Zavrieť

Porady

Nový zákon o zdravotnom poistení

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Ako už iste viete, v NR SR bol schválený nový zákon o zdravotnom poistení. Ak ho podpíše prezident, máme sa na čo tešiť. Priebežne sa pokúsim na tomto mieste postupne zverejňovať pikošky v súvislosti s týmto zákonom. Je ich dosť, zákon s takým množstvom legislatívno-technických i iných chýb som ešte nevidel.

Písané 30.12.2004:

...novelou zákona 580/2004 Z.z. zákonom č.718/2004 Z.z. sa zákon o zdravotnom poistení dramaticky zmenil - myslím že k lepšiemu - takže tí, čo ste tu prvýkrát, ignorujte prosím príspevky v tejto téme - až do príspevku č.85 - tam začína diskusia, ktorá bude pre Vás osožná.
Naposledy upravil Jozef Mihál : 30.12.04 at 16:13
Usporiadat
janaGT janaGT

janaGT je offline (nepripojený) janaGT

už sa na ten zákon asi všetci "veľmi tešíme"
0 0
hron hron

hron je offline (nepripojený) hron

Neviem, ci sa nieco od maja zmenilo, ale najviac sme sa "pobavili" o paragrafe 13 a specialne o odseku 9 z povodneho navrhu zakona:

>> Mam prijem z hlavnej pracovnej cinnosti, ktory nedosahuje vysku minimalnej
>> mzdy.
>
>
>> MUSIM PLATIT ZDRAVOTNE POISTENIE VYPOCITANE Z MINIMALNEJ MZDY?
>
>
> Ak mas pracovny pomer, platis predsa spolu so zamestnavatelom odvody
> zo skutocnej mzdy.
>

pozri si odsek 9

>
>> NEMUSIM PLATIT ZIADNE POISTENIE, KEDZE SOM MINIMALNU MZDU NEDOSIALHOL?
>
>
> Ak si zamestnanec, tak podla mojho IMHA vzdy zo skutocnej mzdy.


pozri si odsek 9

>> PLATIM ZDRAVOTNE POISTENIE ALIKVOTNE VYPOCITANE?
>> ALEBO NEJAKO UPLNE INAK?
>
>
>> Ako je to teraz a ako je to podla navrhu?
>
>
> Ja mam dojem, ze pre zamestnanca sa nic nemeni, ak plati, ze
> vymeriavaci zaklad je jeho hruba mzda.
>

pozri si odsek 9

(9) Vymeriavací základ zistený podľa odsekov 1 až 8 je a) najmenej
12-násobok minimálnej mzdy,18) b) najviac 36-násobok priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej
Štatistickým úradom Slovenskej republiky v príslušnom kalendárnom roku
(ďalej len "priemerná mesačná mzda").
0 0
evuša evuša

evuša je offline (nepripojený) evuša

Jedna podotázka p. Mihál, vy ste už čítali aspoň jeden, jedinký zákon vydaný na slovensku, ktorý by bol rozumný? Ja už pomaly ale isto začínam z tých sprostých zákonov aj sama osprostievať a bojím sa dňa, keď vláda konečne prijme nejaký rozumný zákon, lebo potom zistím, že už som sprostá. Takže na Slovensku nič nového jedna sprostosť nahradila inú. A my sa môžme tešiť, že ešte nie sme až takí sprostí ak pochopíme aj túto sprostosť. Takže veľa šťastia!!!!!
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Pikoška č.1.

Na rozdiel od stavu platného do konca roka 2004, bude štát platiť poistné i za osoby tzv. dobrovoľne nezamestnané, ktoré nemajú žiaden príjem alebo len zdaniteľný príjem do výšky minimálnej mzdy.

Takže napríklad ženy v domácnosti, rentiéri (osoby poberajúce podľa zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov od roku 2004 nezdaniteľné podiely na zisku) nebudú od januára 2005 platiť poistné na zdravotné poistenie – platiť i za tieto osoby bude štát!<O:p</O:p
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Pikoška č.2.

Každá SZČO podnikajúca popri zamestnaní, od 1.1.2005 musí platiť poistné na zdravotné poistenie zo základu 6500 Sk, tj.910 Sk mesačne, bez ohľadu na to, aký príjem z činnosti SZČO dosiahla.

Do 31.12.2004 platil stav, kedy povinnosť platiť bola len v prípade, že polovica pomernej časti základu dane z príjmov z činnosti SZČO bola vyššia ako 3000 Sk.
0 0
lepotka lepotka

lepotka je offline (nepripojený) lepotka

No to sa fakt mame na co tešiť, keď si popri zamestnaní zarobím na živnosť mesačne 2-3 tis. naviac a teraz im mám odviesť tisícku no to sa na to asi .....

