Zavrieť

Porady

Výživné na bývalú manželku po 5-tich rokoch

Rozvod bol 25.9.2007 a 24.9. 2012 požiadala bývalá manželka o výživné na súde, vo výške 300€, pričom môj mesačný zárobok je 320€. Býva v dome, ktorý sme kúpili od jej matky (jej matka má v dome právo užívania do smrti jednej miestnosti, ale býva inde). Ex-manželka v dome býva spolu s dospelým synom, ktorý riadne pracuje, a o peniaze sa s nou delí. Dáva jej na stravu a na energie. Ja som sa odsťahoval k matke, ktorú opatrujem, (matka je po porážke) tu mám trvalé bydlisko, ale bývam a žijem v byte priateľky. Pracujem v obchode ako predavač a môj plat je 320€, čo je minimálna mzda. Kúpili sme spolu s priateľkou staršie auto, na ktoré som použil peniaze z dedičstva po mojom otcovi a druhú polovičku mi dala priateľka s tým, že spolu sa vozíme spolu žijeme a ona nemôže mať vodičák (zrak). Auto je písané na mňa, na dovolenky chodíme spolu, ale hradí ich priateľka( zarába 800€ mesačne). Ex-manželka sa o dom nestará je nezamestnaná a lenivá si hľadať prácu. Dom je ošarpaný záhrada spustnutá, ale keď som jej navrhol dom predať a peniaze si rozdeliť nechce o tom ani počuť. Vraví že je chorá. Môže ma v takomto prípade súd zaviazať platiť jej výživné(aj po 5-tich rokoch)? Som povinný jej platiť za časť spotrebovanej energie, keď som v dome nebol už 4 roky a mám trvalý pobyt inde?(ona obýva celý dom spolu so synom). Za odpovede vopred Ďakujem.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Manželka by mala nárok na výživne do piatich rokov po rozvode, keby požiadala hneď po rozvode a bola by napr. invalidná. Teraz je už neskoro, súd jej to neprizná.
  Energie (spotrebu) jej platiť nemusíš. Na oplátku môžeš ty od nej žiadať, aby ti platila za využívanie celej nehuteľnosti - teda za tvoju časť - niečo ako nájomné. Môžeš to žiadať tri roky dozadu. Prikladám ti súdne rozhodnutie.

  Hlasovalo 11 pouzivatelov

  Užitočné (11)
  Peggynka, Marína, chocholušik, Xanti, lujza.j, Kvaka, Katy a R, Lubaba, terezamaria, Tweety, avalik
  11

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Keď už máš podielové spoluvlastníctvo, mal by si si o ňom naštudovať ustanovenia občianskeho zákonníka od § 137. O hospodárení so spoločnou vecou sa píše v § 139 v ods. 2: rozhoduje sa väčšinou, ale vy máte zrejme rovnaké podiely, čiže sa musíte dohodnúť, alebo na návrh jedného rozhodne súd. Hospodárenie s vecou je aj rozhodovanie o užívaní veci aj to, za akých podmienok sa vec prenajme.

  Ty máš osobitnú situáciu v tom, že si ponechal užívanie exmanželke, čo by mohlo aj znamenať, že si jej prenechal hospodárenie (dohoda o tom je možná). Ďalší problém je v tom, že exmanželka je spoluvlastníčka a má právo užívať nehnuteľnosť, ktorá jej slúži aj ako bydlisko. Rodina si pomáha v núdzi a nie je výnimkou, že súrodenci bývajú spolu či dokonca vedú aj spoločnú domácnosť. Čiže nie je celkom isté, že by si súd vyhral, keby si jej zakazoval sestru ubytovať v jej nehnuteľnosti.

  Porieš si to tou odplatou za užívanie tvojho podielu, alebo aj nájmom pre nevlastníkov.

  Hlasovalo 7 pouzivatelov

  Užitočné (7)
  Marína, Katy a R, Lubaba, pepsikova, GabiZ, Stefan2005, Xanti
  7

  misoft je offline (nepripojený) misoft

  misoft
  Zákon o rodine 36/2005:
  Piaty oddiel
  Príspevok na výživu rozvedeného manžela


  § 72

  (1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

  (2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.

  (3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.

  § 73

  Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie.
  Zdôvodnenie:
  Príspevok na výživu rozvedeného manžela je upravený v §72 Zákona o rodine. V zmysle §72 ods. 1 a 2 tohto zákona rozvedený manžel, ktorý nieje schopný sa sám živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd.
  Z citovaných zákonných ustanovení tak sú zrejmé najmä nasledovné skutočnosti:
  1. Vaša vyživovacia povinnosť vzniká až rozhodnutím súdu, pokiaľ neuzavriete s bývalou manželkou dohodu. Na to aby súd rozhodol by musela Vaša bývalá manželka podať návrh na súd.
  2. Podmienkou priznania nároku na príspevok je, že rozvedený manžel, ktorý o tento príspevok žiada, nie je schopný sa sám živiť. Neschopnosť sa samostatne živiť sa odvodzuje od konkrétnych okolností prípadu ako napr. nepriaznivý zdravotný stav, nedostatok príležitostí sa zamestnať na trhu práce, strata kvalifikácie, starostlivosť o dieťa do 3 rokov, starostlivosť o invalidné dieťa, neschopnosť vykonávať prácu na základe lekárskeho posudku a pod. Nárok na príspevok tak vznikne ak v dôsledku uvedených a preukázaných skutočností je zrejmé, že príjem rozvedeného manžela mu neumožňuje pokryť ani základné životné potreby.
  3. Citované zákonné ustanovenia ustanovujú nárok na tzv. primeranú výživu. To znamená, že bývalý manžel nemá nárok na v zásade rovnakú životnú úroveň ako druhý rozvedený manžel ale má nárok len na primeranú výživu, ktorá by mala zabezpečiť to, aby rozvedený manžel mal možnosť pokryť výdavky len na základné životné potreby. To je základný rozdiel od iných vyživovacích povinností, ktoré sú ustanovené Zákonom o rodine.
  A inak:
  § 77

  (1) Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.

  (2) Práva na jednotlivé opakujúce sa plnenia výživného a ostatné práva na peňažné plnenia vyplývajúce z tohto zákona sa premlčujú.
  K energiám:
  Po piatich rokoch by už aj BSM bolo zrušené, takže pokiaľ tam nemáte trvalý pobyt, fyzicky nehnuteľnosť nevyužívate (majiteľom - predpokladám - je ona) - nemá nárako, aby sa jej prispievalo na energie. Z akého titulu?
  Pre istotu - pokiaľ podala toto na súde, budete mať možnosť dokázať nereálnosť jej požiadavku - poukázaním na jej príjem + príjem syna s ňou žijúceho vs. váš príjem. Ďalej musí dokázať neschopnosť sa sama živiť lekárskou správou, lekárskym posudkom (ak tvrdí, že je chorá).

  Viac aj tu:
  http://www.porada.sk/t167359-vyzivne...o-manzela.html

  Ovšem - toto mala žiadať po rozvode, teraz jej to asi súd aj tak zamietne - 5 rokov od rozvodu je už veľa.

  misoft je offline (nepripojený) misoft

  misoft
  Kto je zapísaný ako odberateľ - ten platí. A aj keď máš podiel na nehnuteľnosti, energie ty osobne neodoberáš. Maximálne môžeš platiť 1/2 dane z nehnuteľnosti (teda za svoj podiel). Ty tam nemáš trvalý pobyt, nie si teda odberateľom energií. Si len majiteľom 1/2 nehnuteľnosti podľa LV, nie majiteľom odberného miesta.  A ešte niečo - ponúkni jej svoju 1/2 z nehnuteľnosti na odpredaj - má predkupné právo - za úradne stanovenú cenu. Ak neprijme, odpredaj 1/2 niekomu inému už za trhovú cenu - ten nový "spolumajiteľ" sa možno s ňou "babrať" nebude.
  Naposledy upravil misoft : 13.01.13 at 11:47

  branislavp je offline (nepripojený) branislavp

  branislavp
  chocholušik Pozri príspevok
  Rozvod bol 25.9.2007 a 24.9. 2012 požiadala bývalá manželka o výživné na súde, vo výške 300€, pričom môj mesačný zárobok je 320€. Býva v dome, ktorý sme kúpili od jej matky (jej matka má v dome právo užívania do smrti jednej miestnosti, ale býva inde). Ex-manželka v dome býva spolu s dospelým synom, ktorý riadne pracuje, a o peniaze sa s nou delí. Dáva jej na stravu a na energie. Ja som sa odsťahoval k matke, ktorú opatrujem, (matka je po porážke) tu mám trvalé bydlisko, ale bývam a žijem v byte priateľky. Pracujem v obchode ako predavač a môj plat je 320€, čo je minimálna mzda. Kúpili sme spolu s priateľkou staršie auto, na ktoré som použil peniaze z dedičstva po mojom otcovi a druhú polovičku mi dala priateľka s tým, že spolu sa vozíme spolu žijeme a ona nemôže mať vodičák (zrak). Auto je písané na mňa, na dovolenky chodíme spolu, ale hradí ich priateľka( zarába 800€ mesačne). Ex-manželka sa o dom nestará je nezamestnaná a lenivá si hľadať prácu. Dom je ošarpaný záhrada spustnutá, ale keď som jej navrhol dom predať a peniaze si rozdeliť nechce o tom ani počuť. Vraví že je chorá. Môže ma v takomto prípade súd zaviazať platiť jej výživné(aj po 5-tich rokoch)? Som povinný jej platiť za časť spotrebovanej energie, keď som v dome nebol už 4 roky a mám trvalý pobyt inde?(ona obýva celý dom spolu so synom). Za odpovede vopred Ďakujem.
  Prečítaj si poriadne zákon o rodine č. 36/2005, čo napísal misoft, Ty najlepšie poznáš príčinu rozvodu a ostatné skutočnosti a to súd bude určite zaujímať, samozrejme, že aj zdravotný stav exmanželky, všetko musí byť na súde nielen povedané, ale aj hodnovernými dokladmi preukázané.

