Zavrieť

Porady

Prenájom bytu ako občan a súčasne je platca DPH ako SZČO

účtovník telom i dušou
Ahojte všetci,
práve som zistila, že mám problém a potrebujem pomôcť ho vyriešiť.

Klient mi práve oznámil, že ako občan prenajíma svoj súkromný byt od júna 2012. Bol sa aj zaregistrovať na daňový úrad. Platby mu chodia mesačne na jeho súkromný účet.

LENŽE, on je SZČO, štvrťročný platca DPH!
Ako som sa tu dočítala, mal odvádzať DPH aj kvôli tomu prenájmu.

A čo s tým prosím vás teraz?
Mala by som v účtovníctve účtovať aj o tomto prenájme? dodatočne odviesť DPH a porobiť dodatocné DP k DPH? Lebo daňovú evidenciu viesť na prenájom nemôže (má 2 zamestnankyne a je celý rok platcom DPH).

Pomôžete prosím? Vďaka
Usporiadat
Mária.K. Mária.K.

Mária.K. je offline (nepripojený) Mária.K.

jacekova Pozri príspevok
pre mňa je tiež jednoduchšie uplatniť k príjmu z prenájmu DPH, ale klientovi sa to nepozdáva, lebo tá francúzska spoločnosť nechce platiť viac. prvých 5 mesiacov bola nájomná zmluva so slovenskou firmou a teraz to zmenili na tú francúzsku, hoci tam stále býva tá istá osoba.

auto má, na živnosť, telefón tiež.... no tam by sa mi veru ťažko oddelovalo, či 1 telefonát alebo 1 cesta mesačne by sa mala koeficientovať...
Ale keď sa to fakturuje francúzskej firme, tak predpokladám, že tá francúzska firma robí na Slovensku nejaké aktivity. Aké sú to aktivity? Nevyplývajú jej z týchto aktivít povinnosti vyplývajúce z § 4, § 5 alebo § 6 zákona o DPH?
Pridám citáciu napr. § 5 zákona o DPH.

§ 5

(1) Zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava (ďalej len "zahraničná osoba"), je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň Daňovému úradu Bratislava pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane. Žiadosť o registráciu pre daň nie je povinná podať zahraničná osoba, ak dodáva len
a) prepravné služby a s nimi súvisiace doplnkové služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 47 ods. 6, 8, 10 a 12 a § 48 ods. 8,
b) služby a tovar s inštaláciou alebo montážou a osobou povinnou platiť daň je príjemca (§ 69 ods. 2 až 4),
c) tovar podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f) a osobou povinnou platiť daň je platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a (§ 69 ods. 9),
d) tovar z tuzemska do iného členského štátu, ktorý bol dovezený z tretieho štátu, a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a, alebo
e) tovar v rámci trojstranného obchodu podľa § 45, na ktorom je zúčastnená ako prvý odberateľ.

(2) Daňový úrad Bratislava je povinný zahraničnú osobu podľa odseku 1 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň bezodkladne, najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zahraničná osoba stáva platiteľom; tento deň nesmie byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti o registráciu pre daň.
1 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
aj si skúsila vypočítať koeficient?
možno ten prenájom mizivá časť celkových tržieb a ani to koeficient neovplyvní
3 0
jacekova jacekova

jacekova je offline (nepripojený) jacekova

účtovník telom i dušou
Rozalka Pozri príspevok
aj si skúsila vypočítať koeficient?
možno ten prenájom mizivá časť celkových tržieb a ani to koeficient neovplyvní
áno skúsila, mamina mi pomohla, lebo ja som sa s tým ešte v živote nestretla. vychádza 0,95
0 0
Ada9 Ada9

Ada9 je offline (nepripojený) Ada9

vediem účtovníctvo pre firmy ...viac
zaujíma ma táto téma, aj som mala podobný prípad, s tým, že byt, ktorý sa prenajímal bol v BSM a ja som celý príjem dala na manželku- nepodnikateľku - dúfam že som urobila správne, aby som nemala tento problém s dph. Postupovala som správne?
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
Ada9 Pozri príspevok
zaujíma ma táto téma, aj som mala podobný prípad, s tým, že byt, ktorý sa prenajímal bol v BSM a ja som celý príjem dala na manželku- nepodnikateľku - dúfam že som urobila správne, aby som nemala tento problém s dph. Postupovala som správne?
I tak še dá.
§3/2, teda ak sa tak dohodli.
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

Ada9 Pozri príspevok
zaujíma ma táto téma, aj som mala podobný prípad, s tým, že byt, ktorý sa prenajímal bol v BSM a ja som celý príjem dala na manželku- nepodnikateľku - dúfam že som urobila správne, aby som nemala tento problém s dph. Postupovala som správne?
Počas čítania "príbehu" mi napadlo takéto riešenie (všetko na manželku) a usmiala som sa, ked som to na konci našla.
Podľa mňa je to prijateľné riešenie.
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
azla Pozri príspevok
Počas čítania "príbehu" mi napadlo takéto riešenie (všetko na manželku) a usmiala som sa, ked som to na konci našla.
Podľa mňa je to prijateľné riešenie.
Byt nie je v BSM. Pozri príspevok č.3. Teda u zadávateľky to nejde.
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
Ja doplním jeden paragraf

§ 3
Zdaniteľná osoba

(1) Zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť podľa odseku 2 bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti.

(2) Ekonomickou činnosťou (ďalej len podnikanie ) sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov, 1) duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť. Za podnikanie sa považuje aj využívanie hmotného majetku a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku;ak je majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, považuje sa jeho využívanie na účel dosahovania príjmu za podnikanie v rovnakom pomere u každého z manželov, ak sa manželia nedohodnú inak.
Naposledy upravil marjankaj : 16.01.13 at 22:35
2 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
„ak je majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, považuje sa jeho využívanie na účel dosahovania príjmu za podnikanie v rovnakom pomere u každého z manželov, ak sa manželia nedohodnú inak.“.


Za podnikanie na účely dane z pridanej hodnoty sa podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona o DPH považuje aj využívanie hmotného majetku a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku. Každá osoba, ktorá dosahuje príjem z využívania hmotného a nehmotného majetku, sa považuje za zdaniteľnú osobu. V prípade dosahovania príjmu z využívania majetku, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, nebolo do účinnosti novely zákona o DPH zrejmé, ako sa má určiť obrat pre účely registrácie pre daň z pridanej hodnoty. Podnikanie manželov v prípade využívania majetku v ich bezpodielovom spoluvlastníctve nemožno považovať za podnikanie na základe zmluvy o združení alebo obdobnej zmluvy, pokiaľ manželia takúto zmluvu neuzavrú. Novelou § 3 ods. 2 zákona o DPH sa ustanovilo, že pokiaľ sa manželia nedohodnú inak, využívanie majetku, ktorý je v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, sa považuje za podnikanie oboch manželov v rovnakom pomere u každého z nich. V takomto prípade sa príjmy z využívania majetku započítavajú do obratu pre účely registrácie pre daň z pridanej hodnoty u každého z manželov v polovičnej výške. Novela zákona však umožňuje, že ak sa manželia dohodnú, že využívanie majetku sa bude považovať za podnikanie len u jedného z manželov, potom zdaniteľnou osobou pre účely dane z pridanej hodnoty sa z titulu využívania majetku bude považovať len ten z manželov, u koho sa využívanie majetku bude považovať za podnikanie. Celý príjem z využívania majetku sa potom bude započítavať do obratu na účely registrácie pre daň z pridanej hodnoty len u toho z manželov, u ktorého sa využívanie tohto majetku považuje za podnikanie. Ak sa manželia dohodnú na určitom pomere využívania majetku, potom sa obidvaja považujú za zdaniteľné osoby a dosiahnuté príjmy budú započítavať do obratu pre účely registrácie pre daň z pridanej hodnoty v dohodnutom pomere.


Viem že sa to netýka zadávateľky, ale dám dokument aj do tejto témy. Sú tu témy ohľadom podobnej problematiky ,ale pokiaľ bola Muška viac na Porade, tak sa aj viac o tom hovorilo. Tak aktualizujem dokument aj do tejto témy i keď staršieho dáta, ale v podstate čo sa týka tejto témy platný .Je niekde aj mnou priložený ale to je v roku 2008.
Naposledy upravil Zita5 : 17.01.13 at 06:46
1 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac

Podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona o DPH predmetom dane je poskytnutie služby ( „dodanie služby“) za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby. Zákon teda predpokladá, že zdaniteľná osoba môže dodávať služby v postavení zdaniteľnej osoby (služby sú predmetom dane) ako aj v postavení nezdaniteľnej osoby (služby nie sú predmetom dane).
Zákon o DPH však už bližšie nešpecifikuje, kedy fyzická osoba - podnikateľ nekoná v postavení zdaniteľnej osoby (podnikateľa), t.j. že dodáva službu mimo svojej bežnej podnikateľskej činnosti, resp. že dodáva službu nesúvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou. Máme za to, že nespochybniteľne ide o prípady, kedy podnikateľ oprávnene nedodáva službu pod svojim IČO, príp. DIČ či IČ DPH. Napr. aj za predpokladu, ak fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, mimo svojej podnikateľskej činnosti prenájme byt, ktorý nemá zahrnutý v obchodnom majetku - potom prenajíma byt ako občan (nepodnikateľ). V nájomnej zmluve prenajímateľ nevystupuje ako podnikateľ - neuvádza v nej svoje IČO, príp. DIČ či IČ DPH ani svoju registráciu v živnostenskom registri. Príjem z prenájmu tohto bytu nemá vplyv na režim DPH uplatňovaný v podnikateľskej činnosti fyzickej osoby.

Podčiarknuté je tiež zaujímavé ......
5 0
jacekova jacekova

jacekova je offline (nepripojený) jacekova

účtovník telom i dušou
Zita5 Pozri príspevok
Podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona o DPH predmetom dane je poskytnutie služby ( „dodanie služby“) za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby. Zákon teda predpokladá, že zdaniteľná osoba môže dodávať služby v postavení zdaniteľnej osoby (služby sú predmetom dane) ako aj v postavení nezdaniteľnej osoby (služby nie sú predmetom dane).
Zákon o DPH však už bližšie nešpecifikuje, kedy fyzická osoba - podnikateľ nekoná v postavení zdaniteľnej osoby (podnikateľa), t.j. že dodáva službu mimo svojej bežnej podnikateľskej činnosti, resp. že dodáva službu nesúvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou. Máme za to, že nespochybniteľne ide o prípady, kedy podnikateľ oprávnene nedodáva službu pod svojim IČO, príp. DIČ či IČ DPH. Napr. aj za predpokladu, ak fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, mimo svojej podnikateľskej činnosti prenájme byt, ktorý nemá zahrnutý v obchodnom majetku - potom prenajíma byt ako občan (nepodnikateľ). V nájomnej zmluve prenajímateľ nevystupuje ako podnikateľ - neuvádza v nej svoje IČO, príp. DIČ či IČ DPH ani svoju registráciu v živnostenskom registri. Príjem z prenájmu tohto bytu nemá vplyv na režim DPH uplatňovaný v podnikateľskej činnosti fyzickej osoby.

Podčiarknuté je tiež zaujímavé ......
presne nad tým podčiarknutým som sa pozastavila, pretože klient ma uzatvorenú nájomnú zmluvu ako občan (žiadne ičo, dič, ič dph).
mám to chápať tak, že tento oslobodený príjem z prenájmu NEVSTUPUJE do Priznania k DPH? (alebo ho predsalen uvediem do r. 15?)
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
jacekova Pozri príspevok
presne nad tým podčiarknutým som sa pozastavila, pretože klient ma uzatvorenú nájomnú zmluvu ako občan (žiadne ičo, dič, ič dph).
mám to chápať tak, že tento oslobodený príjem z prenájmu NEVSTUPUJE do Priznania k DPH? (alebo ho predsalen uvediem do r. 15?)
Katka pozastavila som sa nad tým aj ....bolo by to dobré dať posúdiť daňovému poradcovi ,DRSR a aj právnikovi .....a veľmi by ma zaujímalo stanovisko.V podstate je to nejaký dokument z netu ....ale je to vyjadrenie daňového poradcu registrovaného pod uvedeným číslom....ale zatiaľ je to v rovine len jeho názoru .
Ja predpokladám, že skoro všetci platitelia DPH(podnikatelia ) ak prenajímajú nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve mimo ich podnikania majú zmluvy bez IČO,DIČ a IČ DPH a teda vystupujú na jednej zmluvnej strane ako FO napr. s rodným číslom .

Nemám na mysli prípady, kedy niektorí majú vyslovene živnosť na prenájom a byt vo vlastníctve majú v OM .
Naposledy upravil Zita5 : 17.01.13 at 07:20 Dôvod: Zmena slovosledu - bola tam chyba
3 0
jacekova jacekova

jacekova je offline (nepripojený) jacekova

účtovník telom i dušou
Zita5 Pozri príspevok
Katka pozastavila som sa nad tým aj ....bolo by to dobré dať posúdiť daňovému poradcovi ,DRSR a aj právnikovi .....a veľmi by ma zaujímalo stanovisko.V podstate je to nejaký dokument z netu ....ale je to vyjadrenie daňového poradcu pod registrovaného uvedeným číslom....ale zatiaľ je to v rovine len jeho názoru .
Ja predpokladám, že skoro všetci platitelia DPH(podnikatelia ) ak prenajímajú nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve mimo ich podnikania majú zmluvy bez IČO,DIČ a IČ DPH a teda vystupujú na jednej zmluvnej strane ako FO napr. s rodným číslom .

Nemám na mysli prípady, kedy niektorí majú vyslovene živnosť na prenájom a byt vo vlastníctve majú v OM .
áno, chápem ťa. veď on je presne ten prípad, že prenájom nemá v živnosti a byt je v OV, čiže nie je zaradený v obch.majetku...

stále nad tým aj s maminou polemizujeme, čo urobiť, lebo musím podať DPH 4q/2012 ale asi to ukončím bez toho a po vyjadrení niekoho "zhora" prípadne podám dodatočné DPH od júna 2012.

skúsim niekomu napísať, vdaka za tvoju ochotu Zitka.
Naposledy upravil jacekova : 17.01.13 at 07:14
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
jacekova Pozri príspevok
áno, chápem ťa. veď on je presne ten prípad, že prenájom nemá v živnosti a byt je v OM, čiže nie je zaradený v obch.majetku...

stále nad tým aj s maminou polemizujeme, čo urobiť, lebo musím podať DPH 4q/2012 ale asi to ukončím bez toho a po vyjadrení niekoho "zhora" prípadne podám dodatočné DPH od júna 2012.

skúsim niekomu napísať, vdaka za tvoju ochotu Zitka.
Kati byt je v OM a nie je v Obchodnom majetku , to bude asi chyba ,nie ?
Vieš zákon O DPH musíme rešpektovať všetci , ale fakt je, že vyššie uvedené ...začínam nad tým polemizovať už aj ja ...možno to nie je správne , ale už myšlienkové pochody sú iným smerom
0 0
Mária.K. Mária.K.

Mária.K. je offline (nepripojený) Mária.K.

jacekova Pozri príspevok
áno, chápem ťa. veď on je presne ten prípad, že prenájom nemá v živnosti a byt je v OV, čiže nie je zaradený v obch.majetku...

stále nad tým aj s maminou polemizujeme, čo urobiť, lebo musím podať DPH 4q/2012 ale asi to ukončím bez toho a po vyjadrení niekoho "zhora" prípadne podám dodatočné DPH od júna 2012.

skúsim niekomu napísať, vdaka za tvoju ochotu Zitka.
Môžeš požiadať o stanovisko finančné riaditeľstvo, ale definícia zdaniteľnej osoby v § 3 nedefinuje podnikanie ako podnikanie podľa živnostenského zákona, alebo obchodného zákonníka, ale ekonomickou činnosťou sa rozumie činnosť, ktorá je v zákone o DPH zadefinovaná pravidlami zákona o DPH. Definovaná je v § 3 ods. 2 zákona o DPH. V tomto ustanovení je zároveň povedané, že využívanie majetku na účel dosahovania príjmu sa považuje za podnikanie. V kontexte týchto skutočností sa ťažko možno odvolávať na nepridelené IČO a pod.
Prikladám ešte raz metodický pokyn a znenie § 3 ods. 2 zákona o DPH.
https://www.drsr.sk/drsr/slovak/dano...ta/mpp1206.pdf

§ 3
Zdaniteľná osoba

(1) Zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť podľa odseku 2 bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti.

(2) Ekonomickou činnosťou (ďalej len "podnikanie") sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov, /1/ duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť. Za podnikanie sa považuje aj využívanie hmotného majetku a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku; ak je majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, považuje sa jeho využívanie na účel dosahovania príjmu za podnikanie v rovnakom pomere u každého z manželov, ak sa manželia nedohodnú inak.
6 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Mária.K. Pozri príspevok
Môžeš požiadať o stanovisko finančné riaditeľstvo, ale definícia zdaniteľnej osoby v § 3 nedefinuje podnikanie ako podnikanie podľa živnostenského zákona, alebo obchodného zákonníka, ale ekonomickou činnosťou sa rozumie činnosť, ktorá je v zákone o DPH zadefinovaná pravidlami zákona o DPH. Definovaná je v § 3 ods. 2 zákona o DPH. V tomto ustanovení je zároveň povedané, že využívanie majetku na účel dosahovania príjmu sa považuje za podnikanie. V kontexte týchto skutočností sa ťažko možno odvolávať na nepridelené IČO a pod.
Tu nešlo o nepridelené IČO , tu ide o uvedenie identifikačných údajov zmluvných strán v Zmluve o nájme, že prenajímateľ (i keď zdaniteľná osoba ) vystupuje ako občan a nie pod jeho údajmi podnikateľa a prideleného IČ DPH ..Ale samozrejme chápem, na čo chcete Vašim príspevkom poukázať .
Len nás zaujímal aj názor na vyjadrenie daňového poradcu , ktorého dokument s odpoveďou je priložený vyššie .
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
Zita5 Pozri príspevok
Tu nešlo o nepridelené IČO , tu ide o uvedenie identifikačných údajov zmluvných strán v Zmluve o nájme, že prenajímateľ (i keď zdaniteľná osoba ) vystupuje ako občan a nie pod jeho údajmi podnikateľa a prideleného IČ DPH ..Ale samozrejme chápem, na čo chcete Vašim príspevkom poukázať .
Len nás zaujímal aj názor na vyjadrenie daňového poradcu , ktorého dokument s odpoveďou je priložený vyššie .
Hovorí sa: Traja právnici=štyri právne názory.
Pri spore bude platiť rozhodnutie súdu.
Tak to u nás(aj inde) chodí. Viď napríklad prípad Čentéš. A môže to ísť až do Štrassbourgu. A kto na tom zarobí? Predsa tí právnici.
2 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
marjankaj Pozri príspevok
Hovorí sa: Traja právnici=štyri právne názory.
Pri spore bude platiť rozhodnutie súdu.
Tak to u nás(aj inde) chodí. Viď napríklad prípad Čentéš. A môže to ísť až do Štrassbourgu. A kto na tom zarobí? Predsa tí právnici.
Janko súhlasím s Tebou .Vieš ako to chodí, človek sa chytá všetkého, len ako z tej situácie , ktorá je vyjsť
0 0
Marína Marína

Marína je offline (nepripojený) Marína

Zita5 Pozri príspevok
Tu nešlo o nepridelené IČO , tu ide o uvedenie identifikačných údajov zmluvných strán v Zmluve o nájme, že prenajímateľ (i keď zdaniteľná osoba ) vystupuje ako občan a nie pod jeho údajmi podnikateľa a prideleného IČ DPH ..Ale samozrejme chápem, na čo chcete Vašim príspevkom poukázať .
Len nás zaujímal aj názor na vyjadrenie daňového poradcu , ktorého dokument s odpoveďou je priložený vyššie .
Zitka, pozri si(aj Katka)

bod. 6
Informácia k uplatňovaniu DPH v súvislosti s precedenčným právom Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

Súvisiace:
SMERNICA RADY 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie)

Informácia k uplatňovaniu vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty


Dodanie tovaru a dodanie služby v zmysle práva EÚ
+ vybrané príklady z judikatúry ESD
Naposledy upravil Marína : 17.01.13 at 19:00
6 0
Načítať ďalšie