Človek sa snaží ako vie si privyrobiť popri tých mizerných platok aby žil aspoň na akej takej úrovni a teraz toto! To už fakt nevedia odkiaľ ťahať tie peniaze.
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Pôvodný text:

Prikladám znenie samotného zákona. Ide o vládny návrh, do ktorého som svojpomocne zapracoval schválené zmeny v III. čítaní - pozor, nie všetky, ale len tie, ktoré som osobne pre analýzu zákona potreboval v zákone mať.

Nový text 2.10.2004:

Dokument NR640.doc je zákon v originálne schválenom znení, tak ako bol doručený prezidentovi na podpis. Lehota vymedzená na tento akt je 15 dní a uplynie 18.10.2004. Takže najneskôr vtedy sa dozvieme, aký bude ďalší osud tohto zákona.
Naposledy upravil Jozef Mihál : 15.10.04 at 19:52
0 0
zuzana zuzana

zuzana je offline (nepripojený) zuzana

Pre p.Mihála k Pikoške č.2:
Každá SZČO, ktorá má živnosť a popritom pracuje.Čo ak dosiahne v danom roku 0 príjem.Musí mesačne platiť zdravotné z tých 6500Sk t.j.910Sk???
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Vyzerá to tak, že musí platiť. Určite musí od 1.1.2005 platiť preddavky na poistné podľa § 16 odsek 6 písmeno b), teda aspoň 14% z minimálnej mzdy, čo je 910 Sk.

Ale všimnime si v zákone toto:
§ 13 odsek (5):
Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je príjem dosiahnutý v rozhodujúcom období [§ 14 ods. 1 a ods. 2 písm. b)], ktorým je, ak ďalej nie je ustanovené inak, polovica základu dane z príjmu fyzických osôb podľa osobitného predpisu v súvislosti s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti,

§ 13 odsek (9):
Vymeriavací základ zistený podľa odsekov 1 až 7 je
a) najmenej 12-násobok minimálnej mzdy,18)
c) najviac 36-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky v príslušnom kalendárnom roku (ďalej len „priemerná mesačná mzda").

Tu záleží veľmi od toho, čo "básnik chcel povedať" v § 19 Ročné zúčtovanie poistného. Fyzická osoba, ktorá je súčasne zamestnancom i SZČO, by si mala podať jediné ročné zúčtovanie, podobne ako je tomu pri daniach - podáva len jediné daňové priznanie. A v tomto ročnom zúčtovaní by mala uviesť súhrnný vymeriavací základ, dosiahnutý v zamestnaní i z činnosti SZČO. Kde by sa mala dodržať zásada uvedená v § 13 odsek 9 - VZ musí byť aspoň 12-násobok min.mzdy. Ak bude časť VZ z činnosti SZČO nulová, ale časť VZ z činnosti zamestnanca presiahne 12-násobok min.mzdy, súčet takýchto VZ presiahne 12-násobok min.mzdy a malo by to byť v poriadku. Takže výsledkom by bolo, že zdravotné poistenie by sa z činnosti SZČO fakticky neplatilo.
0 0
emily emily

emily je offline (nepripojený) emily

P. Mihál, keď sa nemýlim zo ZP sa platia lieky a ošetrenie u lekára. Myslíte, že keď budem platiť dvakrát dostanem dvakrát lieky a lekár mi pri ošetrení ponúkne aspoň kávu, ako nadštandard. Sarkazmus nepatrí Vám, ale zákonu.
0 0
dvd dvd

dvd je offline (nepripojený) dvd

p. Mihál

Preddavok na poistné, to počujem 1. krát - asi je to novinka nového zákona.
Musia takéto preddavky platiť aj FO poberajúce popri zamestnaní príjmy podľa § 6 odst. 1 písm. c a tiež FO poberajúce popri zamestnaní príjmy podľa § 8 odst. 1 písm. a)??