  branislavp je offline (nepripojený) branislavp

  branislavp
  misoft Pozri príspevok
  Kto je zapísaný ako odberateľ - ten platí. A aj keď máš podiel na nehnuteľnosti, energie ty osobne neodoberáš. Maximálne môžeš platiť 1/2 dane z nehnuteľnosti (teda za svoj podiel). Ty tam nemáš trvalý pobyt, nie si teda odberateľom energií. Si len majiteľom 1/2 nehnuteľnosti podľa LV, nie majiteľom odberného miesta.  A ešte niečo - ponúkni jej svoju 1/2 z nehnuteľnosti na odpredaj - má predkupné právo - za úradne stanovenú cenu. Ak neprijme, odpredaj 1/2 niekomu inému už za trhovú cenu - ten nový "spolumajiteľ" sa možno s ňou "babrať" nebude.
  Ale v dome býva aj jeho syn, aj keď je dospelý, či s ním vychádza dobre, alebo nie, otec by v tom prípade nemal naňho zabudnúť, myslím s tou ponukou.
  Takže je po súdnom pojednávaní a rozhodnutie je zamieta sa. Teraz som sa spojil s právnikom a píše mi podanie na súd ohladom nájomného za používanie nehnutelností. Je bez plynu, ktorý jej odpojili takže si píli pod sebou konár. Dom predať nechce a myslím si že ju exekútor za SPP neminie. Ďakujem Vám všetkým za rady.
  Peggynka Osobne si myslím,že vlastníctvo k tomu domu treba poriešiť čím skôr.
  Za odpovede ďakujem. Veľmi mi to pomohlo a misoft platí to s tými energiami aj keď mám 1/2 nehnuteľnosti v podielovom vlastníctve? BSM bolo zrušene v marci 2011 katastrálnym úradom, na moju žiadosť a zapísané ako podielové vlastníctvo. Nezaplatila vtedy za plyn a hrozili jej exekúciou, ale potom sa s plynármi dohodla na splátkach. Ďakujem.

  misoft je offline (nepripojený) misoft

  misoft

  Hja - ona chce výživné, no môže sa stať, že bude musieť sama cálovať. To je teda irónia
  3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  Mária27 jaký poščaj, taký vrác
  misoft Alebo Kto druhému jamu kope, sám do nej padne.
  misoft Prípadne: Chcel dať po papuli - dostal po gebuli!
    zbaliť
  Ďakujem som milo prekvapený, že sa môže karta obrátiť v môj prospech. Mám ešte jednu otázku. Sestra ex-manželky má dom v exekúcii pre neplatenie úveru banke a na 99% do jari prídu o dom(už majú exekučný výmer). Je možné, aby ex-manželka nasťahovala do domu svoju sestru aj s rodinou bez toho, aby mi to oznámila, a bez môjho súhlasu? Ďakujem.
  Ďakujem pekne za rady idem si naštudovať tie ustanovenia a ako to dopadne určite dám vedieť. Ďakujem.

  misoft je offline (nepripojený) misoft

  misoft
  Ale v dome býva aj jeho syn, aj keď je dospelý, či s ním vychádza dobre, alebo nie, otec by v tom prípade nemal naňho zabudnúť, myslím s tou ponukou.
  ..ale nie je spolumajiteľom, len tam má trvalý pobyt. Pokiaľ oni dvaja žijú, je to stále ich majetok a syn nemá k nemu (zatiaľ) žiadne vlastnícke právo (- až po úmrtí dedením).
  A predkupné právo má len spolumajiteľ - ostatní už za trhové ceny, alebo ceny určené odhadcom.
  Mária27 spoluvlastník má predkupné právo ale tiež za trhové ceny

  misoft je offline (nepripojený) misoft

  misoft

  Nechcem byť toto čo v zemi ryje, ale nedá mi!
  Keďže si ona "píli pod sebou konár" - čo takto jej pomôcť dolu? Daj jej ten návrh na odkúpenie tvojej polovice - ak odmietne, ponúkni na predaj (hoci aj tým "chráneným" zákonom ).
  To bude rana - až sa tam nahrnie 50 osôb, sťa spolumajitelia. Tí plyn potrebovať aj tak nebudú - šak drevo sa furt nájde.
  Už som jej poslal ponuku na odpredaj mojej polovičky a čakám na odpoveď alebo 30 dnovú lehotu, ktorú som jej poskytol na rozmýšľanie a pripravuje sa u právnika žaloba o zaplatenie nájmu za užívanie mojej polovičky a ked sa nedohodneme, tak možno tam tých "neplynových priateľov z Košíc " aj nasťahujem

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.