Zavrieť

Porady

Zmena postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve od 1.1.2013

Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Viem, že veľa z nás vieme o tejto zmene , ale niekto aj nie . Tak zakladám novú tému .

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem bodov 2 až 5, 10, 11, 20 a 22, ktoré nadobúdajú účinnosť
1. januára 2013.

§4 Peňažný denník 1. V peňažnom denníku sa uvádza prehľad


 1. peňažných prostriedkov v hotovosti v členení na príjmy a výdavky,
 2. peňažných prostriedkov na účtoch v bankách v členení na príjmy a výdavky,
 3. priebežných položiek v členení na príjmy a výdavky,
 4. príjmov zahrnovaných do základu dane z príjmov1) celkom, v členení najmä na


 1. predaj tovaru,
 2. predaj výrobkov a služieb,
 3. ostatné príjmy,


 1. výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov4) celkom, v členení najmä na


 1. zásoby,
 2. služby,
 3. mzdy,
 4. poistné a príspevky5) platené za fyzickú osobu alebo podnikateľa podľa § 1 a poistné a príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov,
 5. tvorbu sociálneho fondu,
 6. ostatné výdavky,


 1. príjmov, ktoré podľa osobitného predpisu4) neovplyvňujú základ dane z príjmov,
 2. výdavkov, ktoré podľa osobitného predpisu4) neovplyvňujú základ dane z príjmov.


9.Ako služby sa účtujú výdavky, ktoré majú povahu nakupovaných služieb, napríklad spotreba energií, telefónne služby, poštové služby, bankové činnosti, právne služby, nájomné, výdavky na cestovné. Ako ostatné výdavky sa účtujú kurzové rozdiely, odpisy dlhodobého majetku a tvorba rezerv podľa osobitného predpisu4) ako aj ďalšie výdavky, ktoré sa neuvedú do prehľadu podľa odseku 6 písm. e) prvého až piateho bodu.

10. Účtovné zápisy sa v peňažnom denníku vykonávajú tak, aby sa zabezpečila nadväznosť na zostatky jednotlivých účtov v banke alebo zostatky jednotlivých pokladníc.

atď...ostatné v priložených postupoch JU.
Neskopírovalo mi poradové čísla, ale nevadí ,dôležité sú priložené postupy a ich zmeny
.
Naposledy upravil Zita5 : 08.01.13 at 20:57
Usporiadat
junes junes

junes je offline (nepripojený) junes

Ďakujem za príspevok, som z tých, čo si túto zmenu nevšimli. Mám otázku - členenie výdavkov na... SLUŽBY platí odkedy? Nenašla som to v zmenách platných od 1.1.2012. Aký je dôvod na túto zmenu? Ja mám napr. analytiku, kde účtujem všetky výdavky na auto okrem PHM a tam mám aj poistenie PZP a HP a nákup náhr. dielov (žiarovky a pod.), aby som mala prehľad o všetkých nákladoch na automobil. Teraz mám z tohto vyňať všetko, čo je služba a dať to na predkontáciu "SLUŽBY" ? Od 1.1. 2013 ?
Díky za odpoveď
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
junes Pozri príspevok
Ďakujem za príspevok, som z tých, čo si túto zmenu nevšimli. Mám otázku - členenie výdavkov na... SLUŽBY platí odkedy? Nenašla som to v zmenách platných od 1.1.2012. Aký je dôvod na túto zmenu? Ja mám napr. analytiku, kde účtujem všetky výdavky na auto okrem PHM a tam mám aj poistenie PZP a HP a nákup náhr. dielov (žiarovky a pod.), aby som mala prehľad o všetkých nákladoch na automobil. Teraz mám z tohto vyňať všetko, čo je služba a dať to na predkontáciu "SLUŽBY" ? Od 1.1. 2013 ?
Díky za odpoveď
Neviem čo za akú analytiku máte a kde v akej skupine v prev.réžii, či materiál ? Predkontácie v JU , to ja nepoznám, to sa bude niekto musieť vyjadriť , lebo ja mám ALFU .Ak pozorne ešte raz prečítate príspevok(jeho záhlavie ) a aj konkrétne Postupy JU zistíte , že táto zmena je platná od 1.1.2013.
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
junes Pozri príspevok
Ďakujem za príspevok, som z tých, čo si túto zmenu nevšimli. Mám otázku - členenie výdavkov na... SLUŽBY platí odkedy? Nenašla som to v zmenách platných od 1.1.2012. Aký je dôvod na túto zmenu? Ja mám napr. analytiku, kde účtujem všetky výdavky na auto okrem PHM a tam mám aj poistenie PZP a HP a nákup náhr. dielov (žiarovky a pod.), aby som mala prehľad o všetkých nákladoch na automobil. Teraz mám z tohto vyňať všetko, čo je služba a dať to na predkontáciu "SLUŽBY" ? Od 1.1. 2013 ?
Díky za odpoveď
Doteraz tieto výdavky boli v ktorom stĺpci peňažného denníka?
0 0
Sarlotka Sarlotka

Sarlotka je offline (nepripojený) Sarlotka

PZP a HP bude VOZD sluzby ?
0 0
junes junes

junes je offline (nepripojený) junes

Ďakujem za odpovede, PZP a HP davam ako VOZD, automobil mam v majetku firmy, dufam, ze je to tak OK. Moj softver OBERON mi dovoluje do urcitej miery clenit si vydavky podla potrieb, takze si lahko mozem pozriet v ramci VOZD konkretny druh nakladov napr. naklady suvisiace s prevadzkou automobilu. Pride mi to samozrejme, nenapadlo ma, ze ine softy tuto moznost nemusia ponukat. Akurat ked som spravne pochopila uvodnu info o novele, tak budem musiet rozdelit VOZD naklady tak, aby sa dali vycislit zvlast "VOZD sluzby".
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
junes Pozri príspevok
Ďakujem za odpovede, PZP a HP davam ako VOZD, automobil mam v majetku firmy, dufam, ze je to tak OK. Moj softver OBERON mi dovoluje do urcitej miery clenit si vydavky podla potrieb, takze si lahko mozem pozriet v ramci VOZD konkretny druh nakladov napr. naklady suvisiace s prevadzkou automobilu. Pride mi to samozrejme, nenapadlo ma, ze ine softy tuto moznost nemusia ponukat. Akurat ked som spravne pochopila uvodnu info o novele, tak budem musiet rozdelit VOZD naklady tak, aby sa dali vycislit zvlast "VOZD sluzby".
VOZD si aj doteraz musela rozdeľovať na
1. nákup tovaru
2. nákup materiálu
3. mzdy
4. poistné(odvody)
5. prevádzková réžia
6. tvorba sociálneho fondu

Tak kam si to dávala?
3 0
kn-alka kn-alka

kn-alka je offline (nepripojený) kn-alka

Jarka jméno mé :)
junes Pozri príspevok
Ďakujem za odpovede, PZP a HP davam ako VOZD, automobil mam v majetku firmy, dufam, ze je to tak OK. Moj softver OBERON mi dovoluje do urcitej miery clenit si vydavky podla potrieb, takze si lahko mozem pozriet v ramci VOZD konkretny druh nakladov napr. naklady suvisiace s prevadzkou automobilu. Pride mi to samozrejme, nenapadlo ma, ze ine softy tuto moznost nemusia ponukat. Akurat ked som spravne pochopila uvodnu info o novele, tak budem musiet rozdelit VOZD naklady tak, aby sa dali vycislit zvlast "VOZD sluzby".
Na stránkach exalogicu už je dostupná nová verzia programu:
Jednoduché účtovníctvo

 • Program bol prispôsobený legislatívnym zmenám platným od 1.1.2013. Zmeny sa týkajú stĺpcov v peňažnom denníku, kde boli výdavky ovplyvňujúce základ dane zmenené nasledovne:
  - nový stĺpec Zásoby (pôvodne Materiál alebo Tovar)
  - nový stĺpec Služby
  - nový stĺpec Ostatné (pôvodne Prevádzková réžia).
 • Zmena v peňažnom denníku vyžadovala ďalšie úpravy:
  - zoznam predkontácii bol automaticky upravený - do roku 2012 (vrátane) boli zachované stávajúce predkontácie, od roku 2013 sa pri transformácii databázy vytvorili nové predkontácie platné od roku 2013, kde boli zmenené stĺpce peňažného denníka Zásoby za Materiál a Tovar, Ostatné za Prevádzková réžia. Predkontáciu pre účtovanie služieb od roku 2013 si je potrebné vytvoriť manuálne.
  - Boli upravené všetky tlačové výstupy v peňažnom denníku - tlačové výstupy Peňažný denník, Výkaz o príjmoch a výdavkoch, Súčty stĺpcov peňažného denníka a niektoré ďalšie sú prispôsobené pre tlač údajov aj z účtovného obdobia 2012 a aj 2013. (čiže spracovávanie účtovníctva pre obidva účtovné obdobia bolo zachované). Ostatné tlačové výstupy (napr. Výdavky ovlyvňujúce základ dane) tlačia už stĺpce podľa novej legislatívy, avšak v prípade tlače údajov z predchádzajúcich účtovných období budú zobrazené údaje korektné - do stĺpca Zásoby budú načítané stĺpce Materiál a Tovar.
2 0
junes junes

junes je offline (nepripojený) junes

KN-alka ďakujem za info, 2013 som ešte nepozerala.

marjankaj - tak, ako píšeš, ibaže prevádzkovú réžiu si ešte delím podľa predmetu.
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
junes Pozri príspevok
KN-alka ďakujem za info, 2013 som ešte nepozerala.

marjankaj - tak, ako píšeš, ibaže prevádzkovú réžiu si ešte delím podľa predmetu.
No dobre, ale do výkazov o príjmoch a výdavkoch sa to nedelí. Alebo máš svoje vlastné výkazy?
Prilep vzor, nech sa poučíme.
Do 31.12.2012
http://www.finance.gov.sk/Components...ocumentId=6928
Od 1.1.2013
http://www.finance.gov.sk/Components...ocumentId=7459
Naposledy upravil marjankaj : 13.01.13 at 18:39
1 0
VegiC VegiC

VegiC je offline (nepripojený) VegiC

Dobrý deň,
vedel by mi niekto poradiť, ako ste po novom vyriešili tvorbu analytiky v jednotlivých stĺpcoch nového peňažného denníka v roku 2013? Kam dať napr. cestnú daň, stravenky, kancelárske potreby, atď? Ďakujem veľmi pekne za reakciu.
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
VegiC Pozri príspevok
Dobrý deň,
vedel by mi niekto poradiť, ako ste po novom vyriešili tvorbu analytiky v jednotlivých stĺpcoch nového peňažného denníka v roku 2013? Kam dať napr. cestnú daň, stravenky, kancelárske potreby, atď? Ďakujem veľmi pekne za reakciu.
A čo tak kuknúť na úvodný príspevok?
0 0
VegiC VegiC

VegiC je offline (nepripojený) VegiC

marjankaj Pozri príspevok
A čo tak kuknúť na úvodný príspevok?
Úvodný príspevok som si pozorne prečítal, no odpoveď na moju otázku som tam nenašiel. Je zrejme lepšie človeka začínajúceho účtovať odpísať ako poradiť mu, zrejme ste už zabudli na svoje začiatky.
5 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
VegiC Pozri príspevok
Dobrý deň,
vedel by mi niekto poradiť, ako ste po novom vyriešili tvorbu analytiky v jednotlivých stĺpcoch nového peňažného denníka v roku 2013? Kam dať napr. cestnú daň, stravenky, kancelárske potreby, atď? Ďakujem veľmi pekne za reakciu.
Treba si prečítať postupy účtovania JU.
Cestná daň - ostatné (predtým réžia)
Kancelárske potreby - zásoby (predtým materiál)
Stravné lístky- ceniny, prípadne ostatné. http://www.porada.sk/t111857-stravne-listky-v-ju.html

Stále sa to tu píše dokola, stačí iba čítať.
1 0
VegiC VegiC

VegiC je offline (nepripojený) VegiC

Ďakujem, nič viac som nechcel vedieť.
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
VegiC Pozri príspevok
Dobrý deň,
vedel by mi niekto poradiť, ako ste po novom vyriešili tvorbu analytiky v jednotlivých stĺpcoch nového peňažného denníka v roku 2013? Kam dať napr. cestnú daň, stravenky, kancelárske potreby, atď? Ďakujem veľmi pekne za reakciu.
Ak služby nahradili Prevádzkovú réžiu , a Ostatné nahradili Iné výdavky OVZD ,tak daň z MV (cestná už neexistuje), by som účtovala Ostatné , stravenky idú najskôr do cenín a potom by som ich účtovala do "Ostatné" a kancelárskej potreby do " Zásoby ".