Ďakujem.
0 0
Magma Magma

Magma je offline (nepripojený) Magma

takisto pre p. Mihal-a

Študujem zákon o zdravotnom poistení, ktorý ste tu uviedli, a vidím, že ako platitelia poistného vypadli členovia štatutárnych orgánov (konateľ ktorý pobera odmenu nie podľa pracovnej zmluvy, člen DR, člen predstavenstva) Je to možné? Nezdá sa mi to, ale fakt to tam nie je. Váš názor??
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
To Magma -
skvelý postreh - skutočne štatutári už nebudú považovaní za zamestnancov - a nebudú mať povinnosť platiť poistné z tohto titulu.
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
To emily - zdravotné poistenie má charakter dane. Pri "službách", ktoré dostávate od štátu a sú platené z Vašich daní, sa takisto nikto nepýta, či tých daní platíte viac, menej, alebo dvojmo...
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
To dvd -
nepochybne sa odvolávate na paragrafy zákona o dani z príjmov.
Potom -
Ak má fyz.osoba príjmy podľa § 6 odsek 1 písm. c) ide fakticky (je to trošku diskutabilné ale v zásade je to tak) o SZČO v zmysle zákona o zdravotnom poistení a z týchto príjmov sa platí zdravotné poistenie., aj keď dotyčný už je zamestnanec.

Ak má fyz.osoba príjmy podľa § 8 odst. 1 písm. a), tak z nich zdravotné poistenie platiť nebude, pretože už je zamestnancom, a preto sa naňho nevzťahuje § 11 odsek 2 nového zákona o zdr.poistení.
0 0
Fany Fany

Fany je offline (nepripojený) Fany

A čo, ak budem iba spoločníkom a zároveň konateľom s.r.o. bez prac.pomeru a bez príjmu?

A ak budem - " - + ešte k tomu živnostníčka s minimálnym príjmom?
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Fany:
1. Ako spoločník nie ste považovaná za zamestnanca - lebo nemáte príjem.
Ako konateľ, čiže štatutár nie ste považovaná za zamestnanca, bez ohľadu či za konateľstvo máte alebo nemáte príjem (viď vyššie príspevok Magmy). Takže ani z jedného nie ste platiteľom poistného. Ak máte ako konateľ žiadny zdaniteľný (!) príjem alebo len zdaniteľný príjem do výšky minimálnej mzdy, tak poistné platí štát (hihi). Ak máte ako konateľ zdaniteľný príjem vyšší, ako minimálna mzda (v nejakom mesiaci), tak vtedy platíte poistné na základe § 11 odsek 2.

Pripomínam, že ak je konateľovi vyplatený podiel na zisku, v zmysle § 3 odsek 2 zákona o dani z príjmu by takýto príjem nemal byť predmetom dane a teda takýto príjem nie je zdaniteľný príjem. Takže z takýchto príjmov nevyplýva povinnosť zdravotného poistenia, nech sú v akejkoľvek výške.

2. Začiatok detto ako 1., ale ako živnostníčka platíte poistné aspoň z min.mzdy, teda 910 Sk zo základu 6500 Sk. Štát samozrejme vtedy neplatí.
Naposledy upravil Jozef Mihál : 29.09.04 at 11:16
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Pikoška č.3

Vymeriavací základ zamestnávateľa v schválenom znení zákona NIE JE ohraničený žiadnou dolnou ale ani hornou hranicou. Je daný ako úhrn príjmov jeho zamestnancov dosiahnutých za rozhodujúce obdobie (= za kalendárny rok), bez akéhokoľvek ohraničenia. Viď § 13 odsek 8.

§ 13 odsek 9 sa totiž vzťahuje len na odseky 1 až 7 paragrafu 13.

Je zrejmé, že ide o hrubú "technickú" chybu a tu sa zákon jednoducho bude musieť novelizovať (ak vôbec bude takýto legislatívny skvost skutočne schválený).
Naposledy upravil Jozef Mihál : 09.10.04 at 16:18
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Pikoška č.4

Podľa § 13 odsek 9 je vymeriavací základ zistený podľa odsekov 1 až 7 najmenej vo výške 12-násobku minimálnej mzdy. Definícia minimálnej mzdy je v zákone daná odkazom na CELÝ zákon o minimálnej mzde. A podľa tohto zákona je minimálna mzda 6500 Sk len ak ide o zamestnanca (ne-invalida, ne-mladistvého) odmeňovaného mesačnou mzdou.

Takže bude to humor pri vyjasňovaní si napr. toho, akú má ten či onen zamestnanec alebo SZČO "minimálnu mzdu".

Čo ak ten neštastný SZČO pracuje len hodinu mesačne, to má byť na účely stanovenia VZ chápaný tak, že má hodinovú minimálnu mzdu ?
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Pikoška č.5

(alebo - konečne i dobrá správa)

Mzdové účtovníčky tešte sa. Vaše šéfstvo Vám určite zvýši plat, keď sa dozvie, že Vám pribudla nová povinnosť - za zamestnávateľa ale i každého zo zamestnancov, ktorý Vás o to požiada, robiť "Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie".
Naposledy upravil Jozef Mihál : 09.10.04 at 16:21
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať