chcú vybrať čo najviac do štátnej kasy aby mohli čo najviac prehajdákať.
No a tak, ako mi účtovníčka nespaví zadarmo daňové priznanie, tak ani ten, kto opravuje pokladne to nebude robiť zadarmo. A môžem nadávať na Poznámky k účtovnej uzávierke koľko chcem.
0 0
Palikr Palikr

Palikr je offline (nepripojený) Palikr

calimero1 Pozri príspevok
Takže dostal som odpoveď z daňového riaditeľstva:

"Kompetenčné centrum finančných operácií Banská Bystrica Vám na základe Vašej žiadosti oznamuje nasledovné:
Podľa § 4 ods. 2 písm. a) tretí bod zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v z. n. p. (ďalej zákon č. 289/2008 Z. z.) elektronická registračná pokladnica (ďalej pokladnica) musí okrem technických požiadaviek podľa odseku 1 písm. d) zabezpečovať informovanie podnikateľa o potrebe vykonania povinnej údržby pokladnice po splnení technických podmienok určených výrobcom, pričom technické podmienky odsúhlasí v procese certifikácie akreditovaná osoba; informovanie podnikateľa je zobrazované minimálne na displeji pokladnice tak, aby podnikateľ musel vždy po zapnutí pokladnice túto informáciu potvrdzovať až do vykonania povinnej údržby pokladnice servisnou organizáciou a pri prvom informovaní podnikateľa o potrebe vykonania povinnej údržby pokladnice v danom časovom intervale je vykonaný okamžitý zápis o dátume a čase tejto informácie do fiskálnej pamäte.
V nadväznosti na uvedené sa podľa § 4 ods. 4 písm. b) šiesty bod cit. zákona do fiskálnej pamäte nezameniteľne a neodstrániteľne zaznamenáva dátum a čas každého prvého informovania o potrebe povinnej údržby pokladnice v danom časovom intervale údržby v minimálnom počte 50 záznamov.
Lehota na vykonanie povinnej údržby pokladnice je uvedená v ods. 7 cit. ustanovenia, podľa ktorého je podnikateľ povinný zabezpečiť vykonanie povinnej údržby pokladnice servisnou organizáciou najneskôr do piatich rokov od uvedenia pokladnice do prevádzky a následne najneskôr každých päť rokov od predchádzajúcej údržby.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že povinnú údržbu pokladnice je možné vykonať aj po roku, dvoch, ale najneskôr do piatich rokov od jej uvedenia do prevádzky, pričom určenie lehoty o potrebe vykonania povinnej údržby pokladnice je v závislosti od splnenia technických podmienok určených výrobcom. Nakoľko potrebu vykonania povinnej údržby pokladnice určuje výrobca vzhľadom na technické podmienky danej pokladnice (každý typ pokladnice má rôzne technické parametre), odporúčame v tejto veci sa obrátiť na príslušného výrobcu."
Ako si mám prosím vysvetliť časť vety "v minimálnom počte 50 záznamov."? Znamená to, že ak mi pri každej dennej uzávierke pokladňa oznámi, že treba servisnú prehliadku, tak mám vlastne limit 50 uzávierok dokedy musím ísť do servisu? Ďakujem.
0 0
jamir1 jamir1

jamir1 je offline (nepripojený) jamir1

Pokladňa to oznamuje pri každom zapnutí. Po vypršaní limitu oznamuje, že je po servisnom limite.
0 0
Palikr Palikr

Palikr je offline (nepripojený) Palikr

Nič také som si po zapnutí nevšimol. Začala vypisovať iba správu pri tlači dennej uzávierky, ale bez odpočítavania. Urobila to asi 5x a potom sa zablokovala... Preto by ma zaujímalo, čo sa tými 50 razmi myslí.
0 0
calimero1 calimero1

calimero1 je offline (nepripojený) calimero1

Dosť záleží, kedy bola pokladňa zakúpená, pretože zákon sa priebežne menil.
Pôvodné znenie zákona hovorilo, že servisnú prehliadku treba vykonať do 2 mesiacov odo dňa prvej výzvy. Pokladne zakúpené v tomto období sa spravidla po dvoch mesiacoch zablokujú.
Ja som pokladňu kúpil na začiatku decembra 2011, vtedy už platila súčasná podoba zákona, v ktore dvojmesačná lehota vypadla. Mne sa pokladňa nezablokovala, len mi po každom zapnutí vyhodí hlášku, že je potrebná servisná prehliadka. Takto mi to robí už 4 mesiace.
0 0
jamir1 jamir1

jamir1 je offline (nepripojený) jamir1

Mne začalo vypisovať 60 dní pred nastavením dátumu servisnej prehliadky, že je povinná prehliadka po každom zapnutí pokladne, po uplynutí 60-tich dní mi po každom zapnutí vypisuje, že je po servisnom limite a že je potrebné vykonať prehliadku, ale pokladňa funguje. Žiadnu správu pri dennej uzávierke mi nevypisuje.
0 0
calimero1 calimero1

calimero1 je offline (nepripojený) calimero1

V kazdom pripade, ak by sa mi pokladna zablokovala, ziadal by som servisnu organizaciu o aktualizaciu firmveru podla aktualnej legislativy, aby sa pokladna neblokovala kazdy rok.
0 0
Palikr Palikr

Palikr je offline (nepripojený) Palikr

U servisáka som odhalil príčinu. Ja robím sezónny predaj a začínam s predajom až v týchto dňoch. Ako mi povedal, 2 mesiace dopredu mi kasa oznamuje servis. No ale keďže predávam až teraz, tak som chytil posledný týždeň... Čiže je to presne tak, ako to píšeš Ty calimero1.
Takisto píšeš o tom, čo sa mi nepáči. Že je podľa mňa protizákonné brániť mi v podnikaní tým, že mi jednoducho zablokujú kasu. Kasa mi bude prikazovať, kedy mám ísť do servisu..
Firmware mi aktualizovali v apríli 2012, ale toto v ňom nebolo ošetrené. Kasu som kupoval v apríli 2011 - čiže beží podľa starého zákona.
Pre doplnenie, platil som € 35.
0 0
SalveQ SalveQ

SalveQ je offline (nepripojený) SalveQ

Podnikám s registračnými pokladnicami a počítačmi. ...viac
Skúsim túto diskusiu okomentovať trochu obšírne. Nebudem tu rozoberať účel povinnosti používania pokladne a ani podobu súčasného zákona o ERP, ktorý má od ideálneho veľmi ďaleko, to je na samostatnú diskusiu. Zamerám sa iba na súčasný legislatívny stav ohľadom servisných prehliadok a úlohu servisnej organizácie.
Väčšina pokladníc má interval nastavený natvrdo a je daný programom pokladne (ktorý naprogramoval výrobca), t.j. servisná organizácia NEMÁ možnosť tento interval zmeniť. Odpočet začína dňom uvedenia do prevádzky (tzv.fiskalizácia), kedy sa do fiskálnej pamäte okrem údajov o firme natvrdo zapíše aj dátum fiskalizácie a softvér pokladne následne pri každom zapnutí skontroluje, koľko dní ubehlo od spustenia. Po dosiahnutí stanovenej doby (zväčša 365 dní) automaticky začne oznamovať termín prehliadky a čo je dôležité, natvrdo zaznamená do fiskálnej pamäte dátum, kedy vás pokladnica prvýkrát na potrebu prehliadky upozornila. Keďže som spomenul väčšina a nie všetky pokladne, áno sú aj také, ktoré umožňujú nastavenie dlhšieho intervalu, ale zväčša sa jedná o drahšie fiskálne tlačiarne. Nastaviť na fiskálnej tlačiarni interval dlhší, ako 2 roky je však vysoký hazard. Zväčša sú používané v silnejších prevádzkach a nie je "nič lepšie", ako keď vypovie tlačiareň službu keď máte obchod plný zákazníkov.
Doba intervalu je v zákone stanovená na MAX. 5 rokov a nie natvrdo 5 rokov. Vstupuje tu však stanovisko výrobcu zariadenia, ktorý určuje, ako často vykonať prehliadku a táto je následne schválená pri certifikácii. Ak teda výrobca stanovil na pokladni rok, je vašou povinnosťou ju dať preveriť servisnému stredisku po roku. Kratší interval je stanovený najmä z praxe a predpokladám, že sa berie do úvahy najmä doba potrebná pre zaručenie bezporuchovej prevádzky pokladne. Napr. záložná batéria sa opotrebuje či na pokladni predávate, alebo nie. Dokonca vám odíde skôr, ak pokladnicu používate málo.
Je pravda, že pokladnicu by vám po prešvihnutí termínu nemalo zablokovať, ALE všetko je zaznamenané vo fiskálnej pamäti a údaje v nej nie je možné meniť. To že to daňový úrad teraz nekontroluje je len dočasná útecha. Ako tu už bolo spomenuté, po zavedení zákona mali pracovníci DÚ úplný chaos v poznatkoch o novom zákone. Môžem ale potvrdiť, že toto sa postupne mení a je iba otázkou času, kedy sa zamerajú aj na toto. Nezabúdajte, že tento štát sa snaží vytrieskať peniaze kde sa len dá a stačí sa pozrieť na sadzobník pokút...
K cene za prehliadku. Často spomínaná suma 35 € mi pripadá primeraná, dokonca v istých príadoch aj nízka. Prehliadka vyžaduje viacero úkonov kontroly vrátane nahratia novej verzie SW, profilaktiku a nejedenkrát aj drobné opravy + záloha údajov. Uvedomte si, že po zavedení zákona nevznikli nové povinnosti iba pre podnikateľov, ale aj pre servisné organizácie, ktorým sa výrazne zvýšili náklady na vykonávanie servisu (povinné platené školenia, povinnosť držania náhradných dielov, povinnosť vykonania servisu do 48 hod., oveľa vyššia administratíva, oveľa náročnejší servis...). Uznávam, že vypýtať si 25 € za zápis do knihy je divné, ale nie je vylúčené, že servisná prehliadka fiskálnej tlačiarne niekedy presiahne 100€. Zväčša sa totiž nevykonáva iba práca na samotnej tlačiarni, ale aj na obslužnom PC a softvéri. Ak sa ale nájde servisná organizácia s cenou 12€ za prehliadku, pochybujem o ich profesionalite a spoľahlivosti. Práveže mi naopak u nich pripadá priveľa pýtať si takúto sumu iba za zápis do knihy a zadanie kódu pre odblokovanie hlásenia. Uvedomte si, že takéto "servisné organizácie" sú jednochlapovky, ktoré to robia popri zamestnaní a mnohokrát pre slabú prax dokážu dovrzať nastavenie pokladne tak, že sa chce niekedy človeku zvracať. O tom, že vám nezdvihne celý týždeň telefón iba preto, lebo je zrovna na dovolenke, alebo má pokladňu niekoľko dní na servise, lebo nedrží u seba žiadne náhradné diely už ani nehovorím. Nedávate mu servisovať vysávač, ale zariadenie, ktoré podlieha prísnej kontrole zo strany štátu. Za správnosť nastavenia zodpovedáte v prvom rade vy a nie servisák. Ak vám napríklad zle nastaví DPH, môže to byť dokonca pre vás likvidačné...
Porovnávať STK na aute a prehliadku na pokladni možno nejde, ale istá súvislosť tu je. V oboch prípadoch je dôležité aby boli spoľahlivé a je nutné k nim zodpovedne pristupovať. U auta ide o bezpečnosť zdravia, pri pokladni o bezpečnosť vašej peňaženky...


A ešte odkaz pre Palikr: zákon je platný už od roku 2008 a posledná novela zákona, ktorá obsahuje zmenu pre servisné prehliadky (zmena na max.5 rokov) prebehla 5.12.2010. Od 1.1.2011 sa už povinne museli predávať pokladnice podľa nového zákona (okrem menšej výnimky), takže predpokladám, že ste už v tom apríli 2011 zakúpili pokladňu podľa nového zákona...
1 0
calimero1 calimero1

calimero1 je offline (nepripojený) calimero1

SalveQ Pozri príspevok
Skúsim túto diskusiu okomentovať trochu obšírne.
Doba intervalu je v zákone stanovená na MAX. 5 rokov a nie natvrdo 5 rokov. Vstupuje tu však stanovisko výrobcu zariadenia, ktorý určuje, ako často vykonať prehliadku a táto je následne schválená pri certifikácii. Ak teda výrobca stanovil na pokladni rok, je vašou povinnosťou ju dať preveriť servisnému stredisku po roku.
Pri tomto bode si dovolím polemizovať. Pokiaľ výrobca nastavil interval na jeden rok a som teda povinný ho dodržať, do akej doby od prvého zobrazenia informácie na displeji som povinný prehliadku absolvovať? O tejto lehote nehovorí ani zákon, ale nespomína ju ani výrobca. Mne pokladňa info o absolvovaní servisnej prehliadky hlási už 4 mesiace. Porušil som nejaký zákon? Nie. Pokiaľ by mi kontrola chcela dať pokutu za to, že som prehliadku po roku neabsolvoval a ja by som to potiahol pred súd, s veľkou pravdepodobnosťou by som vyhral. Taký je môj skromný právny názor k tejto veci.
0 0
SalveQ SalveQ

