Zavrieť

Porady

INTRASTAT 2013 - Zmeny

Od 1.1.2013 sa rušia prahy zjednodušenia a tým aj zjednodušené hlásenia.
Doleuvedeny text mi prisiel dnes (17.12.12) emailom na ich www stranke nie je ani zmienka.A nekomentujem, ze ved nebudeme to ludom komplikovat, tak si dame pre istotu uplne hlasenia. Nekonecna profesionalita a mudrost pracovnikov uradu.

>>>
Vážená spravodajská jednotka systému INTRASTAT-SK!

Od 1. januára 2013 nadobudne účinnosť Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 378/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014.

Uvedená novela vyhlášky ruší prahy zjednodušenia a tým aj zjednodušené hlásenia na obidvoch tokoch (prijatie a odoslanie) v systéme INTRASTAT-SK.

Pre spravodajské jednotky, ktoré v roku 2012 predkladali zjednodušené hlásenia, to znamená, že za mesiac január 2013 predložia do 15. 2. 2013 už tzv. úplné hlásenia. Doplnenia, prípadné opravy zjednodušených hlásení, ktoré sa týkajú referenčných období do 31.12.2012, bude aj naďalej možné predkladať formou zjednodušených hlásení.

Novým spravodajským jednotkám, ktorých hodnota obchodu s inými členskými štátmi od začiatku roka 2013 prekročí prah oslobodenia, bude určená tzv. úplná spravodajská povinnosť.

Pomoc pri vyplňovaní hlásení Vám ochotne poskytneme na konzultačnom pracovisku Štatistického úradu SR - e-mail: intrastat-sk@statistics.sk, tel. č.: 02/50 23 62 77, 50 23 62 78.

Pomoc pri zatrieďovaní tovarov podľa podpoložiek kombinovanej nomenklatúry Vám poskytnú pracovníci konzultačného pracoviska Sekcie colnej Finančného riaditeľstva SR - e-mail: intrastat.helpdesk@colnasprava.sk, tel. č.: 02/48 27 33 63, 48 27 33 66.

V prípade záujmu zo strany spravodajských jednotiek pripraví štatistický úrad seminár zameraný na vyplňovanie hlásení. Privítame, ak oznámite predbežný záujem o seminár na e-mailovou adresu intrastat-sk@statistics.sk do 15.1.2013.

Zrušenie prahov zjednodušenia je najvýznamnejšia zmena od 1.1.2013 v systéme INTRASTAT-SK. Viac informácií uverejní Odbor štatistiky zahraničného obchodu (ďalej ZO) začiatkom januára 2013 na web stránke Štatistického úradu SR www.statistics.sk v časti Zahraničný obchod (INTRASTAT).

Sme presvedčení, že pripravovaná zmena prispeje k zvýšeniu kvality štatistiky zahraničného obchodu SR, ktorú štatistický úrad zostavuje na základe Vami zasielaných údajov.

S pozdravom

Štatistický úrad

Odbor štatistiky ZO


V Bratislave 17. 12. 2012
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

  INTRASTAT 2013 - Zmeny

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.