Určite k tomu vydajú usmernenie či pokyn, lebo každý bude účtovať inak .
8 0
VegiC VegiC

VegiC je offline (nepripojený) VegiC

Zita5 Pozri príspevok
Ak služby nahradili Prevádzkovú réžiu , a Ostatné nahradili Iné výdavky OVZD ,tak daň z MV (cestná už neexistuje), by som účtovala Ostatné , stravenky idú najskôr do cenín a potom by som ich účtovala do "Ostatné" a kancelárskej potreby do " Zásoby ".

Určite k tomu vydajú usmernenie či pokyn, lebo každý bude účtovať inak .
Ďakujem Zita5 za inteligentnú a odbornú odpoveď. Ďakujem, že ste mi potvrdila, že sa vydá nejaký pokyn, usmernenie k účtovaniu, lebo zatiaľ nič konkrétne neexistuje a každý účtuje inak. Chcel som si len overiť, či moje účtovné kroky vedú správnym smerom alebo nie, ešte raz veľká vďaka.
2 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
Zita5 Pozri príspevok
Určite k tomu vydajú usmernenie či pokyn, lebo každý bude účtovať inak .
Je úplne jedno či vydajú usmernenie alebo pokyn. To nie je vôbec záväzné. Rozhodujúce je či je to v súlade so zákonom.
1 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
marjankaj Pozri príspevok
Je úplne jedno či vydajú usmernenie alebo pokyn. To nie je vôbec záväzné. Rozhodujúce je či je to v súlade so zákonom.
Janko , však ma nechytaj za každé slovíčko .
Bude v tom chaos, to vieme , lebo tie Postupy JU nie sú jednoznačné a zasa zreteľné a je v nich ešte sem aj chyba . Veľa ľudí bude mať aj problém kam zaúčtovať DzMV, resp. Daň z nehnuteľnosti nebude im to jasné, nakoľko sme to účtovali účtovali do prevádzkovej réžie , tam mali byť len služby ......avšak DzMV a DzNH nepovažujem za nakupovanú službu ..... ale Ostatný výdavok .My si to vieme uvedomiť resp.rozlíšiť ...ale začínajúci účtovník nie ....daňová správa sa zobudí o pár rokov, ako tomu je doteraz .

Prosím Ťa prilep ten súlad zákona , ktorý bude jasný,zreteľný a čitateľný ozaj pre každého jedného človeka ....že ak si ho prečítaš, tak je každému všetko jasné .
Áno usmernenie či pokyn bude pre všetkých takou pomocnou barličkou
2 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
Zita5 Pozri príspevok
Janko , však ma nechytaj za každé slovíčko .
Bude v tom chaos, to vieme , lebo tie Postupy JU nie sú jednoznačné a zasa zreteľné a je v nich ešte sem aj chyba . Veľa ľudí bude mať aj problém kam zaúčtovať DzMV, resp. Daň z nehnuteľnosti nebude im to jasné, nakoľko sme to účtovali účtovali do prevádzkovej réžie , tam mali byť len služby ......avšak DzMV a DzNH nepovažujem za nakupovanú službu ..... ale Ostatný výdavok .My si to vieme uvedomiť resp.rozlíšiť ...ale začínajúci účtovník nie ....daňová správa sa zobudí o pár rokov, ako tomu je doteraz .

Prosím Ťa prilep ten súlad zákona , ktorý bude jasný,zreteľný a čitateľný ozaj pre každého jedného človeka ....že ak si ho prečítaš, tak je každému všetko jasné .
Áno usmernenie či pokyn bude pre všetkých takou pomocnou barličkou
S týmto súhlasím.
A chaos predsa nerobíme my, ale tí, čo robia takéto zákony. Aj tak to nikomu nie je treba. Slúži to väčšinou na to, aby mali za čo udeliť sankcie. A plniť plán pokút.
A čo vymyslel Mikloš s informačným systémom minulý rok ani nehovorím.
1 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
VegiC Pozri príspevok
Úvodný príspevok som si pozorne prečítal, no odpoveď na moju otázku som tam nenašiel. Je zrejme lepšie človeka začínajúceho účtovať odpísať ako poradiť mu, zrejme ste už zabudli na svoje začiatky.
Aby som bola objektívna marjankaj radí na tejto porade dobrovoľne, netreba sa zasa hneď uraziť.Nikto sme nezabudli na svoje začiatky, ale chceme , aby aj nový účtovník ktorý príde na Poradu študoval všetko čo potrebuje k svojej práci .Len to nás posúva ďalej .Takže on to vôbec nemyslel v zlom .
0 0
Načítať ďalšie