Zavrieť

Porady

Daňové priznanie - doktorand v ČR

Prosím o radu - študent doktorand v ČR má stály byt v ČR, ale štátne občianstvo a trvalý pobyt v SR, čiže stály byt v obidvoch štátoch. V SR sa zdržiava len počas dovolenky t.j. pár dní, resp. týždňov. Poberá štipendium, ako aj príjem z dohody o pracovnej činnosti na univerzite v rámci grantu EÚ, v SR nemá žiadne príjmy.
Zrejme spĺňa podmienku rezidenta (domicilu) v obidvoch štátoch. Pre určenie daňovej rezidencie spĺňa kritériá stáleho bytu a užších hospodárskych a životných záujmov v ČR. Je teda daňovým rezidentom v ČR?
Musí podať daňové priznanie v SR?
Ak musí, čo je k tomu potrebné - zrejme všetky doklady o príjme, odvodoch a zaplatených preddavkov dane, podobné ako v SR?
Prípadne dokedy môže podať žiadosť o odklad daňového priznania?
Veľmi pekne ďakujem za akúkoľvek radu, pretože vyznať sa v totálne nezrozumiteľných zákonoch, s ktorými majú neskutočné problémy aj sami zákonodarcovia je čím ďalej ťažšie, pre "normálneho" človeka až nemožné.
Ešte dodám - štipendium je v ČR nezdaniteľný príjem, v SR zdaniteľný. Takže SR by získala daň zo štipendia vyplateného zo štátneho rozpočtu ČR a daň z dohody o pracovnej činnosti z grantu EÚ prideleného ČR. Bolo by to normálne? Ani by som sa veľmi nečudoval, že hej, už si zvykám na všeličo....
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Johanka je offline (nepripojený) Johanka

  Johanka
  janot
  Prosím o radu - študent doktorand v ČR má stály byt v ČR, ale štátne občianstvo a trvalý pobyt v SR, čiže stály byt v obidvoch štátoch. V SR sa zdržiava len počas dovolenky t.j. pár dní, resp. týždňov. Poberá štipendium, ako aj príjem z dohody o pracovnej činnosti na univerzite v rámci grantu EÚ, v SR nemá žiadne príjmy.
  Zrejme spĺňa podmienku rezidenta (domicilu) v obidvoch štátoch. Pre určenie daňovej rezidencie spĺňa kritériá stáleho bytu a užších hospodárskych a životných záujmov v ČR. Je teda daňovým rezidentom v ČR? Mohol by byť českým rezidentom, ale musí mať o tom potvrdenie z českého finančného úradu.
  Musí podať daňové priznanie v SR? Ak nemá vyššie uvedené potvrdenie, tak musí.
  Ak musí, čo je k tomu potrebné - zrejme všetky doklady o príjme, odvodoch a zaplatených preddavkov dane, podobné ako v SR? Áno
  Prípadne dokedy môže podať žiadosť o odklad daňového priznania? do 30.9.2006
  Veľmi pekne ďakujem za akúkoľvek radu, pretože vyznať sa v totálne nezrozumiteľných zákonoch, s ktorými majú neskutočné problémy aj sami zákonodarcovia je čím ďalej ťažšie, pre "normálneho" človeka až nemožné.
  Ešte dodám - štipendium je v ČR nezdaniteľný príjem, v SR zdaniteľný. Takže SR by získala daň zo štipendia vyplateného zo štátneho rozpočtu ČR a daň z dohody o pracovnej činnosti z grantu EÚ prideleného ČR. Bolo by to normálne? Ani by som sa veľmi nečudoval, že hej, už si zvykám na všeličo....
  Odpovede sú tučným. Málo čo je normálne, aj o sebe mám niekedy pochybnosti ... .

  Marína je offline (nepripojený) Marína

  Marína
  Ak nemá trvalý pobyt v ČR ale len v SR, silne pochybujem, že Finanční úřad Praha I. mu ho vydá. Potvrdenia o rezidencii vydáva DÚ v SR na základe trvalého pobytu, alebo povolenia na pobyt. Predpokladám, že je to tak aj v ČR. Je potrebné sa čím skôr sa informovať na FÚ.
  Informuj nás, prosím, ako to dopadlo.

  janot je offline (nepripojený) janot

  janot
  Informoval som sa na Daňovom úrade v mieste trvaleho bydliska študenta. Vôbec nepožadovali potvrdenie finančného úradu z ČR (možno o tom nevedia ??). Vraj im postačujú príp. doklady o daňovom priznaní v ČR, čím by v podstate bolo splnené preukázanie rezidencie.
  Ono je pravda, že študent doteraz nepodával žiadne priznanie, pretože nebol zamestnaný a tým zatiaľ nie je v evidencii daňového úradu a tak ho nebudú vyzývať na podanie daňového priznania. Tento problém zrejme vyskočí pri prvom daňovom priznaní v SR.
  Osobne si myslím, že dokladovanie rezidencie v ČR daňovým priznaním v ČR by malo byť dostatočné.
  Aký je Váš názor na to?
  Aký predpis požaduje potvrdenie o rezidencii od finančného úradu?
  Ďakujem za záujem o náš problém.

  Johanka je offline (nepripojený) Johanka

  Johanka
  janot
  Informoval som sa na Daňovom úrade v mieste trvaleho bydliska študenta. Vôbec nepožadovali potvrdenie finančného úradu z ČR (možno o tom nevedia ??). Vraj im postačujú príp. doklady o daňovom priznaní v ČR, čím by v podstate bolo splnené preukázanie rezidencie. Dotyčný informátor v živote nevidel zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, príp. § 2 písm. d/ a f/ ZoDP. Môžu im postačovať uvedené doklady ako príloha k DP podanému v SR.
  Ono je pravda, že študent doteraz nepodával žiadne priznanie, pretože nebol zamestnaný a tým zatiaľ nie je v evidencii daňového úradu a tak ho nebudú vyzývať na podanie daňového priznania. Tento problém zrejme vyskočí pri prvom daňovom priznaní v SR. Tento problém vyskočí hneď ako príde nahláška z ČR, že poberal v ČR príjmy.
  Osobne si myslím, že dokladovanie rezidencie v ČR daňovým priznaním v ČR by malo byť dostatočné.
  Aký je Váš názor na to?
  Aký predpis požaduje potvrdenie o rezidencii od finančného úradu? Pozri si § 45 ZoDP, kde je uvedený postup slovenského daňovníka s neobmezenou daň.povinnosťou pri uplatnení zamedzenia dvojitého zdanenia.
  Ďakujem za záujem o náš problém.
  Odpovede sú tučným písmom.

  janot je offline (nepripojený) janot

  janot
  Naozaj sa mi to začína zamotávať
  Pokúsim sa oponovať (nie v zlom) čl.4 Zmluvy o zamedzení....

  2. Ak je fyzická osoba podľa ustanovení odseku 1 rezidentom oboch zmluvných štátov, určí sa jej postavenie týmto spôsobom:
  a) táto osoba sa bude považovať za rezidenta len toho štátu, v*ktorom má k*dispozícii stály byt; ak má k*dispozícii stály byt v*oboch štátoch, považuje sa za rezidenta len toho štátu, ku ktorému má užšie osobné a*hospodárske vzťahy (stredisko životných záujmov),
  b) ak nemožno určiť, v*ktorom štáte má táto osoba stredisko svojich životných záujmov, alebo ak nemá k*dispozícii stály byt v*žiadnom štáte, považuje sa za rezidenta len toho štátu, v*ktorom sa obvykle zdržiava,
  c) ak sa táto osoba obvykle zdržiava v*oboch štátoch alebo sa nezdržiava v*žiadnom z*nich, považuje sa za rezidenta len toho štátu, ktorého je štátnym príslušníkom,
  d) ak je táto osoba štátnym príslušníkom oboch štátov alebo nie je štátnym príslušníkom žiadneho z*nich, príslušné orgány zmluvných štátov upravia túto otázku vzájomnou dohodou.
  3. Ak je podľa ustanovení odseku 1 osoba iná než fyzická osoba rezidentom oboch zmluvných štátov, považuje sa za rezidenta len toho štátu, v*ktorom sa nachádza miesto jej skutočného (hlavného) vedenia. V*prípade pochybností upravia príslušné orgány zmluvných štátov túto otázku vzájomnou dohodou.

  Aj napriek tomu, že je rezidentom len ČR, musí podať daňové priznanie v SR?

  Johanka je offline (nepripojený) Johanka

  Johanka
  Úplne na začiatku píšeš, že trvalý pobyt je iba v SR. To je základné kritérium. Ak by bol trvalý pobyt v obidvoch zmluvných štátoch, až potom začneš uvažovať o stálom byte a tom ostatnom.
  Toto je veľmi ťažká problematika a mňa mrzí, že z tejto oblasti sa nekonajú žiadne školenia. Je dosť možné, že to ani nemá kto prednášať. A pritom vidím podľa Porady, že je to oblasť, ktorá zaujíma veľa ľudí a myslím, že záujem ešte stúpne otvorením pracovných trhov v EÚ.

  janot je offline (nepripojený) janot

  janot
  Nie je mi jasné, (nie som zbehlý v týchto veciach) či môže byť trvalý pobyt v oboch štátoch. Ak je niečo trvalé, môže byť trvalé na dvoch miestach? S týmto má moja sedliacka logika určité problémy. Kde by som sa dočítal definíciu trvalého pobytu?

  janot je offline (nepripojený) janot

  janot
  Nemôžem si pomôcť, ešte raz vysvetlím moju logiku.
  Podľa zákona o dani z príjmov je považovaný za rezidenta - daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (§ 2):

  d) daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou

  1. fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava; fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt, ale sa tu zdržiava aspoň 183 dní v*príslušnom kalendárnom roku, a*to súvisle alebo v*niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu,
  Podobné predpisy platia zrejme aj v ČR. Čiže na základe "obvyklého zdržiavania sa" je v ČR takisto rezidentom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (myslím si že bez povinnosti preukazovania trvalého pobytu). Pretože tento problém nie je možné riešiť vnútroštátnymi predpismi, vstupuje do hry Zmluva o zamedzení....
  Podľa čl.4 ods.1 Zmluvy... je rezident zmluvného štátu každá osoba, ktorá podľa právnych predpisov tohto štátu podlieha zdaneniu v tomto štáte z dôvodu svojho bydliska, trvalého pobytu, miesta vedenia alebo akéhokoľvek iného podobného kritéria a zahŕňa aj tento štát.....
  Podľa čl.4 ods.2 Zmluvy... sa určí rezidencia len toho štátu, v ktorom má k dispozícii stály byt... atď.
  Prosím, čo je na tejto logike nesprávne?
  Z čoho vychádza povinnosť daňového priznania v SR, napriek Zmluve.....?

  Johanka je offline (nepripojený) Johanka

  Johanka
  Ak si myslíš, že spĺňaš podmienky na rezidenta ČR, treba ísť v ČR na príslušný finančný úrad a dať si vystaviť potvrdenie o rezidencii. Ak by Ťa SR " naháňali" za nepodanie DP, budeš ho potrebovať. Tiež si myslím, že na to , aby si mohol podať priznanie v ČR, musíš byť na FÚ zaregistrovaný.

  janot je offline (nepripojený) janot

  janot
  Ďakujeme za tieto informácie, zistíme, či v ČR škola podá za študenta daňové priznanie a ako sa bude ďalej postupovať. Avšak informácie budú dostupné až po 8.3.2006, môžeme sa k tomu potom vrátiť, ak je záujem. Ešte raz vďaka

  janot je offline (nepripojený) janot

  janot
  Nedá mi, aby som nepoukázal na zákon o dani z príjmov ČR.

  ČÁST PRVNÍ
  Daň z příjmů fyzických osob

  § 2

  Poplatníci daně z příjmů fyzických osob

  (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické
  osoby (dále jen "poplatníci").

  (2) Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště
  nebo se zde obvykle zdržují, mají daňovou povinnost, která se
  vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České
  republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

  (3) Poplatníci neuvedení v odstavci 2 nebo ti, o nichž to
  stanoví mezinárodní smlouvy, mají daňovou povinnost, která se
  vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky
  (§ 22). Poplatníci, kteří se na území České republiky zdržují
  pouze za účelem studia nebo léčení, mají daňovou povinnost, která
  se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České
  republiky, i v případě, že se na území České republiky obvykle
  zdržují.

  (4) Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České
  republiky jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném
  kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích; do lhůty
  183 dnů se započítává každý započatý den pobytu. Bydlištěm na
  území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí místo, kde
  má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho
  úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat.

  Nebolo by vhodné, aby aj zákony SR boli formulované tak jasne a zrozumiteľne?

  janot je offline (nepripojený) janot

  janot
  Pre informáciu:
  - bez problému by zamestnávateľ (univerzita) podal za študenta daňové priznanie, pokiaľ by do 15.2. o to požiadal (taký istý systém ako v SR). Nepožiadal.
  - bez problému finančný úrad v ČR prevezme daňové priznanie, vráti preplatok dane, dokonca s uznaním nezdaniteľnej časti základu dane pre študenta. Ako doklad pre úrady v SR ponúkli kópiu daňového priznania overenú podpisom a pečiatkou finančného úradu.
  Myslím si, že takéto riešenie je výborné, bez zbytočnej byrokracie s možnosťou spätnej kontroly ako zo strany ČR tak aj SR. To by malo byť cieľom všetkých úradníkov štátnej správy, ktorí by mali maximálne vychádzať v ústrety obyvateľom, veď sú nakoniec platení z daní obyvateľov. Pre úplnosť pridávam link na výbornú českú stránku http://www.finance.cz

  helas je offline (nepripojený) helas

  helas
  Tak podať alebo nepodať, mám taký istý problém.Mám potvrdenia o príjme
  ale nikde nie je uvedené štipendium.

  Johanka je offline (nepripojený) Johanka

  Johanka
  Helas , napíš prosím ešte raz aký máš problém. Ja sa už v tom guláši nevyznám .
  Neviem v akej súvislosti spomínaš štipendium, ale štipendiá (okrem doktorandského štipendia) poskytované z prostriedkov št.rozpočtu alebo poskytované vysokými školami a obdobné plnenia zo zahraničia sú od dane oslobodené (§ 9 ods.2 písm. k/ ).

  helas je offline (nepripojený) helas

  helas
  Nuž ide o doktorandské štipendium v Čechách, ktoré je tam oslobodené
  u nás nie. Moja dcéra tam študuje a na fakulte aj pracuje a má aj iný
  príjem na dohodu.Ide o to, že na tieto príjmy mám potvrdenia, ale na
  príjem štipendia nemám. Tak neviem, či ho mám pripočítať (viem koľko to je, potom by jej vyšiel vysoký nedoplatok, alebo urobiť DP bez tohto
  príjmu.

  Johanka je offline (nepripojený) Johanka

  Johanka
  Ćlánok 22 Zmluvy o zamedzení .... s ČR bod 2 " Ak v súlade s ktorýmkoľvek ustanovením tejto zmluvy príjmy, ktoré poberá, alebo majetok , ktorý vlastní rezident jedného zmluvného štátu, sú oslobodené od dane v tomto štáte, tento štát napriek tomu môže pri vypočítaní sumy dane na zvyšné príjmy alebo majetok tohto rezidenta vziať do úvahy tieto oslobodené príjmy alebo majetok."
  Musím sa naučiť po fínsky . Mne z toho vychádza, že by si do ZD mala pripočítať aj doktorantské štipendium.
  Nie som si celkom istá a celkom rada by som sa mýlila . Mrzí ma , že mám medzery....

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.