SalveQ je offline (nepripojený) SalveQ

Podnikám s registračnými pokladnicami a počítačmi. ...viac
To, že nie je v zákone uvedené, kedy urobiť prehliadku od prvého oznámenia neznamená to, že tento termín nemohol byť uvedený v rámci certifikácie ERP. A povinnosť riadenia sa pravidlami, ktoré určí výrobca pri certifikácii v zákone zakotvené je. Pri certifikácii sa preveruje v prvom rade SW pokladne a ak pokladnica zobrazuje po roku termín prehliadky, resp. informáciu o prešvihnutí termínu, znamená to, že táto funkcionalita nebola v rozpore so zákonom, t.j. bola pri certifikácii schválená a podľa vyššie uvedeného sa musí aj dodržiavať. Priamo na certifikáte sa podrobnosti funkcionality ERP nedozviete, je to iba "Certifikát", že pokladnica je v súlade s platným zákonom o ERP. Nemám toto celé momentálne na 100% overené, ale po logickom zvážení som presvedčený, že v rámci certifikácie si výrobca nestanovuje iba termín medzi prehliadkami, ale rovnako aj termín, dokedy sa prehliadka od 1. oznámenia musí vykonať. Verím ale, že toto bude témou číslo 1 pri najbližších školeniach a rovnako verím, že to čo som tu napísal mi bude iba potvrdené.
Treba si uvedomiť, že mnohé nariadenia a zákony SR sa navzájom dopĺňajú a prekrývajú a nie je vždy jasné, čo je a čo nie je povinné. Typickým príkladom je uvádzanie IČO na účtenke. Podľa zákona o ERP tam byť nemusí, avšak z dôvodu existencie živnostenského zákona sa tam uvádza aj IČO...
Existujú však ďaleko závažnejšie témy v súvislosti s ERP, ako napríklad povinnosť vkladu, ktorý nie je v zákone ani zďaleka presne určený, dokonca som presvedčený, že z právneho hľadiska absolútne zmrvený a kontroly napriek tomu rozdávajú za ne pokuty ako na bežiacom páse...
0 0
MarcelkaT MarcelkaT

MarcelkaT je offline (nepripojený) MarcelkaT

Lehota na vykonanie povinnej údržby pokladnice je uvedená v odst.7 cit.ustanovenia, podľa ktorého je podnikateľ povinný zabezpečiť vykonanie povinnej údržby pokladnice servisnou organizáciou najneskôr do piatich rokov od uvedenie do prevádzky a následne najneskôr každých päť rokov od predchadzajúcej údržby.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že povinnú údržbu pokladnice je možné vykonať aj po roku, dvoch, ale najneskôr do piatich rokov od jej uvedenia do prevádzky, pričom určenie lehoty o potrebe vykonania povinnej údržby pokladnice je v závislosti od splnenia technických podmienok určených výrobcom.
Nakoľko potrebu vykonanie povinnej údržby pokladnice určuje výrobca vzhľadom na technické podmienky danej pokladnice/každý typ pokladnice má rôzne technické parametre/ odporúčame sa obrátiť na príslušného výrobcu.

To je odpoveď z DR SR B.Bystrica
0 0
calimero1 calimero1

calimero1 je offline (nepripojený) calimero1

SalveQ Pozri príspevok
To, že nie je v zákone uvedené, kedy urobiť prehliadku od prvého oznámenia neznamená to, že tento termín nemohol byť uvedený v rámci certifikácie ERP. A povinnosť riadenia sa pravidlami, ktoré určí výrobca pri certifikácii v zákone zakotvené je.
Podľa správania mojej pokladne predpokladám, že tento termín nebol uvedený v rámci certifikácie ERP. Opakujem, moja pokladňa už 4 mesiace vypisuje po zapnutí info "Potrebné vykonať údržbu pokladne". Nič viac, nič menej. Žiadne odpočítavanie, žiadne blokovanie. Ani servisná organizácia mi na toto nevie dať odpoveď, nemám o tom informáciu ani v návode, proste nikde. Jediné, čo mi ostáva, je držať sa zákona, ktorý takúto lehotu nepozná. Z uvedeného vyplýva, že servisnú prehliadku som povinný absolvovať do 5 rokov od uvedenia pokladne do prevádzky. Napriek tomu, že pokladňa je nastavená na ročný interval, neexistuje zákonný spôsob, ktorý by ma mal prinútiť ju po roku absolvovať. Ani zákon, ani podmienky certifikácie, keďže nikto o nich nevie, ani servisná organizácia.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať